Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

15 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. – M. Staškus

16 d. 18.30 – Ch.W. Glucko „ORFĖJAS IR EURIDIKĖ“. Dir. – M. Staškus

17 d. 12 val. – I. Morozovo „DAKTARAS AISKAUDA“. Dir. – A. Šulčys

19 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – M. Staškus

20 d. 18.30 – R. Ščedrino „ANA KARENINA“. Dir. – A. Šulčys

21 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – V. Viržonis

22 d. 18.30 – „RUSIŠKASIS HAMLETAS“ (pagal L. van Beethoveno ir G. Mahlerio muz.)

23 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – M. Pitrėnas

24 d. 12 val. – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius koncertas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

15 d. 18 val. – B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. – K. Kymantaitė

16 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

17 d. 12 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. – S. Mykolaitis

19 d. 18 val. – H. Ibseno „MEISTRAS SOLNESAS“. Rež. – Y. Ross

20 d. 18 val. – Molière’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. – I. Bučienė

21 d. 18 val. – T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. – V. Masalskis

22, 23 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigho „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

Mažoji salė

15 d. 18 val. – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

16 d. 16 val. – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

17 d. 16 val. – I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. – J. Vaitkus

19 d. 18 val. – M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. – V. Masalskis

21 d. 18 val., 24 d. 16 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

23 d. 16 val. – „BARONIENĖS GIMTADIENIO PUOTA“

Vilniaus mažasis teatras

15 d. 18.30 – B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. – R. Tuminas

16 d. 18.30 – T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. – G. Padegimas

17 d. 18.30 – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

18 d. 19 val. – „ARTscape“ pristato džiazo koncertą „Yuri Honing acoustic quartet“ (Nyderlandai)

19 d. 18.30 – E. Albee’io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

20 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

21 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. – J. Vaitkus

22 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

23 d. 18.30 – F. Bordono „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras

17 d. 12 val. – „PELIUKAS GITAROJE“ (A. Holl kūrinio „Peliukas muzikantas“ motyvais). Rež. – S. Degutytė (Stalo teatras prie naujosios muzikos komunikacijos centro) (Salė 99)

22, 23 d. 18 val. – PREMJERA! E. Scarpetta „VARGŠAI. ARISTOKRATAI“. Rež. – P.E. Landi, scenogr. ir kost. dail. – S. Migneco. Vaidina G. Storpirštis, T. Kizelis, V. Taukinaitis, N. Varnelytė, A. Bendoriūtė, K. Ovčinikaitė, I. Ciplijauskas, J. Damaševičius, R. Marazaitė, A. Storpirštis, S. Ivanovas, D. Morozovaitė, D. Šilkaitytė, S. Sipaitis, L. Petrauskas, G. Arbačiauskas, A. Zujytė, P. Keblikas, J. Giedraitis

23 d. 12 val. – „GIMIMO DIENA“ (P. Travers kūrinio „Merė Popins“ motyvais). Rež. – S. Degutytė (Salė 99) (Stalo teatras prie naujosios muzikos komunikacijos centro)

Lietuvos rusų dramos teatras

15 d. 19 val. – M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. – M. Poliščiukas

16 d. 19 val. – T. Šaovo ir jo muzikantų koncertas („Drug“)   

17, 21 d. 19 val. – PREMJERA! A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

19 d. 19 val. – V. Klimo „KABARETAS „BUCHENVALDAS““. Rež. – D. Turčaninovas

20 d. 19 val. – F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE!“. Rež. – E. Murašovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

17 d. 12 val. – S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. – A. Mikutis

24 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

22 d. 18 val. – „PASVYDO“ (pagal A. Strazdo eiles). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė

23 d. 12, 14 val. – N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“. Rež. ir dail. – J. Skuratova

24 d. 14 val. – „PELENĖ“. Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

24 d. 16 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scen. aut. rež. ir dail. – R. Driežis

19–22, 25–29 d. 11, 13 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – „NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS“. Rež. ir dail. – R. Driežis

Keistuolių teatras

16 d. 12 val. – PREMJERA! „Geltonų Plytų kelias“. Rež. – A. Giniotis

20, 21 d. 19 val. – „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“. Rež. – A. Giniotis

22 d. 19 val. – S. Šaltenio „Škac, mirtie, visados škac...“ Rež. – A. Latėnas

24 d. 12 val. – „Juozapas ir jo svajonių apsiaustas“. Rež. – A. Giniotis

„Menų spaustuvė“

Šokio festivalis vaikams ir jaunimui „Dansema“

15 d. 12 ir 18 val. Juodojoje salėje – „VISIŠKAS DVYNYS (Claire Parsons Co./ “db PROJEKTAI”) (Švedija, Lietuva)

16, 17 d. 10.30 ir 14.30 fojė – Kino buso trumpi filmukai vaikams

16, 17 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „BALA ŽINO“ („db PROJEKTAI”)

16 d. 15 val. Juodojoje salėje – „NENUORAMOS“ (deStilte“, Nyderlandai)

17 d. 15 val. Juodojoje salėje – „SIELOS PAUKŠTIS“ („Sabine Seume Ensemble“, Vokietija)

21 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „POLIKLINIKA“. Rež. – A. Jankevičius

„Audronio Liugos produkcija“

21 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – D. Harrowerio „Juodvarnis“. Rež. – J. Vaitkus

22 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – M. Duras „Muzika 2“ (spektaklio kūrėjai V. Kuodytė, P. Budrys, A. Liuga)

„Naujosios dramos akcija ‘09“

Pavasaris. Jaunas teatras

23 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – „DRĄSI ŠALIS“. Rež. – C. Graužinis

24 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – „DEKALOGAS“. Rež. – G. Varnas (teatras Utopija“)

VGTU teatras-studija „Palėpė“
Trakų g. 1

16 d. 16.30, 19 val. – „NR. 15“. Rež. – O. Kesminas

„Senamiesčio lėlės“

16 d. 17 val. Mokytojų namų svetainėje – „Vaiduokliukas

„Raganiukės teatras“

16, 17 d. 12 val. – ,,Šlovė meškinams!“

23 d. 12 val. – „Teatro žaidimų skrynelė

24 d. 12 val. – ,,Miegančioji Gražuolė

Kaunas

Kauno dramos teatras

16 d. 18 val. Parketinėje salėje – B. Shaw „SUDUŽUSIŲ ŠIRDŽIŲ NAMAI“. Rež. – A. Savickaitė

17 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

17 d. 18 val. Parketinėje salėje – K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež. – J. Ušinskaitė

20, 23 d. 18 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

21 d. 19 val. Ilgojoje salėje – Amerikos centro ir Kauno šokio teatro „Aura“ bendras projektas beatboxing‘as šokio ritmu

22 d. 18 val. Mažojoje scenoje – M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. – A. Jankevičius

22 d. 19 val. – Dainuojamosios muzikos palėpė. Grupė „ATIKA“

23 d. 17 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

23 d. 19 val. Ilgojoje salėje – T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. – G. Varnas

24 d. 17 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

24 d. 19 val. Ilgojoje salėje – B.M. Kolteso „SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ“. Rež. – A. Areima

Kauno kamerinis teatras

15 d. 18 val. – P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. – S. Rubinovas

16 d. 18 val. – A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. – S. Rubinovas

17 d. 18 val. – Aristofano „LISISTRATĖ“. Rež. – S. Rubinovas

20, 22, 24 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

21 d. 18 val. – K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS“. Rež. – S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

16 d. 18 val. – „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“. Rež. – D. Rabašauskas

17 d. 12 val. – A. Dilytės „MANO MEGZTINIS KANDŽIOJASI“. Rež. – A. Dilytė

19 d. 19 val., 23 d. 18 val. – „MOKĖK – DUOSIU“. Rež. – V. Balsys

21 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“. Rež. – V. Balsys

24 d. 12 val. – A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

Kauno valstybinis lėlių teatras

15 d. 17 val. – Kauno choreografijos mokyklos moksleivių koncertas

16 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Stankevičius

17 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

23 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius

24 d. 12 val. – „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. – A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

15 d. 18.30 – Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“

16 d. 18.30 – E. Kalmano „ČARDAŠO KARALIENĖ“

21 d. 18.30 – R. Wagnerio operų „NIURNBERGO MEISTERZINGERIAI“, „DIEVŲ ŽLUGIMAS“, „SKRAJOJANTIS OLANDAS“ fragmentai

24 d. 15 val. – A. Kučinsko „BULVINĖ PASAKA“

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

15 d. 18 val. – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

16 d. 18 val. – R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. – N. Mirončikaitė

21 d. 18 val. „JAU SAULELĖ...“: Mūsų pasikalbėjimas su Kristijonu Donelaičiu.

„Metus“, laiškus ir kitus klasiko tekstus skaitys Šiaulių dramos teatro aktoriai, muzikuos folkloro ansamblis „Salduvė“ (vad. D. Daknys), kalbės ŠU Humanitarinio fakulteto Literatūros istorijos ir teorijos katedros docentė D. Maskuliūnienė. Vakaro rež. – R. Steponavičiūtė

22 d. 18 val. – C. Gassuaro „KAZANOVA“. Rež. – S. Uždavinys („Domino teatras)

23 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

15 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas (Jaunimo teatras)

16 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. – G. Gabrėnas

17 d. 18 val. – U. Vidmerio „TOP DOGS arba BEDARBIŲ AUKŠTUOMENĖ“. Rež. – P. Stoičevas

23 d. 18 val. – F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO.ANA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

24 d. 12 val. – M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

Marijampolė

Dramos teatras

20, 28 d. 18 val. – „NUSIRENGTI NEBŪTINA“. Rež. – R. Kučiauskas

Alytus

Miesto teatras

15 d. 18 val. – Premjera! Roko opera „Žuvų piemuo“. Rež. – D. Kimantaitė

21, 24 d. 18 val. – K. Smorigino „Melo detektorius“ („Domino“ teatras)

„7 meno dienos“ Nr.19 (848), 2009-05-15

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti