Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/straipsnis.inc.php on line 87
7 meno dienos > Nr. 46 (875), 2009 gruodžio 18 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Gruodžio 18–27


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

18 d. 18.30 – H. Løvenskioldo „SILFIDĖ“. Dir. – A. Šulčys

19 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – V. Viržonis

20 d. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

22 d. 18.30 – „RUSIŠKASIS HAMLETAS“

23 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

27 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

27 d. 18 val. Kamerinėje salėje – Kalėdų muzikos vakaras

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

18 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

19 d. 18 val. – T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. – V. Masalskis

20 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

23 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – I. Bučienė

27 d. 12 val. – Premjera! K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

19 d. 16 val. – „POETĖ“ (monospektaklis S. Nėries poezijos ir dienoraščių motyvais). Rež. – R. Garuolytė

27 d. 16 val. – L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

Vilniaus mažasis teatras

20 d. 18.30 – J. Erlicko programa

22 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. – J. Vaitkus

23 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

26 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

27 d. 11 val. – PREMJERA! „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

Valstybinis jaunimo teatras

18, 19 d. 18 val. – M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

19, 20 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

20 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

22 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’o komediją). Rež. – C. Graužinis

23 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

27 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

27 d. 18 val. – L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA“. Rež. – I. Jonynas

Rusų dramos teatras

18, 19 d. 10, 11.30, 13 val., 27 d. 14.30 – „RUSIŠKA EGLUTĖ“ (Mažoji salė)

18, 19, 21, 22 d. 19 val. – PREMJERA! A. Kaušpėdo „ZUIKIS PLEIBOJUS“ („Anties” muzikinė utopija)

23 d. 11 val., 24, 27 d. 12 val. – PREMJERA! E. Stankevičiūtės „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Rež. – E. Stankevičiūtė

23 d. 18 val. – atvira repeticija-disputas. L. Andrejevo „TAS, KURIS GAUNA ANTAUSIUS“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

20 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

Mažoji salė

19, 20 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“. Rež. – N. Indriūnaitė

Menų spaustuvė“

19 d. 19 val. Kišeninėje salėje – performansas „YOU THINK YOU ARE ALIVE..?“. Muzikinės provokacijos Vilniaus senamiestyje. A. Gotesmanas (perkusija) ir A. Pabarčiūtė (vokalas)

20 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „BALA ŽINO“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (VšĮ „db PROJEKTAI“)

22 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! „HIPOKAMPAS“. Rež. – R. Barzdžiukaitė

23 d. 19 val. Juodojoje salėje – H. Kunčiaus „PIJOKO CHRESTOMATIJA“. Rež. – R. Garuolytė

VGTU teatras-studija „Palėpė“

18 d. 18 ir 20 val. – PREMJERA! „LAUKIU LAIŠKO“. Rež. – D. Bražiūnas

Raganiukės teatras

19, 20, 26 d. 12 val. – „Kalėdų Senelis Karlsonas gelbėja Kalėdas“

19, 20 d. 14 val., 27 d. 12 val. – „Nauja Kalėdų pasaka“

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

18 d. 12, 15 val., 20 d. 12, 15 val. Parketinėje salėje – „INTERVIU SU ŠLYKŠTUKAIS“. Rež. – A. Sunklodaitė ir V. Klimčiauskaitė („Keistuolių teatras“)

18, 20 d. 18 val. Kamerinėje scenoje – PREMJERA! „LAIMINGI“ (pagal F. von Schillerio „Klastą ir meilę“). Rež. – A. Areima

19 d. 11 val., 22, 23 d. 10, 12 val., 27 d. 13, 17 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA! „AUKSO OBELĖLĖ IR VYNO ŠULINĖLIS“. Rež. – D. Vengelis

19 d. 14, 17 val., 22 d. 11, 14 val., 23 d. 11 val. Parketinėje salėje – PREMJERA! V.V. Landsbergio „ATEITIES MIESTAS“. Rež. – A. Jalianiauskas

19 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

19 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

20 d. 17, 19 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! „PREMJERA“. Choreogr. – S.T. Fruhwald (Kroatija) (Gyčio Ivanausko teatras)

22, 23 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

22, 23 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

27 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

Kauno muzikinis teatras

18 d. 18 val.I. KálmánoGrafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

19 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

20 d. 12 val. – R. Rodgerso „Muzikos garsai“. Dir. – J. Vilnonis

20 d. 18 val. – J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „Kabaretas“. Pastatymo muzikinis vad. – P. Geniušas, orkestro vad. – J. Geniušas

26 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

27 d. 12 val. – „Sniego karalienė“ (H. K. Anderseno pasakos motyvais, pagal E. Griego ir J.  Sibelijaus muziką). Dir. – J. Janulevičius

27 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

Kauno mažasis teatras

19 d. 18 val. – „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“. Rež. – D. Rabašauskas

20 d. 14 val., 27 d. 12 val. – A. Dilytės „SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS“. Rež. – A. Dilytė

27 d. 15.30 – „KATYTĖ „P“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

19, 26, 27 d. 12 val., 20 d. 10 val. – V. Šoblinskaitės „STEBUKLINGAS VARPELIS“. Rež. – A. Stankevičius

19, 20 d. 13 val. – „ŽAISLIUKO ISTORIJA“. Aut. ir rež. – R. Bartninkaitė

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

18, 19 d. 18.30 – Premjera! R. Paulso „SESUO KERĖ“. Muzikos vad. ir dir. – V. Lukočius

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

19 d. 18 val. – premjera! „KOVA“ (pagal F. Kafkos kūrybą). Rež. – P. Ignatavičius

20 d. 18 val. – „DAKTARAS IR MANGARYTA“ (J. Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais).

Pjesės aut. ir rež. – V.V. Landsbergis

27 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ ( pagal M. Martinaitį). Insc. aut. ir rež. – I. Norkutė

27 d. 18 val. – E. Rostand’o „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

18 d. 18 val. – P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. – A. Pociūnas

19 d. 18 val. – „MAMATĖ“. Pjesės aut. ir rež. – V. Kupšys

20 d. 12 val. – V. Petkevičiaus „SIEKSNIS, SPRINDŽIO VAIKAS“. Rež. – V. Jevsejevas

20, 27 d. 18 val. – M. Camoletti „PIŽAMA ŠEŠIEMS“. Rež. – R. Atkočiūnas

Marijampolė

Dramos teatras

18 d. 10, 12, 14 val. – V. Palčinskaitės „AŠ VEJUOSI VASARĄ“. Rež. – V. Gvazdaitienė

Alytus

Miesto teatras

26 d. 13 val. – PREMJERA! „Kometa Mumių slėnyje“ (pagal T. Janson). Rež. – M. Sadauskas


„7 meno dienos“ Nr.46 (875), 2009-12-18

Versija spausdinimui

Komentarai

zgUvYLNDgB, 2011-10-23 08:18

I found just what I was needed, and it was enteratniing!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti