Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Parodos


Sausio 29–vasario 7


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinė dailės galerija

Konstitucijos pr. 22

XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Lietuvos dailė XVI–XIX a.

Paroda „Vytauto Kasiulio rojaus sodai“

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Paroda „Baltų menas“

Paroda „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“

Paroda „Liublino unija ir jos epocha Jano Mateikos kūryboje“

iki 31 d. – Lietuvos tūkstantmečio programos projektų paroda

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Paroda „Karalienės Viktorijos laikų mada 1830–1900 m.“ (iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos)

 

Lietuvos nacionalinis muziejus

Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Lietuva carų valdžioje

Lietuvos valstiečių buities kultūra

Kryždirbystė

Paroda „Senasis Vilnius“

Zigfrido Jankausko sidabro kolekcijos paroda

Paroda „Mažesnieji broliai Lietuvoje“

Paroda „Gyvenimas virš vandens: 10 metų Luokesų ežero archeologiniams tyrimams“

Senasis arsenalas

Arsenalo g. 3

Lietuvos proistorė

Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5

Ginklai ir pilies ikonografija

Signatarų namai

Pilies g. 26

Nuolat papildoma Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija

 

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija

Lankymas antradienį – šeštadienį iš anksto susitarus tel. 279 1644

Bažnytinio paveldo muziejus

Šv. Mykolo g. 9

Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija

Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2

Paroda „Kuriant atmintį“

„Post Ars_20_Kontekstai“

Kristinos Inčiūraitės paroda „Išlikimas“

LDS galerija „Arka“

Aušros Vartų g. 7

Moterų dailininkių paroda „Apie jas“

Algimanto Švažo (1933 – 2003) grafika

Aloyzo Stasiulevičiaus „Vilniaus paveikslas. Nuo štricho iki potėpio“

Lietuvos aido“ galerija

Žemaitijos g. 11

iki II. 3 d. – Algirdo Petrulio tapybos, pastelių, piešinių paroda, skirta autoriaus 95-mečiui

LDS galerija „Kairė–dešinė“

La¬ta¬ko g. 3

iki 30 d. – paroda „Estampas ‘09“

nuo II. 2 d. – Jolantos Mikulskytės kūrybinis projektas „Sapnų mašina/Dream Machine* (grafinis kaleidoskopas)“
Galerija „Vartai“

Vilniaus g. 39

„ARTscape“: Italija. Rä di Martino, Gianluca & Massimiliano De Serio, Ugnius Gelguda

Galerija „Akademija“

Pilies g. 44/2

iki 30 d. – Andriaus Surgailio fotografijų paroda „Dailės istorikių sodas“
Viktoro Binkio tapybos paroda „Apie juos ir jas“
nuo II. 1 d. – Giedriaus Jonaičio paroda „Egipto dienoraštis be šventyklų ir piramidžių“

Vilniaus dailės akademija. Dizaino inovacijų centras „Titanikas“

Maironio g. 3

Paroda „Nuo 1793 iki 2009“ (iš  Vilniaus dailės akademijos muziejaus rinkinių)

Šv. Jono gatvės galerija
Šv. Jono g. 11

Leo Ray (Izraelis) tapyba, piešiniai

iki 30 d. – konkursas-paroda, skirta „Žalgirio mūšio minėjimo medaliui“ sukurti

Pamėnkalnio galerija

Pamėnkalnio g. 1/13

iki 30 d. – grupės „Baltos kandys“ ir Kasparo Lielgalvio (Latvija) projektas „Miškan“

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Iš teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių. XIX a.–XX a. pirmoji pusė

nuo II. 3 d. – Vido Drėgvos autorinių kino plakatų paroda „Vidas Drėgva. Kino plakatai“

Savicko paveikslų galerija

Trakų g. 7

Lino Cicėno tapybos paroda „Industrinis Pinokis ir Jokūbo kopėčios“

Seimo parodų galerija

Gedimino pr. 53

nuo 29 d. – Aleksandro Ostašenkovo fotografijų paroda „Mirties sodas

Vilniaus mokytojų namai

Vilniaus g. 39

Fotopaveikslų paroda „Ruduo Trakuose“

VGTU bibliotekos galerija „A“

Saulėtekio al. 14

Aušrelės Ratkevičienės paroda „Portretai“

Lietuvos medicinos biblioteka

Kaštonų g. 7

nuo II. 3 d. – Eugenijos Pilypaitienės paroda „Lietaus lašais nulijo“

Juškus Gallery“

Barboros Radvilaitės g. 6 b

Jono Vaičio (1903–1963) tapybos paroda

Vilniaus kongresų rūmuose – Galinos Petrovos-Džiaukštienės paroda

VDA tekstilės galerija-dirbtuvė „Artifex“
Gaono g. 1

iki 30 d. – Andriaus Ermino paroda „Raštai“

A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“

Dominikonų g. 15

Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir audiniai, Tamošaičių kūriniai

Janinos Monkutės-Marks gobelenų paroda „8 pavasariai, vasaros, rudenys ir žiemos“

Tulips & Roses“

Gaono g. 10

Paroda „The Obstacle is Tautology“

Jono Meko vizualiųjų menų centras

Gynėjų g. 14

Paroda „Fluxus pasirodymai

Ottimo art gallery“

Lukšio g. 32

Jono Čepo grafika

Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės, Nijolės Šaltenytės paroda „Vėduoklės ir moterys“

Dalios“ galerija

Žirmūnų g. 70
nuo II. 1 d. – Ingos Dambrauskienės tapyba

Galerija „Znad Wilii“

Išganytojo g. 2 / Bokšto g. 4

Kirilo Chlopovo (Baltarusija) paroda

Užupio meno inkubatorius

Užupio g. 2

Rūtos Eidukaitytės tapybos ir piešinių paroda „Linkėjimai iš Tailando“

Galerija „Dailininkų menė“

Šeiminykščių g. 23

Lietuvos tapytojų ir grafikų darbų paroda „Žėrinti Lietuvos klasika“

Rašytojų klubas

K. Sirvydo g. 6

Nijolės Kliukaitės-Kepenienės akvarelių paroda „Saligan be varmian“

Stasio Vainiūno namai

A. Goštauto g. 2-41

Arūno Vasiliausko darbų paroda

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2

Nuolatinė ekspozicija „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“

Vitražo manufaktūra“

Stiklių g. 6

Jungtinė Lietuvos vitražo dailininkų paroda „Vitražas 2009“

Galerija „2W“

Pilies g. 8a

iki II. 7 d. – Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ paroda „For sale...“
Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5

Jūratės Bagdonavičiūtės tapybos paroda „Ženklai ir ritmai“

Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakulteto meno galerija

Gerosios Vilties g. 19

iki II. 1 d. – Kazimiero Sigito Straigio skulptūros ir Vytauto Žiliaus akvarelių paroda „Žmogus ir paukštis“

Gobis/Lauko ekspo“

Gedimino pr. 13

iki 30 d. – vaikų keramikos darbų paroda „Akimirkos stebuklas II“

Amatininkų klubas „Dvaro amatininkai“

Mykolo g. 12–1

Paroda „Dvaro amatai“

Kaunas

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės kūriniai – senovės pasaulio menas, XVII-XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI–XX a. Europos dailė (tarp jų ir M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros)

Lietuvos Respublikos plakatų, sukurtų 1918–1930 m., paroda

Viktoro Oranskio dovanotų dailės dirbinių paroda

Japonų meno paroda „Japonija toli, Japonija arti“

Danų grafikos paroda „Laiko spaudas“

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

XX a. 7–8-ojo dešimtmečių lietuvių dailininkų kūrybos ekspozicija

Algimanto Miškinio Lietuvos dailės kolekcijos ekspozicija

Geriausio metų kūrinio rinkimų paroda

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55

Atnaujinta M. K. Čiurlionio kūrinių ekspozicija

XX a. I p. Lietuvos dailės ekspozicija

Budistinių ritininių piešinių paroda

Paroda „Vytis: istorija ir dailė“

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

V. Putvinskio g. 64

Giedrės Gučaitės ir Jūragio Burkšaičio grafika

Galerija „Meno parkas“

Rotušės a. 27

Leono Striogos skulptūros paroda „Kelionė

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

Lietuvių egzodo literatūros apžvalga „Išėję sugrįžti“

„Antanui Baranauskui – 175

Neužmirštamas Vaižgantas“ (Juozui Tumui-Vaižgantui – 140)

„Lekia dainos iš jaunos krūtinės“ (Liudui Girai — 125)

Maironio sparno palytėta...(Danutei Lipčiūtei-Augienei – 95)

Nereikalingas žmogus?“ (Eduardui Mieželaičiui — 90)

„Iš laiko etiudų“ (Daivos Molytės tapybos darbų paroda)

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

iki 31 d. – paroda „Prisiminimai“

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Memorialiniai kambariai ir biblioteka; P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys

Menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

Ritos Grigauskienės tapybos darbų paroda „Veidas. Tavo veidas“

Kauno įvairių tautų kultūrų centras

Šv. Gertrūdos g. 58

Tatjanos ir Jono Kuzminų fotografijų paroda „Kelionių magija“

Galerija „101“

Laisvės al. 53

Leono Striogos skulptūros paroda „Geras žmogus“

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Radastų g. 2

Valentino Kabašinsko fotografijų paroda „Kitoks pasaulis nuo dviračio“

Žaliakalnio funikulieriaus F galerija

Aušros g. 6

Donato Stankevičiaus fotografijų paroda Sveiki atvykę į Berlyną“

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

Genovaitės Kazokienės dovanotos kolekcijos paroda ,,Australijos ir Okeanijos tautų menas“

Algio Kliševičiaus (1950–2008) kūrybos paroda „Tarp atėjimo ir išėjimo“

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2

Paroda „Archyvas“

iki II. 5 d. – paroda „LT identitetas – profesionalaus meno kontekste“

Baroti galerija

Aukštoji g. 3/3a

Lino Leono Katino tapybos paroda „69. Ir ačiū Dievui“

Kultūrų komunikacijų centras

Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4

Projekto „Misija: išsaugok ‘09“ fotografijų paroda

Fotografijų paroda „Archyvas“

Herkaus galerija“

Herkaus Manto g. 22

nuo II. 2 d. – Sašos Petrovos autorinių lėlių kolekcijoja

Klaipėdos fotografijos galerija

Tomo g. 7

Fotografijų paroda aroda „Archyvas“

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

H. Manto g. 25

Paroda „Goethe’s spalvų teorija“

Danų ekslibrisų paroda

Šiauliai

Galerija „Laiptai“

Žemaitės g. 83

nuo 29 – Sauliaus Kruopio tapyba

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

nuo 30 d. – Daliaus Puzino ir Sauliaus Paliuko paroda „Socialus6/Dvilypumas“

Aušros alėjos rūmai

Aušros g. 47

Nuolatinės ekspozicijos „Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“, „Valstiečių buitis ir būtis“

nuo 29 d. – paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių „Prie kambario lango“

Ch. Frenkelio vila

Vilniaus g. 74

Ekspozicijos „Provincijos dvaras ir miestas XIX a. vid.–XX a. vid.“, „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“

iki 30 d. – latvių dailės klasiko Gederto Eliaso (1887–1975) kūrybos paroda iš Jelgavos Gederto Eliaso istorijos ir dailės muziejaus rinkinių

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

Nuolatinė ekspozicija ,,Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys“

iki 31 d. – paroda „Lietuvos spaudos fotografija ‘09“

nuo 29 d. – meninio stiklo paroda „R.e V.I. zi J. a“

Panevėžio J. Miltinio dramos teatras

Laisvės a. 5

nuo 29 d. – tarptautinio tapytojų plenero ,,Auk Pervalkoje“ darbų paroda

Druskininkai

V.K. Jonyno galerija

M.K. Čiurlionio g. 41

Čikagos M.K. Čiurlionio galerijos dovanotų kūrinių paroda „Palaimink, Lietuva, mane“

Paroda „Jonynas ir laikmetis“

Trakai

Savicko paveikslų galerija

Vytauto g. 19

Raimondo Savicko pastelės

Molėtai

Galerija „Akcija M“

Inturkės g. 4

Mariaus Mindaugo Danio skaitmeninės grafikos paroda „Saulė nusileido į pievą“

Telšiai

VDA Telšių parodų salė

Kęstučio g. 3

VDA Telšių dailės fakulteto studentų piešinių, grafikos ir skulptūros darbų paroda

Utena

Kultūros centro dailės galerija

Aušros g. 49

nuo 29 d. – Šiaulių universiteto Menų fakulteto dailės magistrantūros studijų, tekstilės diplominių darbų paroda ,,Prisilietimai“ (Inga Šaučiūnienė, Giedrė Vanagienė, Daiva Urniežienė, Jūratė Petrauskienė, Jolanta Pocienė, Daiva Vainauskienė)

Varėna

Kultūros centro parodų salė

J. Basanavičiaus g. 17

Haroldo Kadono tapybos paroda „Asmens tikrovės prigimtis“

 

*  *  *

„7 meno dienos“ Nr.4 (880), 2010-01-29

Versija spausdinimui

Komentarai

gjDNuMQJFYRbE, 2011-10-24 04:50

Economies are in dire striats, but I can count on this!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti