Kino repertuaras

7MD informacija

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

13-19 d. - Marlis ir aš (JAV) - 11.30, 13.50, 16.20, 19, 21.20

Stebėtojų lyga (JAV) - 12, 15.10, 18.30, 21.50

Purpurinis sparnas: flamingų paslaptis (JAV) - 12.20, 14.20, 16.30, 18.20, 20.10

19 d. - „Kino pavasaris 2009“ - 18, 21 val.

13-19 d. - Boltas (3D, JAV) - 12, 15, 18, 21.10; 13-18 d. - Kelionė į Mėnulį (3D, Belgija) - 13.20, 15.30, 17.30, 20 val.; U2 (3D, JAV) - 22.10; 13-19 d. - Lūšnynų milijonierius (D. Britanija, JAV) - 11.20, 13.50, 16.20, 19, 21.40; Prakeiksmas (JAV) - 11.40, 13.40, 15.50, 17.50, 19.40, 21.30; International (JAV, Vokietija, D. Britanija) - 12.20, 14.40, 17, 19.20, 21.40; Rašalo širdis (JAV) - 13.40, 16, 18.40; Keista Bendžamino Batono istorija (JAV) - 20.50; Jis - ne tau (JAV) - 13.30, 16.10, 18.50, 21.30; „Pravda. Viena minutė“ - 22 val.; Septynios sielos (JAV) - 14, 19.10; Vyriškas auklėjimas (JAV) - 16.40; Valkirija (JAV, Vokietija) - 21.50

Forum Cinemas Akropolis

13-19 d. - Marlis ir aš (JAV) - 11.30, 13.50, 16.20, 18.50, 21.10

Stebėtojų lyga (JAV) - 11, 14.20, 17.40, 21 val. Purpurinis sparnas: flamingų paslaptis (JAV) - 11.20, 13.20, 15.20, 17.20, 19.20, 21.20

Boltas (JAV) - 10.40, 13.10, 15.40, 18.10, 20.30; Prakeiksmas (JAV) - 10.50, 12.40, 14.40, 16.50, 18.40, 20.40; Jis - ne tau (JAV) - 12, 14.30, 17.10, 20 val.; International (JAV, Vokietija, D. Britanija) - 11.40, 14.10, 16.40, 19.10, 21.40; 13-16, 18, 19 d. - Rašalo širdis (JAV) - 10.30, 15, 19.40; 17 d. - 10.30, 19.40; 13-16, 18, 19 d. - Vyriškas auklėjimas (JAV) - 12.50, 17.30, 21.50; 17 d. - 21.50

„Skalvijos“ kino centras

Moterų filmų festivalis „Šeršėliafam“

13 d. - Black Island seserys (Švedija) - 16.30; 13 d. - Jūros druska (Prancūzija, Palestina) - 20.40; 14 d. - Septyni biliardo stalai (Ispanija) - 18.10; 15 d. - Ji turėjo išskristi į mėnulį (dok. f., D. Britanija) - 17.35

Agnês Varda retrospektyva

13 d. - Dagerotipai (dok. f., Prancūzija, Italija) - 15 val.; 13 d. - Agnês paplūdimiai (dok. f., Prancūzija) 18.35, 15 d. - 18.55; 13 d. - Sutvėrimai (Prancūzija) - 22.40; 14 d. - Laimė (Prancūzija) - 15.20; 14 d. - Bastūnė (Prancūzija, D. Britanija) - 20.20; 14 d. - Žako Demy pasaulis (dok. f., Prancūzija) - 22.20; 15 d. - 15.50; Viena dainuoja, kita - ne (Prancūzija, Venesuela, Belgija) - 21 val.

14 d. - A. Varda trumpametražių filmų programa II (pranc. k., angl. subt.) - 13 val.

15 d. - A. Varda trumpametražių filmų programa III - 14.45

15 d. - trumpametražiai filmai mažiesiems - 12 val.

Moters portretas - aktorė Eugenija Pleškytė: 14 d. - Velnio sėkla (rež. A. Puipa) - 14 val.; 15 d. - Atpildo diena (rež. S. Motiejūnas, A. Puipa) - 13.15

„ARTscape“ filmų programa: 14 d. - Pirmasis Estijos pilietis (dok. f., Estija) - 17 val.; 18 d. - Taarka (Estija) - 15 val.

17, 18 d. - Dar viena meilės istorija (Danija) - 21 val.; 16 d. - Šokis dykumoje (dok. f., rež. A. Marcinkevičiūtė) - 15 val.; 18 d. - 19.30;

16 d. - Repriza (Norvegija) - 13, 18.50;

17 d. - Gėlės (rež. G. Zubavičius) - 16.15

 16 d. - Šaltinis (dok. f., Čekija) - 17 val.

16 d. - PSST 07/08/09 metų programa (animacija) - 21 val.; 17 d. - 19 val.

17 d. - Paukštis, kuris neskraido (Nyderlandai) - 17 val.; 18 d. - Po vestuvių (Danija) - 17.10

Kino festivalis „Kino pavasaris“

19 d. - Skirtingi pasauliai (Danija) - 17 val.; Tomas (Suomija) - 19.20; Soi Cowboy (Tailandas, D. Britanija) - 21 val.

Ozo kino salė

13-15 d. - Šokis dykumoje (dok, f., rež. A. Marcinkevičiūtė) - 17.40

13 d. - Prisukamas apelsinas (D. Britanija) - 19 val.; 14 d. - Nuotykių ieškotojai (Prancūzija) - 16 val.; 16 d. - Soliaris (Rusija) - 18 val.; 17 d. - Veidas (Švedija) - 18 val.; 18 d. - Paskutinės dienos (JAV) - 18 val.; 19 d. - Ledi iš Šanchajaus (JAV) - 18 val.; 20 d. - Švytėjimas (JAV) - 18 val.; 21 d. - Numirėlis (JAV, Vokietija, Japonija) - 16 val.

Kaunas

Forum Cinemas

13, 14 d. - Marlis ir aš (JAV) - 11.10, 13.30, 16, 18.30, 21.10, 23.30; 15-19 d. - 11.10, 13.30, 16, 18.30, 21.10

13-19 d. - Stebėtojų lyga (JAV) - 11, 14.20, 17.40, 21 val.

13, 14 d. - Purpurinis sparnas: flamingų paslaptis (JAV) - 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 18.50, 20.50, 22.50; 15-19 d. - 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 18.50, 20.50

17 d. - Marija Antuanetė (Japonija, Prancūzija, JAV) - 17 val.

13, 14 d. - Lūšnynų milijonierius (D. Britanija, JAV) - 11.30, 14, 16.30, 19, 21.40, 23.59; 15-19 d. - 11.30, 14, 16.30, 19, 21.40; 13-19 d. - Boltas (JAV) - 01.15, 10.30, 12.40, 15, 17.20, 19.40; Septynios sielos (JAV) - 22 val.; 13, 14 d. - Prakeiksmas (JAV) - 10.40, 12.30, 14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40; 15-19 d. - 10.40, 12.30, 14.40, 16.40, 18.40, 20.40; Rašalo širdis (JAV) - 12.10, 17 val.; International (JAV, Vokietija, D. Britanija) - 14.30, 19.20; 13, 14 d. - Vyriškas auklėjimas (JAV) - 21.50, 23.50; 15-19 d. - 21.50

Cinamonas

13-19 d. - Marlis ir aš (JAV) - 11.45, 14.15, 16.45, 19.30, 22 val.; Stebėtojų lyga (JAV) - 12.15, 15.45, 19, 22.15; Rašalo širdis (JAV) - 10.45, 13, 15.15; Prakeiksmas (JAV) - 16.15, 18.30, 20.30, 22.20; International (JAV, Vokietija, D. Britanija) - 11.15, 19.45, 22 val.; Boltas (JAV) - 10.30, 12.30, 14.45, 17, 19.15; Jis - ne tau (JAV) - 13.45, 21.15; Valkirija (JAV, Vokietija) - 17.30

Klaipėda

Cinamonas

13-19 d. - Marlis ir aš (JAV) - 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45; Stebėtojų lyga (JAV) - 12.15, 15.30, 18.45, 22 val.; Rašalo širdis (JAV) - 10.45, 13, 15.15; Prakeiksmas (JAV) - 14, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15; International (JAV, Vokietija, D. Britanija) - 19.45, 22 val.; Boltas (JAV) - 10.30, 12.30, 14.30, 16.45, 19 val.; Lūšnynų milijonierius (D. Britanija, JAV) - 11, 16, 18.30, 21.15; Septynios sielos (JAV) - 11.30; Jis - ne tau (JAV) - 13.30, 21 val.; Valkirija (JAV, Vokietija) - 17.30

Jūratė ir Kastytis

13 d. - Jis sako „Taip!“ (JAV) - 16, 18.30; 14 d. - 14.50,18.40; 15 d. - 13.30, 15.45, 18 val.; 14 d. - Drakono kalnas (Ispanija) - 13 val.; 14 d. - Egonas ir Doncis (Vengrija) - 17 val.

Šiauliai

Saulė

13-19 d. - Boltas (JAV) - 11, 13, 15.10, 17.20; Marlis ir aš (JAV) - 19.30, 21.40; 13 d. - 19.30; 13 d. - Kruvinoji Valentino naktis (JAV, 3D) - 21.30

Atlantis Cinemas

I salė

13-19 d. - Marlis ir aš (JAV) - 11, 13.10, 15.20; Valkirija (JAV, Vokietija) - 19.20

Rožinė pantera 2 (JAV) - 17.30, 21.35

II salė

13-19 d. - Jis - ne tau (JAV) - 11.10, 18 val.; Septynios sielos (JAV) - 15.50;

Nerimo dienos (JAV, D. Britanija) - 13.35, 20.30

Forum Cinemas

13, 14 d. - Marlis ir aš (JAV) - 10.45, 13.20, 15.50, 18.20, 21, 23.45; 15-19 d. - 10.45, 13.20, 15.50, 18.20, 21 val.; 13, 14 d. - Stebėtojų lyga (JAV) - 10.10, 13.30, 16.50, 20.10, 23.30; 15-19 d. - 10.10, 13.30, 16.50, 20.10; 13, 14 d. - Purpurinis sparnas: flamingų paslaptis (JAV) - 15, 17.20, 19.10, 21.15, 23.10; 15-19 d. - 15, 17.20, 19.10, 21.15; 13, 14 d. - Gran Torino (JAV) - 22.45; 13-19 d. - Prakeiksmas (JAV) - 12, 14.10, 16.30, 18.45, 20.45; Boltas (JAV) - 10.20, 12.30, 14.45, 17 val.; International (JAV, Vokietija, D. Britanija) - 21.50; Rašalo širdis (JAV) - 19.20

Panevėžys

Garsas

14, 15 d. - Čipolinas (Rusija) - 13 val.; 13-19 d. - Viki, Kristina, Barselona (JAV, Ispanija) - 20 val.; Klasė (Estija) - 14.30, 18.10; Kitas pasaulis. Vilkolakių prisikėlimas (JAV) - 16.25, 21.45

Mažoji salė

14-19 d. - Kažkas atsitiko (rež. A. Pozdniakovas) - 20.10; 14, 16, 17, 19 d. - Šokis dykumoje (rež. A. Marcinkevičiūtė) - 14.10, 18.50; 13-19 d. - Labai rusiškas filmas 2 (Rusija) - 15.30, 21.30; 14 d. - Katė, kuri vaikščiojo pati sau (Rusija) - 13.30; 16, 17, 19 d - 17.30

18 d. - Atsitiktinumas (Lenkija) - 17.30

13-15 d. - Lenkų kino dienos

Babilonas

13, 16-19 d. - Marlis ir aš (JAV) - 14, 16.30, 19, 21.30; 14, 15 d. - 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30; 13, 16-19 d. - Boltas (JAV) - 13.30, 16 val.; 14, 15 d. - 11, 13.30, 16 val.; 13-19 d. - Lūšnynų milijonierius (D. Britanija, JAV) - 18.30, 21.10; 13, 16-19 d. - International (JAV, Vokietija, D. Britanija) - 15.50; 14, 15 d. - 11.15, 15.50; Prakeiksmas (JAV) - 13.50, 18.45; Keista Bendžamino Batono istorija (JAV) - 20.45

Marijampolė

Spindulys

13, 14, 16-19 d. - Vakaro pasakojimai (JAV) - 15 val.; 15 d. - 13, 15 val.; 13- 19 d. - Muškietininkai grįžta! (Rusija) - 17.30; 13, 15-18 d. - Rožinė pantera 2 (JAV) - 20 val.; 14 d. - 13, 20 val.

19 d. - Gran Torino (JAV) - 20 val.

Mažoji salė

13, 15-19 d. - Kitas pasaulis. Vilkolakių prisikėlimas (JAV) - 15.15, 20.15; 14 d. - 13.15; 15.15, 20.15 val.; 13, 14, 16-19 d. - Keista Bendžamino Batono istorija (JAV) - 17.15; 15 d. - 12.15, 17.15

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.