Teatrologijos studijos

7MD informacija
Lietuvos muzikos ir teatro akademija neseniai surengė atvirų durų dieną. Tarp pristatytų pagrindinių (bakalauro) dieninių studijų, kurias paskelbė Teatro ir kino fakultetas, yra ir teatrologijos specialybė.


Teatrologai LMTA rengiami nuo 1995 metų. Tai vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kuri vykdo teatrologijos bakalauro studijų programą (teatrologijos magistrantūros programos nuo 1997 m. vykdomos VDU Menų fakultete, o nuo 1998 m. - ir KU Teatro pedagogikos katedroje). Keičiantis teatro situacijai ir įvairuojant teatro formoms jaučiamas ypatingas teatro kritikų, istorikų ir teoretikų stygius. Iki šiol priėmimą į teatrologijos studijas LMTA vykdė kas ketveri metai, nuo 2009 m. į šią specialybę bus galima stoti kas dveji metai.

 

Teatrologijos studijų LMTA išskirtinumas yra tai, kad būsimieji teatro analitikai mokosi kartu su teatro praktikais; jų programa yra lanksti ir dinamiška, sudaryta orientuojantis į šiuolaikinio teatro poreikius. Tarp teatrologijos specialybės studentams dėstomų dalykų - užsienio ir lietuvių teatro bei dramos istorijos, teatro kritika ir teorija, dramos analizė, teatro dailės ir scenografijos, kultūros istorijos ir kt. Baigusieji bakalauro (4 m.) programą turi galimybę tęsti studijas LMTA teatrologijos magistrantūroje (2 m.).

 

Stojantieji į teatrologijos bakalauro studijas laiko 2 egzaminus: tai dramos teksto analizė ir pašnekesys. Stojantiesiems organizuojamos parengiamosios (mokamos) konsultacijos vyks balandžio 26 d. ir gegužės 31 d. 11 val. IV rūmuose adresu: Kosciuškos 12, Vilnius, 4225 aud. Stojamieji egzaminai vyks birželio 26 ir 27 d. 10 val.

 

Daugiau informacijos apie stojimo į LMTA specialybes žr. www. lmta.lt; smulkesnė informacija teikiama telefonu (8 5) 261 20 28.

 

 

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.