Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Koncertai ir vakarai


7MD informacija

Share |

Lietuvos nacionalinė filharmonija

4 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – S. Vainiūno gimimo 100-mečiui. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai V. Čepinskis (smuikas), B. Vainiūnaitė (fortepijonas). Dir. – R. Šervenikas

4 d. 17 val. Anykščių koplyčioje, 8 d. 18 val. Jonavos kultūros centro meno galerijoje, 9 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre – Čiurlionio kvartetas. Programoje J. Haydno „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“

5 d. 16 val. Vilniuje, Arkikatedroje bazilikoje, – Valstybinis Vilniaus kvartetas. Programoje J. Haydno „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“

5 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – teatralizuota muzikinė išdaiga „Karalius pamiršo raidyną“. Scen. aut. – V. Palčinskaitė, rež. – D. Storyk, scenogr. – A. Tornau. Vaidina ir eiles skaito aktoriai K. Ovčinikaitė ir J. Damaševičius. Groja Čiurlionio kvartetas ir L. Baublytė (fleita), šoka Vilniaus baleto mokyklos šokėjai

5 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, – L. Jonutytė (mecosopranas), A. Juozauskaitė (fortepijonas). Dalyvauja instrumentinis kvintetas A. Litvaitytė (smuikas), N. Kižienė (smuikas), V. Raškevičiūtė (altas), D. Barauskaitė (violončelė), R. Šlekaitis (kontrabosas). Programoje E. Granados, G. Bizet, G. Gershwino, F. Loewe kūriniai

8 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – R. Armonas (violončelė), J. Reulingas (violončelė, Olandija), I. Uss (fortepijonas). Programoje R. Schumanno, M. RegerioG.F. Handelio, J. Juozapaičio, J. Lechavičiaus, G.C. Menotti kūriniai

9 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – S. Karoso labdaros ir paramos fondo renginys. Dalyvauja R. Kalnėnaitė, G. Pyšniakas (violončelė); S. Alšauskaitė-Mikulė, E. Minkštimas, E. Buožis, A. Eitmanavičiūtė, N. Baranauskaitė (fortepijonas); J. Stupnianek, L. Mikalauskas (vokalas); S. Auglys (marimba); J.  ir V.M. Daunytės (arfa ir fleita); Naujų idėjų kamerinis orkestras NIKO; Baltijos gitarų kvartetas; LMTA mušamųjų instrumentų ansamblis; Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių choras; Kamerinis choras „Aidija“


Vilnius

Kongresų rūmai

Norvegų muzikos vakarai 

3 d. 19 val. – Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, Ch.I. Hadlandas (fortepijonas), D. Kostopoulos (fortepijonas). Dir. – T.B. Hansenas

4 d. 19 val. – Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, M.S. Halvorsenas (fortepijonas),

J. Carras (fortepijonas), E. Lapėnas (fortepijonas). Dir. – G. Rinkevičius

10 d. 19 val. – Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, A. Grigorian (sopranas), I. Milkevičiūtė (sopranas), I. Prudnikovaitė (mecosopranas), G. Grigorianas (tenoras), V. Juozapaitis (baritonas), V. Prudnikovas (bosas). Dir. – G. Rinkevičius. Programoje G. Verdi, R. Wagnerio, P. Čaikovskio kūriniai.

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

3 d. 17 val. – R. Sviackevičiaus akordeono klasės studentai G. Akstinavičiūtė ir R. Morkūnas

3 d. 19 val. – VIII akordeonistų konkurso svečių koncertas. Dalyvauja E. Kubit (akordeonas, Lenkija), duetas „Maestro“ (Ukraina): M. Čerepaninas (akordeonas) ir L. Čerepanina (altas)

4 d. 18 val. – VIII akordeonistų konkurso laureatų koncertas ir apdovanojimai

6 d. 18 val. – kamerinės muzikos koncertas, skirtas Kamerinio ansamblio katedros 45-mečiui. Dalyvauja A. Vainiūnaitės, P. Kuncos, D. Balsytės, J. Andrejevo kamerinio ansamblio klasių studentai

9 d. 18 val. – I. Laurušienės dainavimo klasės studentų koncertas

 

Vilniaus rotušė

Muzikų rėmimo fondas

3 d. 15 val. – koncertas „Auštantis rytas“ kompozitoriaus S. Vainiūno 100-mečiui. Dalyvauja B. Vainiūnaitė, Vilniaus, Šiaulių, Jurbarko, Kazlų Rūdos, Rokiškio, Anykščių, Ukmergės muzikos mokyklų mokiniai ir mokytojai

8 d. 18 val. – kompozitoriaus S. Vainiūno kūrinius atlieka B. Vainiūnaitė

9 d. 18 val. – M. Buinevičiūtė (smuikas, Austrija) ir A. Banaitytė (fortepijonas)

6 d. 18 val. Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje – Š. Nako kūrybos vakaras. Dalyvauja A. Bružaitė (elektrinės kanklės), T. Bieliauskas (obojus) , R. Mačiliūnaitė (mecosopranas), A. Gurinavičius (kontrabosas), S. Astrauskas (mušamieji), choras „Liepos“ (choro meno vad. ir dir. – A. Steponavičiūtė-Zupkauskienė)


Šv. Kotrynos bažnyčia

3 d. 19 val. – L. Nazarenko atlieka romansus. Dalyvauja R. Smolinskytė (smuikas), M. Rutkauskas (violončelė)

4 d. 18 val. – koncertas „Sostinė sostinei“. Dalyvauja choras „Jauna muzika“, „Stavanger brass band“ (Norvegija). Dirigentai S. Simonsenas (Norvegija), E. Kaveckas. Programoje J. Curnow, I. Bosanko, D. Brighto, E. Ballo, A. Sullivano, E. Griego ir kt. kūriniai

5 d. 13 val. – Taurakalnio kultūros centro moterų choras „Liepos“, Mokytojų namų vyrų choras „Ąžuoliukas“, „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos IV klasės choras, A. Dingelis (tenoras), R. Karpis (tenoras)

7 d. 19 val. – A. Smilgevičiūtė ir „Skylė“

9 d. 19 val. – Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Dirigentas D. Katkus

10 d. 19 val. – Didžiojo penktadienio koncertas. Atlikėjai Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika“, skaitovas A. Kazanavičius. Dir. – V. Augustinas

 

Šv. Kazimiero bažnyčia

5 d. 13 val. – choras „Vilnius“ (meno vad. ir dir. – P. Gylys). Vargonuoja R. Marcinkutė. Programoje Th. Dubois, J. Naujalio kūriniai

Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia

5 d. 18 val. – kamerinio choro „Cantemus“ koncertas, skirtas Monsinjorui K. Vasiliauskui

 

Teatro, muzikos ir kino muziejus

7 d. 17 val. – J. Gaidelio 100-mečiui skirtas vakaras. Dalyvauja kompozitoriaus sūnus G. Gaidelis, D. Palionytė, A. Versekėnaitė, P. Kunca, G. Gabnytė, A. Liutkutė, R. Milašiūtė

 

Kaunas

Kauno valstybinė filharmonija

4 d. 17 val. – V. Bartulio kūrybos vakaras ir jo naujosios kompaktinės plokštelės „Ateinanti“ pristatymas. Dalyvauja Kauno styginių kvartetas (K. Beinarytė, D. Terminaitė, E. Karžinauskaitė, S. Bartulis), G. Prunskus (baritonas), L. Krėpštaitė (fortepijonas), Ž. Brazauskas (klarnetas). Vakaro vedėjas muzikologas J. Kuzinas

5 d. 17 val. – muzikos festivalis „Sugrįžimai“. V. Raginskytė (mecosopranas, Austrija), L. Krėpštaitė (fortepijonas)

 

Kauno arkikatedra bazilika

5 d. 16.30 – Kauno styginių kvartetas (K. Beinarytė, D. Terminaitė, E. Karžinauskaitė, S. Bartulis). Programoje J. Haydno „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus

 

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

5 d. 18 val. – Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika“ (meno vad. – V. Augustinas), „Stavanger Brass Band“ (Norvegija). Dirigentai V. Augustinas, S. Simonsenas (Norvegija)

8 d. 19 val. – videoklubas „Diagilevas – Stravinskis: baletu apstulbinti ir šokiruoti“. Dalyvauja E. Ulienė

 

Vakarai

Vilnius

Rašytojų klubas

6 d. 18 val. – A.  ir M. Černiauskų fotografijų albumo pirmosios knygos pristatymas. Dalyvauja fotografai A.  ir M. Černiauskai, V. Stundys, J. Aputis, R. Ozolas, K. Kazlauskas, S. Valiulis, S. Žvirgždas, H. Gudavičius, V. Kazlienė, R. Dichavičius ir kt.

7 d. 18 val. – I. Laurušienės dainavimo klasės studentų koncertas „Meilė, išsiskyrimas, paguoda…“.

Dalyvauja I. Anankaitė, L. Balandis, E. Klimaitė, A. Miknaitis, I. Simonavičiūtė, S. Vasiliauskaitė.

8 d. 18 val. – diskusija: „Juozas Keliuotis – XXI amžiaus intelektualinių ginčų objektas“. Dalyvauja  A. Mažrimas, V. Girdzijauskas, A. Juozaitis, R. Ozolas

 

Vilniaus mokytojų namai

3 d. 19 val. Svetainėje – Dainuojamosios poezijos svetainės koncertas. Dalyvauja L. Švirinas (vokalas, gitara, klavišiniai), L. Urbikas (saksofonas), P. Stonkus (bosas), V. Rubežius (perkusija – mušamieji), G. Paulikaitė (vokalas, gitara)

7 d. 17 val. Didžiojoje salėje – Visagino kultūros centro kolektyvų klasikinės ir šiuolaikinės muzikos koncertas

7 d. 18 val. Svetainėje – vakaras, skirtas V. Češkevičiaus atminimui. Dalyvauja A. Češkevičiūtė-Vaičiūnienė, V. Povilionienė, G. Kadžytė, D. Sriebalienė, S. Birgelis, J. Mačiulis 

8 d. 11 val. – Jaunųjų mokytojų forumas

8 d. 17 val. Svetainėje – paskaita „Gintaro gydomosios savybės”. Pranešėjas J. Skonsmanas

10 d. 18 val. Svetainėje – poeto R. Stankevičiaus kūrybos vakaras. Dalyvauja R. Stankevičius, aktoriai A. Bialobžeskis, R. Bagdzevičius, D. Razauskas

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

3 d. 14 val. – A. Mickūno (JAV) paskaita „Poetes“ kaip pasaulio arche-tekstas“

 

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

9 d. 17 val. – vakaras „Velykų džiaugsmas artėja.... “. Dalyvauja F. Linčiūtė-Vaitiekūnienė, A. Ruseckaitė, Ch. Šusteris

„7 meno dienos“ Nr.13 (842), 2009-04-03

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai




Kiti susiję straipsniai




Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti