Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Vasario 5–14


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

5, 6, 7, 9, 10 d. 18.30 – PREMJERA! W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Muzikinis vad. ir dir. – M. Staškus, rež. – E. Sagi (Ispanija), scenogr. dail. – D. Bianco (Ispanija), kost. dail. – R. Schussheim (Argentina), šviesų dail. – E. Bravo (Ispanija), choro meno vad. – Č. Radžiūnas

12 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. – M. Staškus

13 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

14 d. 12 val. Kamerinėje salėje – J. Gaižausko „BURATINAS“. Dir. – M. Staškus

14 d. 18 val. – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

5 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

6 d. 18 val. – R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA)“. Rež. – Y. Ross (JAV)

7 d. 12 val. – J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. – J. Dautartas

7 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – I. Bučienė

10 d. 18 val. – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

11 d. 18 val. – T. Dorsto, U. Ehlerio „AŠ, FOJERBACHAS. Rež. – V. Masalskis

12 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

13 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

14 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

Mažoji salė

5 d. 18 val. – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

6, 10 d. 16 val. – E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

7 d. d. 16 val. – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

9 d. 18 val. R. Granausko „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys

13 d. 16 val. – „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

14 d. 16 val. – S. MrożekoNAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

Vilniaus mažasis teatras

5 d. 18.30 – E. Albee „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

6 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. R. Tuminas, A. Dapšys

7 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Rež. – G. Latvėnaitė

9 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. – J. Vaitkus

10 d. 18.30 – A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“. Rež. – R. Tuminas

11 d. 18 val. – A. Žebrausko „KITAS KAMPAS“

12 d. 18.30 – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

13 d. 12 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

14 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

Valstybinis jaunimo teatras

5, 6 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

6, 7 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

7 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

10 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’o komediją). Rež. – C. Graužinis

11 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vyrus“. Rež. – P.E. Landi

12 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius

13 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas

(Salė 99)

13 d. 18 val. – W. Shakespeare’ o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

14 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

14 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

Rusų dramos teatras

5 d. 18 val. – G. Nagornyj „LIFE-LIFE“. Rež. – J. Popovas

5, 6 d. 19 val. – Y. Reza „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus

6 d. 18 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiuk

7 d. 12 val. – E. Stankevičiūtės „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Rež. – E. Stankevičiūtė

7 d. 18 val. – J.J. Bricaire, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. – A. Girba

10 d. 18 val. – N. Gogolio „LOŠĖJAI“. Rež. – M. Byčkovas

12–16 d. 19 val. – „Anties“ muzikinė utopija „ZUIKIS PLEIBOJUS“. Scen. aut. – A. Kaušpėdas

13, 14 d. 12 val. – N. Gumiliovo „PERMAINŲ MEDIS“. Rež. – A. Gluskinas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

6 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

7 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

12 d. 19 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

13 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

14 d. 12 val. – S. Maršakas „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

6 d. 14 val. „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

7 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

13 d. 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

14 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“ (pagal H.K. Anderseno pasakas). Rež. – N. Indriūnaitė

Menų spaustuvė“

5 d. 19 val. Juodojoje salėje – akcija „ŠIRDIES RIKSMAS“ ir performansas „PASMAUGTA IR NUŠAUTAS“. Aut. – A. Petrulienė, T. Dobrovolskis („Psilikono teatras“)

6 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ (VšĮ „Stalo teatras“)

6 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI“. Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)

7 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Slapovskio „IŠVAŽIUOJU“ („Trupė liūdi“)

7 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VAKARAS SU KNYGA“ (spektaklis pagal M. Bulgakovo „Meistrą ir Margaritą“). Rež. – V. Bareikis

10 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

11 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS“. Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)

11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „POLIKLINIKA“. Rež. – A. Jankevičius

12 d. 19 val. Kišeninėje salėje – performansas „YOU THINK YOU ARE ALIVE..?“ (muzikinės provokacijos Vilniaus senamiestyje). A. Gotesmanas (perkusija) ir A. Pabarčiūtė (vokalas)

13 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „HIPOKAMPAS“. Rež. – R. Barzdžiukaitė

14 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PASIUNTINYS“. Rež. – D. Keturakytė (VšĮ „Naujasis teatras“)

Audronio Liugos produkcija

14 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – M. Duras „MUZIKA 2“. Aut. – P. Budrys, V. Kuodytė, A. Liuga

VGTU teatras-studija „Palėpė“

5 d. 19 val. – „Sugrįžimas“ (scenos iš A. Mickevičiaus gyvenimo Lietuvoje). Rež. – O. Kesminas

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

5, 11 d. 18 val. – B. Srbljanovič „Skėriai“. Rež. – R. Atkočiūnas

6 d. 18 val. – T. Guerra „Ketvirtoji kėdė“. Rež. – R. Atkočiūnas

7 d. 15 val. – M. von Mayenburgo „Bjaurusis“. Rež. – V. Malinauskas

7, 14 d. 18 val. – F. von Schillerio „Laimingi“. Rež. – A. Areima

9 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „Sapnai“. Rež. – K. Glušajevas

10 d. 19 val. M. Walczako „Kelionė į kambario vidų“. Rež. – A. Jankevičius

10 d. 18 val. – T. de Fombelle’io „Švyturys“. Rež. – G. Varnas

12 d. 19 val. – S. Kane „4.48 Psichozė“. Rež. – V. Tertelis

12 d. 18 val. – Š. Aleichemo „Mendelio milijonai“. Rež. – A. Pociūnas

13 d. 18 val. – R.W. Fassbinderio „Karčios Petros fon Kant ašaros“. Rež. – R. Ramanauskas

13 d. 17 val. – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „Žvaigždžių vaikas“. Rež. – A. Lebeliūnas

14 d. 19 val. – D. Danis „Paskutinė Diuranų daina“. Rež. – A. Jankevičius

Kauno muzikinis teatras

5 d. 18 val. – I. Kálmáno „Silva“. Dir. – V. Visockis

6 d. 18 val. – I. Kálmáno „Bajaderė“. Dir. – J. Janulevičius

7 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

7 d. 18 val. – J. Kanderio, J. Steino, F. Ebbo „Zorba“. Dir. – V. Visockis

10 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

11 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

12 d. 18 val. – U. Giordano „Andrė Šenjė“. Dir. – J. Geniušas

13 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

14 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

14 d. 18 val. – Ch. Gounod „Romeo ir Džuljeta“. Dir. – J. Geniušas

Kauno mažasis teatras

6 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“. Rež. – V. Balsys

7 d. 15 val., 9 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“. Rež. – V. Balsys

13 d. 18 val. – V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

14 d. 20 val. – „MOKĖK –DUOSIU“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

6 d. 12 val. – „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. – A. Stankevičius

7 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius

13 d. 12 val. Premjera! „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

14 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Stankevičius

14 d. 18 val. – „DIDYSIS KAUNO REVIU“. Rež. ir vedėjas – A. Žiurauskas

Klaipėda

12 d. 18.30 Klaipėdos Žvejų rūmuose – Premjera! E.E. Schmitto „JAUSMŲ TEKTONIKA“. Rež. – P. Gaidys

Klaipėdos muzikinis teatras

5 d. 18.30 – P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“. Muzikos vad. ir dir. – S. Domarkas

6, 13 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „VERONIKA“. Muzikos vad. ir dir. – V. Lukočius

7 d. 15 val. – J. Gaižausko „BURATINAS“. Muzikos vad. ir dir. – V. Lukočius

12 d. 18.30 – Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“. Muzikos vad. ir dir. – I.H. Lapinschas

14 d. 17 val. – „MEILĖ PRIE JŪROS“. Choreografai A. Liškauskas ir L. Beiris (Latvija)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

5 d. 18 val. – S. Mrožeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

6 d. 18 val. – P. Shenault „Į SVEIKATĄ, PONE!“. Rež. – N. Mirončikaitė

7 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Insc. aut. ir rež. – I. Norkutė

7 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

12 d. 18 val. – A. Žebrausko „KITAS KAMPAS“

13 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. Rež. – S. Račkys

14 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“. Rež. – N. Mirončikaitė

14 d. 18 val. – „MANO ŽMONOS VYRAS“. Rež. – K. Smoriginas („Domino“ teatras)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

5 d. 18 val. – J. Balasko „GIRTA NAKTIS“. Rež. – V. Kupšys

6 d. 18 val.E. De Filipo „MANO ŠEIMA“. Rež. – R. Rimeikis

7 d. 12 val. – O. Šapko „KAIP TAPTI PARŠELIU?“. Rež. – R. Pazikas

7 d. 18 val. – N. Simono „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas

12 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris

13 d. 18 val. – J.  Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

14 d. 12 val. – M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

14 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“.

Rež. – G. Gabrėnas

Marijampolė

Dramos teatras

12 d. 18 val.F. Kalas „KETURIESE VIDURNAKTĮ“. Rež. – R. Kučiauskas

Alytus

Miesto teatras

7 d. 18 val. – B. Nušičiaus„Šeimos patarėjas“

10 d. 18 val. – „Heroinas“ (pagal M. Burgessą). Rež. – D. Kimantaitė

12 d. 18 val. – „Ką galvoja vyrai?“. Režisieriai R. Žirgulis, D. Pletniovas

14 d. 16 val. – „Barbora Radvilaitė“. Scenarijaus aut. ir rež. – A. Kinderis
„7 meno dienos“ Nr.5 (881), 2010-02-05

Versija spausdinimui

Komentarai

BpsizAYYQfSkk, 2011-06-24 04:19

HHIS I should have tohhugt of that!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti