Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 82

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/main.inc.php on line 191

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/archyvas/include/straipsnis.inc.php on line 87
7 meno dienos > Nr. 12 (841), 2009 kovo 27 d. > Repertuarai > Spektakliai
Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Kovo 27-balandžio 2


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

27 d. 18.30 - L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. - M. Staškus

28 d. 18.30 - G. Verdi „AIDA“. Dir. - M. Staškus

29 d. 12 val. - B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. - A. Šulčys

IV. 1 d. 18.30 - R. Strausso „SALOMĖJA“. Dir. - M. Pitrėnas

2 d. 18.30 - H. Lovenskjoldo „SILFIDĖ“. Dir. - A. Šulčys

3 d. 18.30 - F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. - J. Geniušas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

28, 29 d. 18 val. - PREMJERA! D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. - A. Večerskis

29 d. 12 val. - A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. - E. Jaras

31 d. 18 val. - M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. - I. Buljan (Kroatija)

IV. 1 d. 18 val. - R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. - A. Večerskis

2 d. 13 val., 5 d. 12 val. - J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. - J. Dautartas

2 d. 19 val. - „DIENOS IR DAINOS“. Rež. - R. Morkūnas

Mažoji salė

28 d. 16 val. - M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. - V. Masalskis

29 d. 16 val. - P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. - V. Masalskis

31 d. 18 val. - PREMJERA! Improvizacijų reviu „BARONIENĖS GIMTADIENIO PUOTA“

IV. 3 d. 18 val. - V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. - V.V. Landsbergis

Vilniaus mažasis teatras

28 d. 18.30 - M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

29 d. 18.30 - PREMJERA! A. Slapovskio „BATRAIŠTIS, ARBA MYLĖJAU, MYLIU, MYLĖSIU...“. Rež. - K. Glušajevas

31 d. 18.30 - B. Srbljanoviã „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. - R. Tuminas

IV. 1 d. 18.30 - T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. - G. Padegimas

2 d. 18.30 - S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. - R. Tuminas

3 d. 18.30 - J.K. Jerome'o „TRISE VALTIMI“. Rež. - D. Kimantaitė (Alytaus miesto teatras)

Valstybinis jaunimo teatras

28 d. 18 val. - M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. - J. Vaitkus

29 d. 12 val. - „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ“ (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. - D. Jokubauskaitė

31 d. 18 val. - M. Frayno „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. - P.E. Landi

Lietuvos rusų dramos teatras

27 d. 19 val. - G. Nagornyj „LIFE-LIFE“. Rež. - J. Popovas

28 d. 12, 15 val. - N. Gumiliovas „PERMAINŲ MEDIS“. Rež. - A. Gluskinas

28 d. 18 val. - kūrybinis vakaras „Gyvenimo kelias“. Susitikimas su E. Bystrickaja. Rež. - B. Smirnovas

29 d. 12 val. - J. Švarco „PELENĖ“. Rež. - J. Popovas

29 d. 16 val. - koncertas, skirtas Lietuvos tūkstantmečiui „Lietuva, mes tavo vaikai!“

Vilniaus teatras „Lėlė“

28 d. 12 val. - S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

28 d. 14 val. - „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scen. aut., rež. ir dail. - R. Driežis

29 d. 12, 14 val. - PREMJERA! „PASVYDO“ (pagal A. Strazdo eiles). Rež. ir dail. - A. Bagočiūnaitė, komp. - F. Latėnas

Keistuolių teatras

27 d. 19 val. - PREMJERA! A. Kaniavos ir V. Žitkaus „PINOKIO KRONIKOS“

28 d. 12 val. - „TERLIUS IR ŽIOPLYTĖ“. Aktorių A. Vilutytės ir A. Meliešiaus pastatymas

28 d. 19 val. - A. Sauterio ir B. Studlaro „A. - VISAI KITA“. Rež. - A. Jankevičius

29, IV. 5 d. 12 val. - PREMJERA! „INTERVIU SU ŠLYKŠTUKAIS“. Rež. - A. Sunklodaitė

IV. 2 d. 19 val. - „MEILĖ IŠ PASKUTINIO ŽVILGSNIO“ (pagal D. Čepauskaitės kūrybą). Rež. - G. Beinoriūtė

3, 4 d. 19 val. - „MEILĖ IR MIRTIS VERONOJE“. Rež. - A. Giniotis

„Menų spaustuvė“

27 d. 19 val. Juodojoje salėje - „DEKALOGAS“. Rež. - G. Varnas (teatras „Utopija“)

29 d. 18 val. Juodojoje salėje - D. Maslowskos „DU VARGŠAI RUMUNAI, KALBANTYS LT“. Rež. - A. Jankevičius („Audronio Liugos produkcija“)

31 d. 18 val. - Kišeninėje salėje - „POLIKLINIKA“. Rež. - A. Jankevičius

Teatras „Utopija“

27 d. 19 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje - G. Varno „DEKALOGAS“

VGTU teatras-studija „Palėpė“

Trakų g. 1

27 d. 19 val., 28 d. 17 val. PREMJERA! „Šešėlis“ (pagal Jevgenijų Švarcą). Rež. - Olegas Kesminas

„Domino“ teatras

27, IV. 2 d. 19 val. - „VILNIUS - DAKARAS“. Rež. - K. Smoriginas

29 d. 19 val. - „ARABIŠKA NAKTIS“. Rež. - C. Graužinis

31 d. 19 val. - „STRIPTIZO ERELIAI“. Rež. - A. Jakubikas

IV. 3 d. 19 val. - PREMJERA! „BUČIUOJU, OSKARAS“. Rež. - C. Graužinis

Kaunas

Kauno dramos teatras

27 d. 17 val. Parketinėje salėje - K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež. - J. Ušinskaitė

27 d. 18 val. Tavernos salėje - J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. - D. Juronytė

28 d. 15 val. Tavernos salėje - I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. - D. Juronytė

28 d. 18 val. Parketinėje salėje - PREMJERA! L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAS“ (O. Wilde'o pasakos motyvais). Rež. - A. Lebeliūnas

29, IV. 3 d. 19 val. Mažojoje scenoje - M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. Rež. - V. Malinauskas

29 d. 12 val. Ilgojoje salėje - I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. - I. Paliulytė

29 d. 17 val. Parketinėje salėje - Dainuojamosios poezijos palėpė. Vakaras S. Mykolaičiui atminti

IV. 1 d. 18 val. Tavernos salėje - Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. - Algimantas Pociūnas

1 d. 19 val. Mažojoje scenoje - S. Cane „4.48 PSICHOZĖ“. Rež. - Valius Tertelis

2 d. 18 val. Ilgojoje salėje - T. de Fombelle'o „ŠVYTURYS“. Rež. - G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

27 d. 17 val. - R. Rodgerso „MUZIKOS GARSAI“. Dir. - J. Vilnonis

28 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „KABARETAS“. Pastatymo muzikinis vad. - P. Geniušas, orkestro vad. - J. Geniušas

29 d. 12 val. - Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS IR TAIKA“. Dir. - V. Visockis

29 d. 18 val. - G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“. Dir. - J. Janulevičius

IV. 1 d. 18 val. - C. Porterio „BUČIUOK MANE, KEIT“. Dir. - J. Geniušas

2 d. 18 val. - J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. - J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

27, IV. 2, 3 d. 18 val. - PREMJERA! L.S. Cunningham „MERGVAKARIS“. Rež. - A. Rubinovas

28 d. 18 val. - P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. - S. Rubinovas

29 d. 18 val. - Aristofano „LISISTRATĖ“. Rež. - S. Rubinovas

IV. 1 d. 18 val. - F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. - S. Rubinovas

2-5 d. 18 val. - PREMJERA! L.S. Cunninghamo „MERGVAKARIS“. Rež. - Aleksandras Rubinovas

Kauno mažasis teatras

28 d. 18 val. - „AKLA VIŠTA“. Rež. - V. Balsys

29 d. 12 val. - „SENELIUKO PASAKOS“. Rež. - A. Baniūnas

31 d. 19 val. - „MOKĖK - DUOSIU“. Rež. - V. Balsys

IV. 2 d. 19 val., 5 d. 18 val. - „KATYTĖ „P“. Rež. - V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

28 d. 12 val. - „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. - A. Stankevičius

29 d. 12 val. - „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež. - E. Piotrowska

IV. 3 d. 18 val. - „DU KARTUS GYVENO... “ („Karin Schäfer Figuren Theater“, Austrija)

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

28 d. 18.30 - „BALETINĖ ČAPLINO IR DOLSKIO KORTA“. Muzikos vad. ir dir. - A.J. Lukoševičius

29 d. 17 val. - Z. Liepinšo „PARYŽIAUS KATEDRA“. Muzikos vad. ir dir. - I.H. Lapinschas

Gyčio Ivanausko teatras

IV. 3 d. 19 val. Klaipėdos koncertų salėje - „RAUDONOS KURPAITĖS“

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

28, 29 d. 18 val. - PREMJERA! A. Strindbergo „VELYKOS“. Rež. - G. Padegimas

31 d. 18 val. - „M+M = MUZIKA MUS(Ė)IŠKIAMS“ (A. Kaniavos autorinių dainų vakaras)

IV. 3 d. 18 val. - E. Rostand'o „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. - A. Pociūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

28, 29 d. 18 val. - PREMJERA! S. Šaltenio „DUOKIŠKIO BALADĖS“. Rež. - A. Pociūnas

IV. 3 d. 18 val. - J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. - A. Kėleris

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

P. Armino g. 2

27, 28 d. 18 val. - PREMJERA! „NUSIRENGTI NEBŪTINA“. Rež. - R. Kučiauskas

Alytus

Alytaus teatras

27 d. 18 val. - S. Townsend „BRENDIMO KANČIOS“. Rež. - D. Kimantaitė

„7 meno dienos“ Nr.12 (841), 2009-03-27

Versija spausdinimui

Komentarai

xJbFGGbutpmqlJ, 2012-02-17 04:29

Some irsnnettieg code, but I was wondering why you are using lazy vals? The examples run the same without the vals being lazy

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti