Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Sausio 8–17


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

8 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

9 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – V. Viržonis

10 d. 12 val. – L. Vilkončiaus „PITERIS PENAS“ (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

10 d. 18 val. – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Pitrėnas

12 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“. Dir. – R. Šervenikas

13 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – R. Šervenikas

14 d. 18.30 – F. Leháro „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. – J. Geniušas

15 d. 18.30 – H. Løvenskioldo „SILFIDĖ“. Dir. – A. Šulčys

16 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas

17 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“ (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius). Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

8 d. 18 val. – „Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – I. Bučienė

9 d. 18 val. – M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. – I. Buljan

13 d. 18 val. – R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA)“. Rež. – Y. Ross (JAV) 15 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

16 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

17 d. 12 val. – K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

9 d. 16 val. – „POETĖ“ (monospektaklis S. Nėries poezijos ir dienoraščių motyvais). Rež. – R. Garuolytė

12 d. 18 val. – S. MrożekoNAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

13 d. 18 val. – Premjera! E. Ashley „GAIDUKAS“. Rež. – J. Smoriginas

16 d. 16 val. – M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. – V. Masalskis

17 d. 16 val. – L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

Vilniaus mažasis teatras

8 d. 18.30 – – E. Albee „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

9 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

10 d. 11, 14 val. – „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

12 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. – J. Vaitkus

13 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras

8 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vYrus“. Rež. – P.E. Landi

9 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

9 d. 18 val. – M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

10 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

12 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

13 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

16, 17 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

16 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

17 d. 18 val. – A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)“. Rež. – D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

Rusų dramos teatras

8 d. 18 val. – G. Nagornyj „LIFE-LIFE“. Rež. – J. Popovas

10 d. 12 val. – J. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ“. Rež. – A. Ščiuckis

10 d. 13.30 – „RUSIŠKA EGLUTĖ“ (Mažoji salė)

10 d. 18 val. – J.J. Bricaire’o, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“.

Rež. – A. Girba

14 d. 19 val. – J. Ščiuckio „SUGALVOK NORĄ“. Rež. – J. Popovas

15, 16 d. 19 val. – Y. Reza „ATSITIKTINIS ŽMOGUS“. Rež. – J. Vaitkus

15 d. 18 val. – N. Gogolio „LOŠĖJAI“. Rež. – M. Byčkovas

16 d. 17 val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

17 d. 12 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

17 d. 18 val. – V. Klimo „KABARETAS „BUCHENVALDAS“. Rež. – D. Turčaninovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

9 d. 12 val. – J. Mačiukevičiaus „BITĖ MAJA“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

10 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

15 d. 19 val. – E. Umbrasaitės ir A. Žukausko „VIENOS KRŪTIES ISTORIJA“. Rež. – A. Žukauskas

16 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

17 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

9 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

10 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkį). Scen. aut., rež. ir dail. – R. Driežis.

16 d. 14 val. – V. Palčinskaitės BJAURUSIS ANČIUKAS“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

17 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

Menų spaustuvė“

9, 16 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „AVINĖLIO KELIONĖ“. Rež. – S. Degutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

14 d. 19 val. Juodojoje salėjeK.J. Joehle PASIUNTINYS“. Rež. – D. Keturakytė („Naujasis teatras“)

15 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „POLIKLINIKA“. Rež. – A. Jankevičius

Teatras „Utopia“

9 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – „DEKALOGAS“. Rež. – G. Varnas

12 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėjeN. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – V. Sodeika

VGTU teatras-studija „Palėpė“

9 d. 15.30, 18.30 – PREMJERA!Atėjau ir išeinu“ (pagal M. Pocevičiaus eiles). Rež. – O. Kesminas

Raganiukės teatras

9 d. 12 val., 16 d. 13 val. – „Skraidantys Meškiukai“ 

9, 10 d. 14 val. – „Karlsonas ir Mažylis“

10 d. 12 val., 17 d. 10 val. – ,,Geras šuo Ferdis“

16 d. 12 val. – „Pabaisa ir Gražuolė“

16 d. 16 val. – „Bulvinė pasaka“

17 d. 12 val. – ,,Kapitonė Monika Medūza Mops“

17 d. 13 val. – „Angelų Pasaka“

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

8, 17 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

9, 14, 15 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

10 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius

12 d. 19 val. Mažojoje scenoje – G. Adomaitytės „BALTA KATĖ JUODOJE ALIASKOJE“.

Rež. – A. Lebeliūnas

13 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

15 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

16, 17 d. 18 val. Tavernos salėje – PREMJERA! T. Guerra „KETVIRTOJI KĖDĖ“. Rež. – R. Atkočiūnas

16 d. 19 val. Mažojoje salėjeM. Walczako „Kelionė į kambario vidų“. Rež. – A. Jankevičius

17 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

Kauno muzikinis teatras

8 d. 18 val.– I. Kálmáno „Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

9 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

10 d. 12 val.– W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

10 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

14 d. 18 val. – R. Rodgerso „Muzikos garsai“. Dir. – J. Vilnonis

15 d. 18 val. – I. Kálmáno „Bajaderė“. Dir. – J. Janulevičius

16 d. 18 val. – F. Loewe „Mano puikioji ledi“. Dir. – J. Janulevičius

17 d. 12 val.– Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

17 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen“. Muzikinis vad. ir dir. – G. Rinkevičius

Kauno valstybinis lėlių teatras

9, 10 d. 12 val. – V. Šoblinskaitės „STEBUKLINGAS VARPELIS“. Rež. – A. Stankevičius

9, 10 d. 13 val. – „ŽAISLIUKO ISTORIJA“. Aut. ir rež. – R. Bartninkaitė

16 d. 12 val. – „DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE“. Rež. – J. Januškevičiūtė

17 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

16 d. 18.30 – Premjera! P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Choreogr. ir libreto aut. – M.S. Šimulynaitė

17 d. 15 val. – V. Konstantinovo „KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI“. Muzikos vad., dir. ir chorm. – V. Konstantinovas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

9 d. 18 val. – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Insc. aut. ir rež. – A. Pociūnas.

10 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“. Insc. aut. ir rež. – I. Norkutė

10 d. 18 val. – labdaros akcija „Atverk teatro duris“. R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

15 d. 18 val. – E. Rostand’o „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas

16 d. 18 val. – B. Sabatho „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

17 d. 12 val. – V. Liudwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. – A. Gluskinas

17 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

8 d. 18 val. – M. Camoletti „PIŽAMA ŠEŠIEMS“. Rež. – R. Atkočiūnas

9 d. 18 val. – A. Cagarelio „CHANUMA“. Rež. – R. Teresas

10 d. 18 val. – F. Goodricho, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

14, 15 d. 18 val. – N. Saimono „KALIFORNIJOS VIEŠBUTIS“. Rež. – A. Pociūnas

16 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

17 d. 12 val. – V. Petkevičiaus „SIEKSNIS, SPRINDŽIO VAIKAS“. Rež. – V. Jevsejevas

17 d. 18 val. – E. De Filipo „MANO ŠEIMA“. Rež. – R. Rimeikis

Alytus

Miesto teatras

14 d. 18 val. – „Altorių šešėly. Bandymų dienos“ (pagal V. Mykolaitį-Putiną). Rež. – A. Kinderis

 

*  *  *

„7 meno dienos“ Nr.1 (877), 2010-01-08

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti