Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

Vilniaus operos festivalis 2009

21 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Muzikinis vad. ir dir. – R. Šervenikas

25, 26 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – C. Monteverdi „TANKREDŽIO IR KLORINDOS DVIKOVA“, „NEDĖKINGŲJŲ ŠOKIS“. Rež. – G. Varnas

27 d. 21 val. – PREMJERA! A. Ponchielli „LIETUVIAI“. Muzikinis vad. ir dir. – R. Šervenikas, rež. – J. Jurašas, scenogr. dail. – M. Navakas, kost. dail. – A. Jacovskytė, šviesų dail. – D. Malinauskas, choro meno vad. – Č. Radžiūnas

Kaunas

Kauno dramos teatras

19 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

20, 21 d. 18 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

19 d. 18 val. – „DAKTARAS IR MANGARYTA“. Pjesės aut. ir rež. – V.V. Landsbergis

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.