Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
MUZIKA

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklai - 40


Kronika


7MD informacija

Share |
Nuotrauka iš Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos svetainės
Vilniaus Algirdo muzikos mokykla, šiais mokslo metais švenčianti savo 40-ties metų sukaktį, yra žinoma visoje šalyje. Tai - moderni vaikų ir jaunimo neformaliojo muzikinio ugdymo institucija, meninės kompetencijos įgijimo ir plėtotės centras.


Mokykla buvo įsteigta 1968 m. rugsėjo 1 d. ir iki 2005 m. vadinosi Vilniaus 4-ąja muzikos mokykla. Tuometinės LTSR Valstybinės konservatorijos (dabar - Lietuvos muzikos ir teatro akademija) pedagoginės praktikos vedėjo Alberto Piličiausko iniciatyva ši mokykla buvo įsteigta kaip studentų praktikos bazė. Pirmaisiais mokyklos gyvavimo metais mokytis groti fortepijonu, akordeonu ir styginiais instrumentais buvo priimta 60 vaikų. Pedagoginę praktiką joje kuravo tuometinės Konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) dėstytojai, o šiuo metu profesoriai E. Ignatonis, G. Želvys, A. Gricius.

 

Pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Vladas Kazakevičius. 1971 m. mokykla atsiskyrė nuo Konservatorijos ir pradėjo veikti savarankiškai, bet dar daugelį metų studentai čia atlikdavo pedagoginę praktiką.

 

Nuo pat savo gyvavimo pradžios mokykla siekė profesionalumo. Tradicija buvo tapę parodomieji jos mokinių koncertai Konservatorijos didžiojoje salėje. Mokyklos chorui yra dirigavęs kompozitorius Konradas Kaveckas, o 1971 m. mokykloje koncertavo pats Balys Dvarionas.

 

Per 1978 m. rekonstrukciją mokykloje buvo įrengta didžioji salė, kuri atvėrė galimybes organizuoti didelius renginius, žinomų atlikėjų koncertus.

 

Nuo 1981 m. mokyklai vadovauja direktorius Stasys Strička. Jis ir jo pavaduotojai Daina Rakštienė bei Vidmantas Ruzgis laikosi nuostatos, kad svarbiausias mokyklos ir kiekvieno jos pedagogo uždavinys yra suteikti mokiniams muzikavimo džiaugsmą, todėl jie skatina pedagogus dirbti ne tik profesionaliai, bet ir ieškoti naujų darbo formų, kurios atitiktų laiko reikalavimus ir pasikeitusius mokinių poreikius. Mokykla nuolat gražėja, nes pastaruoju metu administracija skiria ypač daug dėmesio pastato renovacijai ir interjero atnaujinimui.

 

Per mokyklos gyvavimo laikotarpį ją baigę absolventai papildė išprususių muzikos klausytojų gretas, tapo įvairių saviveiklinių meno kolektyvų dalyviais. Kai kurie iš jų pasirinko profesionalaus muziko kelią: tai dainininkės S. Trimakaitė, R. Čivilytė, fleitininkės L. Šulskutė, V. Zabrodaitė, smuikininkė L. Katinaitė, džiazo gitaristas L. Šinkarenka, kompozitorė S. Dikčiūtė ir kiti.

 

Šiuo metu Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje - fortepijono, akordeono, styginių, pučiamųjų, liaudies instrumentų, taip pat chorinio ir solinio dainavimo skyriuose - mokosi daugiau nei 800 vaikų, dirba apie 90 pedagogų. Mokykloje veikia 5 chorai, akordeonistų, styginių instrumentų, liaudies instrumentų orkestrai, įvairios sudėties ansambliai. Visi mokyklos mokiniai dalyvauja koncertinėje veikloje kaip solistai arba kaip meninių kolektyvų dalyviai. Koncertuojama vidurinėse mokyklose, vaikų darželiuose, vaikų namuose, ligoninėse, bažnyčiose, prestižinėse Vilniaus miesto salėse, kituose Lietuvos miestuose ir už jos ribų. Daug koncertų - per metus apie 60 - rengiama pačioje mokykloje. Geriausi mokiniai ir meniniai kolektyvai sėkmingai dalyvauja respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose.

 

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla puoselėja mokinių kūrybiškumą ir įvairius gebėjimus, ugdo jų meninį skonį. Turėdama nemažą patirtį formuojant ilgalaikio ir prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo formas, ši mokykla užtikrina mokinių socialinės kompetencijos ugdymą, skatina jų iniciatyvumą įtvirtinant vertybines ir pilietines nuostatas. Šiems tikslams pasiekti mokykla įgyvendina keletą projektų, kurių metu mokiniai ne tik koncertuoja, bet ir dalyvauja susitikimuose, pokalbiuose, vakaronėse su žymiais žmonėmis, ekskursijose, seminaruose, parodose, vyksta kultūriniai mainai su kitomis ugdymo įstaigomis. Algirdo muzikos mokykla žinoma visoje šalyje savo didžiule patirtimi organizuoti įvairius respublikinius bei Vilniaus miesto kultūrinius renginius: festivalius, konkursus, programinius koncertus, metodines konferencijas. Juos rengdama mokykla glaudžiai bendradarbiauja su visos Lietuvos muzikos ir meno mokyklomis.

 

Šiais jubiliejiniais metais Algirdo muzikos mokykla vykdo pagrindinį savo projektą „Vaikų meninė saviraiška - socialinės partnerystės kelias“. Jam vadovauja mokyklos direktorius Stasys Strička ir mokytoja Regina Pancekauskienė, o jo tikslas - vaikų užimtumas ir socializacija.

 

Pagrindinis jubiliejinis koncertas „Dainuoju Lietuvai“ įvyks gegužės 15 d. ir bus skirtas ne tik mokyklos 40-mečiui, bet ir Lietuvos tūkstantmečiui paminėti. Specialiai koncertui mokyklos mokytoja Jūratė Buožienė sukūrė kostiumus, o mokytojas kompozitorius Arūnas Rakšnys - muziką. Į koncertą pakviesta garbių svečių - žinomų Lietuvos menininkų, iškilių asmenybių, baigusių šią mokyklą.

 

Šiais nelengvais metais, kai iškilo finansavimo problema, norėtųsi priminti, kad mūsų šalies nepriklausomybė buvo atkurta ir apginta ne ginklu, o daina. Kiekviena tauta gyva tol, kol gyva jos kultūra, istorija, kol saugomos tautos tradicijos, jos meninė kūryba. Dvasinis kultūrinis suvokimas ateina per estetinį ir meninį vaikų ugdymą.

 

Liudmila Jeriomina

 

*  *  *

 

„7 meno dienos“ Nr.18 (847), 2009-05-08

Versija spausdinimui

Komentarai

wdEAnAfRTDgXRS, 2011-05-01 18:07

Glad I've fanilly found something I agree with!

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti