Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Lapkričio 27-gruodžio 6


7MD informacija

Share |

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

28 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – I Vilniaus fortepijono muzikos festivalis

(meno vad. – M. Rubackytė), Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai S. Tiempo (fortepijonas, Argentina), M. Rubackytė (fortepijonas). Dir. – M. Pitrėnas. Programoje F. Chopino, M. Musorgskio, C. Saint-Saenso kūriniai

29 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – ansamblis „Musica humana“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda), Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (meno vad. ir dir. – G. Ramanauskas). Solistai J. Stupnianek (sopranas), V. Mikštaitė (sopranas), Ž. Malikėnas (smuikas), I. Bakševičienė (smuikas). Dir. – A. Vizgirda. Programa „Venecijos genijus Antonio Vivaldi

XII. 1 d. 18 val. Kauno filharmonijoje, 2 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – „Viva Musica Via Baltica“. Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vad. ir solistas – M. Bačkus, violončelė). Dir. – M. Piečaitis. Programoje A. Martinaičio, K. Saariaho, A. Sallineno, O. Balakausko kūriniai

3 d. 18 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – kamerinės muzikos koncertas. Lied vakaras „Ir mano siela išskleidžia sparnus“. U. Mayer (mecosopranas, Vokietija), P. Kreutzas (fortepijonas, Vokietija). Programoje J. Brahmso, R. Schumanno, H. Wolfo, R. Strausso, F. Liszto, K. Weilio kūriniai

5 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos koncertas. Kompozitoriaus E. Balsio 90-mečiui. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

Solistės R. Lipinaitytė (smuikas), I. Baikštytė (fortepijonas). Dalyvauja muzikologas V. Gerulaitis Dir. – J. Domarkas

6 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Vilniaus ir Linco muzikos mokyklų kolektyvų koncertas „Susitikimai kryžkelėse“. Dalyvauja Jungtinis Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės ir Linco muzikos mokyklų simfoninis orkestras (dir. – M. Barkauskas); Jungtinis Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės ir Linco muzikos mokyklų choras „Viva voce“ (dir. – R. Katinas ir V. Katinienė); Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos liaudies instrumentų ansamblis „Ievarėlis“ (vad. – D. Daugilienė ir A. Puodžiukas); Linco muzikos mokyklos medinių pučiamųjų kvintetas. Solistai R. Tallat Kelpšaitė (sopranas), R. Beinaris (obojus), S. Šakenis (fortepijonas), M. Skalskis (fortepijonas), J. Kulikauskas (violončelė). Programoje Th. Dosso, Z. Bružaitės, V. Striaupaitės-Beinarienės kūrinių premjeros, M.K. Čiurlionio, B. Dvariono, E. Balsio, J. Andrejevo kūriniai

6 d. 16 val. Trakų pilies menėje – Baltijos gitarų kvartetas (S.S. Lipčius, S. Krinicinas, C. Ruebensas, Z. Čepulėnas), R. Suchocka (mecosopranas), S. Krinicinas (gitara). Programoje M. de Fallos, A. Dvožako, G. Bizet, J. Tamulionio, J. Brahmso irk t. kūriniai

6 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – džiazas filharmonijoje. Programa „Round silence“. „Yamaha Europe“ pristato Wolfgango Haffnerio trio (Vokietija): H. Nussas (fortepijonas), R. Landfermannas (kontrabosas, bosinė gitara), W. Haffneris (mušamieji). Ansamblio svečias R. Dauginas (fortepijonas)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

XII. 2 d.18 val. S. Vainiūno namuose – Trečiadienio vakaras meno veikėjo, solisto, dainavimo pedagogo V. Indrikonio atminimui. Dalyvauja buvę bendradarbiai, kolegos, dainininkai L. Navickas, A. Tveraga, D. Steponavičienė-Rugiaveidė, S. ir P. Steponavičiai, S. Rubis, A. Kiveris ir kt.

27 d. 15 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje – Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos paminėjimo šventė. Dalyvauja LASS nariai: M. Dvylaitis (akordeonas), A. Dvylaitis (bosas), O. Matusevičiūtė (sopranas); operos solistai: J. Vaškevičiūtė (mecosopranas), R. Urbietis (baritonas), L. Giedraitytė (fortepijonas), L. Richterytė (fortepijonas); operos pastišo „Pagarbinkim Lietuvą“ solistai: S. Martinaitytė (sopranas), E. Bavikinas (tenoras), A. Apšega (baritonas), L. Mikalauskas (bosas), A. Eitmanavičiūtė (fortepijonas); kapelija „Ratilai“ (vad. – D. Mockevičius); folkloro ansamblis „Ūla“ (vad. – J. Bukantaitė)

XII. 3 d. 18 val. Šiaulių „Saulės“ koncertų salėje – B. Vainiūnaitė (fortepijonas), G. Urbonaitė (aktorė)

4 d. 19 val. Birštono kultūros centre, 6 d. 17 val. Vievio gimnazijos salėje – V. Noreika (tenoras), J. Vaškevičiūtė (mecosopranas), K. Damulis (tenoras), V. Zabrodaitė (fleita), B. Asevičiūtė (fortepijonas), V. Juodpusis (muzikologas)


Vilnius

Kongresų rūmai

27, 29 d. 19 val., 28 d. 12 val. – S. Sondheimo „Svynis Todas: demonas kirpėjas“. Dir. – G. Rinkevičius, rež. – D. Ibelhauptaitė, scenogr. – D. Birdas, kost. dail. – J. Statkevičius. Solistai D. Stumbras, A. Grigorian, L. Pautienius, J. Gedmintaitė, E. Dauskurdis, R. Karpis, K. Alčauskis, A. Rubežius, E. Seilius. Dalyvauja LNOBT choras (vad. – Č. Radžiūnas)

Vilniaus rotušė

Taikomosios dailės muziejus

28 d. 17 val. – „Šokio istorijos puslapių programa“. „Karalienės Bonos karnavalas“ ir „Diena Vazų dvare“. Dalyvauja istorinio šokio trupė „Cracovia Danza“ (Krokuva) ir ansamblis „Banchetto musicale“

Piano.lt koncertų salė

27 d. 19 val. – projekto „Smuiko muzikos vakarai išskirtinėse erdvėse“ koncertas. C.A. Romero-Giordano (smuikas, Meksika) ir L. Ambarcumian (fortepionas). Programoje J.M. Leclairo, W.A. Mozarto, C. Saent-Saenso, F. Kreislerio, A. Chačaturjano, C.A. Romero-Giordiano kūriniai

Kaunas

Įvairių tautų kultūrų centras

27d. 18 val. – gitaros improvizacijų vakaras „3 akordai“. V. Lesniakas (elektrinė gitara) ir A. Rušys (akustinė gitara), R. Eimontas (elektrinė gitara), T. Šlajus (boso gitara)

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

27 d. 18 val. – smuikininkas M. Futtrupas (Danija), Vilniaus Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. – D. Katkus. Programoje A. Vivaldi kūriniai

XII. 4 d. 18 val. – festivalis „Salve musica“. M.K. Čiurlionio styginis kvartetas bei solistai K. Zmailaitė ir E. Seilius


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

27 d. 17 val. – vakaras „N klausimų Vandai Juknaitei“. Dalyvauja rašytoja V. Juknaitė ir jos studentai I. Būgaitytė, G. Čingaitė, G. Kajėnas, Ž. Kolevinskienė, D. Petrošius, M. Stasiulis, A. Šimkus

XII. 1 d. 17.30 – vakaras „Aš tik Vilnelė“, skirtas poetės O. Miciūtės 100-osioms gimimo metinėms. Vakare dalyvauja literatūrologės V. Daujotytė, A. Lapinskienė, muzikologė J. Burokaitė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė G. Drėmaitė, teatrologė G. Mareckaitė, skaitovė I. Plaušinaitytė, aktorė E. Zizaitė, pianistė B. Vainiūnaitė

2 d. 11 val. Prienų r. savivaldybės viešosios bibliotekos Jiezno bibliotekoje, 2 d. 14 val. Prienų r. savivaldybės viešosios bibliotekos Pakuonio bibliotekoje – susitikimas su rašytoju L. Degėsiu iš ciklo „Prozos dienos“

2 d. 15 val. Klaipėdos vaikų globos namuose „Smiltelė“ – susitikimas su rašytojais R. Černiausku, R. Latvėnaite-Kairiene iš ciklo „Atverstos knygos puslapiai“. Dalyvauja dainų autorius ir atlikėjas J. Baltokas

3 d. 15 val. Trakų viešojoje bibliotekoje – susitikimas su rašytoja V. Juknaite

4 d. 15 val. Kupiškio Šv. Kazimiero vaikų globos namuose, 4 d. 17.30 Aulelių vaikų globos namuose – susitikimas su rašytoja B. Jonuškaite iš ciklo „Atverstos knygos puslapiai“. Dalyvauja aktorė D. Michelevičiūtė

Mokytojų namai

27 d. 18 val. Svetainėje – „Mokasinai ir mikrofonai“. Navaho (JAV) genties jaunųjų poetų vakaras

28 d. 16 val. Didžiojoje salėje 59-ojo turistinio sezono uždarymo vakaras. Dalyvauja M. Romerio universiteto mišrus choras (meno vad. – L. Levinskaitė), Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos merginų ansamblis, Punsko vyrų kvintetas „Tėviškės aidai“, Vilniaus mokytojų namų tautinių šokių ansamblis (vad. – A. Gabalytė), aktorius T. Vaisieta

29 d. 16 val. Didžiojoje salėje – koncertas „Lapų valsas“. Dalyvauja J. Leitaitė ir ansamblis „Juodoji rožė“

29 d. 17 val. Svetainėje – muzikinė improvizacija ne tik vaikams „Senelės pasaka“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“).

XII. 1 d. 18 val. Svetainėje – dzūkų vakaras. Susitikimas su rašytoju R. Sadausku. Dalyvauja Šlavantų (Lazdijų r. ) seniūnė J. Maziukienė ir šio krašto dainininkai bei literatūros kritikas S. Lipskis

3 d. 17.30 Svetainėje – paskaita „Lietuvių evangelikių moterų sąjunga Biržų krašte 1929–1940 m.“. Paskaitą skaitys istorikas K. Šišla. Taip pat dalyvauja jaunimo draugijos „Radvila“ vokalinis ansamblis

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

27 d. 17 val. – D. Molytės eilėraščių vakaras „Iš laiko etiudų“. Dalyvauja literatūrologė D. Kuizinienė, smuikininkė K. Katavičiūtė, aktorė O. Dautartaitė

XII. 3 d. 17 val. – V. Kalvaičio kūrybos vakaras su nauja apsakymų knyga „Svečias iš Magadano“.

Dalyvauja rašytojas V. Rudžianskas, poetės E. Drungytė, I. Labokė, smuikininkas Ch. Šusteris. Vakaro vedėja A. Ruseckaitė

Kauno menininkų namai

XII. 2 d. 18 val. – „Kūrybos valanda“ su kino ir teatro aktoriumi R. Adomaičiu
Kauno Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia

29 d. 12 val. – projektas „Dialogas – žodis ir spalva“. Advento ciklas „Belaukiant Kalėdų...“. V. Sagaitytė  (sopranas), L. Richterytė-Janulevičienė (fortepijonas), K. Ingram ir E. Česonytės grafikos ir porceliano darbų paroda


„7 meno dienos“ Nr.43 (872), 2009-11-27

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti