Reprodukcija reprodukcijoje

Augustina Matusevičiūtė
Ši ambicinga keliaujanti Šveicarijos meno paroda pirmą kartą surengta 2008-aisiais Šveicarijos miesto muziejuje Ciuriche. Jos tikslas - surinkti ir eksponuoti kuo daugiau įvairių šiuolaikinio meno medijų atstovų darbų ir juos pristatyti visuomenei probleminėse erdvėse - muziejuje, oro uoste, miesto aikštėje - taigi pati paroda įgijo performanso savybių. Todėl kyla klausimas, ar ši paroda išlaiko savo unikalumo ir aktualumo elementus perkelta į ŠMC erdvę?


Parodos idėjos nėra savaime unikalios, veikiau atspindinčios visą spektrą šiuolaikinio meno analizuojamų problemų: globalizmo, status quo, menininkų identiteto, migracinės estetikos ir t.t. Todėl erdvė, kurioje ši paroda eksponuojama, atlieka labai svarbų vaidmenį vertinant tiek kiekvieną kūrinį, tiek ir jų visumą. Galiausiai net ne visi darbai galėjo būti perkelti į ŠMC, nes jie buvo sukurti specialiai Ciuricho meninėms erdvėms. Taigi galima sakyti, kad Šveicarijos menas atkeliavo į lietuvišką erdvę ir šia proga pakeitė savo pavidalą. Kurioje erdvėje pamatyti šiuos kūrinius Lietuvos žiūrovui būtų priimtiniau, telieka klausti retoriškai, juk kaskart parodai pakeitus vietą, kinta ir pati paroda, ir gal tai užšifruota ir jos pavadinime „Kintančios tapatybės“.

 

Antra vertus, kintančių tapatybių sumanymą galima interpretuoti pasitelkus marksistinę Walterio Benjamino ir situacionistinę Guy Debord'o filosofijas, kurias sugretinus tampa aišku - nuo pirmojo mechaniškai reprodukuoto vaizdinio (kalbama apie fotografijos, vėliau televizijos, reklamos atsiradimą) šiuolaikinė visuomenė tapo besikartojančių vaizdinių verge, ir kiekvienas individas, šiuos vaizdinius kaupdamas asociacityviai, papildo bendrą autonomiškąjį vaizdinį.

 

Vis dėlto ši paroda nėra neutrali ir patogiai įrėminama filosofinėse idėjose. Tokia nėra ir Šveicarija, nors šios šalies pavadinimas kasdienėje kalboje jau seniai tapo neutralumo sinonimu. Daugiatautiškumas, kalbų gausa ir net geografinė padėtis atsispindi Šveicarijos mene. Georgo Gatsaso nespalvotų fotografijų rinkinyje vyrauja miesto, gatvės scenos, autoportretai lakoniškais pavadinimais - „American Flag“, „Rita Ackerman“ ir t.t. Visa darbų serija įkvėpta urbanistinių tarpuvarčių ir melancholiškos prozos, tačiau negalima paneigti, jog kiekviena fotografija turi savitą temą.

 

„American Flag“ išsiskiria kaip svarbus kintamasis meno istorijoje, Jaspero Johnso, Davido Tudoro, Roberto Rauschenbergo abstrakcijos laikų metonimas. Neatsitiktinai vėliavos motyvas pasikartoja daugelio šios parodos menininkų darbuose, simboliškai siejamas su tapatybe, tautybe ir nutautėjimu, nacionalizmu ir patriotizmu. Ir štai čia, šioje nuotraukoje ji vėl pasikartoja - senas vaizdinys naujoje erdvėje, perteiktas kiek nostalgiškai ir melancholiškai, tarp autoportretų ir gatvių scenų, nežinia kada grafitų dažais nupieštas ant tvoros, su virš jos kabančia sudraskyta Amerikos vėliava. Vėliava, interpretuota per šiuolaikinio menininko estetinę prizmę, nelyginant žvilgsnis iš praeities; emblemišką vėliavos vaizdinį papildo fotografijos atmosfera.

 

Paroda tampa kintančių tapatybių, požiūrių, medijų kompozicija ir siūlo žiūrovui asmeninę interpretaciją, su lietuviško eksponavimo atspalviu. Parodos medijų mišrumas ir autorių gausumas leidžia pasirinkti savą kintančią realybę.

 

*  *  *

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.