Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

3 d. 18.30 – F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. – J. Geniušas

4 d. 18.30 – I. Stravinskio, O. Respighi, G. Rossini, S. Rachmaninovo „UGNIES PAUKŠTĖ“ / „DIAGILEVAS. FANTAZIJOS“. Dir. – M. Staškus

5 d. 12 val. – L. Vilkončiaus „PITERIS PENAS“ (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos baleto skyrius)

9, 10 d. 18.30 – J.S. Bacho „PASIJA PAGAL JONĄ“. Dir. – R. Beckas (Vokietija)

 

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

3 d. 19 val. – „DIENOS IR DAINOS“. Rež. – R. Morkūnas

4 d. 18 val. – F.S. Fitzgeraldo „DIDYSIS GETSBIS“. Rež. – I. Buljan (Zagrebo jaunimo teatras)

5 d. 12 val. – J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. – J. Dautartas

5 d. 18 val. – B. Dauguviečio „ŽALDOKYNĖ“. Rež. – K. Kymantaitė

7 d. 18 val. – J. Ortono „GROBIS“. Rež. – A. Večerskis

8, 9 d. 18 val. – D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. – A. Večerskis

10 d. 18 val. – Premjera! H. Ibseno „MEISTRAS SOLNESAS“. Rež. – Y. Ross

Mažoji salė

3 d. 18 val. – V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. – V.V. LANDSBERGIS 

4 d. 16 val. – S. Mrożeko ,,Našlės“. Rež. – S. RAČKYS 

5 d. 16 val. – A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. – R. Kudzmanaitė

7 d. 18 val. – P. Suskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis

 

Vilniaus mažasis teatras

3 d. 18.30 – J.K. Jerome’o „TRISE VALTIMI“. Rež. – D. Kimantaitė (Alytaus miesto teatras)

4 d. 18.30 – Kuprinių diena! „BRENDIMO KANČIOS“ (pagal S. Townsend kūrybą). Rež. – D. Kimantaitė (Alytaus miesto teatras)

5 d. 18.30 – M. Čičvako „VISKAS GERAI“. Rež. – V. Malinauskas

8 d. 18.30 – „NIŽINSKIS“ (pagal V. Nižinskio dienoraščius). Rež. – W. Zawodzińskis (Stefano Jaraczo teatras Lodzėje)

9, 10 d. 18.30 – muzikinė improvizacija „ŠEDEVRAS“. Rež. – S. Aškelavičius

 

OKT / Vilniaus miesto teatras

7, 8 d. 19 val. Lietuvos Rusų dramos teatrePremjera! A. Čechovo „DėDė VANIA“. Rež. – E. Lacascade

 

Valstybinis jaunimo teatras

4, 5 d. 17 val. – PREMJERA! „ŠEKSPYRIADA“ (agal W. Shakespeare’o pjeses). Rež. – G. Varnas, scenogr. – M. Vosyliūtė, komp. – V. Bartulis. Vaidina N. Varnelytė, A. Bialobžeskis, N. Gadliauskas, S. Ivanovas, A. Kazanavičius, A. Storpirštis, V. Bareikis, M. Repšys, V. Sodeika, D. Stončius, E. Gudavičiūtė, E. Latėnaitė-Beliauskienė, E. Špokaitė, I. Lencevičiūtė (Valstybinis jaunimo teatras ir teatras „Utopia“)

7 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

9 d. 18 val. – P.E. Landi „Strip Man Show – viskas apie vYrus“. Rež. – P.E. Landi

10 d. 18 val. – A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)“. Rež. – D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

 

Lietuvos rusų dramos teatras

4, 5 d. 12 val. – „MAMULĖ MU“ (VŠĮ „Operomanija“)

11 d. 18 val. – D. Harrowerio „JUODASIS STRAZDAS“. Rež. – J. Vaitkus

 

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

4 d. 12 val. – „BITĖ MAJA“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

5 d. 12 val. – A.A. Jonyno, V. Mazūro „CIRKAS YRA CIRKAS“. Rež. ir dail. – V. Mazūras 

9, 10 d. 18 val. – „GELEŽIS IR SIDABRAS“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

Mažoji salė

4, 11 d. 14 val., 11 d. 12 val. – Premjera! „PASVYDO“ (pagal A. Strazdo eiles). Rež. ir dail. – A. Bagočiūnaitė

5 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir dail. – V. Mazūras

5 d. 16 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“. Scen. aut., rež. ir dail. – R. Driežis

 

Keistuolių teatras

3, 4 d. 19 val. – „Meilė ir mirtis Veronoje“. Rež. – A. Giniotis

4 d. 12 val. – „Mano senelis buvo vyšnia“. Rež. – A. Gluskinas

5 d. 12 val. – PREMJERA! „Interviu su šlykštukais“. Rež. – A. Sunklodaitė

8, 9 d. 19 val. – „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“. Rež. – A. Giniotis

 

„Menų spaustuvė“

4 d. 18 val. Kišeninėje salėje – trumpametražių operų festivalis NOA. „IZADORA“. Aut. D. Gintalas, A. Jankevičius, J. Sakalauskas

4 d. 20 val., 5 d. 19 val. Juodojoje salėje – opera „TURING MACHINE“ („Ooppera Skaala“, Suomija)

6 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ATVIRAS RATAS“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

8 d. 19val. Juodojoje salėje – „HOMO SUM“. Choreogr. – J. Dambrauskaitė. „4 SU PUSE VIZIJOS. SUPRATIMAI“. Choreogr. – T. Gurevičius

10 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „IŠLAISVINTI ŽANĄ“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „DRĄSI ŠALIS“. Rež. – C. Graužinis

11 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PASIKĖSINIMAI“. Rež. – C. Graužinis

11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „POLIKLINIKA“. Rež. – A. Jankevičius

 

Teatras „Utopija“

9 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – G. Varno „Dekalogas

 

VGTU teatras-studija „Palėpė“
Trakų g. 1

4 d. 15.30 ir 19 val. – premjera!Šešėlis“ (pagal J. Švarco pjesę). Rež. – O. Kesminas

 

„Domino“ teatras

3 d. 19 val. – PREMJERA! „Bučiuoju, Oskaras“. Rež. – C. Graužinis

10 d. 19 val. – „Striptizo ereliai“. Rež. – A. Jakubikas

12 d. 19 val. – „Ugnies medžioklė su varovais“. Rež. – G. Padegimas

 

Kaunas

 

Kauno dramos teatras

 

3, 10 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

4 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

4 d. 18 val. Parketinėje salėje – L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

5, 7 d. 19 val. Mažojoje scenoje – S. Kane4.48 psichozė“. Rež. – V. Tertelis

7 d. 18 val. Tavernos salėje – J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. – D. Juronytė

8, 10 d. 18 val. Tavernos salėje – I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. – D. Juronytė

8 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. – A. Jankevičius

9 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B.M. Kolteso „SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ“. Rež. – A. Areima

 

Kauno valstybinis muzikinis teatras

3 d. 18 val. – G. Verdi „Traviata“. Dir. – J. Geniušas

4 d. 18 val. – F. Leháro Linksmoji našlė“. Dir. – J. Geniušas

5 d. 18 val. – I. Kalmano „Bajaderė“. Dir. – J. Janulevičius

8 d. 18 val. – F. Loewe „Mano puikioji ledi“. Dir. – J. Janulevičius

 

Kauno kamerinis teatras

3-5 d. 18 val. – PREMJERA! L.S. Cunninghamo „MERGVAKARIS“. Rež. – A. Rubinovas

7, 8 d. 18 val. – F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. – S. Rubinovas

9 d. 18 val. – L. Andrejevo „JUDAS ISKARIJOTAS“. Rež. – S. Rubinovas

 

Kauno mažasis teatras

4 d. 18 val. – akustinis Nojaus koncertas

5 d. 18 val. – „KATYTĖ „P“. Rež. – V. Balsys

9 d. 19 val. – „MOKĖK – DUOSIU“. Rež. – V. Balsys

10 d. 19 val. – „KATYTĖ „P“. Rež. – V. Balsys

 

Kauno valstybinis lėlių teatras

3 d. 18 val. – „DU KARTUS GYVENO... “ („Karin Schäfer Figuren Theater“, Austrija)

4 d. 12 val. – „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. – A. Stankevičius

5 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius

5 d. 16 val. – „VEDYBINĖS ISTORIJOS“.Rež. – H.S. Šumilaitė (Vaškonių mėgėjų teatras „Siena“)

 

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

4 d. 18.30 – P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“. Dir. – I.H. Lapinschas

5 d. 17 val. – Z. Liepinšo „PARYŽIAUS KATEDRA“. Muzikos vad. ir dir. – I.H. Lapinschas

7 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „UGNIES MEDŽIOKLĖ SU VAROVAIS“. Rež. – G. Padegimas („Domino“ teatras)

9 d. 18.30 – Premjera! C. Debussy „PELĖJAS IR MELISANDA“. Muzikos vad. ir dir. – I.H. Lapinschas

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

3 d. 18 val. – E. Rostand’o „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. – A. Pociūnas

4 d. 18 val. – H. Ibseno „NORA“. Rež. – S. Račkys

5 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Insc. aut. ir rež. – R. Steponavičiūtė

5 d. 18 val. – R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. – R. Steponavičiūtė

7 d. 18 val. – „BUČIUOJU, OSKARAS“ (pagal E.-E. Schmittą). Rež. – C. Graužinis („Domino“ teatras)

9 d. 18 val. – A. Strindbergo „VELYKOS“. Rež. – G. Padegimas

 

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

3 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

4 d. 18 val. – PREMJERA! S. Šaltenio „DUOKIŠKIO BALADĖS“. Rež. – A. Pociūnas

5 d. 12 val. – M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

5 d. 18 val. – E. de Filipo „MANO ŠEIMA“. Rež. – R. Rimeikis

 

Klaipėdos dramos teatro spektakliai

8 d. 18 val. – M. Gavrano „VISKAS APIE VYRUS“. Rež. – A. Lebeliūnas

9 d. 18 val. – I. Turgenevo „ĮNAMIS“. Rež. – A. Lebeliūnas

11 d. 18 val. – S. Šaltenio „DUOKIŠKIO BALADĖS“. Rež. – A. Pociūnas

 

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras
P. Armino g. 2

4 d. 18 val. – A. Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ koncertas

 Gyčio Ivanausko teatras

3 d. 19 val. Klaipėdos koncertų salėje – „RAUDONOS KURPAITĖS“

9 d. 18 val. Utenos kultūros centre„VYRAI BALTAIS SIJONAIS“

 

„7 meno dienos“ Nr.13 (842), 2009-04-03

Versija spausdinimui

Komentarai

oVEhonYxLbXhsHhtq, 2011-06-23 10:44

Going to put this airtcle to good use now.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti