Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
IN MEMORIAM

Leonardas Vasiliauskas (1908-2009)


7MD informacija

Share |
Leonardas Vasiliauskas 1935 m.
Ne tiek daug per pastarąjį šimtmetį Lietuvoje susiformavo tikrų muzikų dinastijų, bet kelios jų karta iš kartos reikšmingai tebekuria išraiškingą mūsų muzikinės kultūros peizažą. Tokia ir garsioji Vasiliauskų dinastija, kurios jau ketvirta karta neabejodama renkasi muziko profesiją. Šios gausios dinastijos kamienas - trombonininkas Leonardas Vasiliauskas (1908-2009), gruodžio 9 d. baigęs žemiškąją kelionę.

Ilgas Leonardo Vasiliausko gyvenimas, savos profesijos atradimas ir vėliau jau nuosekli veikla buvo persmelkta svarbiausių Lietuvos XX a. įvykių, procesų, susijusi su pagrindinių muzikinės kultūros institucijų plėtote. Leonardas Vasiliauskas gimė Peterburge, į kurį dėl tėvynėje susiklosčiusios sudėtingos ekonominės ir dvasinės situacijos atsikėlė jo tėvai, beje, irgi sujungti meilės muzikai - mat abu buvo Vievio parapijos choro giedotojai. Prasidėjus revoliucijai, Vasiliauskų šeima grįžo į jau nepriklausomą Lietuvą, į gimtąsias vietas, kur pradėjo ūkininkauti. Įprasti ūkio darbai tapo jauniausios Vasiliauskų šeimos atžalos Leonardo bei pora metų vyresnio brolio Izidoriaus kasdienine duona. Vis dėlto pastarasis, nuo vaikystės pradėjęs smuikuoti, nepaleido pamilto instrumento ir vėliau: grieždavo vestuvėse, vakaronėse, o su juo ir Leonardas - tuosyk skambindavęs gitara ar mandolina. Abiem broliams buvo lemta eiti muzikų keliu. 1926 m. į Kauną studijuoti smuiko išvyko vyresnysis, vėliau tapęs žymiu smuikininku Izidorium Vasyliūnu (1906-1982), koncertinę veiklą ypač išplėtojęs emigracijoje JAV. Po poros metų rimtai studijuoti jis paskatino ir jaunesnį brolį Leonardą - šis įstojo į Prano Olšausko trombono klasę.


Baigęs Kauno konservatoriją, Leonardas Vasiliauskas karo metais joje dėstė, pedagogo darbą tęsė ir Konservatorijai persikėlus į Vilnių. Tačiau žymi šio muziko profesinės veiklos dalis buvo skirta orkestrui; ankstyvoji patirtis dar susijusi su Kauno opera - Valstybės teatro orkestru (jame muzikuota nuo 1936 m.), vėliau ji brandinta jau Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, kurio orkestre Leonardas buvo pirmasis trombonininkas. Baigęs muziko veiklą Leonardas Vasiliauskas per 15 metų dirbo dar ir šio teatro administracijoje. Tad bemaž visas gyvenimas su muzika, su opera. Tokioje atmosferoje augo ir septyni Vasiliauskų šeimos vaikai, kurių pasirinkimas tarytum jau iš anksto buvo nulemtas, ir šiandien jie visi - Lietuvoje žinomi muzikai: vargonininkas Bernardas, violončelininkai Virgilijus, Augustinas, smuikininkės Beata, Edita, pianistas Andrius, kompozitorė Kristina.

 

Leonardas Vasiliauskas nugyveno ilgą, prasmingą, kuklų ir taurų gyvenimą, kurio pamatas - tikrosios žmogiškos vertybės: dora, sąžiningumas, meilė. Tarytum simbolinis šių vertybių šūkis skambėjo ir aštuonių trombonininkų ansamblio darniai ir subtiliai pagrotas Piligrimų choralas iš R. Wagnerio „Tanhoizerio“, šviesios atminties Leonardą Vasiliauską palydėjęs į amžinojo poilsio vietą Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.


Vytautė Markeliūnienė


*  *  *


„7 meno dienos“ Nr.46 (875), 2009-12-18

Versija spausdinimui

Komentarai

uJMdwAoZAebbhNmpC, 2011-08-05 23:47

That's really shrwed! Good to see the logic set out so well.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti