Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Lapkričio 6 –15


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

6 d. 18.30 – R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. – A. Šulčys

7 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

6, 7 d. – Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Versmė ‘09“...

8, 15 d. 12 val. – Premjera! K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

10 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

11 d. 18 val. – F. Schillerio „MARIJA STIUART“. Rež. – J. Vaitkus

12 d. 18.30 val. – N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. – R. Tuminas (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

13 d. 18 val. – „DIENOS IR DAINOS“. Rež. – R. Morkūnas

14 d. 18 val.– J. Ortono „GROBIS“. Rež. – A. Večerskis

Mažoji salė

6, 7 d. – Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Versmė ‘09“

12 d. 18 val. – H. Ibseno „MEISTRAS SOLNESAS“. Rež. – Y. Ross

13 d. 19 val. – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

14 d. 16 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

15 d. 16 val. – S. MrożekoNAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

Vilniaus mažasis teatras

6 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

7 d. 19 val. – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. – R. Tuminas

10 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

11 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

12 d. 18.30 – A. Žebrausko improvizacijų šou „KITAS KAMPAS“

13 d. 18.30 – S. Povilaičio autorinis vakaras

14 d. 18.30 – B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. – R. Tuminas

15 d. 18.30 – PREMJERA! J.P. Shanley „DVEJONĖ“. Rež. – J. Jurašas („Audronio Liugos produkcija“)

Valstybinis jaunimo teatras

6 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

7 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

7 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – A. Latėnas

8 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

13 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vyrus“. Rež. – P.E. Landi

14 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

14 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

15 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren). Rež. – D. Jokubauskaitė

15 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas (Salė 99)

Oskaro Koršunovo / Vilniaus miesto teatras

Olimpiečių g. 3

10 d. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – E. Lacascade‘as

11 d. – brolių Presniakovų „VAIDINANT AUKĄ“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

10 d. 18 val. – A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež. – J. Vaitkus (Kauno valstybinis dramos teatras)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

7 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

14, 15 d. 18 val. – Premjera! K.I. Gałczyńskio „ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS“. Rež. ir dail. – A. Mikutis, komp. – O. Ditkovskis (LMTA IV kurso aktorių – lėlininkų diplominis spektaklis)

Mažoji salė

7 d. 14 val. – „NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS“. Rež. ir dail. – R. Driežis

14 d. 12 ir 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“ (pagal H.K. Anderseno pasakas). Rež. – N. Indriūnaitė

15 d. 12, 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

Menų spaustuvė“

6 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo „Meistrą ir Margaritą“). Rež. – V. Bareikis

5 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis

7 d. 16 val., 10 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „DiViDukas“ (pagal T. Ahrenso pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

7 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „IŠLAISVINTI ŽANĄ“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

8 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GIMIMO DIENA“. Rež. – SDegutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

8 d. 19 val. Kišeninėje salėje – J. Tertelio „PRA...“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

10 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

11, 12 d. 19 val. Juodojoje salėjePremjera! A. Slapovskios „IŠVAŽIUOJU“ („Trupė Liūdi“)

14 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „BALA ŽINO“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (VšĮ „db projektai“)

Teatras „Utopia“

11 d. 19 val. – „Menų spaustuvėsKišeninėje salėje N. Gogolio „PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI“. Rež. – V. Sodeika

14 d. 19 val. „Menų spaustuvėsJuodojoje salėje – „DEKALOGAS“. Rež. – G. Varnas

Audronio Liugos produkcija“

6 d. 19 val. Menų spaustuvėje – M. Duras „Muzika 2“. Spektaklio kūrėjai V. Kuodytė, P. Budrys, A. Liuga

VGTU teatras-studija „Palėpė“
7 d. 15.30 ir 19 val. – „ŠEŠĖLIS“ (pagal J. Švarco pjesę). Rež. – O. Kesminas
„Elfų teatras“

7 d. 12 val. – M.K. Mašadu „Svogūnėlių pagrobimas“

7d. 18 val. – L.S. Černiauskaitės „Išlaisvinkit auksinį kumeliuką“

Raganiukės teatras

7 d. 12 val. – ,,PRINCESĖ IR NYKŠTUKAS“

7, 8 d. 13 val. – „SKRAIDANTYS MEŠKIUKAI“

7 d. 16 val. – „TEATRO ŽAIDIMŲ SKRYNELĖ“

7 d. 17 val. – „GERIAUSIAS ŠUO FERDIS“

8 d. 12 val. – ,,VILKO IR LAPĖS DRAUGYSTĖ“

8 d. 16 val. – ,,KATINĖLIS IR GAIDELIS“

14 d. 12 val. –,,Elenytė ir Kiškis Brolis Narsuolis“

14, 15 d. 13 val. – „Geriausias šuo Ferdis“

14 d. 17 val. – ,,Drąsioji Pupulė“

15 d. 12 val. – „Vaiduokliukas“

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

6 d. 18 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

7 d. 15, 17.30 Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A.  Pociūnas

7 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius

8 d. 19 val. Mažojoje scenoje – V. Djačenko „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. – S. Paciukas

13, 14 d. 18 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

15 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

15 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

15 d. 19 val. Parketinėje salėje – A. Kaniavos albumo „Antikvariatas“ pristatymas

Kauno muzikinis teatras

6 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

7 d. 18 val. – I. Kálmáno „Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

8 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

8 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

11 d. 17 val. – R. Rodgerso „Muzikos garsai“. Dir. – J. Vilnonis

12 d. 18 val. – F. Leharo „Paganinis“. Dir. – J. Geniušas

13 d. 18 val. – I. Kálmáno Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

14 d. 18 val. – F. Leharo „Grafas Liuksemburgas“. Dir. – J. GeniušasLt.

15 d. 12 val. – W. A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

15 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

6, 14 d. 18 val. – K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS“. Rež. – S. Rubinovas

7, 12 d. 18 val. – L.S. Cunningham „MERGVAKARIS“. Rež. – A. Rubinovas

8 d. 18 val. – P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. – S. Rubinovas

10, 11, 15, 18 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

13 d. 18 val. – teatralizuotas koncertas „Faustiana“. Dalyvauja S. Martinaitytė (sopranas), L. Mikalauskas (bosas), A. Apšega (baritonas), M. Ufniakas (tenoras), J. Šležaitė (sopranas) ir pianistė A. Eitmanavičiūtė

Kauno mažasis teatras

6 d. 19 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

8 d. 12 val. – A. Dilytės „SENELIUKO PASAKOS“. Rež. – A. Baniūnas

8 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“. Rež. – V. Balsys

10 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“. Rež. – V. Balsys

13 d. 19 val., 14 d. 18 val. – PREMJERA! V. Balsio „ŽMOGUS MEDYJE“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

7 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

8 d. 12 val. – „STEBUKLINGASIS ALADINO ŽIBINTAS“. Rež. – A. Stankevičius

13 d. 19 val. – grupės „Atika“ koncertas

14 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Stankevičius

14 d. 14 val. – premjera! K. Navako „DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE“ (pagal J. Kaupo pasakas). Rež. ir dail. – J. Januškevičiūtė

15 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“ Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

6 d. 18.30 – Premjera! G. Kuprevičiaus „VERONIKA“. Muzikos vad. ir dir. – V. Lukočius

7 d. 18.30 – Premjera! „PRARASTOS SIELOS“ (muzika O. Narbutaitės, A. Martinaičio, G. Puskunigio, L. Lapelytės). Libreto aut. ir choreogr. – R. Alksnytė (Belgija)

8 d. 15 val. – V. Kuprevičiaus „BATUOTAS KATINAS“. Muzikos vad. ir dir. – D. Zlotnikovas

13 d. 18.30 – J. Bocko „SMUIKININKAS ANT STOGO“. Muzikos vad. ir dir. – S. Domarkas

14 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Muzikos vad. ir dir. – S. Domarkas

15 d. 15 val. – J. Gaižausko „BURATINAS“. Muzikos vad. ir dir. – V. Lukočius

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

6 d. 18 val. – A. Strindbergo „VELYKOS“. Rež. – G. Padegimas

7 d. 18 val. – E.M. Remarque’o „TRYS DRAUGAI“. Rež. – R. Steponavičiūtė

8 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką). Rež. – N. Mirončikaitė.

8 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

Panevėžio J. Miltinio dramos teatro gastrolės

13 d. 18 val. – J.  Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

14 d. 18 val. – L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Rež. – S. Varnas

15 d. 12 val. – V. Petkevičiaus „SIEKSNIS, SPRINDŽIO VAIKAS“. Rež. – V. Jevsejevas

15 d. 18 val. – M. Camolleti „PIŽAMA ŠEŠIEMS“. Rež. – R. Atkočiūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

6 d. 18 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

7 d. 18 val. – A. Cagarelio „CHANUMA“. Rež. – R. Teresas

8 d. 12 val. – V. Hauffo „MAŽASIS MUKAS“. Rež. – V. Mazūras

8 d. 18 val. – N. Saimono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. – G. Gabrėnas

VšĮ „Laimingi žmonės“ spektakliai

12 d. 14 val. – A. Lindgren „MAŽYLIS IR KARLSONAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

12 d. 18 val. – A. Čechovo „PRIE BARJERO“. Rež. – A. Lebeliūnas

Šiaulių dramos teatro spektakliai

13 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

14 d. 18 val. – E. Rostando „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas

15 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. – A. Gluskinas

15 d. 18 val. – A. Strindbergo „VELYKOS“. Rež. – G. Padegimas

Alytus

Miesto teatras

6, 12 d. 18 val. – PREMJERA! „Kainas ir Abelis. Kasdienė mirtis“. Insc. aut. ir rež. – L. Liausaitė

Marijampolė

Dramos teatras

12 d. 18 val. – „NUSIRENGTI NEBŪTINA“ (pagal C. Magnier pjesę „Blezas“). Rež. – R. Kučiauskas

„7 meno dienos“ Nr.40 (869), 2009-11-06

Versija spausdinimui

Komentarai

TcFJLGMBieLEoyE, 2011-06-23 17:18

Holy coincse data batman. Lol!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti