Muzikinė edukacinė programa

7MD informacija
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus pakvietė lankytojus į muzikinę edukacinę programą „Kūrybos procese“, skirtą vyresnių klasių moksleiviams ir visam jaunimui, besidominčiam lietuvių liaudies tradicine muzikine kūryba. Tai pirmoji LTMK muziejaus mokomoji programa, kurios tikslas yra supažindinti su bene ankstyviausiomis lietuvių liaudies muzikos instrumentų grupėmis - saviskambiais (terkšlės, kleketas, skrabalai) bei švilpiamaisiais ir liežuvėliniais pučiamaisiais (skudučiai, švilpukai-viliokliai, piemenų birbynėlė, ubikas), išmokti juos naudoti ir kūrybiškai pritaikyti kuriant dainos „Siuntė senis ožką“ vokalinę-instrumentinę versiją.


Liaudies tradicijoje daugelis šių instrumentų buvo nepamainoma priemonė vilioti paukščiams ir žvėrims arba, priešingai, tariamiems ir tikriems priešams atbaidyti. Jais buvo išgaunami įvairūs paprastos melodijos ir ritmo garsiniai signalai. Nesudėtinga šių instrumentų grojimo technika (grojama tautodailininko J. Bugailiškio pagamintais instrumentais) bei garsų, tembrų įvairovė leidžia kiekvienam į edukacinę programą atėjusiam dalyviui greitai tapti atlikėju, o įtraukus ir įvairius kaimo muzikantų grojimui naudotus daiktus (skalbimo lenta, šaukštai, keptuvė ir pan.) - sudaryti „liaudišką orkestrą“, kuris, kaip rodo pirmųjų lankytojų muzikavimas, suskamba labai šiuolaikiškai. Be to, kiekvienos grupės kūrybinis rezultatas skiriasi, nes užduotis - esamais instrumentais „įgarsinti“ dainos personažus (pvz., ožką, vilką, velnią), - yra artima improvizacijos užduočiai. Tradiciniai instrumentai, netradiciniai jų derinimo būdai, liaudies daina ir netradicinis jos atlikimo būdas, - viskas vyksta drauge. Anot profesorės Jadvygos Čiurlionytės kadaise pasakytų žodžių: „Jei žiūrėsime į liaudies dainą kaip į istorinės praeities reiškinį, tai ji, atrodo, yra pasmerkta išnykti arba tapti muziejine retenybe... Reikia surasti tam tikrą kontaktą, kuris nuoširdžiais ryšiais surištų tai, kas per amžius išugdyta, nusistovėję, su tuo, ką šių laikų žmogus jaučia ir ko siekia.“. Šio sąlyčio ir siekta.


Vilma Vilūnaitė

 

*  *  *

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.