Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Gruodžio 4–13


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

4 d. 18.30 – R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. – A. Šulčys

5 d. 18.30 – W.A. Mozarto „DON ŽUANAS“. Dir. – M. Staškus

6 d. 12 val., 8 d. 18.30 – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

9 d. 18.30 – A. Šenderovo „DEZDEMONA“. Dir. – R. Šervenikas

10 d. 18.30 – Ch.W. Glucko „ORFĖJAS IR EURIDIKĖ“. Dir. – M. Staškus

11 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“ (pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo ir A. Schnittke’s muz.). Dir. – R. Šervenikas

12 d. 18.30 – F. Leháro „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. – J. Geniušas

13 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

13 d. 19 val. – operos solisto J. Jocio 80-ties metų jubiliejui. Dalyvauja J. Obrazcova (Maskva), V. Noreika, I. Milkevičiūtė, S. Stonytė, V. Juozapaitis, A. Grigorian, V. Vyšniauskas, E. Seilius, E. Chrebtovas. Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

4 d. 18 val. – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

5 d. 18 val. – J. Ortono „GROBIS“. Rež. – A. Večerskis

6 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

10 d. 18 val. – R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA)“. Rež. – Y. Ross

11 d. 18 val. – J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. – J. Dautartas

12 d. 18 val. – G. Flaubert’o „MADAM BOVARI“. Rež. – J. Vaitkus

13 d. 12 val. – J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. – J. Dautartas

Mažoji salė

5 d. 16 val. – M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. – V. Masalskis

6 d. 16 val. – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

9 d. 18 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

10 d. 18 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

13 d. 16 val. – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

Vilniaus mažasis teatras

4 d. 18.30 Mažajame teatre, 9 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

5 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

8, 9, 13 d. 11, 14 val. – PREMJERA! „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

8 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre – N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. – R. Tuminas

10 d. 18.30, 21 val. – A. Žebrausko improvizacijų šou „KITAS KAMPAS“

11, 12 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

Valstybinis jaunimo teatras

5 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

5 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vYrus“. Rež. – P.E. Landi

6 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

6 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius

8 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

9 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

11 d. 18 val. – „ŠEKSPYRIADA“ (pagal W. Shakespeare’o pjeses). Rež. – G. Varnas (Valstybinis jaunimo teatras ir teatras „Utopia“)

12, 13 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas

(Salė 99)

12 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus

13 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

Rusų dramos teatras

XII. 5, 6 d. 12, 15 val. – PREMJERA! E.  Stankevičiūtės „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Rež. – E. Stankevičiūtė

6, 7 d. 19 val. – C. Monteverdi „TANKREDŽIO IR KLORINDOS DVIKOVA“. „NEDĖKINGŲJŲ ŠOKIS“. Rež. – G. Varnas

8, 9 d. 19 val. – J. Stojanovo programa „Pakeliui iš „Miestelio“

10 d. 13 val. – „AUKSINIO VIŠČIUKO NUOTYKIAI“ („Operetės žvaigždės“, Minskas)

10 d. 19 val. – „SVEIKI, AŠ JŪSŲ TETA!“ („Operetės žvaigždės“, Minskas)

11 d. 18 val. – pjesės skaitymas-atvira repeticija. M. Macevičiaus „SVOLOČ ARBA VIENA DIENA BE MEILĖS“. Rež. – A. Jankevičius

12 d. 17 val. – G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

13 d. 11 val. – PREMJERA! E. Stankevičiūtės „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Rež. – E. Stankevičiūtė

13 d. – 13.30 – „RUSIŠKA EGLUTĖ“ (Mažoji salė)

13 d. 15 val. – H. Ch. Anderseno „SNIEGO KARALIENĖ“

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

4 d. 19 val. – Premjera! E. Umbrasaitės ir A. Žukausko „VIENOS KRŪTIES ISTORIJA“. Rež. – A. Žukauskas

5 d. 18 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS” (pagal V. Šimkaus eiles). Insc. aut ir rež. – R. Kazlas

6 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

8 d. 18 val. – ansamblio „Nepaklusnieji“ muzikos ir kino programa suaugusiems „CHARLIE CHAPLIN: CINEMUSIQUE IR KABARETO DAINOS“

12 d. 12 val. S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI”. Rež. – A. Mikutis

13 d. 12 val. – R. Kundroto „MERĖ POPINS“. Rež. – Artūras Žukauskas

Mažoji salė

5 d. 12, 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“. Rež. ir dail. – R. Driežis

6 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“. Rež. ir dail. – J. Skuratova

12, 13, 19, 20 d.14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“. Rež. – N. Indriūnaitė

Menų spaustuvė“

5 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ (VšĮ „Stalo teatras“)

5 d. 18 val. Juodojoje salėjePremjera! A. Slapovskio „IŠVAŽIUOJU“ („Trupė Liūdi“)

5 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „IZADORA“. Aut. D. Gintalas, J. Sakalauskas, A. Jankevičius

6 d. 18 val. Juodojoje salėje – W. Faulknerio „KAI AŠ GULĖJAU MIRTIES PATALE“. Rež. – L. Raškevičiūtė („Kūrybinio veiksmo bendruomenė“)

8 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

10 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „IŠLAISVINTI ŽANĄ“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

11 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KITA VEIDRODŽIO PUSĖ“ (pagal G. Labanauskaitės pjesę) (teatras „Dramalabbet“, Švedija)

11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo „Meistrą ir Margaritą“). Rež. – V. Bareikis

12 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PELIUKAS GITAROJE“. Rež. – S. Degutytė

12 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis („Cezario grupė“)

13 d. 17val. Kišeninėje salėje – „DiViDukas“ (pagal T. Ahrenso pjesę). Rež. – I. Stundžytė

13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – J. Tertelio „PRA...“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – C. Graužinio „DRĄSI ŠALIS“. Rež. – C. Graužinis („Cezario grupė“)

Teatras „Utopia“

8 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėjeN. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – V. Sodeika

10 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – „DEKALOGAS“. Rež. – G. Varnas

12 d. 19 val. – „Menų spaustuvėje“ „NO CONCERT“

Raganiukės teatras

5 d. 13 val., 6 d. 16 val. – „Pelenė“

12 d. 12 val. ,,Miegančioji Gražuolė“

12 d. 13 val. – ,,Drąsioji Pupulė“

12 d. 17 val. – „Skraidantys Meškiukai“

13 d 12 val. – ,,Princesė ir Nykštukas“

13 d 13 val. – „Spektaklis ,,Geriausias šuo Ferdis“ („Senamiesčio lėlės“)

M.K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatras

5 d. 18 val., 6 d. 15 val. – J.M. Barrie „Piteris Penas

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

4 d. 18val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

4 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius

5 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė.

5 d. 18 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

6 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

6 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis. Rež. – V. Malinauskas

8 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

9 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. – A. Jankevičius

10, 12 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

11 d. 18 val. Ilgojoje salėje – R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Spektaklio meno vad. – G. Varnas, rež. – R. Ramanauskas

12 d. 17 val. Didžiosios salės fojė – P. Hesso (Šveicarija) ir M. Gvildžio „KARALIŲ PASAKA“

12 d. 19 val. Mažojoje scenoje – S. Kane „4.48 PSICHOZĖ“. Rež. – V. Tertelis

13 d. 18 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

Kauno muzikinis teatras

4 d. 18 val. – „Trijų minučių romanas“. Choreogr. – A. Kurienius

5 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

6 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

6 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

9 d. 17 val. – G. Gladkovo „Brėmeno muzikantai“. Dir. – J. Vilnonis

10 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

11 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen“. Muzikinis vad. ir dir. – G. Rinkevičius

12 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

13 d. 12 val. – „Sniego karalienė“ (H. K. Anderseno pasakos motyvais, pagal E. Griego ir J. Sibelijaus muziką). Dir. – J. Janulevičius

13 d. 18 val. – I. Kálmáno „Bajaderė“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno mažasis teatras

5 d. 18 val. – A. Dilytės „MĖNULIO KOJA“. Rež. – A. Dilytė

10, 17 d. 19 val. – „MOKĖK –DUOSIU“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

5 d. 12 val. – „Kiškis Drąsuolis“. Rež. – A. Žiūrauskas

6 d. 12 val. – „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež. – E. Piotrowska

12, 13, 19, 26, 27 d. 12 val., 20 d. 10 val. – V. Šoblinskaitės „STEBUKLINGAS VARPELIS“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

4, 5 d. 18.30 – „Operos akademija“: jaunųjų debiutas. premjera! P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Choreogr. ir libreto aut. – M.S. Šimulynaitė

6 d. 17 val., 11, 12 d. 18.30 – Premjera! R. Paulso „SESUO KERĖ“. Muzikos vad. ir dir. – V. Lukočius

13 d. 17 val. – Premjera! J. Gaižausko „BURATINAS“. Muzikos vad. ir dir. – V. Lukočius

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

5 d. 18 val. – premjera! B. Sabath „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

8 d. 18 val. – „SVEIKI, AŠ JŪSŲ TETA“ (Minsko operetė)

12 d. 18 val. – C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. – A. Giniotis

13 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“. Insc. aut. ir rež. – I. Norkutė

13 d. 18 val. – Moljere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

4 d. 18 val. – J.  Poirett „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

5 d. 18 val. – M. Katiliškio „MIŠKAIS ATEINA RUDUO“. Rež. – R. Rimeikis

6 d. 18 val. – S. Šaltenio „DUOKIŠKIO BALADĖS“. Rež. – A. Pociūnas

11 d. 18 val. – E. De Filipo „MANO ŠEIMA“. Rež. – R. Rimeikis

12 d. 18 val. – L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Rež. – S. Varnas

13 d. 18 val. – A. Cagarelio „CHANUMA“. Rež. – R. Teresas

Marijampolė

Dramos teatras

4 d. 18 val. – F. Kalas „KETURIESE VIDURNAKTĮ“. Rež. – R. Kučiauskas

9 d. 12 val. – „MAUGLIS“. Rež. – A. Mažeika

9 d. 18 val. – M. Burgesso „HEROINAS“. Rež. – D. Kimantaitė

Alytus

Miesto teatras

6 d. 16 val., 7 d. 19 val. – PREMJERA! „Barbora Radvilaitė“. Pjesės aut. ir rež. – A. Kinderis

10 d. 18 val. – F. Kafkos „Metamorfozė“. Rež. – A. Kinderis

„7 meno dienos“ Nr.44 (873), 2009-12-04

Versija spausdinimui

Komentarai

sIYDTwEkRNdueragytG, 2012-03-16 15:17

в булочной нуждаются едва ли в специальных знаниях предприятие рецепт имеет после идут и в состоянии готовности. Булочным "слуги" важнее чем специальные знания мастера. Речь идет не об этом ты ценнее чем ученики только так как ты большее количество специальных знаний имел, а об этом кто работает для дешевых денег и этого ученики. И я могу говорить тебе из опыта это не в каждой профессии таким образом, что всегда делают то же самое!Es geht ja nicht darum das du wertvoller bist als Lehrlinge nur weil du mehr Fachwissen hast, sdeonrn darum wer ffcr billig Geld arbeitet und das sind nun mal Lehrlinge. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen das es nicht in jedem Beruf so ist , dass man immer das selbe macht!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti