Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Sausio 29–vasario7


7MD informacija

Share |

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

30 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos kamerinis orkestras (meno vad. ir dir. – S. Krylovas). Solistas D. Ishizaka (violončelė, Vokietija). Dir. – R. Šervenikas. Programoje M. Karlowicziaus, K. Pendereckio, P. Čaikovskio, B. Smetanos kūriniai

31 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. – J. Domarkas). Solistai V. Mončytė (sopranas), M. Vitulskis (tenoras). Dir. – M. Barkauskas. Programoje E. Griego, J. Massenet, G. Verdi, J. Brahmso, G. Puccini, J. Strausso, F. Leháro, G. Bizet

31 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – trio „Claviola“: V. Giedraitis (klarnetas), J. Juozapaitis (altas), U. Antanavičiūtė (fortepijonas). Programoje M. Brucho, J. Juozapaičio, H. Gattermeyerio, J. Francaix kūriniai

II. 3 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Baltijos gitarų festivalio koncertas.

G. Bandini (gitara, Italija), C. Chiacchiaretta (bandonija, Italija). Programoje Á. Villoldo, Á. Piazzollos ir kt. kūrinia

6 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė D. Kuznecovaitė (smuikas). Dir. – O. Grangeanas (Prancūzija). Programoje G. Verdi, J. Brahmso, I. Stravinskio kūriniai

5 d. 18 val. Šiaulių filharmonijoje, 7 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – Čiurlionio kvartetas. B. Lambaueras (tenoras, Austrija), G. Bandzinaitė (fortepijonas, Austrija). Programoje R.V. Williamso, B. Britteno, E. Elgaro,).

7 d. 16 val. Trakų pilies menėje – ansamblis „Musica humana“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda). Solistai R. Vaicekauskaitė (sopranas), R. Beinaris (obojus). Programoje „usica antiqua Vilnensis“ XVII a. anonimas), A. Vivaldi, G.F. Handelio, W.A. Mozarto, O. Balakausko kūriniai


Vilnius

Kongresų rūmai

30 d. 19 val. – simfoninis koncertas „LVSO 21-asis gimtadienis“. L. Bendžiūnaitė (sopranas), J. Vaškevičiūtė (mecosopranas), E. Montvidas (tenoras), K. Smoriginas (bosas). Dir. – G. Rinkevičius

6 d. 12 val. – koncertas vaikams „Tūkstantis ir viena naktis“. Dalyvauja aktorius

A. Bialobžeskis. Dir. – R. Šumila. Programoje Ištraukos iš N. Rimskio-Korsakovo simfoninės siuitos „Šecherezada“

6 d. 19 val. – pianistas A. Grynyuk. Programoje F. Chopino, L. van Beethoveno, F. Liszto kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

II. 1 d. 18 val. Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje – Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ chorai (chorų meno vadovai A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė, A. Dambrauskas, J. Vaitkevičienė, mokyklos direktorius P. Vailionis). Koncerto vedėja muzikologė L.  Ligeikaitė
3 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – „Muzikos epochų skambesiai“. Dalyvaus A. Tveraga (tenoras), S. Rubis (smuikas, baritonas), E. Knižnikovaitė-ūrė (fortepijonas)

Šv. Jonų bažnyčia

30 d. 18 val. D. Savickaitės (vargonai) ir R. Rančio (saksofonas) koncertas „Žiemos fantazijos ir improvizacijos vargonams ir saksofonui“. Programoje M. Regerio, J.S. Bacho, P. Ebeno, J. Brahmso kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčia

31 d. 13 val. – I. Gerikaitė (vargonai), P. Lukauskas (valtorna). Programoje

C. Saint-Saënso, A.G. Ritterio, P. Vasko kūriniai

Piano.lt koncertų salė

Trakų g. 9 / Kėdainių g. 1

II. 3 d. 19 val. – fagotų ansamblis „Vilniaus fagotynas“ (Š. Kačionas, A. Mikoliūnas, V. Pleita, A. Zujus). Dalyvauja M. Lukošiūtė (sopranas)

Kaunas

Kauno filharmonija

31 d. 14 val. – muzikinė popietė visai šeimai „Padainuokime kartu“. Atlikėjai V. Povilionienė ir folklorinis ansamblis „Blezdinga“

II. 2 d.18 val. – duetas G. Bandini (gitara) ir C. Chiacchiaretta (bandonija). Programoje A. Piazzollos, F. Tavolaro, A. Villoldo ir kt. kūriniai

5 d. 18 val. – Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. – M. Pitrėnas), Kauno valstybinis choras (meno vad. ir vyr. dir. – P. Bingelis). Solistai P. Bermanas (smuikas, Italija), R. Paulsas (fortepijonas, Latvija). Dir. – M. Pitrėnas

Kauno menininkų namai

29 d. 18 val. – mokytojos R. Padleckytės-Juknevičienės jubiliejinis vakaras. Dalyvaus mokytojos R. Juknevičienės buvę ir esami mokiniai, kolegės I. Štaraitienė, G. Virbickienė, Ž. Stroputė, solistė R. Preikšaitė, mokytoja L. Krivaitienė

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

28 d. 15.30 M. Petrausko muzikos mokyklos kamerinių ansamblių koncertas „Kameriniai šnabždesiai“

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

29 d. 18 val. – „Baltijos gitarų kvartetas“. Programoje A. Dvořáko, L. Brouwerio, M. de Falla‘os, G. Rossini, J. Tamulionio, J. Juozapaičio ir kt. kūriniai


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

29 d. 17 val. – E. Kurklietytės kūrybos vakaras su nauja knyga „Šešėlių verpėja. Laukinės Todės istorija“. Dalyvaus knygos autorė E. Kurklietytė, literatūrologas P. Bražėnas, folkloristė L. Būgienė, literatūros kritikė J. Riškutė, leidyklos „Alma littera“ vyr. redaktorė V. Ališankienė, aktorė B. Mar. Lietuvių liaudies dainas dainuos L. Gudelienė, J. Česnienė, R. Valenčiūtė

II. 2 d. 17.30 – R. Marčėno kūrybos vakaras su romanu „Sosto papėdėje“. Dalyvauja knygos autorius R. Marčėnas, literatūrologė E. Vaitkevičiūtė, aktorė E. Zizaitė, pianistė Š. Čepliauskaitė

4 d. 17.30 – rašytojo V. Martinkaus kūrybos vakaras su istoriniu romanu „Žemaičio garlėkys“. Vakare dalyvaus knygos autorius V. Martinkus, literatūrologas P. Bražėnas, žurnalo „Aviacijos pasaulis“ redaktorė V. Jankienė, aviatorius R. Maciulevičius, Lietuvos aviacijos istorikas G. Ramoška. Vakaro vedėjas literatūros kritikas V. Sventickas

Vilniaus mokytojų namai

29 d. 18 val. Svetainėje – vakaras „7-ąjį XX a. dešimtmetį prisimenant: pasakojimas su dainomis“.

Dalyvaus roko ansamblių „Kertukai“ kartos muzikantas V. Juronis, bardas A. Antanavičius

29 d. 17 val. Didžiojoje salėje – S. Lipskio knyga „Amžiaus audrų paviliotas“. Knygos pristatymą rengia leidykla „Žuvėdra” ir eroparlamentaro J.V. Paleckio biuras

II. 1 d. 16 val. Svetainėje V. Račicko kūrybos vakaras su nauja knyga jaunimui – romanu „Baltos durys“. Dalyvaus rašytojai V. Račickas, R. Černiauskas, literatūros kritikas R. Skunčikas, A. Smetona, dailininkas M. Vilutis, aktorės L. Kalpokaitė, A. Vilutytė

2 d. 17 val. Didžiojoje salėje – rusų romansų mylėtojų „Melos“ klube. Rusų romansus atliks duetai „Orfej” – A. Stepšinas ir N. Belaūsova bei „Rondo“ T. Antipina ir I. Zacharova

II. 2 d. 18 val. Svetainėje – Dzūkų vakaras. Spektaklį „Gyvenimo negandos“ (scen. aut. ir rež. – A. Surdokienė) rodys etnografinės P. Dzūkos sodybos muziejaus (Lazdijų r.) mėgėjų teatras „Sodžius” (vad. – M. Pečiukonienė)

5 d. 18 val. Didžiojoje salėje – jungtinis dainuojamosios poezijos koncertas „Žiema. Balta“.

Dalyvaus A. Kulikauskas, G. Storpirštis, D. Razauskas, G. Arbačiauskas, J. Tertelis. Savo eilėraščius skaitys R. Skučaitė

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

29 d. 17 val. – poeto, vertėjo, vyskupo A. Baranausko 175-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvauja A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius A. Verbickas, Anykščių Šv. Mato bažnyčios kamerinis choras „Salve Cantus“ (vad. – R. Griauzdė), Anykščių Šv. Mato bažnyčios vikaras M. Maasas, rašytojas S. Abromavičius, aktorius E. Stancikas

Kauno menininkų namai

29 d. 18 val. – R. Padleckytės-Juknevičienės jubiliejinis vakaras „Susitikime metų ir garsų mozaikoje“

 

*  *  *

„7 meno dienos“ Nr.4 (880), 2010-01-29

Versija spausdinimui

Komentarai

ggmLUInCUpgx, 2012-02-19 04:03

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti