Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos > Nr. 39 (868), 2009 spalio 30 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Spalio 30–lapkričio 8


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

30 d. 18.30 – A. Adamo „ŽIZEL“. Dir. – V. Viržonis

31 d. 18.30 – G. Puccini „MADAM BATERFLAI“. Dir. – M. Staškus

XI. 3 d. 18.30 –M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. – M. Staškus

4 d. 18.30 – H. Løvenskioldo „SILFIDĖ“. Dir. – A. Šulčys

5 d. 19 val. – B. Kutavičiaus „ŽANOS D‘ARK AISTRA“. Rež. – C.Th. Dreyeris (1889–1968). Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dir. – D. Katkus

6 d. 18.30 – R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. – A. Šulčys

7 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

30, 31 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

XI. 3–7 d. – Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Versmė ‘09“...

8 d. 12 val. – Premjera! K. Čiukovskio „DAKTARAS AISKAUDA“. Rež. – E. Jaras

Mažoji salė

31 d. 16 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

3–7 d. – Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Versmė ‘09“

Vilniaus mažasis teatras

XI. 3 d. 18.30 – P. Mérimée „ATSITIKTINUMAS“. Rež. – G. Tuminaitė

4 d. 18.30 – A. Slapovskio „BATRAIŠTIS“. Rež. – K. Glušajevas

5 d. 18.30 – M. Čičvako „VISKAS GERAI“. Rež. – V. Malinauskas

6 d. 18.30 – T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

7 d. 19 val. – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. – R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

30 d. 18 val. – E. Scarpettos „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi

XI. 3, 4 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

6 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

7 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

7 d. 18 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – A. Latėnas

8 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

Rusų dramos teatras

30 d. 19 val. – PREMJERA! G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

31 d. 18 val. – J.J. Bricaire, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. – A. Girba

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

XI. 3, 5, 17, 18 d. 19 val. – Premjera! E. Umbrasaitės ir A. Žukausko „VIENOS KRŪTIES ISTORIJA“. Rež. – A. Žukauskas, dail. – G. Brazytė, komp. – A. Jasenka

7 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

7 d. 14 val. – „NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS“. Rež. ir dail. – R. Driežis

Menų spaustuvė“

30 d. 17 val., XI. 6 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo „Meistrą ir Margaritą“). Rež. – V. Bareikis

30 d. 20 val., 31 d. 14 val. Juodojoje salėje – „DEKALOGAS“. Rež. – Ph. Delaigue, J. Bert, O. Maurin (Liono nacionalinė teatro meno ir technikos mokykla)

31 d. 21val. Juodojoje salėje – „NO KONCERT“ (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantų teatralizuotas koncertas)

3 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

3 d. 19 val. Kišeninėje salėje – D. Gintalo, J. Sakalausko, A. Jankevičiaus „IZADORA“

4 d. 19 val. Juodojoje salėje – K. Binkio „SPARNUOTASIS MATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

5 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis

7 d. 16 val. Kišeninėje salėje – „DiViDukas“ (pagal T. Ahrenso pjesę). Rež. – I. Stundžytė

(teatras „Atviras ratas“)

7 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „IŠLAISVINTI ŽANĄ“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

8 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GIMIMO DIENA“. Rež. – SDegutytė (VšĮ „Stalo teatras“)

8 d. 19 val. Kišeninėje salėje – J. Tertelio „PRA...“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

Audronio Liugos produkcija“ 

XI. 5 d. 19 val. Menų spaustuvėje – D. Harrowerio „Juodvarnis“. Rež. – J. Vaitkus 

6 d. 19 val. Menų spaustuvėje – M. Duras „Muzika 2“. Spektaklio kūrėjai V. Kuodytė, P. Budrys, A. Liuga

Raganiukės teatras

7 d. 12 val. – ,,PRINCESĖ IR NYKŠTUKAS“

7, 8 d. 13 val. – „SKRAIDANTYS MEŠKIUKAI“

7 d. 16 val. – „TEATRO ŽAIDIMŲ SKRYNELĖ“

7 d. 17 val. – „GERIAUSIAS ŠUO FERDIS“

8 d. 12 val. – ,,VILKO IR LAPĖS DRAUGYSTĖ“

8 d. 16 val. – ,,KATINĖLIS IR GAIDELIS“

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

4 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

5 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

6 d. 18 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

7 d. 15, 17.30 Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A.  Pociūnas

7 d. 19 val. Mažojoje scenoje – D. Danis „PASKUTINĖ DIURANŲ DAINA. Išpažintis“. Rež. – A. Jankevičius

8 d. 19 val. Mažojoje scenoje – V. Djačenko „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. – S. Paciukas

Kauno muzikinis teatras

30 d. 18 val. – U. Giordano „Andrė Šenjė“. Dir. – J. Geniušas

31 d. 18 val. – G. Verdi „Traviata“. Dir. – J. Geniušas

XI. 4 d. 18 val. – „Kabaretas“. Pastatymo muzikinis vad. – P. Geniušas, orkestro vad. – J. Geniušas

5 d. 18 val. – C. Colemano „Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

6 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

7 d. 18 val. – I. Kálmáno „Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

8 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

8 d. 18 val. – C. Porterio „Bučiuok mane, Keit“. Dir. – J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

XI. 5 d. 18 val. – M. Walczako „PIRMASIS KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas

6 d. 18 val. – K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS“. Rež. – S. Rubinovas

7 d. 18 val. – L.S. Cunningham „MERGVAKARIS“. Rež. – A. Rubinovas

8 d. 18 val. – P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

XI. 5 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“. Rež. – V. Balsys

6 d. 19 val. – A. Dilytės „LAUROS KOSMOSAS“. Rež. – A. Dilytė

8 d. 12 val. – A. Dilytės „SENELIUKO PASAKOS“. Rež. – A. Baniūnas

8 d. 18 val. – „MOKĖK –DUOSIU“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

31 d. 14 val. – premjera! K. Navako „DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE“ (pagal J. Kaupo pasakas). Rež. ir dail. – J. Januškevičiūtė, komp. – V. Bartulis

XI. 7 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

8 d. 12 val. – „STEBUKLINGASIS ALADINO ŽIBINTAS“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

31 d. 18.30 – Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro koncertas

XI. 6 d. 18.30 – Premjera! G. Kuprevičiaus „VERONIKA“. Muzikos vad. ir dir. – V. Lukočius

7 d. 18.30 – Premjera! „PRARASTOS SIELOS“ (muzika O. Narbutaitės, A. Martinaičio, G. Puskunigio, L. Lapelytės). Libreto aut. ir choreogr. – R. Alksnytė (Belgija)

8 d. 15 val. – V. Kuprevičiaus „BATUOTAS KATINAS“. Muzikos vad. ir dir. – D. Zlotnikovas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

30 d. 12 val. – „DiViDukas“. Rež. – I. Stundžytė (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

30 d. 18 val. – „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis

XI. 4 d. 18 val. – „Aleksandras Vertinskis. Geltonasis tango“ (T. Rinkevičienės rusų teatras, Maskvos aktorių ir muzikantų draugija „Auksinis liūtas“)

6 d. 18 val. – A. Strindbergo „VELYKOS“. Rež. – G. Padegimas

7 d. 18 val. – E.M. Remarque’o „TRYS DRAUGAI“. Rež. – R. Steponavičiūtė

8 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką). Rež. – N. Mirončikaitė

8 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

31 d. 18 val. – L. Tolstojaus „KREICERIO SONATA“. Rež. – S. Varnas

XI. 6 d. 18 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

7 d. 18 val. – A. Cagarelio „CHANUMA“. Rež. – R. Teresas

8 d. 12 val. – V. Hauffo „MAŽASIS MUKAS“. Rež. – V. Mazūras

8 d. 18 val. – N. Saimono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. – G. Gabrėnas

Alytus

Miesto teatras

6, 12 d. 18 val. – PREMJERA! „Kainas ir Abelis. Kasdienė mirtis“. Insc. aut. ir rež. – L. Liausaitė

„7 meno dienos“ Nr.39 (868), 2009-10-30

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti