Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191
7 meno dienos

Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

11 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

13 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – R. Šervenikas

15, 16 d. 18.30 – G. Verdi „LIKIMO GALIA“. Dir. – G. Rinkevičius

17 d. 18.30 – P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. – R. Šervenikas

18 d. 12 val. – I. Morozovo „DAKTARAS AISKAUDA“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

9, 10 d. 18 val. – D. Wasermano, J. Dariono, M. Leigh ,,ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis 

11 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

11 d. 18 val. – Th. Bernhardo „PASAULIO GERINTOJAS“. Rež. – V. Masalskis 

14 d. 18 val. – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

17 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

18 d. 12 val. – J. Švarco „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – E. Jaras

18 d. 18 val. – G. Flaubert’o „MADAM BOVARI“. Rež. – J. Vaitkus

Mažoji salė

10 d. 20.30 – A. Baricco „Šilkas“. Rež. – B. Marcinkevičiūtė (Mar) 

11 d. 16 val. – M. Duras „MEILUŽIS“. Rež. – B. Marcinkevičiūtė (Mar) 

13 d. 18 val. – P. Suskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

15 d. 18 val. – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

16 d. 18 val. – H. Ibseno MEISTRAS SOLNESAS. Rež. – Y. Ross

17 d. 16 val. – M.F. Marsot LAUKIM SKAMBUČIO. Rež. – V. Masalskis

Vilniaus mažasis teatras

9, 13 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

11 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „UODŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis

11 d. 18.30 – „MANO SIELOS NETYLANČIOS STYGOS...“ (A. Latėnas ir „Rojaus tūzai“)

14 d. 18.30 – PREMJERA! T. Lettso „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

15 d. 18.30 – A. Žebrausko improvizacijų šou „KITAS KAMPAS“

16 d. 18.30 – E. Albee’io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

17 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

9 d. 18 val. – W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. – J. Vaitkus

10 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas

(Salė 99)

10 d. 17 val. – „ŠEKSPYRIADA“. Rež. – G. Varnas (Valstybinis jaunimo teatras ir teatras „Utopia“)

11 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“. Rež. – D. Jokubauskaitė

11 d. 18 val. – D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. – B. Latėnas

(Salė 99)

15 d. 18 val. – A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)“. Rež. – D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

16 d. 18 val. – L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA“. Rež. – I. Jonynas

17 d. 12 val. – J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“. Rež. – A. Jalianiauskas (Salė 99)

17 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’o komediją). Rež. – C. Graužinis

18 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

18 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

Oskaro Koršunovo / Vilniaus miesto teatras

Olimpiečių g. 3

8 d. 19 val. – W. Shakespeare‘o „HAMLETAS“. Rež. – O. Koršunovas                 
9 d. 19 val. – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. – E. Lacascade 
Rusų dramos teatras

9 d. 19 val. – „PALAIDOKITE MANE UŽ GRINDJUOSTĖS“. Rež. – I. Koniajevas (teatro festivalis „Baltiskij dom“, Sankt Peterburgas)

10 d. 20 val. – „VYRAI IR MOTERYS“. Choreogr. – A. Cholina (A. Cholinos šokio teatras)

11 d. 15 val. – D. Harrowerio „JUODASIS STRAZDAS“. Rež. – J. Vaitkus

13 d. 19 val. – PREMJERA! A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

14 d. 19 val. – J. Cocteau „BLOGOJI ŠEIMYNĖLĖ“. Rež. – M. Mokejevas (VšĮ „Meno projektai“)

15, 16 d. 19 val., 17 d. 15, 19 val., 18 d. 18 val. – festivalis „Vilnius Jazz 2009“

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

10 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

11 d. 12 val., 11 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“. Rež. ir dail.J. Skuratova

12, 13 d. 19 val. – C. Monteverdi „TANKREDŽIO IR KLORINDOS DVIKOVA“, „NEDĖKINGŲJŲ ŠOKIS“. Rež. – G. Varnas

15 d. 18 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

17 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

18 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis   

Mažoji salė

10 d. 14 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

16 d. 18 val. – „PASVYDO“ (pagal A. Strazdo eiles). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė

17 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą) . Scen. aut., rež. ir dail. – R. Driežis

18 d. 14 val. – „BJAURUSIS ANČIUKAS“ (H.K. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

„Audronio Liugos produkcija“

9 d. 21 val. Meno forte – „VYŠNIŲ SODAS 2009“ (videoperžiūra). Rež. – K. Smedsas

9 d. – 22 val. Meno forte – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“. Rež. – K. Smedsas

10 d. 18.30 Vilniaus mažajame teatre – D. Masłowska „DU VARGŠAI RUMUNAI, KALBANTYS LT“. Rež. – A. Jankevičius

11 d. 19 val. Vilniaus dailės akademijos studijoje (Malūnų g. 5) – premjera! J.P. Shanley‘io Dvejonė“. Rež. – J. Jurašas. Vaidina E. Mikulionytė, P. Budrys, V. Būtytė, O. Kunsunga, S. Lindešis

„Menų spaustuvė“

„IETM Vilnius“ programa

9 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BUDĖJIMAI“. Choreogr. – V. Jankauskas; „4 SU PUSE VIZIJOS. SUPRATIMAI“. Choreogr. – T. Gurevičius

9 d. 21 val. Kišeninėje salėje – „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis (Cezario grupė)

10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

10 d. 22 val. Juodojoje salėje – J. Tertelio „PRA...“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

10 d. 22 val. Kišeninėje salėje – „LA MARIÉE“. Choreogr. – A. Šeiko

11 d. 13 val. Kišeninėje salėje – „BALA ŽINO“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (VšĮ „db projektai“)

14 d. 19 val. Juodojoje salėje – „DEKALOGAS“. Rež. – G. Varnas (teatras „Utopia“)

16 d. 18 val. Juodojoje salėje – „Auksinė kaukė Lietuvoje“. „BENYKSTANTI GIMINĖ“. Rež. – S. Ženovačius (teatro meno studija, Maskva)

17–18 d. 18 val. Kišeninėje salėjePremjera! „VAKARAS SU KNYGA“ (pagal M. Bulgakovo „Meistrą ir Margaritą“). Rež. – V. Bareikis („Menų spaustuvės“ programa „Atvira erdvė“)

Kaunas

Kauno muzikinis teatras

10, 11, 14 d. 18 val. – PREMJERA! C. Colemano Mieloji Čariti“. Dir. – J. Geniušas

15 d. 18 val. – I. Kálmáno „Monmartro žibuoklė“. Dir. – V. Visockis

16 d. 18 val. – I. Kálmáno „Silva“. Dir. – V. Visockis

17 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

18 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

18 d. 18 val. – J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. – J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

9 d. 18 val. – A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. – S. Rubinovas

10 d. 18 val. – P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. – S. Rubinovas

11 d. 18 val. – D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI“. Rež. – A.Dilytė

15, 16 d. 18 val. – PREMJERA! M. Walczako „PIRMASIS KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas

18 d. 18 val. – L.S. Cunningham „MERGVAKARIS“. Rež. – A. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

10 d. 19 val. – M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. – E. Prakuliauskaitė-Milinienė

11 d. 12 val. – A. Dilytės „SENELIUKO PASAKOS“. Rež. – A. Baniūnas

16 d. 19 val., 17 d. 18 val. – PREMJERA! V. Balsio „Žmogus medyje“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

10 d. 12 val. – „AUKSO KIAUŠINIS“. Rež. – J. Januškevičiūtė

10, 17 d. 14 val. – premjera! K. Navako DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE“ (pagal J. Kaupo pasakas). Rež. ir dail. – J. Januškevičiūtė, komp. – V. Bartulis

11 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

17 d. 12 val. – „MAŽASIS MUKAS“. Rež. – A. Stankevičius

18 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

9, 10 d. 18.30 – Premjera! G. Kuprevičiaus „VERONIKA“. Muzikos vad. ir dir. – V. Lukočius

11 d. 15 val. – A. Spadavecchios „PELENĖ“. Muzikos vad. ir dir. – V. Konstantinovas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

9 d. 18 val. – P. Schenault „Į SVEIKATĄ, PONE!“. Rež. – N. Mirončikaitė

10 d. 18 val. – H. Fiheiredo „EZOPAS, ARBA LAPĖ IR VYNUOGĖS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

11 d. 12 val. – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“. Rež. – N. Mirončikaitė

11 d. 18 val. – R. Toma „AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS“. Rež. – N. Mirončikaitė

16 d. 18 val. – E.M. Remarque’o „TRYS DRAUGAI“. Rež. – R. Steponavičiūtė

17 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

18 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. – A. Gluskinas

18 d. 18 val. – „URVINIS ŽMOGUS“. Vaidina D. Meškauskas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

9 d. 18 val. MCamoletti „PIŽAMA ŠEŠIEMS“. Rež. – RAtkočiūnas

10 d. 18 val. – P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. – APociūnas

11 d. 12 val. M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – VBlėdis

11 d. 18 val. MZalytės „ŽEMĖS MOKESTIS“. Rež. – AKėleris

14 d. 18 val. – „VYRAI IR MOTERYS“. Choreogr. ACholina (ACholinos šokio teatras)

16 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – AKėleris

17 d. 18 val. – J. Balasko „GIRTA NAKTIS“. Rež. – VKupšys

18 d. 18 val. LTolstojaus „KREICERIO SONATA“. Rež. – SVarnas

Alytus

Miesto teatras

15 d. 18 val. – J.K. Jeromo „Trise valtimi“. Rež. – D. Kimantaitė

 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.