Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

24 d. 18.30 – Ch.W. Glucko „ORFĖJAS IR EURIDIKĖ“. Dir. – M. Staškus

25 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. – M. Staškus

26 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“ (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius). Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

24, 25 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

26 d. 12 val. – A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. – E. Jaras

26 d. 18 val. – R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. – A. Večerskis

28 d. 18 val. – H. Ibseno „MEISTRAS SOLNESAS“. Rež. – Y. Ross

29 d. 18 val. – F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. – J. Vaitkus

30 d. 18 val. – J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“ (M. Katiliškio kūrinių motyvais). Rež. – J. Dautartas

Mažoji salė

25 d. 16 val. – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis

26 d. 16 val. – M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. – V. Masalskis

28 d. 18 val. – S. Mrożeko „NAŠLĖS“. Rež. – S. Račkys

Vilniaus mažasis teatras

24, 25 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. – R. Tuminas, A. Dapšys

26 d. 12 val. – „MAŽOJO TEATRO PASAKOS“. Rež. – R. Tuminas

26 d. 18.30 – „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

28 d. 18.30 – „MANO SIELOS NETYLANČIOS STYGOS...“

29 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. – J. Vaitkus

30 d. 18.30 – A. Žebrausko paskaita-improvizacija „KAUKĖS“

OKT / Vilniaus miesto teatras

Teatro arenoje (Olimpiečių g. 3)

25, 26 d. 19 val. – Sofoklio „OIDIPAS KARALIUS“. Rež. – O. Koršunovas

28, 29 d. 19 val. – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas

30 d. 19 val. – brolių Presniakovų „VAIDINANT AUKĄ“. Rež. – O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

24 d. 18 val. – P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. – J. Vaitkus

25 d. 12 val. – „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. – D. Jokubauskaitė

25 d. 18 val. – „MIZANTROPAI“ (pagal Moliere’ą). Rež. – A. Jankevičius

26 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

26 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – J. Vaitkus

28 d. 18 val. – „UŽSISPYRĖLĖS  TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare’o komediją). Rež. – C. Graužinis

29 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vyrus“. Rež. – P.E. Landi

30 d. 18 val. – H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. – A. Jankevičius (Salė 99)

Lietuvos rusų dramos teatras

24 d. 19 val., 25 d. 18 val. – PREMJERA! A. Gribojedovo „VARGAS DĖL PROTO“. Rež. – J. Vaitkus

26 d. 18 val. – J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)“. Rež. – M. Poliščiukas

28, 29 d. 11 val. – S. Aksakovo „RAUDONOJI GĖLELĖ“. Rež. – J. Popovas

29 d. 19 val. – PREMJERA! „BĖGANTI SU VILKAIS“ (pagal M. Tikkanen romaną). Rež. – L. Adomaitienė

30 d. 19 val. – A. Čechovo „PRIE BARJERO“. Rež. – A. Lebeliūnas (VŠĮ “Laimingi žmonės”)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

25 d. 12 val. – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dail. ir rež. – V. Mazūras

26 d. 12 val. – „BITĖ MAJA“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

Mažoji salė

24 d. 18 val. – „VILIS“. Rež. – V.V. Landsbergis

25 d. 14 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

26 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“. Pjesės aut., rež. ir dail. – R. Driežis

26 d. 16 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scen. aut., rež. ir dail. – R. Driežis

Tomsko lėlių teatro spektakliai

28 d. 10 val. – „APIE EŽIUKĄ“ (S. Kozlovos pasakų motyvais)

28 d. 18 val. – „VIENOS LĖLĖS ISTORIJA“. Rež. – V. Zakharovas

Keistuolių teatras

24 d. 19 val. – „TAISYKLĖ NR.1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA!“

25 d. 12 val. – „Mano senelis buvo vyšnia“. Rež. – A. Gluskinas

25 d. 19 val. – PREMJERA! A. Kaniavos ir V. Žitkaus „Pinokio kronikos

26 d. 12 val. – „Pelytė Zita“. Scenarijaus aut. ir rež. – V.V. Landsbergis

29 d. 19 val. – „Penktas veiksmas“. Rež. – A. Kaniava

30 d. 19 val. – S. Šaltenio „Škac, mirtie, visados škac...“ Rež. – A. Latėnas

V. 1, 2 d. 19 val. – „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“. Rež. – A. Giniotis

3 d. 12 val. – „Geltonų Plytų kelias“. Rež. – A. Giniotis

„Menų spaustuvė“

24 d. 19 val. Kišeninėje salėje – Premjera! „VISKAS ARBA NIEKO“. Rež. – C. Graužinis (VšĮ „cezario grupė“, „Menų spaustuvė“)

25 d. 18 val. Kišeninėje salėje – Premjera! H. Kunčiaus „PIJOKO CHRESTOMATIJA“. Rež. – R. Garuolytė

VGTU teatras-studija „Palėpė“

24 d. 19 val., 25 d. 16, 19 val. – „KUBOAA” (pagal K. Hamsuno romaną „Badas“). Rež. – D. Bražiūnas
„Domino“ teatras

24 d. 19 val. – „Striptizo ereliai“. Rež. – A. Jakubikas

27 d. 19 val. – „Melo detektorius“. Rež. – K. Smoriginas

30 d. 19 val. – „Vilnius – Dakaras“. Rež. – K. Smoriginas

„Senamiesčio lėlės“

25, 26 d. 12 val. Mokytojų namų kiemelyje – PREMJERA! ,,Gražuolė ir Pabaisa“. Rež. – A. Pakulevičius

Kaunas

Kauno dramos teatras

24 d. 18 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

24 d. 19 val. Mažojoje scenoje – Th. Bernhardo „PIETŪS SU LIUDVIKU“. Rež. – A. Vizgirda

25 d. 18 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

26 d. 15 val. Parketinėje salėje – B. Shaw „SUDUŽUSIŲ ŠIRDŽIŲ NAMAI“. Rež. – A. Savickaitė

26 d. 17 val. Mažojoje scenoje – „Dainuojamosios muzikos palėpė“. Keturi „Chill‘out“ akordeonai

26 d. 18 val. Ilgojoje salėje – J.L. Lagarce’o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. – G. Varnas

28 d. 18 val. Mažojoje scenoje – B. Janikašvili „MANO HAMLETAS“ (pagal W. Shakespeare’ą). Rež. – B. Kupreišvili (Klaipėdos dramos teatras)

29 d. 18 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! B. Srlbjanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R.A. Augustinas

29, 30 d. 19 val. Mažojoje scenoje – E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. – R. Banionis

V. 1 d. 18 val. Ilgojoje salėje – R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Spektaklio meno vad. – G. Varnas, rež. – R. Ramanauskas

2 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

2 d. 19 val. Mažojoje scenoje – G. Adomaitytė „BALTA KATĖ JUODOJE ALIASKOJE“. Rež. – A. Lebeliūnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

26 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

26 d. 18 val. – F. Leháro „Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

29 d. 18 val. – J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „Kabaretas“. Pastatymo muzikinis vad. – P. Geniušas, orkestro vad. – J. Geniušas

„Operų savaitė su žvaigždėmis“

24 d. 18 val. – U. Giordano „Andrė Šenjė“. Pagrindines partijas dainuoja V. Vyšniauskas, N. Vilkanauskaitė, V. Juozapaitis

25 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius.

Pagrindines partijas dainuoja R. Vaicekauskaitė, R. Baranauskas, A. Janutas, V. Prudnikovas, G. Maciulevičius
V. 1 d. 18 val. – G. Bizet „Karmen“. Dir. – G. Rinkevičius. Pagrindines partijas dainuoja N. Kazlauskaitė-Kazlaus, V. Vyšniauskas, V. Juozapaitis, G. Pečkytė
2 d. 18 val. – Ch. Gounod „Romeo ir Džuljeta“. Dir. – J. Geniušas. Pagrindines partijas dainuoja J. Gedmintaitė, E. Seilius, L. Pautienius, K. Alčauskis, L. Mikalauskas
Kauno kamerinis teatras

24 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

25 d. 18 val. – A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. – S. Rubinovas

26 d. 18 val. – Aristofano „LISISTRATĖ“. Rež. – S. Rubinovas

28, 29 d. 18 val. – J.K. Jeromo „Trise valtimi (neskaitant šuns)“. Rež. – S. Rubinovas

30 d. 18 val. – C. Frechett „ŽANAS IR BEATRIČĖ“. Rež. – S. Rubinovas

V. 1 d. 12 val. – renginys, skirtas Motinos dienai

Kauno mažasis teatras

25 d. 18 val., 30 d. 19 val. – „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“ Rež. – D. Rabašauskas

26 d. 12 val. – A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. – A. Baniūnas

28 d. 18 val. – „MOKĖK –DUOSIU“. Rež. – V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

25, 26 d. 12 val. – „PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS“. Rež. – O. Žiugžda

V. 2 d. 12 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė

3 d. 12 val. – „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež. – E. Piotrovska

3 d. 14 val. – koncertas, skirtas Mamos dienai

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

24 d. 18.30 – studijos „Grock“ projektas „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež., choreogr. – L. Linkevičiūtė, I. Puišytė

25 d. 16 val. – IV tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Saulėgrąža – 2009“

26 d. 17 val. – G. Bizet „KARMEN“. Dir. – LMTA magistrantai R. Šumyla, M. Nyžinskis (Lenkija)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

25, 26 d. 18 val. – premjera! J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

30 d. 18 val. – „KRUVINOS VESTUVĖS“. Libreto aut. – J. Smoriginas (pagal F. Garcia Lorcos pjesę, A. Piazzollos muziką) (Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras)

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

24 d. 18 val. – P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. – A. Pociūnas

25 d. 18 val. – S. Šaltenio „DUOKIŠKIO BALADĖS“. Rež. – A. Pociūnas

26 d. 18 val. – „BUČIUOJU, OSKARAS“. Rež. – C. Graužinis („Domino“ teatras)

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras
29 d. 18 val. – „MELO DETEKTORIUS“ („Domino“ teatras)

„7 meno dienos“ Nr.16 (845), 2009-04-24

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti