Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

22 d. 18.30 – P. Eötvöso „MEILĖ IR KITI DEMONAI“. Dir. – M. Pitrėnas

23 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. – R. Šervenikas

24 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

30 d. 18 val. Kamerinėje salėje– „MENU AKIMIRKĄ ŽAVINGĄ“ (rusų kompozitorių romansai ir arijos A. Puškino eilėmis)

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

22, 23 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

24 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

27 d. 18 val. – „DIENOS IR DAINOS“ (dainos spektaklis, skirtas E. Piaf). Rež. – R. Morkūnas

28 d. 18 val. – T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. – V. Masalskis

29 d. 18 val. – J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. – J. Dautartas

30 d. 18 val. – B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. – K. Kymantaitė

31 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

31 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

Mažoji salė

24 d. 16 val. – H. Ibseno „MEISTRAS SOLNESAS“. Rež. – Y. Ross

26 d. 18 val. – Premjera! E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

27 d. 19 val. – „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

28 d. 18 val. – S. MrożekoNAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

30 d. 14 val. – R. Granausko „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys

31 d. 16 val. – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

Vilniaus mažasis teatras

23 d. 18.30 – T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. – G. Padegimas

24 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „UODŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis

27 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

30 d. 18.30 – B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. – R. Tuminas

Antono Čechovo teatro festivalis

26 d. 18 val. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre – A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“. Rež. – R. Tuminas

29 d. 18.30 Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. – R. Tuminas

30 d. 18 val. Valstybiniame jaunimo teatre – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – A. Latėnas

31 d. 18 val. Lietuvos rusų dramos teatre – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

22, 23 d. 18 val. – PREMJERA! A. Anros „BESTIJA ŽYDROM AKIM“. Rež. – G. Makarevičius, scenogr. – G. Makarevičius, kost. dail. – S. Straukaitė, komp. – M. Bialobžeskis. Vaidina A. Kazanavičius, A. Pukelytė, S. Ivanovas, A. Bialobžeskis

23 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

27 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’ą). Rež. – C. Graužinis

30 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė

(Salė 99)

31 d. 12 val. – A. Liobytės „AUKSO OBUOLYS“. Rež. – A. Gluskinas

31 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius

Rusų dramos teatras

22 d. 18 val. – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. – E. Mitnickis

23 d. 19 val. – Y. Reza „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus

23 d. 18 val. – F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE!“. Rež. – E. Murašovas

24 d.18 val. – D. Harrowerio „JUODASIS STRAZDAS“. Rež. – J. Vaitkus

28 d. 19 val. – A. Snitkinos „AŠ BUVAU LAIMINGA“. Rež. – V. Saliukas („Meno projektai“)

29 d. 18 val. – R. Cooney „NR.13“. Rež. – E. Murašovas

30 d. 12 val. – N. Gumiliovo „PERMAINŲ MEDIS“. Rež. – A. Gluskinas

30 d. 18 val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

23 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

21 d. 19 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS” (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

24 d. 12 val. – A.A. Jonyno, VMazūro „CIRKAS YRA CIRKAS“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

30 d. 12 val. – „JUODOJI VIŠTA“ (pagal A. Pogorelskio apysaką). Rež. – R. Driežis

31 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI”. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

23 d. 14 val. N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS” (pagal H.K. Anderseno pasakas). Rež. – N. Indriūnaitė

24 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

29 d. 19 val. – V.V. Landsbergio „VILIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

30 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „PELENĖ“. Rež. – N. Indriūnaitė

31 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“. Rež. ir dail. – J. Skuratova

Menų spaustuvė“

27 d. 19 val. Kišeninėje salėje – J. Tertelio „PRA...“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

28 d. 19 val. Juodojoje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

28 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis („Cezario grupė“, „Menų spaustuvė“)

29 d. 19 val. Juodojoje salėje T. Williamso „STIKLINIS ŽVĖRYNAS“. Rež. – A. Šablauskas („Naujasis teatras“)

Audronio Liugos produkcija

26 d. 19 val. Menų spaustuvėje – K. Smedso „Liūdnos dainos iš Europos širdies“. (F. Dostojevskio romano „Nusikaltimas ir bausmė“ motyvais). Rež. – K. Smedsas

VGTU teatras-studija „Palėpė“

23 d. 18, 19.30 – PREMJERA! „Sapho“. Rež. – O. Kesminas

Raganiukės teatras

23 d. 12 val. – ,,Princesė ir Nykštukas“

23, 24, 31 d. 13 val. – „Skraidantys Meškiukai“

23, 30 d. 17 val. – ,,Drąsioji Pupulė“

24 d. 12 val. – ,,Lokys ir Mergaitė“

30 d. 12 val. – „Raudonkepuraitė“

30 d. 13 val. – „Angelų Pasaka“

31 d. 12 val. – ,,Katinėlis ir Gaidelis“

Elfų teatras“

23 d. 12 val. – „ŠARLOTĖS VORATINKLIS“. Rež. – R. Vikšraitis

23 d. 18val. – „IŠLAISVINKIT AUKSINĮ KUMELIUKĄ“. Rež. – R. Vikšraitis

30 d. 12val. – „BAŪŪŪBAI“. Rež. – R. Vikšraitis

30 d. 18 val. – „TU ŠIANDIEN DAR NEVERKEI, KALE, arba tikroji Eglės, žalčių karalienės, istorija“. Rež. – R. Vikšraitis

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

22 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B.M. Kolteso „SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ“. Rež. – A. Areima

23, 24 d. 12 val. Parketinėje salėje – V.V. Landsbergio „ATEITIES MIESTAS“. Rež. – A. Jalianiauskas

23 d. 18 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

23, 24 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

24 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

26 d. 18 val., 31 d. 17 val. Tavernos salėje – T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

26 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius

27 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.L. Lagarce’o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. – G. Varnas

28 d. 19 val. Mažojoje scenoje – S. Kane „4.48 PSICHOZĖ“. Rež. – V. Tertelis

29 d. 18 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

30 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

30 d. 18 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

30 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

31 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė

31 d. 18 val. Penktojoje salėje – „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

Kauno muzikinis teatras

22, 31 d. 18 val. – J. Kanderio, J. Steino, F. Ebbo „Zorba“. Dir. – V. Visockis

23 d. 18 val. – F. Leháro „Paganinis“. Dir. – J. Geniušas

24 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

24 d. 18 val. – F. Leháro „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

27 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

28 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

29 d. 18 val. – I. Kálmáno „Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

30 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

31 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. 

Kauno valstybinis lėlių teatras

22 d. 19 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Scen. aut., rež. – R. Kazlas (Vilniaus „Lėlės“ teatras)

23 d. 12 val. – „DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE“. Rež. – J. Januškevičiūtė

24 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

30 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

31 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

FestivalisDaugiau šviesos su operete“

22 d. 18.30 – J. Bocko „SMUIKININKAS ANT STOGO“. Dir. – D. Zlotnikas

23 d. 18.30 – I. Kálmáno „ČARDAŠO KARALIENĖ“. Dir. – V. Lukočius

24 d. 15 val. – A. Spadavecchios „PELENĖ“. Muzikos vad. ir dir. – V. Konstantinovas

29 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. – V. Lukočius

30 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – V. Lukočius

31 d. 15 val. – V. Kuprevičiaus „BATUOTAS KATINAS“. Muzikos vadovas ir dir. – D. Zlotnikas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

22 d. 18 val. – Moliere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

23 d. 18 val. – „KOVA“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius

24 d. 12 val. – „JONIUKAS AVINIUKAS IR SESYTĖ ELENYTĖ“. Rež. – J. Žibūda

24 d. 18 val. – E.M. Remarque’o „TRYS DRAUGAI“. Rež. – R. Steponavičiūtė

29 d. 18 val. – P. Shenault „Į SVEIKATĄ, PONE!“. Rež. – N. Mirončikaitė

30 d. 18 val. – A. Strindbergo „VELYKOS“. Rež. – G. Padegimas

31 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Insc. aut. ir rež. – R. Steponavičiūtė

31 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

22 d. 18 val. – Moliere‘o „TARIAMASIS LIGONIS“. Rež. – R. Teresas

23 d. 18 val. – Ž. Balasko „GIRTA NAKTIS“. Rež. – V. Kupšys

24 d. 12 val. – M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

24 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris

29 d. 18 val. – L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Rež. – S. Varnas

30 d. 18 val. – N. Simono „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas

31 d. 18 val. – U. Widmerio „TOP DOGS ARBA BEDARBIŲ AUKŠTUOMENĖ“.

Rež. – P. Stoičevas

Marijampolė

Dramos teatras

Valstybinio jaunimo teatro spektakliai

28 d. 12 val. – „BILIETAS IŠ DANGAUS“ (pagal J. Erlicko poeziją). Rež. – D. Jokubauskaitė

28 d. 18 val. – „KATINAS TEMZĖJE“ (pagal A. Anros to paties pavadinimo romaną). Rež. – G. Makarevičius

Alytus

Miesto teatras

29 d. 18 val. – „Barbora Radvilaitė“. Pjesės aut. ir rež. – A. Kinderis

 

*  *  *

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.