Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
LITERATŪRA

Bibliografinės žinios


7MD informacija

Share |

MENAS

Architektas Algimantas Lėckas : tapyba : [albumas / sudarė Donaldas Andziulis]. – Vilnius : Ex Arte, 2009 ([Vilnius] : Logotipas). – 71, [1] p. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-8010-04-6

 

Kryželiu siuvinėti paveikslai ir gražiausi pasaulio menininkų nėriniai / sudarė Feliksas Marcinkas. – Vilnius : Tautodailė, [2009] ([Vilnius] : Spauda). – 43, [1] p. : iliustr. – (Lietuvos tautodailininkų kūryba : žurnalo "Rankdarbiai plius Visažinis" biblioteka ; rankdarbių albumas Nr. 44)

 

Lietuvos istorija tapyboje = Lithuanian history in painting = Historia Litwy w malarstwie = L'histoire de la Lituanie en peinture : [albumas] / Giedrius Kazimierėnas ; [vertėjai Jonas Steponaitis, Barbara Dwilewicz, Isabelle Chandavoine-Urbaitis]. – [Vilnius : Logotipas, 2009] (Vilnius : Logotipas). – 157, [2] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl., lenk., pranc. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9955-422-51-8 (įr.)

 

Reikalauju kūrybos laisvės! : knyga apie [režisierę ir aktorę] Kazimierą Kymantaitę / [sudarytojos Bernadeta Markevičienė, Agnė Gregorauskaitė ; atsakingoji redaktorė Bernadeta Markevičienė]. – Vilnius : Forumas "Kultūros eksperimentai" : Žuvėdra, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 380, [4] p. : iliustr., portr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-95078-0-4

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Acta litteraria comparativa : mokslo darbai / Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, [Vilniaus pedagoginis universitetas ; redagavo Žydronė Kolevinskienė, Reda Pabarčienė]. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. – ISSN 1822-5608

 

[T.] 4 (2009): Vilnius: kultūrinė-literatūrinė refleksija = Vilnius: cultural and literary reflection / sudarytojos Audinga Peluritytė-Tikuišienė, Žydronė Kolevinskienė. – 2009 (Vilnius : VPU l-kla). – 229, [1] p. : iliustr., nat. – Str. liet., lenk. – Santr. liet., angl. – Tiražas 250 egz.

 

Antras gyvenimas : humoristinė apysaka pagal pavadinimus / Gediminas Stankevičius ; [iliustravo Piotr Linnik]. – Vilnius : [Jusida], 2009 (Vilnius : Jusida). – 83, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-690-17-7

 

Albinas Bernotas : eilėraščiai. – Kaunas : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 62, [2] p. – (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė ; kn. 5). – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-03-549-7

 

Cztery pory roku : wierzse / Jan Kozicz ; rysunki: Piotr Linnik. – Wilno [i.e. Niemenczyn (Rej. wileński) : Zakład prywatny M. Rymkiewicza], 2009 (Niemenczyn (Rej. wileński) : M. Rymkevičiaus person. įm.). – 38 p. : iliustr. – (Lektury wileńskie ; Nr. 1). – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-8024-01-2

 

Dešimtas tvinksnis : lyrika, epigramos / Povilas Lapeikis ; Aušros Čapskytės piešiniai. – Vilnius : Gairės, 2009 (Vilnius : Spauda). – 119, [1] p. – Tiražas 250 egz. – ISBN 978-9955-759-32-4 (įr.)

 

The interpreter : eilėraščiai / Ginas Žiemys ; [dailininkė Agnė Patumsytė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 63, [1] p., [1] portr. lap. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-03-553-4

 

Ir atskrido, atplasnojo gegutėlė… : [poeto ir eseisto] Jono Aisčio ir jo premijos laureatų kūryba / [sudarytojas Stanislovas Abromavičius]. – Rumšiškės (Kaišiadorių r.) : Rumšiškių kultūros centras, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 132, [3] p. : portr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-9675-1-4

 

Istorija : [eilėraštis] / Bernardas Brazdžionis ; [dailininkė Vanda Dūdienė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 15, [1] p., įsk. virš. : iliustr. + 1 broš. (10, [1] p.). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-03-558-9

 

Vilija Lobačiuvienė. Raganos istorija : [žurnalistinis romanas] / Jurgita Čekatauskaitė ; [bendraautorė Vilma Bartuškaitė]. – Kaunas : Laisvos valandos [i.e. Žurnalų leidybos grupė, 2009] ([Vilnius] : Logotipas). – 175, [1] p. : iliustr. – Tiražas [4000] egz. – ISBN 978-609-410-007-9

 

Mano mylima žmona : romanas / Tony Parsons ; iš anglų kalbos vertė Aušra Linkevičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). – 436, [3] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9955-38-346-8 (įr.) : [27 Lt 64 ct]

 

Meno ir istorijos trupiniai : [straipsnių rinkinys] / Ignas Urbonas. – Kaunas : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 190, [2] p. : iliustr., portr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-03-554-1

 

Mylėti reikia : [proza, eilėraščiai] / Birutė Pažarauskienė. – Šiauliai : Saulės delta, 2009 (Kaunas : Aušra). – 79, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-732-53-2

 

Pakeleiviai : novelės / Birutė Skėraitytė-Vansevičienė. – Alytus : [Alytaus spaustuvė], 2009 (Alytus : Alytaus sp.). – 149, [1] p. – Tiražas 120 egz. – ISBN 978-9955-706-39-7

 

Poetė Vilija Šulcaitė (1929-1992) : bibliografijos rodyklė / Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; [sudarė ir parengė Regina Lukoševičienė]. – Jonava : Linotipas, 2009 ([Jonava : Linotipas]). – 98, [1] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-654-09-4

 

Pszczeli samorząd : [wiersze] / Aleksander Sokołowski ; ilustracje: Władysław Ławrynowicz. – Wilno [i.e. Niemenczyn (Rej. wileński) : Zakład prywatny M. Rymkiewicza], 2009 (Niemenczyn (Rej. wileński : M. Rymkevičiaus person. įm.). – 43, [1] p. : iliustr. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9955-9617-9-6

 

Randulinas = Kregždutės : retoromanų poezijos antologija / sudarė Markus Roduner ; vertė Markus Roduner ir Vladas Braziūnas. – Šiauliai : Saulės delta, 2009 (Kaunas : Aušra). – 131, [1] p. – Gretut. tekstas liet., retoroman. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-732-52-5

 

Tau neišsiųsti laiškai : [eilėraščiai] / Lilija Simonavičiūtė ; Vitalijos Viraliūnaitės karpiniai. – Vilnius : Tautodailė, [2009] ([Vilnius] : Spauda). – 55, [1] p. : iliustr. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9986-423-43-0

 

Tenai. Kadaise : [poetiniai prisiminimai, išpažintys, nutylėjimai, parašyti 2009 pradžioje] / Jadvyga Bajorienė. – Plateliai [i.e. Kaunas] : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 109, [1] p. – Tiražas [100] egz. – ISBN 978-9955-03-556-5

 

Tylos kalbėjimas : [eilėraščiai] / Aliutė Elena Markevičiūtė ; [dailininkė Valerija Markevičiūtė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 94, [2] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-03-545-9

 

Trys iki šimto : novelės, apsakymai / Česlovas Senkevičius. – Pasvalys : Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko, 2008). – 245, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9986-9350-5-6

 

Vargo keliai : atsiminimai / Vincas Kazanavičius. – Kaunas : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 405, [2] p. : iliustr., faks. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-548-0 (įr.)

Verdenė : Utenos literatų kūrybos almanachas. – Utena : Utenos Indra, 2008. – ISSN 2029-2465

Kn. 5 / sudarytoja ir redaktorė Regina Katinaitė-Lumpickienė. – 2008 (Utena : Utenos Indra). – 238, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 400 egz.

 

Žmogus ir žodis = Man and the Word : mokslo darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas ; redaktorių kolegija: Antanas Pakerys (vyriausiasis redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. – ISSN 1392-8600

 

T. 11, Nr. 1 (2009): Didaktinė lingvistika = Didactic linguistics / ats. red. Regina Rinkauskienė. – 2009 (Vilnius : VPU l-kla). – 110, [1] p. : iliustr. – Str. liet., angl. – Santr. liet., angl. – Tiražas 150 egz.

 

Когда поймёшь, кто ты такой, ты узнаешь, кто другой : [поэзия] / Йонас Вайткунас. – [Гарлява (Каун. р-н) : Й. Вайткунас], 2008 (Kaunas : Spindulys). – 672 p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-800-78-1 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Blogos mergaitės dienoraštis : [romanas] / Kristina Gudonytė ; [iliustracijos Indrės Leler]. – Kaunas : Laisvos valandos [i.e. Žurnalų leidybos grupė, 2009] ([Kaunas] : Spaudos kontūrai). – 223, [1] p. : iliustr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-609-410-004-8

 

Paskaitykime laišką : eilėraščiai ir eiliuotas pasakojimas vaikams / Petronėlė Banaitienė ; dailininkė Rūta Jarmalavičiūtė. – Kaunas : [P. Banaitienė], 2009 (Kaunas : Spaudos praktika). – 15, [2] p., įsk. virš. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-408-019-7. – ISBN 978-6094-080-19-7 (klaidingas) : [6 Lt]


 

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras

„7 meno dienos“ Nr.29 (858), 2009-07-24

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti