Bibliografinės žinios

7MD informacija

MENAS

Lietuvos sakralinė dailė, XI-XX a. pradžia = Sacred art of Lithuania, 11th - early 20th c. : Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ katalogas : paroda skirta Kristaus gimimo jubiliejui bei Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto (1251) ir karūnavimo (1253) 750 metų sukakčiai / [redakcinė kolegija: pirmininkas Romualdas Budrys ... [et al.]. - Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2003-2009. - 5 t. - ISBN 9986-669-31-6 (įr.)

 

T. 5: Dokumentai, knygos, parodos kronika, XI-XX a. = Documents, books, exhibition chronicle, 11th-20th c. / sudarytojai Vydas Dolinskas, Jolita Liškevičienė ; [vertėjai Laimutė Zabulienė, Simon Westland Rees]. - Vilnius : Lietuvos dailės muziejus : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2009 (Vilnius : Logotipas). - 237, [2] p. : iliustr., faks., portr. - Dalis gretut. teksto liet., angl. - Tiražas 800 egz. - ISBN 978-609-426-002-5

 

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Amžiai su amūrais : romanas / Alfonsas Bieliauskas. - Vilnius : Versus aureus, [2009] ([Vilnius] : Jungtinės spaudos paslaugos). - 331, [5] p. - Tiražas [800] egz. - ISBN 978-9955-34-244-1 (įr.)

Amžinasis keleivis Abraomas iš Kulvos : istorinis romanas / Edita Barauskienė. - Vilnius : Versus aureus, [2009] ([Vilnius] : Jungtinės spaudos paslaugos). - 477, [3] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-9955-34-242-7 (įr.)

 

Aš ir kt. dykaduoniai : eilėraščiai / Vytautas P. Bložė. - Klaipėda : Druka, 2009 (Klaipėda : Druka). - 87, [1] p. : iliustr. - Tiražas 900 egz. - ISBN 978-609-404-055-9 (įr.)

 

Likimo galia : romanas / Nijolė Rinkevičiūtė-Gilaitienė. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno r.)] : Dajalita, [2010]. - 334, [2] p. - (Meilės romanų lobynas). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-609-424-005-8 : [9 Lt 30 ct]

 

Liūnė Sutema: [poetės] gyvenimo ir kūrybos keliais / Virginija Paplauskienė. - Kaunas : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 283, [1] p. : iliustr. - Santr. angl. - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-9955-03-593-0 (įr.)

 

Omerta : romanas / Mario Puzo ; iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. - 4-asis leid. - Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). - 292, [1] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-08-209-5 (įr.) : [21 Lt 19 ct]

 

Parašyta vaikams : straipsnių rinkinys / Kęstutis Urba. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2009 ([Vilnius] : Jungtinės spaudos paslaugos). - 175, [1] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-16-328-2 (įr.)

 

Pasakos / Johann Wolfgang Goethe ; įvadą parašė ir iš vokiečių kalbos išvertė Alfonsas Tekorius ; [knygoje panaudotos Vaidoto Aukštaičio nuotraukos]. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2009 (Vilnius : Logotipas). - 139, [3] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-16-324-4 (įr.)

 

Paskutinis Donas : romanas / Mario Puzo ; iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. - 4-asis patais. leid. - Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). - 514, [4] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-38-534-9 (įr.) : [25 Lt 36 ct]

 

Sekmadienis : eilėraščiai / Sigitas Kancevyčius ; [dailininkas Arvydas Norvaiša]. - Klaipėda : Druka, 2009 (Klaipėda : Druka). - 57, [1] p. : iliustr. - Antr. iš virš. - Tiražas [600] egz. - ISBN 978-609-404-043-6

 

Sicilietis : romanas / Mario Puzo ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. - 4-asis leid. - Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). - 386, [2] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-08-806-6 (įr.) : [23 Lt 24 ct]

 

Šilko kelio karalienė : romanas / Agnes Imhof ; iš anglų [i.e. vokiečių] kalbos vertė Birutė Lipavičienė. - Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). - 365, [1] p. - Tiražas 2000 egz. (papild.). - ISBN 978-9955-38-470-0 (įr.) : [28 Lt 19 ct]

 

Švėkšnos lyra : poezijos antologija / sudarytojas ir redaktorius Petras Čeliauskas ; [iliustruota Martinos Zimkienės karpiniais]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 223, [1] p. : iliustr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-03-591-6 (įr.)

 

Tobulas paveikslas : romanas / Jodi Picoult ; iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. - Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Aušra). - 388, [2] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-38-377-2 (įr.) : [28 Lt 19 ct]

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Alisa Stebuklų šalyje ir Veidrodžio karalystėje : [apysakos-pasakos] / Lewis Carroll ; iš anglų kalbos vertė Kazys Grigas ir Julija Lapienytė ; iliustravo John Tenniel. - 7-asis leid. - Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Aušra). - 237, [3] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-24-306-9 (įr.) : [16 Lt 95 ct]

 

Draugės, pasimatymai: vadovas po gyvenimą / Cathy Hopkins ; iš anglų kalbos vertė Ieva Bingelytė-Anciukevičienė ; [iliustravo Susan Hellard]. - Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). - 214, [1] p. : iliustr. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 978-9955-38-229. - ISBN 987-9955-38-229-4 (klaidingas) (įr.): [16 Lt 95 ct]

 

Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne : [apysaka] / Otfried Preußler ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas ; iliustravo Kristina Žičkutė. - Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). - 251, [3] p. : iliustr. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 978-9955-38-380-2 (įr.) : [18 Lt 36 ct]

 

Robinzonas Kruzas : [romanas] / Daniel Defoe ; iš anglų kalbos vertė Stasys Tomonis ; [iliustravo Žanas Granvilis]. - Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). - 301, [2] p. : iliustr. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 978-9955-38-063-4 (įr.) : [21 Lt 19 ct]


Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras


 © "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.