Koncertai ir vakarai

7MD informacija

Lietuvos nacionalinė filharmonija

5 d. 18 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – „Muzikinis dialogas: žvaigždės ir žvaigždutės“. Dalyvauja jaunieji talentai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Pabradės, Trakų ir Šilutės muzikos bei meno mokyklų. Solistai V. Noreika (tenoras), J. Leitaitė (mecosopranas), „4 tango“

6 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Druskomanija 2009“. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos jaunųjų kompozitorių ir dirigentų koncertas „Atžalynas“ (II dalis). E. Balsio 90-mečiui. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Diriguoja M.L. Niżyński, M. Salynas, M. Barkauskas. Programoje V. Rimėnaitės-Mikelevičienės, F. Schuberto, L. van Beethoveno kūriniai


Paežerių dvaro festivalis

5d. 18.30 Paežerių dvaro rūmuose – Paežerių dvaro festivalio oktetas: J. Tankevičius (smuikas), D. Dikšaitis (smuikas), A. Strimaitis (smuikas), M. Dikšaitienė (smuikas), G. Dačinskas (altas), R. Zakaras (altas), D. Palšauskas (violončelė), S. Lipčius (violončelė), G. Skėrytė (sopranas). Programoje F. Mendelssohno, E.C. Granados, H.Villa-Loboso, J. Bizet kūriniai

7 d. 14 val. Paežerių dvaro rūmuose – Marijampolės ir Vilkaviškio muzikos mokyklų moksleivių kameriniai ansambliai; 16.30 Vilkaviškio šv. M.Marijos apsilankymo katedroje – Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos merginų choras „Liepaitės“ (vad. ir dir. – J. Vaitkevičienė), E. Strimaitienė (fortepijonas), mokytojos L. Liaudanskaitės fleitų ansamblis. Programoje B. Kutavičiaus, B. Dvariono, G.F. Händelio, D. Šostakovičiaus kūriniai

10 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre – mušamųjų ansamblis „Taba“: S. Auglys, I. Spalinskaitė, I. Šiaulytė, G. Mačiulskis, T. Kulikauskas, A. Puidokas; A. Rubežius (tenoras)

14 d. 17 val. Paežerių dvaro rūmuose – A. Kasparavičius, I. Armonaitė (smuikas)


Vilnius

Kongresų rūmai

7 d. 19 val. – koncertas Post scriptum „Šimtas stygų“. Duisburgo filharmonijos orkestras, LVSO styginių grupė. Solistas L. Geniušas (fortepijonas). Dir. – G. Rinkevičius, J. Darlingtonas. Programoje H. Berliozo, L. van Beethoveno, R. Vaughano-Williamso, P. Čaikovskio kūriniai

Šv. Kazimiero bažnyčia

7 d. 13 val. – vargonuoja R. Marcinkutė, gieda V. Mončytė (sopranas)

14 d. 13 val. – W. Łyjak (vargonai, Lenkija). Programoje J.S. Bacho, C. Francko ir kt. kūriniai

Koncertų salė „Piano.LT“
6 d. 19 val. Pranciškonų rūmų kieme – violončelininkas D. Geringas ir styginių kvartetas „Art vio“

Kaunas

Pažaislio muzikos festivalis

5 d. 19 val. Pažaislio vienuolyno bažnyčioje – liaudies sakralinės muzikos ansamblis „Svetilen“ (meno vad. – D. Garkavi, Rusija)

6 d. 17 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje – Kauno miesto simfoninis orkestras

(vyr. dir. – M. Pitrėnas). Solistai V. Semionovas (bajanas, Rusija), G. Draugsvollas (bajanas, Norvegija), R. Sviackevičius (akordeonas). Dir. – M. Pitrėnas. Programoje

V. Semionovo, G. Bizet-R. Ščedrino, A. Šenderovo, G. Kuprevičiaus kūriniai

7 d. 17 val. Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje – gitarų duetas „Amadeus“: D. Kavanaghas (Kanada), Th. Kirchhoffas (Vokietija)

12 d. 18 val. Skarulių Šv. Onos bažnyčioje – „Užburtoji fleita“ ir kai kas daugiau...„Trio avance“ (Vokietija). Programoje G. Rossini, W.A. Mozarto, A.B. Fürstenau, M. Castelnuovo-Tedesco kūriniai 

13 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre – N. Gotham kamerinė opera „Pilotas“. Libreto aut., rež. – B. Rubesa. Vaidina B. Bartkeviča (sopranas), A. Bigača (mecosopranas), V. Jansonas (tenoras), I. Cinkussas (baritonas). Dir. – M. Klišanas

14 d. 17 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje – Lordo Y. Menuhino atminimui. Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. – M. Pitrėnas), Kauno valstybinis choras(meno vad. ir vyr. dir. – P. Bingelis). Solistai E. Kalvaitytė–Vitkauskienė (sopranas), J. Šalčiūtė (mecosopranas), K. Jakeliūnas (tenoras), S. Burneikis (bosas). Dir. – D. Geringas (Vokietija). Programoje J. Haydno, B. Kutavičiaus kūriniai

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

11 d. 18 val. – „Užburtoji fleita” ir daugiau…“. „Trio avance“: J. Hustedtas (fleita), C. Kriegbaum (altas), A. Hilleris (10 stygų gitara) (Vokietija). Programoje G. Rossini, W.A. Mozarto, A.B. Fürstenau ir kt. kūriniai


Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

9 d. 18 val. – R.V. Graibaus vakaras su rinkiniu „Žiūrėjimas į ugnį“ ir meilės eilėraščių rinktine „Myliu“. Vakare dalyvauja poetai R.V. Graibus, H. Čigriejus, J. Laucius, S. Lipskis, aktorius G. Storpirštis, solistas D. Sadauskas ir kt.

10 d. 18 val. – D. Jazukevičiūtės kūrybos vakaras su nauju romanu „Stiklinis paukštis“ (išleido leidykla „Alma littera“). Dalyvauja D. Jazukevičiūtė, leidyklos „Alma littera“ leidybos direktorė D. Viliūnienė, rašytoja V. Juknaitė, literatūrologas R. Tamošaitis

Vilniaus mokytojų namai

5 d. 19 val. Kiemelyje – Dainuojamosios poezijos svetainės pabaigos koncertas. Dalyvauja G. Storpirštis, M. Ancevičius, V. Bagdanovič, I. Narkutė, D. Razauskas, grupė „Liūdni slibinai”, skaitovas A. Meškauskas ir kt.

6 d. 18 val. – tarptautinis chorinės muzikos koncertas. Dalyvauja Vilniaus mokytojų namų vyrų choras „Vytis“ (vad. – A. Pikšrys), estų choras „Minkel Liüdig“ (vad. – E. Mei), suomių choras „Pokjan Mieket“ (vad. – S. Perälä)

7 d. 11 val. Kiemelyje – koncertas „Dovana Tėvui“. Dalyvaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos I, II, III, IV klasių, jaunučių, mišrus bei vyrų chorai (meno vad. – V. Miškinis)

7 d. 12–16 val. Kiemelyje – Blusų turgus

9 d. 20 val. Kiemelyje – A. Kaniavos kompaktinės plokštelės „Antikvariatas“ pristatymas. Dalyvauja grupė „Origami“

10 d. 11–20 val. Kiemelyje – „Vasarokime su knyga“

10 d. 21.30 Kiemelyje – Lietuvos kino debiutai

11 d. 18–22 val. Kiemelyje – tradicinių šokių vakaras: pamokos, vakaronė

12 d. 15 val. – senjorų dainų šventė „Mes vėl kartu“

Šv. Kryžiaus namai

8 d. 18.30 – choras „Libro“

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

11 d. 17 val. – A. Landsbergiui skirtas atminimo vakaras. Dalyvauja T. ir A. Landsbergiai, literatūrologė I. Vedrickaitė, Išeivių literatūros skyriaus vedėja V. Paplauskienė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto režisūros katedros IV kurso studentai skaitys scenas iš A. Landsbergio pjesės „Vaikai gintaro rūmuose“ (rež. – G. Padegimas)

Menininkų namai

11 d. 18 val. – „Kūrybos valanda“ su fotomenininku G. Česoniu

 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.