Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 42 (871), 2009 lapkričio 20 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Lapkričio 13 –22


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

20–22 d. 18.30 – PREMJERA! G. Bizet „KARMEN“. Muzikos vad. ir dir. – R. Šervenikas, rež. – A. Bernard’as (Prancūzija), scenogr. – A. Camera (Italija), kost. dail. – M.C. Ricotti (Italija), choreogr. – G. Santucci (Italija), 6viesų dail. – V. Tiberi (Italija), choro meno vad. – Č. Radžiūnas

25 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. – M. Staškus

26 d. 18.30 – F. Leháro „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. – J. Geniušas

27 d. 18.30 – „RUSIŠKASIS HAMLETAS“ (su fonograma)

28 d. 18.30 – G. Verdi „RIGOLETAS“. Dir. – M. Staškus

29 d. 18 val. – L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Dir. – V. Viržonis

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

20 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

21 d. 18 val. – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

22 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

22 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

25, 26 d. 17 val. – F. Dostojevskio „IDIOTAS“. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

27 d. 18 val. – M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. – I. Buljan (Kroatija)

28 d. 18 val. – B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. – K. Kymantaitė

29 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

29 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – I. Bučienė

Mažoji salė

21 d. 16 val. – improvizacijų reviu „BARONIENĖS GIMTADIENIO PUOTA“

22 d. 16 val. – M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. – V. Masalskis

24 d. 18 val. R. Granausko „DUBURYS“. Rež. – S. Račkys

25, 28 d. 18 val. – „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

29 d. 16 val. – S. MrożekoNAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

Vilniaus mažasis teatras

20 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

22 d. 11, 14 val. – PREMJERA! „KARALAITĖ IR PRINCAS KRABAS“. Rež. – A. Sunklodaitė

24 d. 18.30 – A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“. Rež. – R. Tuminas

25 d. 18.30 – F. Bordono „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

26 d. 18.30 – A. Žebrausko improvizacijų šou „KITAS KAMPAS“

27 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

28 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. – J. Vaitkus

Valstybinis jaunimo teatras

20 d. 18 val. – M. Frayno „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

21, 22 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

21 d. 18 val. – A. Anros „Katinas Temzėje“. Rež. – G. Makarevičius

24 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vyrus“. Rež. – P.E. Landi

25 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

26 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

27d. 18 val. – „ŠEKSPYRIADA“ (pagal W. Shakespeare’o pjeses). Rež. – G. Varnas (Valstybinis jaunimo teatras ir teatras „Utopia“)

28 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

28 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus

29 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

29 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

21, 22 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

26, 27 d. 18 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“ (pagal V. Šimkaus eiles). Inscenizacijos aut. ir rež. –R. Kazlas

28 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“ (H.K. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Mikutis

29 d. 12 ir 14 val. – D. Čepauskaitės „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas (Kauno lėlių teatras)

Mažoji salė

21 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Rež. ir dail. – R. Driežis

22 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. – A. Mikutis

28 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.K. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

Menų spaustuvė“

Festivalis „Neu Now Vilnius ‘09“

20 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „TAI NE APIE MANE“. Choreogr. – E. Eravalo (Švedija); „MIRTIES SAPNAS“. Choreogr. ir rež. – J.B. Chiocchio (Ispanija); „DARSYK IŠ ŠIRDIES“. Choreogr. – N. Ramadan (Nyderlandų Karalystė)

20 d. 17.30 Juodojoje salėje – „IZADORA“

21 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PELIUKAS GITAROJE“. Rež. – S. Degutytė

21 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „POLIKLINIKA“. Rež. – A. Jankevičius

24 d. 19 val. Juodojoje salėje – W. Faulknerio „KAI AŠ GULĖJAU MIRTIES PATALE“. Rež. – L. Raškevičiūtė

24 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „IŠLAISVINTI ŽANĄ“ (pagal J. Anouilho pjesę). Rež. – I. Stundžytė

25 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VAKARAS SU KNYGA“. Rež. – V. Bareikis

28 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „BALA ŽINO“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (VšĮ „db PROJEKTAI“)

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – V. Masalskio, L. Juodkaitės „SIBILĖ“

Teatras „Utopia“

21 d. 15 val. „Menų spaustuvėje“ – S. Osten, P. Lysaderio „MEDĖJOS VAIKAI“. Rež. – A. Gluskinas

28 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – „DEKALOGAS“. Rež. – G. Varnas

29 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“N. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – V. Sodeika

Raganiukės teatras

21 d. 12 val. – ,,Lokys ir Mergaitė“

21 d. 13 val. – „Skraidantys Meškiukai“

21 d. 17 val. – ,,Drąsioji Pupulė“

22 d. 12 val. – ,,Pinokis“

22 d. 13 val. – Geriausias šuo Ferdis („Senamiesčio lėlės“)

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

20 d. 19 val. Mažojoje scenoje – S. Kane „4.48 PSICHOZĖ“. Rež. – V. Tertelis

20 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „VYRAI BALTAIS SIJONAIS“. Choreogr. – G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

21 d. 15 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

21 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. – A. Jankevičius

22 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. – I. Paliulytė

22 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

24, 25 d. 18 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

25 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius

26 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

27 d. 18 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas

27 d. 19 val. Mažojoje scenoje – G. Adomaitytės „BALTA KATĖ JUODOJE ALIASKOJE“. Rež. – A. Lebeliūnas

28 d. 15 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

29 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.P. Shanley „DVEJONĖ“. Rež. – J. Jurašas („Audronio Liugos PRODUKCIJa“)

29 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

Kauno muzikinis teatras

20 d. 18 val. – I. Kálmáno „Silva“. Dir. – V. Visockis

21 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

22 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

22 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

25 d. 18 val. C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

26 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

27 d. 18 val. – F. Leharo „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

28 d. 18 val. – „Kabaretas“. Pastatymo muzikinis vad. – P. Geniušas, orkestro vad. – J. Geniušas

29 d. 12 val. Z. Bružaitės „Voro vestuvės“. Dir. – V. Visockis

29 d. 18 val. – Ch. Gounod „Romeo ir Džuljeta“. Dir. – J. Geniušas

30 d. 18 val. – 9-ojo tarptautinio jaunųjų talentų konkurso “Kaunas Talent 2009“ laureatų ir diplomantų koncertas

Kauno kamerinis teatras

20, 21 d. 18 val. – M. Walczako „PIRMASIS KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas

27 d. 18 val. – L.S. Cunningham „MERGVAKARIS“. Rež. – A. Rubinovas

28 d. 18 val. – A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. – S. Rubinovas

29 d. 18 val. – J. Glovackio „ANTIGONĖ NIUJORKE“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

21, 27 d. 18 val. – „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“ (pagal B. Srbljanovič pjesę „Belgrado trilogija“). Rež. – D. Rabašauskas

22 d. 19 val. – „MOKĖK – DUOSIU“. Rež. – V. Balsys

24 d. 19 val. – V. Balsio „AKLA VIŠTA“. Rež. – V. Balsys

28 d. 18 val. – A. Dilytės „MĖNULIO KOJA“. Rež. – A. Dilytė

29 d. 12 val. – A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

29 d. 18 val. – „KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

21 d. 12 val. – „PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS“. Rež. – O. Žiugžda

22 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

28 d. 12 val. – „PINOKIS“. Rež. – O. Žiugžda

29 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis (Vilniaus lėlių teatras „Lėlė“)

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

27, 28 d. 18.30, 29 d. 17 val. – premjera! R. Paulso „SESUO KERĖ“. Muzikos vad. ir dir. – V. Lukočius, rež. – G. Poliščiuk, scenogr. – A. Ozolinis

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

20 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

21 d. 18 val. – C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. – A. Giniotis

22 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Insc. aut. ir rež. – R. Steponavičiūtė

22 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

26 d. 18 val. – G. Varno-Tiškevičiaus rečitalis

27 d. 18 val. – Moliere’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – R. Teresas

28 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. Rež. – S. Račkys

29 d. 12 val. – G. Solovskio „SKIRIAMA PRINCESEI“. Rež. – J. Javaitis

29 d. 18 val. – P. Shenault „Į SVEIKATĄ, PONE!“ Rež. – N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

20 d. 18 val. – J. Balasko „GIRTA NAKTIS“. Rež. – V. Kupšys

21 d. 18 val. – S. Šaltenio „DUOKIŠKIO BALADĖS“. Rež. – A. Pociūnas

22 d. 12 val. – V. Petkevičiaus „SIEKSNIS,SPRINDŽIO VAIKAS“. Rež. – V. Jevsejevas

22 d. 18 val. – M. Camoletti „PIŽAMA ŠEŠIEMS“. Rež. – R. Atkočiūnas

27 d. 18 val. – L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Rež. – S. Varnas

28 d. 18 val. – P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. – A. Pociūnas

29 d. 18 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

Alytus

Miesto teatras

21 d. 18 val. – R. Schimmelpfenningo „Arabiška naktis“. Rež. – C. Graužinis („Domino teatras“)

25 d. 18 val. – F. Kafkos „Metamorfozė“. Rež. – A. Kinderis

Marijampolė

Dramos teatras

26 d. 18 val. F. Veberio „VAKARIENĖ SU IDIOTU“. Rež. – R. Atkočiūnas (Klaipėdos dramos teatras)

„7 meno dienos“ Nr.42 (871), 2009-11-20

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti