Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Lapkričio 27–gruodžio 6


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

27 d. 18.30 – „RUSIŠKASIS HAMLETAS“ (su fonograma)

28 d. 18.30 – G. Verdi „RIGOLETAS“. Dir. – M. Staškus

29 d. 18 val. – L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Dir. – V. Viržonis

XII. 1 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – V. Viržonis

2 d.18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. – M. Staškus

3 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

4 d. 18.30 – R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. – A. Šulčys

5 d. 18.30 – W.A. Mozarto „DON ŽUANAS“. Dir. – M. Staškus

6 d. 12 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

27 d. 18 val. – M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. – I. Buljan (Kroatija)

28 d. 18 val. – B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. – K. Kymantaitė

29 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

29 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – I. Bučienė

 

Juozo Miltinio dramos teatro spektakliai

XII. 1 d. 18 val. – L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Rež. – S. Varnas

2 d. 18 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA  FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

 

3 d. 18 val. – Th. Bernhardo „PASAULIO GERINTOJAS“. Rež. – V. Masalskis

4 d. 18 val. – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

5 d. 18 val. – J. Ortono „GROBIS“. Rež. – A. Večerskis

6 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

Mažoji salė

28 d. 18 val. – „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

29 d. 16 val. – S. MrożekoNAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

XII. 1 d. 18 val. – R. Granausko „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys

5 d. 16 val. – M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. – V. Masalskis

6 d. 16 val. – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

Vilniaus mažasis teatras

27, XII. 4 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

28 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. – J. Vaitkus

XII. 1 d. 18.30 – A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“. Rež. – R. Tuminas

2 d. 18.30 – E. Albee’io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

3 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

5 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

Valstybinis jaunimo teatras

27 d. 18 val. – „ŠEKSPYRIADA“ (pagal W. Shakespeare’o pjeses). Rež. – G. Varnas (Valstybinis jaunimo teatras ir teatras „Utopia“)

28 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

28 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus

29, XII. 5 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

29 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

XII. 2, 3 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

5 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vYrus“. Rež. – P.E. Landi

6 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

6 d. 18 val. – A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. – G. Makarevičius

Rusų dramos teatras

XII. 5, 6 d. 12, 15 val. – PREMJERA! E.  Stankevičiūtės „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Rež. – E. Stankevičiūtė

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

26, 27 d. 18 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Inscenizacijos aut. ir rež. – R. Kazlas

28 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“ (H.K. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Mikutis

29 d. 12 ir 14 val. – D. Čepauskaitės „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas (Kauno lėlių teatras)

XII. 1 d. 18 val. – T. Williamso „Stiklinis žvėrynas“. Rež. – A. Šablauskas (neįgaliųjų teatras „Naujasis teatras“)

Mažoji salė

28 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.K. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

Menų spaustuvė“

28 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „BALA ŽINO“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (VšĮ „db PROJEKTAI“)

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – V. Masalskio, L. Juodkaitės „SIBILĖ“

XII. 1 d. 19 val. Juodojoje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

1 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo „Meistrą ir Margaritą“). Rež. – V. Bareikis

2 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis

2, 3 d. 19 val. – „JUOBA“ (pagal A. Jarry pjesę „Karalius Juoba“). Rež. – G. Radvilavičiūtė (Klaipėdos lėlių teatras)

3 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitė „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

5 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ (VšĮ „Stalo teatras“)

5 d. 18 val. Juodojoje salėjePremjera! A. Slapovskio „IŠVAŽIUOJU“ („Trupė Liūdi“)

5 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „IZADORA“. Aut. D. Gintalas, J. Sakalauskas, A. Jankevičius

6 d. 18 val. Juodojoje salėje – W. Faulknerio „KAI AŠ GULĖJAU MIRTIES PATALE“. Rež. – L. Raškevičiūtė („Kūrybinio veiksmo bendruomenė“)

Teatras „Utopia“

28 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – „DEKALOGAS“. Rež. – G. Varnas

29 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“N. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – V. Sodeika

Elfų teatras“

28 d. 12 val. – „MEILĖ BE AKCENTO“

29 d. 12 val. – „BAŪŪŪBAI“

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

27 d. 18 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas

27 d. 19 val. Mažojoje scenoje – G. Adomaitytės „BALTA KATĖ JUODOJE ALIASKOJE“. Rež. – A. Lebeliūnas

28 d. 15 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

29 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.P. Shanley „DVEJONĖ“. Rež. – J. Jurašas („Audronio Liugos produkcija“)

29, XII. 1, 2 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

XII. 1 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Vyrypajevo „SAPNAI“. Rež. – K. Glušajevas

3 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B.M. Kolteso „SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ“. Rež. – A. Areima

4 d. 18val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

4 d. 19 val. Mažojoje scenoje – – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius

5 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė

5 d. 18 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

6 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

6 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis. Rež. – V. Malinauskas

Kauno muzikinis teatras

27 d. 18 val. – F. Leharo „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

28 d. 18 val. – „Kabaretas“. Pastatymo muzikinis vad. – P. Geniušas, orkestro vad. – J. Geniušas

29 d. 12 val. Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. Visockis

29 d. 18 val. – Ch. Gounod „Romeo ir Džuljeta“. Dir. – J. Geniušas

30 d. 18 val. – 9-ojo tarptautinio jaunųjų talentų konkurso “Kaunas Talent 2009“ laureatų ir diplomantų koncertas

XII. 2 d. 12 val. – „Sniego karalienė“ (H. K. Anderseno pasakos motyvais, pagal E. Griego ir J.  Sibelijaus muziką). Dir. – J. Janulevičius

3 d. 18 val. – R. Rodgerso „Muzikos garsai“. Dir. – J. Vilnonis

4 d. 18 val. – „Trijų minučių romanas“. Choreogr. – A. Kurienius

5 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

6 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

6 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

27 d. 18 val. – L.S. Cunningham „MERGVAKARIS“. Rež. – A. Rubinovas

28 d. 18 val. – A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. – S. Rubinovas

29 d. 18 val. – J. Glovackio „ANTIGONĖ NIUJORKE“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

27 d. 18 val. – „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“ (pagal B. Srbljanovič pjesę „Belgrado trilogija“). Rež. – D. Rabašauskas

28 d. 18 val. – A. Dilytės „MĖNULIO KOJA“. Rež. – A. Dilytė

29 d. 12 val. – A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

29 d. 18 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

28 d. 12 val. – „PINOKIS“. Rež. – O. Žiugžda

29 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis (Vilniaus lėlių teatras „Lėlė“)

XII. 5 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

6 d. 12 val. – „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež. – E. Piotrowska

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

27, 28 d. 18.30, 29, XII. 6 d. 17 val. – premjera! R. Paulso „SESUO KERĖ“. Muzikos vad. ir dir. – V. Lukočius, rež. – G. Poliščiuk, scenogr. – A. Ozolinis

4, 5 d. 18.30 – Operos akademija: jaunųjų debiutas. premjera! P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Choreogr. ir libreto aut. – M.S. Šimulynaitė

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

27 d. 18 val. – Moliere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

28 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. Rež. – S. Račkys

29 d. 12 val. – G. Solovskio „SKIRIAMA PRINCESEI“. Rež. – J. Javaitis

29 d. 18 val. – P. Shenault „Į SVEIKATĄ, PONE!“ Rež. – N. Mirončikaitė

XII. 5 d. 18 val. – premjera! B. Sabath „BERNIŪKŠČIŲ RUDUO“. Rež. – K. Smoriginas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

27 d. 18 val. – L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Rež. – S. Varnas

28 d. 18 val. – P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. – A. Pociūnas

29 d. 18 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

Marijampolė

Dramos teatras

XII. 2 d. 18 val. – „NUSIRENGTI NEBŪTINA“. Rež. – R. Kučiauskas

4 d. 18 val. – F. Kalas „KETURIESE VIDURNAKTĮ“. Rež. – R. Kučiauskas

Alytus

Miesto teatras

XII. 2 d. 15 val. – „Heroinas“ (pagal M. Burgessą). Rež. – D. Kimantaitė

6 d. 16 val., 7 d. 19 val. – PREMJERA! „Barbora Radvilaitė“. Pjesės aut. ir rež. – A. Kinderis„7 meno dienos“ Nr.43 (872), 2009-11-27

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti