Koncertai ir vakarai

7MD informacija

Koncertai

Lietuvos nacionalinė filharmonija

2 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos kamerinis orkestras (meno vad. ir dir. – S. Krylovas). Solistai I. Linaburgytė (sopranas), V. Prudnikovas (bosas), M. Drobinskis (violončelė, Prancūzija). Dir. – R. Šervenikas. Programoje R. Schumanno, D. Šostakovičiaus ir kt. kūriniai

3 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – koncertas „Puokštė Mamytei“. Vilniaus mokytojų namų „Ąžuoliuko“ chorai. Dalyvauja aktoriai A. Pukelytė ir A. Kazanavičius.

3 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – V. Kurnickas (tenoras), G. Skinderytė-Kurnickienė (sopranas), R. Milašiūtė-Drungilienė (fortepijonas). Dalyvauja Z. Augaitis (valtorna). Programoje J.S. Bacho–Ch. Goinod, F. Schuberto, T. Giordani, J. Brahmso ir kt. kūriniai

6 d. 20 val. Ežerėlio kultūros centre – J. Leitaitė (sopranas), A. Vasiliauskas (fortepijonas). Programoje F. Schuberto, C. Francko, J. Offenbacho, A. Raudonikio kūriniai
6 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Čiurlionio kvartetas. Programoje L. van Beethoveno, D. Šostakovičiaus kūriniai

7 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – A. Gryniuk (Ukraina, D. Britanija). Programoje F. Schuberto, C. Saint-Saenso–F. Liszto–V. Horowitzo, F. Liszto, N. Paganini–F. Liszto, F. Liszto–V. Horowitzo kūriniai.

9 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas V. Šimkus (fortepijonas, Latvija). Dir. – J. Domarkas. Programoje J. Brahmso, M. Ravelio kūriniai

10 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – dainuoja „Liepaitės“ (meno vad. –P. Vailionis)

10 d. 18 val. Vilniuje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, – ansamblis „Musica humana“ (meno vad. ir dir. – A. Vizgirda), Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ (meno vad. ir dir. – V. Augustinas). Solistai A. Širvinskaitė (sopranas), V. Mikštaitė (mecosopranas), M. Zimkus (tenoras), I. Misiūra (bosas-baritonas), A. Vizgirda (fleita), R. Beinaris (obojus). Programoje J. Haydno kūriniai


Vilnius

Kongresų rūmai

1 d. 19 val. – ciklo „Diriguoja H. von Karajano tarptautinio konkurso laureatai“ koncertas. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Solistas S. Roždestvenskis (smuikas). Dir. – A. Brownas. Programoje R. Strausso, M. Brucho, H. Berliozo kūriniai

2 d. 12 val. – koncertas „Vaikystės pasakos“. A. Krikščiūnaitė (sopranas), P. Pancekauskas (fortepijonas). Dir. – A. Šulčys. Programoje G. Bizet, S. Prokofjevo, P. Dukas, E. Griego kūriniai

8 d. 19 val. – „S. Rachmaninovo muzikos vakaras“. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Solistė J. Mečetina (fortepijonas). Dir. – G. Rinkevičius

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

S. Vainiūno namuose

5 d. 18 val. – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriaus P. Kuncos kamerinio ansamblio klasės studentai

6 d. 18 val. – Šiauliečių klubo vakaras ir kanklių muzikos koncertas

7 d. 18 val. – Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojos A. Raškevičienės fortepijono klasės moksleiviai

8 d. 18 val. – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojų G. Vitėnaitės ir A. Šilalės smuiko klasės moksleiviai

Festivalis „Sugrįžimai“

6 d. 16 val. J. Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, 7 d. 18 val. Taikomosios dailės muziejuje – D. Puodžiukas (smuikas), A. Puodžiukas (fortepijonas)
10 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – K. Zmailaitė (sopranas, Prancūzija), G. Kviklys (vargonai), Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

4 d. 17 val. – gitaros ir kamerinių ansamblių vakaras. Atlikėjai A. Varanavičienė (gitara), G. Graudina (gitara), A. Driukas (gitara), L. Lelytė (smuikas), G. Lelytė (fortepijonas), I. Staniulytė (smuikas), S. Rimutytė (fortepijonas), D. Kunigėlytė (smuikas), A. Polonikova (smuikas), J. Zacharova (altas), G. Menkevičiūtė (violončelė). Programoje E. Griego, J. Brahmso, J. Tamulionio, J. Juzeliūno kūriniai. Programos vedėjas P. Kunca

Lietuvos muzikų sąjunga

8 d. 13 val. Šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje – misterija ,,Pašvęstojo gimimas. Prabudimai‘‘ (muzikos ir veiksmo autorė S. Dikčiūtė). Solistai P. Vyšniauskas (saksofonas), V. Narkevičius (gitara), E. Jarmolavičiūtė (vokalas), J. Mcclung (perkusija, JAV), aktoriai S. Čėpla, D. Rakauskas, J. Grabaliauskaitė, G. Žemaitaitytė, A. Kavaliauskas, Vilniaus neįgaliųjų šokių kolektyvas (vad. – A. Riekumas) ir kt.

Šv. Kazimiero bažnyčia

3 d. 13 val. – Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos choras (vad. ir dir. – R. Gražinis), vargonuoja J. Kazakevičiūtė. Programoje J.S. Bacho, J. Naujalio, R. Dubra, C. Debussy ir kt. kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

8 d. 18 val. – S. Moniuszkos 190-osioms gimimo metinėms. VU merginų choras „Virgo“ (vad. – R. Gelgotienė), solistai J. Karaliūnaitė, N. Masevičius, pianistė R. Gocentienė ir obojininkė J. Gelgotaitė

Šv. Kotrynos bažnyčia

2 d. 19 val. – vokalinė grupė „Quorum“

Taikomosios dailės muziejus

6 d. 18 val. – V. Yanko (sopranas) ir M. Jankauskas (tenoras). Programoje W.A. Mozarto, G. Puccini, P. Čaikovskio, G. Verdi ir kt. kūriniai

„Piano.lt salė“

Trakų g. 9/1

1 d. 19 val. – projektas „Įsiveržimas į klasiką“. P. Geniušas ir V. Čekasinas

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

8 d. 18 val. – „Chopin LT“. Š. Čepliauskaitė (fortepijonas). Programoje F. Chopino, L. Povilaičio, V. Bartulio, T. Makačino, D. Raudonikytės-With, J. Tamulionio ir kt. kūriniai


Vakarai

Vilnius

Vilniaus mokytojų namai

3 d. 11–15 val. Kiemelyje – šventė Motinos dienai

4 d. 14 val. Svetainėje – „Dividukas“. Rež. – A. Giniotis („Atviras ratas“)

4 d. 18 val. Svetainėje – K. Almeno knygos „Motociklu per Afriką“ pristatymas

5 d. 17 val. Didžiojoje salėje – rusų romanso mylėtojų draugijoje „Melos“. A. Derkačio kūrybos vakaras (tapyba, poezija)

5 d. 18 val. Svetainėje – susitikimas su žurnalistu V. Kavaliausku bei jo knygos „Lietuvos karžygiai” pristatymas. Vakare dainuos Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis „Vilniaus dzūkuliai“ (vad. – A. Matijoška)   

6 d. 19 val. Svetainėje – J. Tertelio „PRA vieno aktoriaus vienos dalies prasidėjimas“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

8 d. 19 val. Svetainėje – dainuojamosios poezijos svetainės koncertas. Dalyvauja Ž. Ramanauskas ir G. Arbačiauskas                        

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

6 d. 17 val. – R. Granausko 70-mečiui. Ištraukas iš rašytojo R. Granausko kūrinių bei poeto J. Strielkūno eiles skaitys aktorė D. Jankauskaitė, lietuvių tautos dainas dainuos Lietuvos muzikos akademijos profesorius J. Rimas

Kauno Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia

3 d. 12 val. – „Dialogas – žodis ir spalva“. Koncertas Motinos dienai. Žodžio valanda – aktorė V. Grigaitytė, L. Kijauskaitė (smuikas ) ir A. Petraitis (akordeonas). A. Bulakos tapybos darbų paroda

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.