Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Kino repertuaras


Gegužės 1–7


7MD informacija

Share |

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

8–14 d. – Koralaina ir stebuklingas pasaulis (3D, JAV) – 11.20, 13.50, 16.30, 19.20, 22 val.        

Žvaigždžių kelias (JAV) – 12.20, 15.10, 18.10, 21.20                                                                    

Karščiausios naujienos (Rusija, Švedija) – 11.40, 14.10, 16.40, 19.10, 21.40                                

8 d. – Skafandras ir drugelis (Prancūzija) – 19 val.                                                                          

12 d. – Angelai ir demonai (JAV) – 23.59; 13 d. – 11, 12.20, 14, 15.20, 17.20, 18.30, 20.30, 21.50; 14 d. – 11, 12.20, 14, 15.20, 17.20, 20.30, 21.50                                                                                

14 d. – Stebėk ir raportuok (JAV) – 21 val.                                                                                   

8–14 d. – Vėl septyniolikos (JAV) – 11, 13.20, 15.30, 18, 20.30                                                  

Iksmenai: pradžia. Ernis (JAV, N. Zelandija, Australija) – 11.20, 13.40, 16, 18.30, 21 val.             

8–13 d. – Monstrai prieš ateivius (3D, JAV) – 12, 14.30, 17 val.; 14 d. – 17 val.                           

8–11, 13, 14 d. – Kruvinoji Valentino naktis (3D, JAV) – 19.30, 22.10; 12 d. – 19.30                  

8–12, 14 d. – Myliu tave, žmogau (JAV) – 13.30, 16.10, 18.50, 21.10; 13 d. – 13.30, 16.10, 21.10

8 d. – Greiti ir įsiutę 4 (JAV) – 13.40, 16, 21 val.; 9–14 d. – 13.40, 16, 18.30, 21 val.                   

8–12 d. – Parduotuvių maniakės išpažintis (JAV) – 12.40, 18 val.                                                   

8–12 d. – Pagrobimas (Prancūzija) – 15.30, 20.40                                                                         

8–11, 13 d. – Suvokimas (JAV) – 13, 15.50, 18.30, 21.40; 12 d. – 13, 15.50, 14 d. – 13, 15.50, 18.30                                                                             

8–12 d. – Kelionė į Raganų kalną (JAV) – 16 val.                                                                          

8–12 d. – Adrenalinas 2 (JAV) – 18.20, 20.40

Forum Cinemas Akropolis

8–14 d. – Karščiausios naujienos (Rusija, Švedija) – 10.40, 13.30, 16.10, 19, 21.40

Žvaigždžių kelias (JAV) – 10.20, 13, 15.50, 18.30, 21.20                                        

Išrinktųjų medžioklė (JAV) – 11.40, 14, 16.30, 18.50, 21 val.                                  

13, 14 d. – Angelai ir demonai (JAV) – 14.50, 18, 21.10                                          

8–14 d. – Iksmenai: pradžia. Ernis (JAV, N. Zelandija, Australija) – 11.20, 13.40, 16, 18.20, 20.40

Greiti ir įsiutę 4 (JAV) – 12.20, 17, 19.15                                                                 

Vėl septyniolikos (JAV) – 12.40, 15, 17.10, 19.30, 21.45                                        

Monstrai prieš ateivius (JAV) – 12, 14.10, 16.20                                                                           

8–12 d. – Kelionė į Raganų kalną (JAV) – 11, 15.40                                                                     

8–14 d. – Myliu tave, žmogau (JAV) – 18.40, 20.50                                                                      

8–12 d. – Parduotuvių maniakės išpažintis (JAV) – 13.20, 18 val.                                                   

8–12 d. – Pagrobimas (JAV) – 20.30                                                                                            

8–14 d. – Adrenalinas 2 (JAV) – 14.40, 21.30                                    

„Skalvijos“ kino centras

8, 9 d. – Atsitiktinumai (Švedija) – 21.15; 11 d. – 18.30; 12 d. – 17 val.; 13 d. – 21.20; 14 d. – 21.15
9, 10 d. – Tarp sienų (Prancūzija) – 18.50; 11 d. – 20.30; 12 d. – 21 val.; 13 d. – 19 val.; 14 d. – 18.50
9 d. – Vabzdžių dresuotojas (rež. L. Augutis, D. Ulvydas, M. Skrobecki, R. Miškinytė) – 15.30; 10 d. – 15.20; 11 d. – 13 val.
11, 14 d. – Laiko garsai (rež. A. Kavaitė, Prancūzija) – 17 val.
Nyderlandų kino dienos
8 d. – Audroje (Nyderlandai) – 18.50
9 d. – Duška (Olandija, Rusija, Ukraina) – 16.40
10 d. – Meilė yra viskas (Nyderlandai) – 16.30
11 d. – HanaHana (Nyderlandai) – 15 val.
12 d. – Gyvūnų patruliai Pietų Amerikoje (Nyderlandai) – 19 val.
13 d. – 4 elementai (dok. f., Nyderlandai) – 17 val.
10 d. – Aukso karštligė (JAV) – 21.15
8 d. – „ARTscape“ filmų programa. Amžiams (dok. f., Olandija) – 17 val.
Ozo kino salė

8 d. – Nuotykis yra nuotykis (Prancūzija) – 18 val.

9 d. – Roko legendos: „AC/DC“ (muz.) – 16 val.

11 d. – Skrenda gervės (Rusija) – 18 val.

12 d. – Kelias (Italija) – 18 val.

13 d. – Lankas (P. Korėja) – 18 val.

14 d. – Trečias žmogus (D. Britanija) – 18 val.

15 d. – Adomo šonkaulis (JAV) – 18 val.

16 d. – Skrydis virš gegutės lizdo (JAV) – 16 val.

Kaunas

Forum Cinemas

8, 9 d. – Karščiausios naujienos (Rusija) – 10.40, 13.30, 16.10, 18.50, 21.20, 23.45; 10–14 d. – 10.40, 13.30, 16.10, 18.50, 21.20                      

8, 9 d. – Žvaigždžių kelias (JAV) – 10.20, 13, 15.50, 18.30, 21.10, 23.50; 10–14 d. – 10.20, 13, 15.50, 18.30, 21.10                                          

8, 9 d. – Išrinktųjų medžioklė (JAV) – 11.20, 13.50, 16.20, 19, 21.40, 23.55; 10–14 d. – 11.20, 13.50, 16.20, 19, 21.40                                          

Stebėk ir raportuok (JAV) – 23.59                                

12 d. – Angelai ir demonai (JAV) – 23.59; 13, 14 d. – 11.50, 13.10, 14.50, 16, 18, 19, 21.10      

12 d. – Geismas, įspėjimas (JAV, Kinija, Taivanas) – 17.30                                                           

8, 9 d. – Iksmenai: pradžia. Ernis (JAV, N. Zelandija, Australija) – 11, 13.40, 16, 18.40, 21, 23.30; 10–14 d. – 11, 13.40, 16, 18.40, 21 val.                                    

8, 9 d. – Vėl septyniolikos (JAV) – 12, 14.40, 17, 19.20, 21.50, 23.59; 10–14 d. – 12, 14.40, 17, 19.20, 21.50

8–12 d. – Monstrai prieš ateivius (JAV) – 10.10, 12.20; 13, 14 d. – 10.10                                    

8–12 d. – Greiti ir įsiutę 4 (JAV) – 14.30, 18.50, 22 val.; 13, 14 d. – 22 val.                                  

8, 9 d. – Adrenalinas 2 (JAV) – 16.40, 21.30, 23.40; 10–12 d. – 16.40, 21.30                             

8–12 d. – Pagrobimas (Prqancūzija) – 10.30, 17.20                                                                       

8–12 d. – Myliu tave, žmogau (JAV) – 12.40, 19.30                                                                      

8–12 d. – Kruvinoji Valentino naktis (JAV) – 15, 22 val.                                          

Cinamonas

13, 14 d. – Angelai ir demonai (JAV) – 11, 13.45, 16.30, 19.15, 22 val.

8–10 d. – Stebėk ir raportuok (JAV) – 19.15

12 d. – Da Vinčio kodas (JAV) – 19.15

8–14 d. – Vėl septyniolikos (JAV) – 10.45, 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val.

8–12 d. – Iksmenai: pradžia. Ernis (JAV, N. Zelandija, Australija) – 11.45, 14, 16.30, 18.45, 21 val.; 13, 14 d. – 11.45, 14, 16.15, 18.45, 21 val.

8–10, 12, 13 d. – Myliu tave, žmogau (JAV) – 12.45, 15 val.; 11 d. – 12.45, 15, 19.15

8–12 d. – Pagrobimas (Prancūzija) – 18.15, 20.15, 22.15; 13, 14 d. – 19.30, 22.15

8–12 d. – Kruvinoji Valentino naktis (JAV) – 18, 20, 22 val.; 13, 14 d. – 20.15

8–14 d. – Kelionė į Raganų kalną (JAV) – 10.45

8–12 d. – Parduotuvių maniakės išpažintis (JAV) – 11.15, 13.30, 15.45; 13, 14 d. – 18 val.

8–12 d. – Monstrai prieš ateivius (JAV) – 12.15, 14.15, 16.15; 13, 14 d. – 11.15, 13.30, 15.45

8–11, 13, 14 d. – Greiti ir įsiutę 4 (JAV) – 17.15, 21.30; 12 d. – 17.15, 22.15

Klaipėda

Cinamonas

8–12 d. – Imtynininkas (JAV, Prancūzija) – 17.15, 19.30, 21.45; 13, 14 d. – 19.30, 21.45

13, 14 d. – Angelai ir demonai (JAV) – 10.45, 13.30, 16.15, 19, 21.45

9, 10 d. – Stebėk ir raportuok (JAV) – 18.15

12 d. – Da Vinčio kodas (JAV) – 19.15

8–14 d. – Vėl septyniolikos (JAV) – 10.45, 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val.

Iksmenai: pradžia. Ernis (JAV, N. Zelandija, Australija) – 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21 val.

8, 11–14 d. – Myliu tave, žmogau (JAV) – 13.45, 18.15, 20.30

8, 10, 11 d. – Pagrobimas (Prancūzija) – 17, 19.15, 21.10; 9 d. – 17, 19.15, 21.10, 23 val.; 12 d. – 17, 22.15; 13, 14 d. – 19.15, 21.10

8–12 d. – Kruvinoji Valentino naktis (JAV) – 16, 22.15; 13, 14 d. – 16 val.

8–12 d. – Adrenalinas 2 (JAV) – 12.30, 14.45; 13, 14 d. – 17 val.

8–14 d. – Kelionė į Raganų kalną (JAV) – 11.30

Parduotuvių maniakės išpažintis (JAV) – 12.45, 15 val.

8–12 d. – Monstrai prieš ateivius (JAV) – 12, 13.15; 13, 14 d. – 12.30, 14.45

8–12 d. – Greiti ir įsiutę 4 (JAV) – 15.30, 17.45, 20 val.; 13, 14 d. – 17.15

Šiauliai

Saulė

8–14 d. – Monstrai prieš ateivius (3D, JAV) 11 val.

Koralaina ir stebuklingas pasaulis (3D, JAV) – 13, 15.05, 19.10

Kruvinoji Valentino naktis (3D, JAV) – 17.10, 21.15

Atlantis Cinemas

I salė

8–14 d. – Iksmenai: pradžia. Ernis (JAV, N. Zelandija, Australija) – 11.10, 17.20, 19.30

Adrenalinas 2 (JAV) – 13.20, 21.40

Klasė (Estija) – 15.20

II salė

8–14 d. – Parduotuvių maniakės išpažintis (JAV) – 11, 15 val.

Greiti ir įsiutę 4 (JAV) – 13, 21.30

Lūšnynų milijonierius (D. Britanija, JAV) – 17, 19.15

Forum Cinemas                  

8–13 d. – Stebėk ir raportuok (JAV) – 21.50                                                                                

8–12 d. – Gran Torino (JAV) –14.15, 19 val.; 13, 14 d. – 14, 19 val.                       

12 d. – Angelai ir demonai (JAV) – 23.59; 13 d. – 11, 14.40, 18, 21.15; 14 d. – 11, 14.40, 18, 21.15

8, 11–14 d. – Vėl septyniolikos (JAV) – 13.45, 16.10, 18.30, 20.45; 9, 10 d. – 11.30, 13.45, 16.10, 18.30, 20.45                                                                

8, 11 d. – Iksmenai: pradžia. Ernis (JAV, N. Zelandija, Australija) – 13.30, 15.50, 18.10, 20.30; 9, 10 d. – 11, 13.30, 15.50, 18.10, 20.30; 13 d. – 14.10, 18.40; 14 d. –14.10, 18.40, 21.15                   

8, 11 d. – Myliu tave, žmogau (JAV) – 14, 16.30, 18.50, 21.10, 21.30; 9, 10 d. – 11.45, 14, 16.30, 18.50, 21.10, 21.30; 13, 14 d. – 16.45, 21.30    

8–12 d. – Greiti ir įsiutę 4 (JAV) – 16.45, 21.30; 13, 14 d. – 16.30, 21 val.                                   

8, 11–14 d. – Monstrai prieš ateivius (JAV) – 13, 15.15; 9, 10 d. – 10.30, 13, 15.15                    

Panevėžys

Garsas

Didžioji salė

8–14 d. – Gran Torino (JAV) – 17.15, 21.35

8 d. – Lūšnynų milijonierius (D. Britanija, JAV) – 19.25; 9–14 d. – 15, 19.25

Mažoji salė

11 d. – Kaip gyventi? (Lenkija) – 20 val.

8–14 d. – Drakonų karai (P. Korėja, JAV) – 14.55

Prekybos centro kietuolis (JAV) – 16.35, 21.45

Negatyvaus mąstymo menas (Norvegija) – 18.15

8–10, 12–14 d. – Meilė Niujorke (Rusija) – 20 val.

Babilonas

8–12 d. – Stebėk ir raportuok (JAV) – 18.30, 20.50; 13 d. – 20.50                                                                    

8, 11–14 d. – Pagrobimas (Prancūzija) – 17, 21.30; 9, 10 d. – 12.15, 17, 21.30                            

12 d. – Angelai ir demonai (JAV) – 23.59; 13, 14 d. – 11.30, 15, 18, 21.10                                  

8, 11–14 d. – Monstrai prieš ateivius (JAV) – 13.50, 16.10; 9, 10 d. – 11.30, 13.50, 16.10          

8, 11–14 d. – Kelionė į Raganų kalną (JAV) – 16.30; 9, 10 d. – 11.45, 16.30                               

8–12, 14 d. – Vėl septyniolikos (JAV) – 14.10, 18.50, 21.1513 d. – 14.10, 18.50                        

8–14 d. – Iksmenai: pradžia. Ernis (JAV, N. Zelandija, Australija) – 14.30, 19.10     

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

8, 11–14 d. – Monstrai prieš ateivius (JAV) – 15 val.; 9, 10 d. – 13, 15 val.

8–14 d. – Stebėtojų lyga (D. Britanija, JAV) – 17 val.

8 d. – Sukti reikaliukai (JAV) – 20, 22 val.; 9–13 d. – 20 val.

14 d. – Stebėk ir raportuok (JAV) – 20 val.

Mažoji salė

8, 10–14 d. – Šunų viešbutis (JAV) –15.15; 9 d. – 13.15, 15.15

8, 9, 11–14 d. – Vyriškas auklėjimas (JAV, Vokietija) – 17.15; 10 d. – 13.15, 17.15

8–14 d. – Greiti ir įsiutę 4 (JAV) – 19.15 val.

„7 meno dienos“ Nr.18 (847), 2009-05-08

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti