Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


Spalio 30–lapkričio 8


7MD informacija

Share |

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

XI. 4 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – „Viva Musica Via Baltica“. Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ dalis. Lenkijos jaunimo orkestras „Sinfonia iuventus“. Solistai A. Tomczyk, M. Malina (obojai), V. Giedraitis (klarnetas). Dir. – R. Šervenikas. Programoje T. Albinoni, J. Haydno, U. Giedraitytės, M. Karlowicziaus kūriniai

7 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – I Vilniaus fortepijono muzikos festivalis (festivalio meno vad. – M. Rubackytė), Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. – J. Domarkas), Kauno valstybinis choras (meno vad. ir vyr. dir. – P. Bingelis). Solistai M. Rubackytė (fortepijonas), M. Ludwigas (smuikas, JAV), L. Fenyö (violončelė, Vengrija). Dir. – J.A. Falletta (JAV). Programoje L. van Beethoveno kūriniai

8 d. 16 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – I Vilniaus fortepijono muzikos festivalis.

M. Rostropovičiaus fondo stipendininkų koncertas. Dalyvauja pianistai S. Šakenis, I. Maknickas, G. Indriūnaitė, K. Annomukhamedova, A. Radzevičiūtė, G. Tatorytė, I. I. Lazaras (Prancūzija, Vokietija). Programoje W.A. Mozarto, F. Chopino, A. Ginasteros, F. Liszto, O. Messiaeno, S. Šakenio, M.K. Čiurlionio kūriniai

8 d. 16 val. Trakų pilies menėje – „Muzika Trakų pilyje“. Ansamblis „Musica humana“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda). Solistai J. Stupnianek (sopranas), A. Vizgirda (fleita), R. Beinaris (obojus). Programoje A. Vivaldi kūriniai

8 d. 16 val. Panevėžio dailės galerijoje, 11 d.19 val. Birštono kultūros centre – Čiurlionio kvartetas, P. Geniušas (fortepijonas). Programoje J. Gruodžio, T. Makačino, F. Latėno, D. Šostakovičiaus kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

XI. 4 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė J.T. Karosaitė ir jos fortepijono klasės mokiniai. Programoje J.S. Bacho kūriniai

5 d. 18 val. Šiaulių „Saulės“ koncertų salėje – operos-pastišo „Garbinkime Lietuvą“ solistai: S. Martinaitytė (sopranas), E. Bavikinas (tenoras), A. Apšega (baritonas), L. Mikalauskas (bosas), A. Eitmanavičiūtė (fortepijonas)

8 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – mišrus choras „Dobilas“ (vad. – G. Vaišnoraitė), A. Liutkutė (sopranas), G. Kviklys (vargonai)


Vilnius

Kongresų rūmai

30 d. 19 val. – festivalio „Gaida“ baigiamasis koncertas. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – P. Mägi. Programoje Š. Nako, J.M. Staudo, J. Juozapaičio, M. Nymano kūriniai

XI. 6 d. 19 val. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Solistas K. Uinskas (fortepijonas). Dir. – E. Klasas. Programoje L. van Beethoveno, R. Wagnerio kūriniai

Vilniaus rotušė

30 d. 18 val. – „Gitaros muzikos ciklas – Juliaus Kurausko gitaros vakarai“. Programoje J. Vinjaso, F. Tarregos, J. Rimkevičiaus, J. Tamulionio, H. Villa-Loboso, P. Peños kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčia

XI. 1 d. 13 val. – S. Jančaitė (sopranas), G. Zalatorienė (vargonai)

Šv. Jonų bažnyčia

31 d. 18 val. – V. Maščinskaitės (sopranas) ir G. Petrauskaitės (vargonai) koncertas „Šviesos ilgesys Vėlinių susikaupime“. Programoje N. Bruhnso, J.S. Bacho, C. Francko, R. Strausso ir kt. kūriniai

Taikomosios dailės muziejus

30 d. 18 val. – kamerinis choras „Aidija“ (vad. – R. Gražinis). Programoje B. Kutavičiaus ir kt kūriniai

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

30 d. 18 val. – festivalio „Permainų muzika“ uždarymo koncertas „Amžinoji šviesa“. Klaipėdos kamerinis orkestras, Klaipėdos choras „Aukuras“. Solistė N. Petročenko. Dir. – V. Baltakas. Programoje O. Balakausko „Requiem in memoriam Stasys Lozoraitis“

XI. 4 d. 18 val. – trio „Fortvio“: I. Baikštytė (fortepijonas), I. Rupaitė (smuikas), P. Jacunskas (violončelė). Programoje F. Schuberto, S. Vainiūno, A. Šenderovo kūriniai

6 d. 18 val. – „Jauni – jauniems“. Teatralizuota muzikinė išdaiga Karalius pamiršo raidyną“. Scen. aut. – V. Palčinskaitė, rež. – D. Storyk, scenogr. – A. Tornau. Vaidina ir eiles skaito aktoriai K. Ovčinikaitė ir J. Damaševičius. Groja Čiurlionio kvartetas ir L. Baublytė (fleita), šoka Vilniaus baleto mokyklos šokėjai


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

30 d. 18 val. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje – šv. Mišios už mirusius rašytojus. Šv. Mišias aukos kunigas R. Doveika

XI. 3 d. 17.30 – rašytojo H.A. Čigriejaus kūrybos vakaras su nauja eilėraščių knyga „Žiemių

pusėje giedra“. Dalyvauja rašytojas H.A. Čigriejus, literatūrologas K. Nastopka, knygos redaktorė J. Riškutė, V. Pastarnokas ir M. Miškinis. Vakarą veda literatūros kritikas V. Sventickas

5 d. 17.30 – poetės, vertėjos Z. Mažeikaitės kūrybos vakaras su nauja eilėraščių knyga „Tenoriu būti“ ir iš švedų kalbos išverstomis švedų poeto G. Ekelöfo eilėraščių rinktine „Duok man sapnų, kad gyvenčiau“ ir švedų rašytojo I. Bergmano romanu „Fani ir Aleksandras“. Vakare bus atidaryta dailininkės T. Balčiūnaitės kūrybos paroda. Dalyvauja poetė, vertėja Z. Mažeikaitė, poetė, literatūros kritikė P. Žemgulytė, literatūrologas V. Gužauskas, LRS leidyklos redaktorius S. Repečka, skaitovė I. Plaušinaitytė, dailininkai T. Balčiūnaitė, B. Leonavičius, R. Orantas. Vakarą veda literatūros kritikė J. Riškutė

5 d. 13 val. Prienų Žiburio gimnazijoje, 5 d. 16 val. Balbieriškio bibliotekoje – susitikimas su poetais A. Ališausku ir M. Martinaičiu (iš ciklo „Gyvoji knygos versmė“)

Lietuvos nacionalinis muziejus

XI. 5 d. 17 val. – iš dokumentinių laidų ciklo „Lietuvos dvarai“ – „Dvarai ir bajorai“ ir „Dvarai ir menas“ (rež. J. Lingys)

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

XI. 4 d. 17 val. – E. Mieželaičio 90-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvauja literatūrologė E. Baliutytė, poeto žmona E. Mieželaitienė, dukra D. Mieželaitytė, poetas P. Palilionis, aktorė V.  Grigaitytė, pianistė S. Bielionytė, muziejininkas E. Kazlauskas

Kauno menininkų namai

XI. 5 d. 18 val. – J. Buitkaus ir I.J. Janonės knygos „Buvo nebūtinai“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorė I.J. Janonė, knygos redaktorė O. Gudžiūnienė, literatūros kritikas A. Guščius, literatūrologė E. Vaitkevičiūtė, rašytojas V. Girdzijauskas ir kt.

10 d. 18 val. – G. Slavinsko poezijos vakaras. Dalyvauja dailininkas, poetas G.K. Slavinskas, poetas G. Patackas, gitaristas A. Rušys

„7 meno dienos“ Nr.39 (868), 2009-10-30

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti