Spektakliai

7MD informacija

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

 

6 d. 18.30 - G. Verdi "RIGOLETAS". Dir. - M. Staškus

7 d. 18.30 - "RAUDONOJI ŽIZEL" (pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo ir A. Shnittke's muz.). Dir. - R. Šervenikas

8 d. 12 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA". Dir. - A. Šulčys

13, 14 d. 18.30 - R. Wagnerio "SKRAJOJANTIS OLANDAS". Dir. - G. Rinkevičius

15 d. 18 val. - J. Strausso "VIENOS KRAUJAS". Dir. - V. Viržonis

 

Nacionalinis dramos teatras

 

Didžioji salė

 

7, 8 d. 18 val. - PREMJERA! H. Ibseno "MEISTRAS SOLNESAS". Rež. - Y. Ross

12 d. 18 val. - R.W. Fassbinderio "JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA)". Rež. - Y. Ross

13, 14 d. 18 val. - PREMJERA! D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh "ŽMOGUS IŠ LA MANČOS". Rež. - A. Večerskis

15 d. 12 val. - J. Švarco "RAUDONKEPURĖ". Rež. - E. Jaras

15 d. 18 val. - J. Ortono "GROBIS". Rež. - A. Večerskis

 

Mažoji salė

 

8 d. 16 val. - A. Baricco "ŠILKAS" (pagal A. Baricco romaną). Rež. - B. Marcinkevičiūtė

12 d. 18 val. - M. Duras "MEILUŽIS" (aktorės B. Mar)

14 d. 16 val. - "POETĖ" (monospektaklis S. Nėries poezijos ir dienoraščių motyvais). Rež. - R. Garuolytė

15 d. 16 val. - S. Mrožeko "NAŠLĖS". Rež. - S. Račkys

 

Vilniaus mažasis teatras

 

6 d. 18.30 - G. Gorino "SVIFTO NAMAI". Rež. - S. Račkys

7 d. 18.30 - M. Čičvako "VISKAS GERAI". Rež. - V. Malinauskas

8 d. 12 val. - V.V. Landsbergio "UODŲ PASAKOS". Rež. - V.V. Landsbergis

10 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre - M. Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Režisieriai R. Tuminas, A. Dapšys

12 d. 18.30 - PREMJERA! A. Slapovskio "BATRAIŠTIS, ARBA MYLĖJAU, MYLIU, MYLĖSIU...". Rež. - K. Glušajevas

13 d. 18.30 - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - R. Tuminas

14 d. 18.30 - B. Clarko "PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?" Rež. - J. Vaitkus

15 d. 18.30 - T. McNally "MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)". Rež. - G. Padegimas

 

OKT / Vilniaus miesto teatras

 

6 d. 19 val. M.K. Čiurlionio menų mokyklos šokio teatre (T. Kosciuškos g. 11) - W. Shakespeare'o "HAMLETAS". Rež. - O. Koršunovas

 

Valstybinis jaunimo teatras

 

6 d. 18 val. - D. Privalovo "SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS". Rež. - B. Latėnas (Salė 99)

7 d. 12 val. - J. Erlicko "BILIETAS IŠ DANGAUS". Rež. - D. Jokubauskaitė (Salė 99)

7 d. 18 val. - A. Slapovskio "BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)". Rež. - D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

8 d. 12 val. - V.V. Landsbergio "ARKLIO DOMINYKO MEILĖ". Rež. - A. Vidžiūnas (Salė 99)

14 d. 12 val. - "KETURI KAMPAI". Rež. - S. Degutytė (Salė 99) (Stalo teatras prie naujosios muzikos komunikacijos centro)

14, 15 d. 18 val. - PREMJERA! "ŠEKSPYRIADA" (pagal W. Shakespeare'o pjeses). Rež. - G. Varnas. Scenogr. - M. Vosyliūtė, komp. - G. Puskunigis, kost. dail. - S. Biekšaitė. Vaidina A. Storpirštis, V. Bareikis, M. Repšys, V. Sodeika, D. Stončius, E. Gudavičiūtė, E. Latėnaitė, E. Špokaitė, I. Lencevičiūtė, N. Varnelytė, A. Bialobžeskis, N. Gadliauskas, S. Ivanovas, A. Kazanavičius

15 d. 12 val. - "EGLĖ - ŽALČIŲ KARALIENĖ". Rež. - S. Degutytė (Stalo teatras prie naujosios muzikos komunikacijos centro) (Salė 99)

 

Lietuvos rusų dramos teatras

 

6 d. 19 val. - N. Gogolio "LOŠĖJAI". Rež. - M. Byčkovas (Rusija)

7 d. 16 val. - D. Harrowerio "JUODASIS STRAZDAS". Rež. - J. Vaitkus

7 d. 18 val. - M. Poli "ŽYDRASIS ROJUS". Rež. - M. Poliščiukas

11 d. 18 val. - PREMJERA! A. Martinaičio, A. Vaišnio "PASAULIO DANGORAIŽIS". Dir. - R. Šervenikas

Klaipėdos muzikinio teatro spektakliai

12 d. 19 val. - "KRUVINOS VESTUVĖS". Libreto aut. ir choreogr. - J. Smoriginas

13 d. 19 val. - V. Bartulio "AUŠRINĖ". Muzikos vad. ir dir. - V. Konstantinovas

14 d. 18 val. - J. Strausso "VIENOS KRAUJAS". Dir. - I.H. Lapinschas

15 d. 12 val. - V. Konstantinovas "KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI". Muzikos vad., dir. ir chorm. - V. Konstantinovas

15 d. 18 val. - "AISTRŲ ŠĖLSMAS" (pagal G. Gershwino muziką). Muzikos vad. ir dir. - V. Lukočius

 

Vilniaus teatras "Lėlė"

 

Didžioji salė

6, 7 d. 18 val. - PREMJERA! "GELEŽIS IR SIDABRAS". Insc. aut. ir rež. - R. Kazlas

7 d. 12 val. - A. Griciaus "DAKTARAS DOLITLIS" (pagal H. Loftingą). Rež. - R. Driežis

8 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

14 d. 12 val. - "BITĖ MAJA". Rež. ir dail. - V. Mazūras

15 d. 12 val. - A.A. Jonyno, V. Mazūro "CIRKAS YRA CIRKAS". Rež. ir dail. - V. Mazūras

Mažoji salė

7 d. 14 val. - V. Palčinskaitės "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. - A. Pociūnas

8 d. 16 val. - "KIŠKIŲ SUKILIMAS" (pagal K. Binkio poemą). Scen. aut., rež. ir dail. - R. Driežis

8 d. 14 val. - "BALTOS PASAKOS". Pjesės aut. ir rež. - N. Indriūnaitė

14 d. 14 val. - "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Pjesės aut. ir rež. - N. Indriūnaitė

14 d. 18 val. - "VILIS". Rež. - V.V. Landsbergis

15 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

 

Keistuolių teatras

 

6, 7 d. 19 val. - PREMJERA! A. Kaniavos ir V. Žitkaus "PINOKIO KRONIKOS"

7 d. 12 val. - PREMJERA! "GELTONŲ PLYTŲ KELIAS". Rež. - A. Giniotis

10 d. 19 val. - PREMJERA! M. Schisgalo "MAŠININKAI". Rež. - A. Giniotis

14 d. 19 val. - M. McDonagho "LUOŠYS IŠ AINIŠMANO SALOS". Rež. - V. Bagdonas

15 d. 12 val. - "ATSARGIAI - ŽIURKIUS!" Rež. - A. Sunklodaitė

 

"Menų spaustuvė"

 

7 d. 18 val. Juodojoje salėje - PREMJERA! "SIBILĖ". Choreogr. - L. Juodkaitė, rež. - V. Masalskis

8 d. 18 val. Kišeninėje salėje - "IZADORA". Rež. - A. Jankevičius

10 d. 19 val. Juodojoje salėje - PREMJERA! M. Korenkaitės "PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ". Rež. - A. Giniotis

11 d. 19 val. Kišeninėje salėje - "IŠLAISVINTI ŽANĄ". Rež. - I. Stundžytė (teatras "Atviras ratas")

12 d. 19 val. Juodojoje salėje - "BUDĖJIMAI". Choreogr. - V. Jankauskas (V. Jankausko teatras)

14 d. 12 val. Kišeninėje salėje - "DiViDukas" (pagal T. Ahrenso pjesę). Rež. - I. Stundžytė (teatras "Atviras ratas")

14 d. 18 val. Juodojoje salėje - D. Harrowerio "JUODVARNIS". Rež. - J. Vaitkus ("Audronio Liugos produkcija")

15 d. 18 val. Kišeninėje salėje - "POLIKLINIKA". Rež. - A. Jankevičius

 

VGTU teatras-studija "Palėpė"

 

Trakų g. 1

 

7 d. 16, 19 val. - "NEREGĖTI SAPNAI". Rež. - O. Kesminas

Kaunas

Kauno dramos teatras

 

6 d. 18 val. Parketinėje salėje - K. Borutos "BALTARAGIO MALŪNAS". Rež. - J. Ušinskaitė

6 d. 19 val. Mažojoje scenoje - M. von Mayenburgo "BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis". Rež. - V. Malinauskas

7, 8 d. 15 val. Ilgojoje salėje - I. Paliulytės "LIŪDNAS DIEVAS". Rež. - I. Paliulytė

7, 8 d. 19 val. Mažojoje scenoje - E.-E. Schmitto "SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI". Rež. - R. Banionis.

7 d. 20 val. - projektas "GURMANIŠKA NAKTIS"

8 d. 18 val. Tavernos salėje - Š. Aleichemo "MENDELIO MILIJONAI". Rež. - A. Pociūnas

10 d. 18 val. Ilgojoje salėje - B.M. Kolteso "SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ". Rež. - A. Areima

12 d. 19 val. Mažojoje scenoje - Th. Bernhardo "PIETŪS SU LIUDVIKU". Rež. - A. Vizgirda.

13 d. 18 val. Parketinėje salėje - B. Shaw "SUDUŽUSIŲ ŠIRDŽIŲ NAMAI". Rež. - A. Savickaitė

13 d. 19 val. Mažojoje scenoje - V. Djačenkos "RUDENS STILIAUS MOTERIS". Rež. - S. Paciukas

14 d. 18 val. Tavernos salėje - J. Smuulo "SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ". Rež. - D. Juronytė

15 d. 17 val. Ilgojoje salėje - R.W. Fassbinderio "KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS". Spektaklio meno vad. - G. Varnas, rež. - R. Ramanauskas

 

Kauno valstybinis muzikinis teatras

 

6 d. 18 val. - I. Kãlmãno "SILVA". Dir. - V. Visockis

7 d. 18 val. - I. Kãlmãno "GRAFAITĖ MARICA". Dir. - J. Janulevičius

8 d. 12 val. - W.A. Mozarto "MAŽOJI BURTŲ FLEITA". Dir. - V. Visockis

8 d. 18 val. - G. Bizet "Karmen". Dir. - G. Rinkevičius

11 d. 18 val. - G. Kuprevičiaus "KARALIENĖ BONA". Dir. - V. Visockis

12 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebbo,

J. Masteroffo "KABARETAS". Pastatymo muzikinis vad. - P. Geniušas, orkestro vad. - J. Geniušas

13 d. 18 val. - C. Porterio "BUČIUOK MANE, KEIT". Dir. - J. Geniušas

14 d. 18 val. - F. Lehãro "LINKSMOJI NAŠLĖ". Dir. - J. Geniušas

15 d. 12 val. - Z. Bružaitės "VORO VESTUVĖS". Dir. - V. Visockis

15 d. 18 val. - I. Kãlmãno "MONMARTRO ŽIBUOKLĖ". Dir. - V. Visockis

 

Kauno kamerinis teatras

 

6, 8 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

7 d. 18 val. - Aristofano "LISISTRATĖ". Rež. - S. Rubinovas

11 d. 17 val. - rašytojos A. Ruseckaitės kūrybos vakaras

13 d. 18 val. - C. Frechet "ŽANAS IR BEATRIČĖ". Rež. - S. Rubinovas

14 d. 18 val. - K. Kostenkos "HITLERIS IR HITLERIS". Rež. - S. Rubinovas

15 d. 18 val. - "LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES" (F. Dostojevskio romano "Nusikaltimas ir bausmė" motyvais). Rež. - K. Smedsas (Suomija) ("Audronio Liugos produkcija")

 

Kauno mažasis teatras

 

6 d. 19 val., 14 d. 18 val. - "SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!" Rež. - D. Rabašauskas

8 d. 18 val., 12 d. 19 val. - "KATYTĖ "P". Rež. - V. Balsys

15 d. 12 val. - A. Dilytės "MANO MEGZTINIS KANDŽIOJASI". Rež. - A. Dilytė

 

Kauno valstybinis lėlių teatras

 

7 d. 12 val. - "PRINCESĖS GIMTADIENIS". Rež. - A. Stankevičius

8 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje - "KIŠKIS DRĄSUOLIS". Rež. - A. Žiurauskas

8 d. 12 val. - "ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS". Rež. - A. Lebeliūnas

8 d. 16 val. - S. Povilaičio koncertas

14 d. 12 val. - "JŪRATĖ IR KASTYTIS". Rež. - O. Žiugžda

15 d. 12 val. - "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

 

8 d. 17 val. - PREMJERA! C. Debussy "PELĖJAS IR MELISANDA". Muzikos vad. ir dir. - I.H. Lapinschas

Lietuvos rusų dramos teatro spektakliai

13 d. 19 val. - D. Harrowerio "JUODASIS STRAZDAS". Rež. - J. Vaitkus

14 d. 13 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Uteganovas (Sankt Peterburgas)

14 d. 19 val. - E.E. Schmitto "DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS". Rež. - S. Račkys

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

 

6 d. 18 val. - E.M. Remarque'o "TRYS DRAUGAI". Rež. ir insc. aut. - R. Steponavičiūtė

7 d. 18 val. - aktoriaus S.E. Pauliukonio vakaras

8 d. 12 val. - muzikos studijos "Nieko tokio" programa "Dėl tavęs galiu!"

8 d. 18 val. - Baltijos gitarų kvarteto gastrolės

13 d. 18 val. - "DAKTARAS IR MANGARYTA". Rež. - V.V. Landsbergis

14 d. 18 val. - E. Rostand'o "SIRANO DE BERŽERAKAS. Rež. - A. Pociūnas

15 d. 12 val. - V. Ludwigo "BELA, BOSAS IR BULIS". Rež. - A. Gluskinas

15 d. 18 val. - R. Lamoureux "SRIUBINĖ". Rež. - N. Mirončikaitė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

 

6 d. 18 val. - F. Goodrich, A. Hacketto "VISADA TAVO. ANNA FRANK". Rež. - V. Jevsejevas

7, 15 d. 18 val. - J. Poiret "BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS". Rež. - A. Kėleris

8 d. 12 val. - M. Astrachan, E. Žukovskajos "PIFO NUOTYKIAI". Rež. - V. Blėdis

8 d. 18 val. - M. Camoletti "PIŽAMA ŠEŠIEMS". Rež. - R. Atkočiūnas

8 d. 18.30 - M. Zalytės "MARGARITA". Rež. - A. Kėleris

10 d. 18 val. - "PARYŽIAUS KATEDRA" ("Domino" teatras)

13 d. 18 val. - R. Schimmelpfenigo "MOTERIS IŠ PRAEITIES". Rež. - R. Atkočiūnas

14 d. 18 val. - A. Cagarelio "CHANUMA". Rež. - R. Teresas

Alytus

Alytaus teatras

 

8 d. 13 val. - "VAIDUOKLIŠKI NUOTYKIAI NIŪRAKMENIO PILYJE" (pagal C. Funke). Rež. - M. Sadauskas

11 d. 18 val. - J.K. Jeromo "TRISE VALTIMI". Rež. - D. Kimantaitė

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.