Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Vilniaus mažasis teatras

18, 19 d. 18.30 – PREMJERA! T. Letts „VESTONAI“. Rež. – V. Malinauskas

20 d. 18.30 – A. Slapovskio „BATRAIŠTIS“. Rež. – K. Glušajevas

Valstybinis jaunimo teatras

12, 13 d. 12 val. – PREMJERA! J. Kelero, A. Jalianiausko „PAIKA PELYTĖ“ (pasaulio tautų pasakų motyvais). Rež. – A. Jalianiauskas, komp. – J. Mieželytė, scenogr. ir kost. dail. – V. Binkis. Vaidina L. Petrauskas, D. Morozovaitė, D. Šilkaitytė, T. Kizelis, I. Ciplijauskas (Salė 99)

16, 17 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

18 d. 18 val. – W. Shakespeare’o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP“. Rež. – P.E. Budraitis

19 d. 12 val. – J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. – D. Jokubauskaitė (Salė 99)

19 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vyrus“. Rež. – P.E. Landi

20 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

Oskaro Koršunovo / Vilniaus miesto teatras

Olimpiečių g. 3

15 d. 19 val. – W. Shakespeare‘o „HAMLETAS“. Rež. – O. Koršunovas               
16 d. 19 val. – M. von Mayenburgo „UGNIES VEIDAS“. Rež. – O. Koršunovas 
17 d. 19 val. – M. Ravenhillo „SHOPPING AND FUCKING“. Rež. – O. Koršunovas     

20 d. 18 ir 20.30 – „UŽDARAS VAKARAS“. Spektaklio autoriai D. Gavenonis ir J. Paulėkaitė

Rusų dramos teatras

18 d. 19 val., 19 d. 18 val. – PREMJERA! G. Gorino „JUOKDARYS BALAKIREVAS“. Rež. – A. Latėnas

20 d. 18 val. – PREMJERA! A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

12 d. 12 val. – J. Kunčino „RAGANA IR LUKOŠIUKAS“. Rež. – A. Mikutis

13 d. 12 val. – J. Mačiukevičius „BITĖ MAJA“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

19 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Mikutis

20 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis   

Mažoji salė

12 d. 14 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė  

13 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

19 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“. Rež. ir dail. – R. Driežis

20 d. 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“ (H.K. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

VGTU teatras-studija „Palėpė“
Trakų g. 1

11 d. 18, 20 val. – „KUBOAA“ (pagal K. Hamsuno romaną „Badas“). Insc. aut. ir rež. – D. Bražiūnas

Kaunas

Kauno dramos teatras

11 d. 18 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

12 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

13 d. 15 val. Tavernos salėje – Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. – A. Pociūnas

16 d. 19 val. Parketinėje salėje – Dainuojamosios poezijos palėpė. G. Storpirštis su grupe

18 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „AŠ TAVE LABAI MYLIU“ (G. Iavanausko teatras)

20 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

Kauno kamerinis teatras

18–20 d. 18 val. PREMJERA! M. Walczako „PIRMASIS KARTAS“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

18 d. 18 val. – PREMJERA! A. Dilytės „Lauros kosmosas“. Rež. – A. Dilytė

Kauno valstybinis lėlių teatras

12 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė

13 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Stankevičius

19 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. – O. Žiugžda

20 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

Alytus

Miesto teatras

17 d. 18 val. – roko opera „Žuvų piemuo“. Rež. – D. Kimantaitė

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.