Koncertai ir vakarai

7MD informacija

Koncertai

Paežerių dvaro festivalis

26 d. 18 val. Paežerių dvaro rūmuose – kamerinės muzikos ansamblis „Reversio“: J. Šalčiūtė (mecosopranas), D. Klišys (birbynė), M. Radzevičius (klavesinas, vargonai). Programoje F. Couperino, G.F. Händelio, A. Corelli kūriniai

30 d. 18 val. Vilkaviškio kultūros centre – trio „Kaskados“: R. Mataitytė (smuikas), A. Šikšniūtė (fortepijonas),  E. Kulikauskas (violončelė). Programoje F. Mendelssohno, B. Kutavičiaus, M. Glinkos, F. Kreislerio ir kt. kūriniai

VII. 3 d. 18.30 val. Paežerių dvaro rūmuose – festivalio uždarymo koncertas. Valstybinis Vilniaus kvartetas: A. Vainiūnaitė (I smuikas), A. Šilalė (II smuikas), G. Jakaitis (altas), A. Vasiliauskas (violončelė), K. Zmailaitė (sopranas), E. Seilius (tenoras). Programoje F. Schuberto, K. Vasiliauskaitės, E. Schulhoffo kūriniai


Vilnius

Šv. Jonų bažnyčia

27 d. 14 val. – mišrus choras „Lunds Vokalensemble“ (vad. – I. Manssonas, Švedija). Programoje S.-D. Sandströmo, E. von Kocho, A. Nybergo, A. Pärto, J.S. Bacho ir kt. kūriniai

A. Mickevičiaus muziejaus kiemelis

Bernardinų g. 11

VII. 2 d. 18 val. – „10-ieji vasaros koncertai“. „Strobel-Bogdanowicz duo“

Kaunas

Pažaislio muzikos festivalis

27 d. 17 val. M.K. Čiurlionio dailės muziejuje – kamerinis ansamblis „Vilniaus arsenalas“, L. Šulskutė (fleita), R. Romoslauskas (altas), S. Okruško (fortepijonas). Programoje W.A. Mozarto, C. Saint-Saënso, C.M. von Weberio, A. Piazzollos, Z. Bružaitės, D. Kairaitytės kūriniai

28 d. 17 val. Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje – „Pakvaišę dėl meilės“. R. Vaicekauskaitė (sopranas), I. Baikštytė (fortepijonas)

VII. 3 d. 21.30 Kauno pilyje – „Mindaugo karūnavimo – Valstybės dienai“. B. Sruogos istorinė kronika „Milžinų paunksmė“. Rež. – V. Rumšas, scenogr. – V. Idzelytė-Dautartienė. Vaidina R. Bagdzevičius, A. Čepaitė, R. Bučius, J. Vilūnaitė, E. Jaras, A. Dainavičius, D. Siaurusaitis, S. Balandis, V. Rumšas (jaunesn.), J. Braškys, R. Rimeikis, A. Gradauskas, R. Giedraitis, M. Jusčius, J. Kalvaitytė ir kt.

Druskininkai

„Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“

27 d. 15 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejujeR. Zubovas (fortepijonas), M.K. Čiurlionio muzikos mokyklos jaunių choras (vad. – A. Laurenčikienė)

19.30 prie M.K.Čiurlionio paminklo – Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (vad. – G. Ramanauskas), Vilniaus arkikatedros bazilikos jaunimo choras (meno vad. ir dir. – V. Savickaitė-Paciūnienė). Programoje M.K. Čiurlionio, J. Gudavičiaus, N. Sinkevičiūtės kūriniai

20 val. Druskininkų miesto muziejaus terasoje ir prie Druskonio ežero – Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, Vilniaus arkikatedros bazilikos jaunimo choras, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos orkestras (vad. – kapitonas E. Ališauskas), R. Vešiota (baritonas). Programoje M.K. Čiurlionio, V. Augustino, V. Klovos ir kt. kūriniai

VII. 4 d. 20 val. Druskininkų miesto muziejujeS. Skjervoldas (baritonas, Norvegija), G. Muralytė-Eriksonė (fortepijonas). Programoje M.K. Čiurlionio, J. Sibelijaus, E. Griego, E. Rautavaaros, W. Stenhammaro kūriniai

5 d. 19.30 Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje – sakralinės muzikos valandų ciklas „Čiurlioniškąją stygą palietus“. Dalyvauja R. Maciūtė (sopranas), L. Stančikaitė (sopranas), A. Kalinovas (tenoras, Austrija), G. Kviklys (vargonai). Programoje M.K. Čiurlionio, J. Naujalio, L. Cherubini, C. Francko, J.S. Bacho, G.F. Händelio kūriniai


Vakarai

Vilnius

Vilniaus mokytojų namai

26 d. 21 val. Kiemelyje – V. Povilionienė, J. Čepulis ir grupė „Bix“ 

27 d. 17 val. Kiemelyje – romansų atlikėja L. Nazarenko, folkloro ansambliai

27 d. 21 val. Kiemelyje – grupė „Biplan“ ir E. Sirvydytė su grupe   

28 d. 12–16 val. Kiemelyjeblusų turgus

28 d. 21 val. Kiemelyje – grupės „Katedra“, „Mountainside“

29 d. 21 val. Kiemelyje – grupė „G&G Sindikatas“

30 d. 17 val. Didžiojoje salėje – M. Kačianovo kūrybos vakaras „Myliu tave, mano Rusija“. Dalyvauja solistai L. Voinarovskaja ir V. Tereščenko                

30 d. 20 val. Kiemelyje – A. Giniočio autorinių dainų vakaras „Juodraštis“ kartu su „Atviro rato“ aktoriais

VII. 1 d. 11 – 20 val. Kiemelyje – „Vasarokime su knyga“

1 d. 21.30 Kiemelyje – festivalis „Jauni alkani“: debiutiniai pilnametražiai lietuviški filmai, pokalbiai su jų autoriais

2 d. 21 val. Kiemelyje – grupė „Saulės kliošas“

3 d. 21 val. Kiemelyje – „Tabami no DJs“

Kaunas

Maironio literatūros muziejus

30 d. 17 val. – poezijos šventė „...jaučia dvasią aukštesnio pašaukimo!...“, skirta paminėti muziejaus įkūrimo 73-iąsias, Maironio mirties 77-ąsias metines. Dalyvaus poetai V. Braziūnas, G. Dabrišius, D. Kajokas, S. Kandratavičius, R. Keturakis, I. Labokė, A. Pakėnas, A.E. Puišytė, V. Rudžianskas, A. Ruseckaitė, D. Zelčiūtė. Klarnetu gros V. Andriuškevičius, Maironio poeziją skaitys aktorius A. Rubinovas

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.