Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

12 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. – M. Staškus

13 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

14 d. 12 val. Kamerinėje salėje – J. Gaižausko „BURATINAS“. Dir. – M. Staškus

14 d. 18 val. – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – R. Šervenikas

17 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. – R. Šervenikas

18 d. 18.30 – Ch.W. Glucko „ORFĖJAS IR EURIDIKĖ“. Dir. – M. Staškus

19 d. 18.30 – P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. – R. Šervenikas

20 d. 18.30 – G. Verdi „RIGOLETAS“. Dir. – M. Staškus

21 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

12 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

13 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

14 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

17 d. 18 val. – Th. Bernhardo „PASAULIO GERINTOJAS“. Rež. – V. Masalskis

18 d. 18 val. – M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. – I. Buljan (Kroatija)

19 d. 18 val. – J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. – J. Dautartas

20 d. 18 val. – „DIENOS IR DAINOS“ (dainos spektaklis, skirtas E. Piaf). Rež. – R. Morkūnas

21 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

21 d. 18 val. – J. Ortono „GROBIS“. Rež. – A. Večerskis

Mažoji salė

13 d. 16 val. – „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

14 d. 16 val. – S. MrożekoNAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

20 d. 16 val. 24 d. 16, 18 val.– Premjera! J. Griškoveco, A. Dubrovskajos „PLANETA“. Rež. – A. Dainavičius

Vilniaus mažasis teatras

12 d. 18.30 – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

13 d. 12 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

14 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

17 d. 18.30 val. – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. R. Tuminas, A. Dapšys

18 d. 18.30 – B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. – R. Tuminas

19 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

20 d. 18.30 – F. Bordon „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys

21 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „UODŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis

21 d. 18.30 – „MANO SIELOS NETYLANČIOS STYGOS...“ (A. Latėno ir „Rojaus tūzų“ spektaklis)

OKT/ Vilniaus miesto teatras

12 d. 19 val. Ūkio banko teatro arenoje – W. Shakespeare‘o „Vasarvidžio nakties sapnas“. Rež. – O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

12 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius

13 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

13 d. 18 val. – W. Shakespeare’ o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

14 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

14 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

17 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – A. Latėnas

18 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

19 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

20 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

20 d. 18 val. – P. E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vyrus“. Rež. – P.E. Landi

21 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

Rusų dramos teatras

12–16 d. 19 val. – „Anties“ muzikinė utopija „ZUIKIS PLEIBOJUS“. Scen. aut. – A. Kaušpėdas

13, 14 d. 12 val. – N. Gumiliovo „PERMAINŲ MEDIS“. Rež. – A. Gluskinas

17 d. 18 val. – R. Cooney „NR.13“. Rež. – E. Murašovas

18 d. 18 val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

19 d. 18 val. – L. Adomaitienė „BĖGANTI SU VILKAIS“ (pagal M. Tikkanen romaną „Raudonkepuraitė“). Rež. – L. Adomaitienė

20 d. 18 val. – F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE!“. Rež. – E. Murašovas

21 d. 16 val. – V. Klimo „KABARETAS „BUCHENVALDAS“. Rež. – D. Turčaninovas

21 d. 18 val. – S. Sinclairo, A. McCarteno „ORLY STRIPTIZA“. Rež. – A. Jakubikas (teatras „Domino“)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

12 d. 19 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

13 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

14 d. 12 val. – S. Maršakas „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

20 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

20 d. 19 val. – E. Umbrasaitės ir A. Žukausko „VIENOS KRŪTIES ISTORIJA“. Rež. – A. Žukauskas

21 d. 12 val. – „JUODOJI VIŠTA“ (pagal A. Pogorelskio apysaką). Rež. – R. Driežis

Mažoji salė

13 d. 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

14 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“ (pagal H.K. Anderseno pasakas). Rež. – N. Indriūnaitė

20 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „PELENĖ“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. – N. Indriūnaitė

21 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS” (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. – R. Driežis

Menų spaustuvė“

12 d. 19 val. Kišeninėje salėje – performansas „YOU THINK YOU ARE ALIVE..?“ (muzikinės provokacijos Vilniaus senamiestyje). A. Gotesmanas (perkusija) ir A. Pabarčiūtė (vokalas)

13 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „HIPOKAMPAS“. Rež. – R. Barzdžiukaitė

14 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PASIUNTINYS“. Rež. – D. Keturakytė (VšĮ „Naujasis teatras“)

17, 18 d. 19 val. Juodojoje salėje Premjera! J. Tertelio „SUDIE, IDIOTAI!“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

19 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „DŽIOKERIS“ (VšĮ „Operomanija“)

19 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

20 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PELIUKAS GITAROJE“. Rež. – S. Degutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

20 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „IŠLAISVINTI ŽANĄ“ (pagal J. Anouilho pjesę „Vyturys“). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

21 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „BALA ŽINO“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (VšĮ „db PROJEKTAI“)

Audronio Liugos produkcija

14 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – M. Duras „MUZIKA 2“. Aut. – P. Budrys, V. Kuodytė, A. Liuga

VGTU teatras-studija „Palėpė“

13 d. 15.30 ir 19 val. – „Šešėlis“ (pagal J. Švarco to paties pavadinimo pjesę). Rež. – O. Kesminas

Raganiukės teatras

13 d. 12 val. – A. Liobytės ,,Elenytė ir Kiškis brolis narsuolis“

13, 14, 20 d. 13 val. – „Skraidantys Meškiukai“

13 d. 16 val. – „Bulvinė pasaka“

13 d. 17 val. – „Raudonkepuraitė“

14 d. 10 val. – „Angelų Pasaka“ (pagal V.V. Landsbergio pjesę)

14 d. 12 val. – ,,Vilko ir Lapės ,,draugystė“

14 d. 17 val. – ,,Katinėlis ir Gaidelis“

20 d. 12 val. – ,,Lokys ir Mergaitė“

20, 21 d. 17 val. – ,,Drąsioji Pupulė“

21 d. 10 val. – ,,Geras šuo Ferdis“

21 d. 12 val. – ,,Pinokis“

Elfų teatras“

13, 14 d. 18 val. – „MEILĖ BE AKCENTO“

20 d. 12val. – „SVOGŪNĖLIŲ PAGROBIMAS“

Šokio teatras

T. Kosciuškos g. 11

18 d. 19 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Choreogr. ir libreto aut. – M.S. Šimulynaitė (Klaipėdos muzikinis teatras)

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

12 d. 19 val. Mažojoje scenoje – S. Kane „4.48 Psichozė“. Rež. – V. Tertelis

12 d. 18 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „Mendelio milijonai“. Rež. – A. Pociūnas

13 d. 18 val. Ilgojoje salėje – R.W. Fassbinderio „Karčios Petros fon Kant ašaros“. Rež. – R. Ramanauskas

13 d. 17 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „Žvaigždžių vaikas“. Rež. – A. Lebeliūnas

14 d. 17 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

14 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (spektaklis pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

14 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius

17 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

17 d. 19 val. Mažojoje scenoje – V. Djačenko „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. – S. Paciukas

17 d. 19 val. Parketinėje salėje – vakaras aktoriui S. Mykolaičiui atminti

17 d. 19.30 Ilgojoje salėje – „AŠ TAVE LABAI MYLIU“. Spektaklio kūrėjas G. Iavanauskas (G. Iavanausko teatras)

18, 19 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

18, 19 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

20 d. 15 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

20 d. 18 val. Penktojoje salėje – Keturakio „AMERIKA PIRTYJE“. Rež. – V. Lencevičius

20 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

21 d. 12 val. Parketinėje salėje – V.V. Landsbergio „ATEITIES MIESTAS“. Rež. – A. Jalianiauskas

21 d. 15 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

21 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.L. Lagarce’o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. – G. Varnas

Kauno muzikinis teatras

12 d. 18 val. – U. Giordano „Andrė Šenjė“. Dir. – J. Geniušas

13 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

14 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

14 d. 18 val. – Ch. Gounod „Romeo ir Džuljeta“. Dir. – J. Geniušas

17 d. 17 val. – G. Gladkovo „Brėmeno muzikantai“. Dir. – J. Vilnonis

18 d. 18 val. – J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „Kabaretas“. Dir. – J. Geniušas

19 d. 18 val. – F. Leharo „Grafas Liuksemburgas“. Dir. – JGeniušas

20 d. 18 val.F. Leháro „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

21 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

21 d. 18 val. – I. Kálmáno „Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

13 d. 18 val., 19 d. 19 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

14 d. 20 val. – „MOKĖK – DUOSIU“. Rež. – V. Balsys

16 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“. Rež. – V. Balsys

18 d. 19 val. – „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“. Rež. – D. Rabašauskas

20 d. 18 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

21 d. 12 val. – A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

Kauno valstybinis lėlių teatras

13 d. 12 val. – Premjera! „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

14 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Stankevičius

14 d. 18 val. – „DIDYSIS KAUNO REVIU“. Rež. ir vedėjas – A. Žiurauskas

19 d. 19 val. – „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. ir atlikėjas – V. Sodeika

20 d. 12 val. – „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

21 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

12 d. 18.30 Klaipėdos Žvejų rūmuose – Premjera! E.E. Schmitto „JAUSMŲ TEKTONIKA“. Rež. – P. Gaidys

Klaipėdos muzikinis teatras

12 d. 18.30 – Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“. Muzikos vad. ir dir. – I.H. Lapinschas

13 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „VERONIKA“. Muzikos vad. ir dir. – V. Lukočius

14 d. 17 val. – „MEILĖ PRIE JŪROS“. Choreografai A. Liškauskas ir L. Beiris (Latvija)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

12 d. 18 val. – A. Žebrausko „KITAS KAMPAS“

13 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. Rež. – S. Račkys

14 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“. Rež. – N. Mirončikaitė

14 d. 18 val. – „MANO ŽMONOS VYRAS“. Rež. – K. Smoriginas („Domino“ teatras)

19 d. 18 val. – B. Sabatho „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

20 d. 18 val. – C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. – A. Giniotis

21 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Insc. aut. ir rež. – R. Steponavičiūtė

21 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

12 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris

13 d. 18 val. – J.  Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

14 d. 12 val. – M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

14 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“.

Rež. – G. Gabrėnas

19 d.18 val. – L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Rež. – S. Varnas

20 d. 18 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas 21 d. 18 val.M. Katiliškio „MIŠKAIS ATEINA RUDUO“. Rež. – R. Rimeikis

Marijampolė

Dramos teatras

12 d. 18 val.F. Kalas „KETURIESE VIDURNAKTĮ“. Rež. – R. Kučiauskas

Alytus

Miesto teatras

12 d. 18 val. – „Ką galvoja vyrai?“. Režisieriai R. Žirgulis, D. Pletniovas

14 d. 16 val. – „Barbora Radvilaitė“. Scenarijaus aut. ir rež. – A. Kinderis

19 d. 18 val. – R. Radzevičiaus, D. Gintalo roko opera „Žuvų piemuo“. Rež. – D. Kimantaitė, A. Mažeika© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.