Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

22 d. 18.30 – „RUSIŠKASIS HAMLETAS“ (pagal L.van Beethoveno ir G. Mahlerio muz.)

23 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

24 d. 12 val. – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius koncertas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

22, 23 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigho „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

26 d. 18 val. – F. Schillerio „MARIJA STIUART“. Rež. – J. Vaitkus

27 d. 18 val. – Premjera! Th. Bernhardo „PASAULIO GERINTOJAS“. Rež. – V. Masalskis

28 d. 18 val. – J. Ortono „GROBIS“. Rež. – A. Večerskis

29 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

Mažoji salė

23 d. 16 val. – „BARONIENĖS GIMTADIENIO PUOTA“

24 d. 16 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

27 d. 18 val. – „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. – B. Mar

Vilniaus mažasis teatras

22 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

23 d. 18.30 – F. Bordono „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

24–26 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „UODŲ PASAKOS“. Rež. – V.V. Landsbergis

27 d. 15 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – A. Šablauskas (Neįgaliųjų teatro trupė „Lašai“)

28 d. 18.30 – A. Žebrausko improvizacijų šou „KITAS KAMPAS“

29 d. 14 val. – B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. – R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

22, 23 d. 18 val. – PREMJERA! E. Scarpetta „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi, scenogr. ir kost. dail. – S. Migneco. Vaidina G. Storpirštis, T. Kizelis, V. Taukinaitis, N. Varnelytė, A. Bendoriūtė, K. Ovčinikaitė, I. Ciplijauskas, J. Damaševičius, R. Marazaitė, A. Storpirštis, S. Ivanovas, D. Morozovaitė, D. Šilkaitytė, S. Sipaitis, L. Petrauskas, G. Arbačiauskas, A. Zujytė, P. Keblikas, J. Giedraitis

23 d. 12 val. – „GIMIMO DIENA“ (P. Travers kūrinio „Merė Popins“ motyvais). Rež. – S. Degutytė (Salė 99) (Stalo teatras prie naujosios muzikos komunikacijos centro)

26 d. 18 val. – M. Frayno „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. – P.E. Landi

27 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vyrus“. Rež. – P.E. Landi

28 d. 18 val. – „ŠEKSPYRIADA“ (pagal W. Shakespeare’o pjeses). Rež. – G. Varnas

29 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’o komediją). Rež. – C. Graužinis

30 d. 12 val. – A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. – A. Giniotis

31 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

24 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

27, 28 d. 18 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

31 d. 12 val. – A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

Mažoji salė

22, 29 d. 18 val. – „PASVYDO“. (pagal A. Strazdo eiles). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė

23 d. 12, 14 val. – N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“. Rež. ir dail. – J. Skuratova

24 d. 14 val. – „PELENĖ“. Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

24 d. 16 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scen. aut. rež. ir dail. – R. Driežis

30 d. 12, 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. – A. Mikutis 

31 d. 14 val. – V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“ (H.K. Anderseno pasakos motyvais). Rež. – A. Pociūnas

22, 25–29 d. 11, 13 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – „NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS“. Rež. ir dail. – R. Driežis

Keistuolių teatras

22 d. 19 val. – S. Šaltenio „Škac, mirtie, visados škac...“. Rež. – A. Latėnas

24 d. 12 val. – „Juozapas ir jo svajonių apsiaustas“. Rež. – A. Giniotis

28, 29 d. 19 val. – „Taisyklė Nr.1, arba Sapnuoti Vilnių draudžiama!“. Rež. – A. Giniotis

31 d. 12 val. – „Pelytė Zita“. Scenarijaus aut. ir rež. – V.V. Landsbergis

„Menų spaustuvė“

27 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „IŠLAISVINTI ŽANĄ“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

28 d. 19 val. Juodojoje salėje – M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. – A. Giniotis

(teatras „Atviras ratas“)

28 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis („cezario grupė“)

31 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „DiViDukas“ (pagal T. Ahrenso pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

„Audronio Liugos produkcija“

22 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – M. Duras „Muzika 2“ (spektaklio kūrėjai V. Kuodytė, P. Budrys, A. Liuga)

VGTU teatras-studija „Palėpė“
Trakų g. 1

23 d. 15.30 ir 19 val. – „BRANGIOJI MANO MO...“ (spektaklis repeticija pagal R. Granausko romaną „Kenotafas“). Rež. – O. Kesminas

„Raganiukės teatras“

23 d. 12 val. – „Teatro žaidimų skrynelė

24 d. 12 val. – ,,Miegančioji Gražuolė

Kaunas

Kauno dramos teatras

22 d. 18 val. Mažojoje scenoje – M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. – A. Jankevičius

22 d. 19 val. – Dainuojamosios muzikos palėpė. Grupė „Atika“

23 d. 17 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

23 d. 18 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

23 d. 19 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas

24 d. 17 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

24 d. 19 val. Ilgojoje salėje – B.M. Kolteso „SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ“. Rež. – A. Areima

Kauno kamerinis teatras

22, 24, 30 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

27, 28 d. 18 val. – J.K. Jeromo „Trise valtimi (neskaitant šuns)“. Rež. – S. Rubinovas

29 d. 18 val. – L.S. Cunningham „MERGVAKARIS“. Rež. – A. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

24 d. 12 val. – A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

28 d. 19 val. – M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. – E. Prakuliauskaitė-Milinienė

31 d. 12 val. – „SENELIUKO PASAKOS“. Rež. – A. Baniūnas

Kauno valstybinis lėlių teatras

23 d. 12 val. – „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. – A. Stankevičius

24 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius

30 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „KIŠKIS DRĄSUOLIS“. Rež. – A. Žiurauskas                                                                                   

31 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

23 d. 18.30 – „AISTRŲ ŠĖLSMAS“ (pagal G. Gershwino muziką) 

24 d. 15 val. – A. Kučinsko „BULVINĖ PASAKA“

29 d. 18.30 – J. Bocko „SMUIKININKAS ANT STOGO“

30 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“

31 d. 17 val. – G. Verdi „TRAVIATA“

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

22 d. 18 val. – C. Gassuaro „KAZANOVA“. Rež. – S. Uždavinys („Domino“ teatras)

23 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

26 d. 18 val. – E.M. Remarque’o „TRYS DRAUGAI“. Rež. ir insc. aut. – R. Steponavičiūtė

27 d. 18 val. – M. Gavrano „VISKAS APIE MOTERIS“. Rež. – D. Tamulevičiūtė (Klaipėdos dramos teatras)

29 d. 18 val. – A. Strindbergo „VELYKOS“. Rež. – G. Padegimas

30 d. 18 val. – E. Rostand’o „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

23 d. 18 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

24 d. 12 val. – M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

29 d. 18 val. – „DNR kodas“. Rež. – K. Smoriginas („Domino“ teatras)

30 d. 18 val. – M. Camoletti „PIŽAMA ŠEŠIEMS“. Rež. – R. Atkočiūnas

Marijampolė

Dramos teatras

28 d. 18 val. – „NUSIRENGTI NEBŪTINA“. Rež. – R. Kučiauskas

Alytus

Miesto teatras

24 d. 18 val. – K. Smorigino „Melo detektorius“ („Domino“ teatras)

„7 meno dienos“ Nr.20 (849), 2009-05-22

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti