Lietuvos scenoje - jungtinis Europos choras

7MD informacija
Jau trejus metus įgyvendinama idėja suburti įvairių Europos Sąjungos šalių chorus priklauso vokiečių kompozitoriui, vargonininkui ir chorvedžiui Neithardui Bethke'i.


Projekto autorius pirmajame koncerte, vykusiame Vokietijoje, Liubeke, 2007 metų lapkritį, dirigavo J. Brahmso „Vokiškąjį Requiem“. Tąkart buvo pakviesta chorų iš Latvijos, Lietuvos, Švedijos, Lenkijos ir Vokietijos. Profesionalus atlikėjų pasiruošimas, kokybiškas ir operatyvus darbas repeticijose klausytojams atvėrė naujas dinamines ir interpretacines kūrinio skambėjimo galimybes. Sėkmingas ir itin daug dėmesio sulaukęs koncertas paskatino ir toliau burti Europos chorus monumentalių, išskirtinių kūrinių atlikimui.

 

Spalio 11 d. 19 val. jungtinį Europos chorą bus galima išgirsti Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje. Šiais metais tęstinį projektą perėmęs choras „Vilnius“ kartu su kolektyvais iš Švedijos „Collegium cantorum“ bei Lenkijos „Collegium musicum“, Lietuvos kameriniu orkestru, solistais Asta Krikščiūnaite, Antra Bigača (Latvija), Algirdu Janutu, Steinu Skjervoldu (Norvegija) ir Vladu Bagdonu, diriguojant profesoriui Povilui Gyliui, atliks J.S. Bacho Mišias h-moll. Šis kūrinys iškilmingai įsilies ir į Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimą, taip pat pažymės Tarptautinę baltosios lazdelės dieną.

 

Ne taip dažnai atliekamos J.S. Bacho Mišios h-moll pasirinktos neatsitiktinai. Šis kūrinys yra priskiriamas ne tik genialiausiems kompozitoriaus kūriniams, tai vienas iškiliausių ir žymiausių šedevrų chorinės muzikos istorijoje. Beveik visa kompozitoriaus liturginė vokalinė muzika buvo skirta protestantų bažnyčiai, tuo tarpu Mišios h-moll sukurtos tradicinių katalikiškų mišių pagrindu. Kūrinyje gausiai išplėtota muzikinė medžiaga įtaigiai ir prasmingai atskleidžia kiekvienos dalies dramaturgiją. Tai muzika, kurioje juntamos svarbiausios būties tiesos, Dievo ir žmogaus ryšys. Norėjęs įprasminti savo kūrybą per šimtmečius išbandytu žanru, J.S. Bachas šias mišias kūrė beveik penkiolika metų, deja, jos buvo atliktos tik po autoriaus mirties.

 

Dovilė Zuozaitė

 

*  *  *

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.