Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Gruodžio 4–13


7MD informacija

Share |

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

5 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos koncertas. Kompozitoriaus E. Balsio 90-mečiui. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

Solistės R. Lipinaitytė (smuikas), I. Baikštytė (fortepijonas). Dalyvauja muzikologas V. Gerulaitis Dir. – J. Domarkas

6 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje,Vilniaus ir Linco muzikos mokyklų kolektyvų koncertas „Susitikimai kryžkelėse“. Dalyvauja Jungtinis Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės ir Linco muzikos mokyklų simfoninis orkestras (dir. – M. Barkauskas); Jungtinis Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės ir Linco muzikos mokyklų choras „Viva voce“ (dir. – R. Katinas ir V. Katinienė); Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos liaudies instrumentų ansamblis „Ievarėlis“ (vad. – D. Daugilienė ir A. Puodžiukas); Linco muzikos mokyklos medinių pučiamųjų kvintetas. Solistai R. Tallat Kelpšaitė (sopranas), R. Beinaris (obojus), S. Šakenis (fortepijonas), M. Skalskis (fortepijonas), J. Kulikauskas (violončelė). Programoje Th. Dosso, Z. Bružaitės, V. Striaupaitės-Beinarienės kūrinių premjeros, M.K. Čiurlionio, B. Dvariono, E. Balsio, J. Andrejevo kūriniai

6 d. 16 val. Trakų pilies menėje – Baltijos gitarų kvartetas (S.S. Lipčius, S. Krinicinas, C. Ruebensas, Z. Čepulėnas), R. Suchocka (mecosopranas), S. Krinicinas (gitara). Programoje M. de Fallos, A. Dvožako, G. Bizet, J. Tamulionio, J. Brahmso irk t. kūriniai

6 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – džiazas filharmonijoje. Programa „Round silence“. „Yamaha Europe“ pristato Wolfgango Haffnerio trio (Vokietija): H. Nussas (fortepijonas), R. Landfermannas (kontrabosas, bosinė gitara), W. Haffneris (mušamieji). Ansamblio svečias R. Dauginas (fortepijonas)

8 d. 18 val. Šiaulių „Saulės“ koncertų salėjeČiurlionio kvartetas, A. Krikščiūnaitė (sopranas). Programoje L. van Beethoveno, J. Brahmso kūriniai

9 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – R.  ir Z. Ibelhauptai (fortepijoninis duetas). Programoje S. Prokofjevo, S. Rachmaninovo, D. Milhaud, M. Ravelio, M. Infante kūriniai

10 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje, 11 d. 18 val. Kauno filharmonijoje, 12 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje,„Viva Musica Via Baltica“. Kamerinis orkestras „Sinfonietta Rīga“ (Latvija). Solistas D. Kirilauskas (fortepijonas). Dir. – N. Šnē (Latvija). Programoje J. Janulytės, L. van Beethoveno, ĒEšenvaldo, J. Haydno kūriniai

11 d. 18.30 Ežerėlio kultūros centre, 13 d. 17 val. Kretingos kultūros centre – Valstybinis Vilniaus kvartetas. Solistė J. Leitaitė (mecosopranas). Programoje F. Schuberto, J.B. Weckerlino, C. Francko, E. Griego kūriniai

13 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas L. Mikalauskas (bosas). Dir. – D. Pavilionis. Koncerto vedėjas V. Gerulaitis. Programoje W.A. Mozarto, G. Rossini, F. Schuberto, F. Liszto, Ch. Gounod, P. Čaikovskio kūriniai

13 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – I. Armonaitė (smuikas), L. Dorfmanas (fortepijonas, Vokietija). Programoje S. Prokofjevo, D. Šostakovičiaus, I. Stravinskio kūriniai

 

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

4 d. 19 val. Birštono kultūros centre, 11 d. 14 val. Šeduvos globos namuose, 11 d. 17 val. Radviliškio miesto kultūros rūmuose – V. Noreika (tenoras), J. Vaškevičiūtė (mecosopranas), K. Damulis (tenoras), V. Zabrodaitė (fleita), B. Asevičiūtė (fortepijonas), V. Juodpusis (muzikologas)

7 d. 18 val. Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje – A. Janutas (tenoras) ir jo solinio dainavimo klasės studentai: M. Jankauskas, A. Knutovas, K. Anikinas, A. Graudinia, P. Bagdonavičius. Koncerto vedėja muzikologė L. Ligeikaitė

9 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – koncertas „Muzikoje slypintys jausmai“. Dalyvauja J. Čiurilaitės, J. Patamsienės, J. Tankevičiaus ir A. Januto klasių studentai L. Ratkevičiūtė (sopranas), K. Anikinas (baritonas), S. Buinevičiūtė (smuikas), N. Naglytė, M. Riabinina ir N. Kučaitė (fortepijonas). Vedėja J. Jankauskaitė

10 d. 18 val. Vilniaus Žvėryno gimnazijos salėjeV. Noreika, J. Vaškevičiūtė (mecosopranas), A. Malikėnas (baritonas), V. Zabrodaitė (fleita), A. Juozauskaitė (fortepijonas), V. Juodpusis (muzikologas)

12 d. 14 val. Pakruojo kultūros centre – E. Mieželaičio jubiliejinis kūrybos vakaras. Dalyvauja V. Noreika (tenoras), J. Vaškevičiūtė (mecosopranas), G. Urbonaitė (aktorė), B. Asevičiūtė (fortepijonas)

13 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – G. Petrauskaitė (vargonai), Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ merginų choras (choro vad. – J. Vaitkevičienė), V. Taurinskaitė-Rukšienė (sopranas), L. Dambrauskaitė (sopranas). Programoje N. Bruhnso, S. Mence, F. Schuberto, C. Francko, A. Caccini ir kt. kūriniai


Vilnius

Kongresų rūmai

5 d. 12 val. – koncertas vaikams „Vaikiškų stebuklų diena su „Mažąja burtų fleita“. Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai T. Ladiga, I. Vaznelytė, T. Vaitkus,

Ž. Lamauskienė, K. Siurbytė, Ž. Voronovas. Dir. – V. Visockis. Koncertą veda A. Bialobžeskis

3, 4, 5, 6 d. 19 val. – J. Massenet opera „Verteris“. Dir. – G. Rinkevičius, rež. – D. Ibelhauptaitė, scenogr. – J. Morrellis, kost. dail. – J. Statkevičius

11 d. 19 val. – simfoninis koncertas „Ilgesingoji rusų klasika“. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Solistas L. Geniušas (fortepijonas). Dir. – R. Kofmanas. Programoje S. Rachmaninovo, P. Čaikovskio kūriniai

Vilniaus rotušė

6 d. 17 val. – popietė su A. Noviku, jo vadovaujamos džiazo mokyklos kolektyvais ir grupe „Jazz Island“. Programoje M.K. Čiurlionio, C. Porterio, M. Noviko ir A. Noviko kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia

4 d. 19 val. – Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ (meno vad. ir dir. – V. Augustinas). Dalyvauja vokalistas J. Brūzga bei instrumentalistai D. Golovanovas (fortepijonas), J. Valančauskas (bosinė gitara) ir G. Augustaitis (perkusija)

6 d. 18 val. – L. Mikalauskas (bosas), Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. – D. Katkus. Programoje W.A. Mozarto, J. Bocko, A. Piazzollos, A. Raudonikio ir kt. kūriniai

8, 9 d. 19 val. – A. Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“

Šv. Kazimiero bažnyčia

6 d. 13 val. – moterų choras „Liepos“ (meno vad. ir dir. – A. Steponavičiūtė–Zupkauskienė). Vargonuoja R. Marcinkutė

VGTU Architektūros rūmų salė

4 d. 18 val. – chorų šventė „Žiemos šviesa“. Dalyvauja Ukmergės A. Smetonos gimnazijos mišrus jaunimo choras, Baltarusijos nacionalinio technikos universiteto liaudies choro kapela, Varšuvos Technikos universiteto akademinis choras ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinis choras „Gabija“

Kaunas

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

4 d. 17 val. – kamerinis ansamblis „Fresco“ ir D. Bagurskas

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

4 d. 18 val. – festivalis „Salve musica“. Čiurlionio kvartetas. Solistai E. Seilius (tenoras), K. Zmailaitė (sopranas). Programoje C. Debussy, H. Duparco, J. Offenbacho ir kt. kūriniai


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

4 d. 15 val. Kupiškio Šv. Kazimiero vaikų globos namuose, 4 d. 17.30 val. Aulelių vaikų globos namuose – susitikimas su rašytoja B. Jonuškaite iš ciklo „Atverstos knygos puslapiai“. Dalyvaus aktorė D. Michelevičiūtė

8 d. 17.30 – itališkos muzikos koncertas. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojos J. Stupnianek dainavimo klasės studentai. Solistai I. Anankaitė, K. Anikin, J. Bielinytė, A. Knutovas, A. Pilibavičiūtė, M. Pisarenko, J. Rupšytė, E. Ruzgytė, I. Simonavičiūtė, J. Stupnianek. Akomponuos pianistės N. Baranauskaitė ir G. Zalatorienė. Koncertą ves S. Fleišer

9 d. 17 val. Radviliškio r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje – susitikimas su rašytoja B. Jonuškaite. J. Marcinkevičiaus premijos įteikimas. Renginyje dalyvaus skaitovė I. Plaušinaitytė

9 d. 17.30 – literatūros kritiko V. Sventicko knygos „2009 kritiko pastraipos“ sutiktuvės. Renginyje dalyvaus literatūros kritikas V. Sventickas, literatūrologė J. Sprindytė, aktoriai R. Bagdzevičius, G. Storpirštis. Vakaro vedėjas – poetas K. Platelis

Mokytojų namai

4 d. 15 val. Mažojoje salėje – fotografijų parodos „InterCirkas“ atidarymas

8 d. 17 val. Didžioje salėje – vokalinės muzikos koncertas „Nuo liaudies dainos iki arijos“. Dalyvauja A. Liutkutė ir jos mokines A. Burneckaitė, R. Černiūtė, S. Lebrikaitė, M. Mikštaitė, V. Mikštaitė, V. Narvidaitė, D. Petrikaitė. Koncertmeisterė B. Asevičiūtė

8 d. 18 val. Svetainėje – „Pasidainavimai su Veronika“. Svečiuose J. Čepulis bei grupės „Žalvarinis” dainininkės L. Peleniūtė ir E. Pakšytė

9 d. 17 val. Svetainėje – paskaita „Kaip įveikti ligas“

11 d. 18 val. Svetainėje – Advento vakaras. Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis „Krivūlė“

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

11 d. 17 val. – Birutės Jonuškaitės kūrybos vakaras kartu naujausia knyga „Baltų užtrauktukų tango“.

Kartu su autore dalyvaus literatūrologas R. Tamošaitis, dailėtyrininkė D. Jedzinskienė, aktorė D. Michelevičiūtė, gitara gros A. Kelpša. Vakaro vedėja – A. Ruseckaitė

„7 meno dienos“ Nr.44 (873), 2009-12-04

Versija spausdinimui

Komentarai

QgaJwGmEnbgbORs, 2011-10-24 01:52

Hey, good to find soeomne who agrees with me. GMTA.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti