Bibliografinės žinios

7MD informacija

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Apeliacija : [romanas] / John Grisham ; iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. - Kaunas : Jotema, [2009] (Vilnius : Logotipas). - 351, [1] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-9955-13-232-5 (įr.)

 

Dievų taupyklė : gyvenimo srauto poezija / Aidas Marčėnas ; [dailininkas Romas Orantas]. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - 245, [2] p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-9986-39-609-3 (įr.) : [20 Lt 18 ct]

 

Kario šešėlis : eilėraščiai / Valdas Gedgaudas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). - 127, [1] p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 978-9986-39-607-9 : [16 Lt 51 ct]

 

Laiškas tėvui / Franz Kafka ; iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius. - Vilnius : Alma littera, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). - 93, [2] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-38-069-6 (įr.) : [12 Lt 71 ct]

 

Leiskime laiką : eilėraščiai / Aurelija Stankutė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - 87, [1] p. - (Pirmoji knyga : PK). - Tiražas [400] egz. - ISBN 978-9986-39-605-5 : [13 Lt 76 ct]

 

Liūdnasis kiparisas : [romanas] / Agata Kristi ; [iš anglų kalbos vertė Lina Bucevičienė]. - Vilnius : Sirokas [i.e. Sirokas Publishing], 2009 (Vilnius : Spauda). - 223, [1] p. - (Agatos Kristi kolekcija, ISSN 1822-7376 ; 43). - Virš. aut.: Agatha Christie. - Tiražas 5000 egz. - ISBN 978-9955-740-22-3

 

Mama Liučija : romanas / Mario Puzo ; iš anglų kalbos vertė Indrė Veličkaitė. - Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). - 285, [1] p. - Tiražas 2000 egz. (papild.). - ISBN 978-9955-38-366-6 (įr.) : [23 Lt 24 ct]

 

Mįslingas nutikimas Stailze : [romanas] / Agata Kristi ; [iš anglų kalbos vertė Jolanta Kriūnienė]. - [Vilnius] : Sirokas [i.e. FNS Group, 2009] (Vilnius : Spauda). - 219, [2] p. - (Agatos Kristi kolekcija, ISSN 1822-7376 ; 45). - Virš. aut.: Agatha Christie. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 978-609-95090-0-6

 

Pavasario keleivis : nauji eilėraščiai / Sigitas Geda ; [iliustracijos: Juozas Krivas]. - Vilnius : Žaltvykslė [i.e. Žaltvykslės knygos] : Vilniaus skliautai, 2009 (Kaunas : Arx Baltica). - 151, [1] p. : iliustr. - Tiražas [300] egz. - ISBN 978-9986-06-348-3 (įr.) : [40 Lt]

 

Raupsuotoji : romanas / Helena Mniszek ; iš lenkų kalbos vertė P. Jurgelevičius. - Vilnius : Alma littera, 2009. - 2 d. - ISBN 978-9955-38-368-0 (įr.)

D. 1. - 2009 (Kaunas : Aušra). - 302, [1] p. - Tiražas 2000 egz. (papild.). - ISBN 978-9955-38-367-3 : [21 Lt 19 ct]

D. 2. - 2009 (Kaunas : Aušra). - 318, [1] p. - Tiražas 2000 egz. (papild.). - ISBN 978-9955-38-369-7 : [21 Lt 19 ct]

 

Sena pasaka apie narsųjį kunigaikštį Margirį, Punios valdovą / Vincas Krėvė ; [iliustravo Jonė Krivaitė]. - Vilnius : Žaltvykslė [i.e. Žaltvykslės knygos] : Vilniaus skliautai, 2009 (Kaunas : Arx Baltica). - 83, [4] p. : iliustr. - Tiražas [300] egz. - ISBN 978-9986-06-349-0 (įr.) : [45 Lt]

 

Skruzdės takas : [eilėraščiai, miniatiūros] / Jadvyga Kasalytė. - Vilnius : [Efrata], 2009 (Vilnius : Efrata). - 107, [1] p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 978-9955-562-64-1

 

Stiklinė pieno : romanas / Herbj¸rg Wassmo ; iš norvegų kalbos vertė Agnė Navickaitė. - Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). - Tiražas 2000 egz. (papild.). - ISBN 978-9955-38-170-9 (įr.) : [23 Lt 24 ct]

 

Tora : [trilogija] / Herbj¸rg Wassmo. - Vilnius : Alma littera, 2009- . - (Įr.)

D. 1: Namas su akla stiklo veranda / iš norvegų kalbos vertė Asta Grabauskienė. - 2009 (Vilnius : Standartų sp.). - 206, [2] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-24-486-8 : [21 Lt 19 ct]

 

Trylika galvosūkių : [romanas] / Agata Kristi ; [iš anglų kalbos vertė Birutė Voverienė]. - Vilnius : Sirokas Publishing, 2009 (Vilnius : Spauda). - 221, [1] p. - (Agatos Kristi kolekcija, ISSN 1822-7376 ; 44). - Virš. aut.: Agatha Christie. - Tiražas [5000] egz. - ISBN 978-9955-740-24-7

 

Už 7 gatvių : eilėraščiai / Laurynas Katkus. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - 119, [1] p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 978-9986-39-610-9 : [15 Lt 60 ct]

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Hamelno žiurkių kerėtojas / Robert Browning ; iš anglų kalbos vertė Jolanta Jonynaitė-Kairienė ; iliustracijos Kate Greenaway. - Vilnius : Žaltvykslė [i.e. Žaltvykslės knygos] : Vilniaus skliautai, 2009 (Kaunas : Arx Baltica). - 102, [2] p. : iliustr. - Tiražas [300] egz. - ISBN 978-9986-06-347-6 (įr.) : [45 Lt]

 

Matilda : [apysaka] / Roald Dahl ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė ; iliustravo Quentin Blake. - Vilnius : Garnelis, [2009] (Vilnius : Spauda). - 233, [6] p. : iliustr. - Tiražas [1400] egz. - ISBN 978-9955-883-13-5 (įr.) : [16 Lt 13 ct]

 

Nuotykiai Po Upe : [pasaka] / Serž Denel ; iliustravo ir pasaką perpasakojo Eglė Kuckaitė. - Vilnius : Kronta, 2009 (Vilnius : Arx Baltica). - 153, [3] p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-609-401-056-9 (įr.)

 

Ragana Lilė ir Kalėdų burtai : [apysaka] / Knister ; iš vokiečių kalbos vertė Vitalija Rudokienė ; iliustravo Birgit Rieger. - Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). - 92, [1] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-08-969-8 (įr.) : [11 Lt 30 ct]

 

Ručkis : apysaka / Jules Renard ; iš prancūzų kalbos vertė Stasė Banionytė. - Vilnius : Kronta, [2009] (Gargždai (Klaipėdos r.) : Print-it). - 175, [1] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-734-73-4


Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.