Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Vasario 20-kovo 1


7MD informacija

Share |

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

21 d. 18 val. Kamerinėje salėje - kamerinės muzikos koncertas „Po Neapolio saule“ (LNOBT Operos studija)

27, 28 d. 18.30 - PREMJERA! H. L¸venskjoldo „SILFIDĖ“ (A. Bournonville choreografija). Choreogr. - J. Kobborgas (Danija), dail. - P. Farmeris (D. Britanija). Dir. - M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

20, 21 d. 19 val. - „PRAGARAS“ (laisva Dantės „Dieviškosios komedijos“ interpretacija). Rež. - R. Castellucci

22 d. 12 val. - J. Švarco „RAUDONKEPURĖ“. Rež. - E. Jaras

22 d. 18 val. - R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. - A. Večerskis

25 d. 18 val. - F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. - J. Vaitkus

26 d. 18 val. - Moliêre'o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. - I. Bučienė

27 d. 18 val. - J. Ortono „GROBIS“. Rež. - A. Večerskis

Mažoji salė

22, 24 d. 18 val. - „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. - B. Mar

25 d. 18 val. - „POETĖ“. Rež. - R. Garuolytė

26 d. 18 val. - PREMJERA! „BARONIENĖS GIMTADIENIO PUOTA“

27 d. 18 val. - „ANTIGONĖ“ (aktorės B. Mar monospektaklis)

Vilniaus mažasis teatras

20 d. 18.30 - M. Čičvako „VISKAS GERAI“. Rež. - V. Malinauskas

21 d. 18.30 - J. Vaitkaus, E. Ignatavičiaus „SVAJONIŲ PILIGRIMAS“. Rež. - J. Vaitkus

22 d. 12 val. - „UODŲ PASAKOS“. Rež. - V.V. Landsbergis

22 d. 18.30 - T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. - G. Padegimas

24 d. 18.30, 28 d. 20 val. - PREMJERA! A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. - R. Tuminas

25, 26 d. 18.30 - J. Žilėnienės kostiuminis šokio spektaklis „KARALIŠKA AISTRA“

27 d. 18.30 - A. Žebrausko paskaita-improvizacija „KAUKĖS“

Valstybinis jaunimo teatras

20, 21 d. 18 val. - P. E. Landi „STRIP MAN SHOW - VISKAS APIE VYRUS“. Rež. - P.E. Landi

21 d. 12 val. - „PELIUKAS GITAROJE“ (A. Holl kūrinio motyvais). Rež. - S. Degutytė (Salė 99)

22 d. 12 val. - A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. - A. Giniotis

22 d. 18 val. - „MIZANTROPAI“ (pagal Moliêre'ą). Rež. - A. Jankevičius

24 d. 18 val. - A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. - A. Latėnas

25 d. 18 val. - M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. - J. Vaitkus

26, 27 d. 18 val. - M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. - P.E. Landi

28 d. 12 val. - „GIMIMO DIENA“ (P. Travers kūrinio „Merė Popins“ motyvais). Rež. - S. Degutytė (Salė 99) (Stalo teatras prie naujosios muzikos komunikacijos centro)

Lietuvos rusų dramos teatras

20 d. 19 val. - G. Nagornyj „LIFE-LIFE“. Rež. - J. Popovas

21, 22, 28 d. 14 val. - PREMJERA! N. Gumiliovo „PERMAINŲ MEDIS“. Rež. - A. Gluskinas

21 d. 18 val. - R. Cooney „NR. 13“. Rež. - E. Murašovas

22 d. 18 val. - M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. - M. Poliščiukas

25 d.19 val. - V. Klimo „KABARETAS „BUCHENVALDAS“. Rež. - D. Turčaninovas

26 d. 19 val. - „PASKUTINIS BANDYMAS“ (VŠĮ „Laudis“)

27 d. 19 val. - E.E. Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež. - G. di Capua

28 d. 18 val. - N. Ptuškinos „SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS“. Rež. - L. Vladimirovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

20, 21 d. 18 val. - PREMJERA! „GELEŽIS IR SIDABRAS“. Insc. aut. ir rež. - R. Kazlas, dail. - N. Keršulytė

21 d. 12 val. - S. Gedos „KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI“. Rež. ir dail. - R. Driežis

22 d. 12 val. - A.A. Jonyno, V. Mazūro „CIRKAS YRA CIRKAS“. Rež. ir dail. - V. Mazūras

28 d. 12 val. - „BITĖ MAJA“. Rež. ir dail. - V. Mazūras

Mažoji salė

21 d. 14 val. - „PELENĖ“. Pjesės aut. ir rež. - N. Indriūnaitė

22 d. 16 val. - „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą) Scen. aut., rež. ir dail. - R. Driežis

22 d. 14 val. - „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Pjesės aut. ir rež. - N. Indriūnaitė

27 d. 18 val. - „VILIS“. Rež. - V.V. Landsbergis

28 d. 14 val. - „RAUDONKEPURĖ“. Rež. ir dail. - V. Mazūras

Keistuolių teatras

20 d. 19 val. - „TAISYKLĖ NR.1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA!“

Rež. - A. Giniotis

21 d. 12 val. - „ATSARGIAI - ŽIURKIUS!“ Rež. - A. Sunklodaitė

21 d. 19 val. - A. Sauterio ir B. Studlaro „A. - VISAI KITA“. Rež. - A. Jankevičius

22 d. 12 val. - „PELYTĖ ZITA“. Scen. aut. ir rež. - V.V. Landsbergis

24, 25 d. 19 val. - „PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI“. Rež. - A. Giniotis

26 d. 19 val. - M. Schisgalo „MAŠININKAI“. Rež. - A. Giniotis

27 d. 19 val. - PREMJERA! „IŠĖJAU AŠ STOTIN“. Scenarijaus aut. ir rež. - V.V. Landsbergis

Audronio Liugos produkcija

21 d. 18 val. Meno forte - M. Duras „MUZIKA 2“. Spektaklį kūrė V. Kuodytė, P. Budrys, A. Liuga

Teatras „Utopija“

25 d. 18 val. M.K. Čiurlionio vardo Šokio teatre (T. Kosciuškos g. 11) - G. Varno „DEKALOGAS“

Kaunas

Kauno dramos teatras

20, 26 d. 18 val. Ilgojoje salėje - PREMJERA! B.M. Kolteso „SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ“. Rež. - A. Areima

21 d. 18 val. Parketinėje salėje - B. Shaw „SUDUŽUSIŲ ŠIRDŽIŲ NAMAI“. Rež. - A. Savickaitė

21 d. 19 val. Mažojoje scenoje - T. Bernhardo „PIETŪS SU LIUDVIKU“. Rež. - A. Vizgirda

22 d. 12 val. Ilgojoje salėje - I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. - I. Paliulytė

22 d. 17 val. Parketinėje salėje - D. Razauskas su grupe

22 d. 19 val. Mažojoje scenoje - M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. - A. Jankevičius

24 d. 18 val. Tavernos salėje - I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. - D. Juronytė

25 d. 18 val. Tavernos salėje - Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. - A. Pociūnas

25 d. 19 val. Mažojoje scenoje - S. Kane „4.48 PSICHOZĖ“. Rež. - V. Tertelis

27 d. 18 val. Tavernos salėje - I. Vyrypajevo „SAPNAI“. Rež. - K. Glušajevas

27 d. 19 val. Mažojoje scenoje - G. Adomaitytės „BALTA KATĖ JUODOJE ALIASKOJE“. Rež. - A. Lebeliūnas

27 d. 19 val. Parketinėje salėje - „DRUGELIO EFEKTAS“. Chorm. - K. Kerkhovenas (Kauno šokio teatras „Aura“)

28 d. 15 val. Kauno kultūros centre „Tautos namai“ - M. Macevičiaus „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež. - R. Kudzmanaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

20 d. 18 val. - Ch. Gounod „MARGARITA“. Dir. - J. Geniušas

21 d. 18 val. - J. Strausso „NAKTIS VENECIJOJE“. Dir. - J. Geniušas

22 d. 12 val. - Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS IR TAIKA“. Dir. - V. Visockis

22 d. 18 val. - F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. - J. Geniušas

26 d. 18 val. - „TRIJŲ MINUČIŲ ROMANAS“. Choreogr. - A. Kurienius

27 d. 18 val. - G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“. Dir. - J. Janulevičius

28 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „KABARETAS“. Pastatymo muzikinis vad. - P. Geniušas, orkestro vad. - J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

20 d. 18 val. - A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. - S. Rubinovas

21 d. 18 val. - P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. - S. Rubinovas

22 d. 18 val. - K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS“. Rež. - S. Rubinovas

27, 28, III. 1 d. 18 val. PREMJERA! - L.S. Cunninghamo „MERGVAKARIS“. Rež. - A. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

21 d. 18 val. - „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“ Rež. - D. Rabašauskas

22 d. 12 val. - A. Dilytės „MANO MEGZTINIS KANDŽIOJASI“. Rež. - A. Dilytė

22 d. 18 val. - „MOKĖK - DUOSIU“. Rež. - V. Balsys

26 d. 19 val. - KATYTĖ „P“ (pagal E. Ensler pjesę „Vaginos monologai“). Rež. - V. Balsys

27 d. 19 val. - M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. - E. Prakuliauskaitė-Milinienė

Kauno valstybinis lėlių teatras

21, 22 d. 12 val. - PREMJERA! „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Aut. ir rež. - O. Žiugžda, dail. - V. Račkovskis

28 d. 12 val. - „JŪRATĖ IR KASTYTIS“. Rež. - O. Žiugžda

III. 1 d. 12 val. - „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. - A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos muzikinis teatras

20 d. 18.30 - J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. - I.H. Lapinschas

21 d. 18.30 - G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“. Dir. - I.H. Lapinschas

28 d. 18.30 - J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. - I.H. Lapinschas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

20 d. 18 val. - E. Rostando „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. - A. Pociūnas

21 d. 18 val. - C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. - A. Giniotis

22 d. 12 val. - V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. - A. Gluskinas

22 d. 18 val. - S. Šaltenio „KAIP UŽMUŠT JASONĄ?“ Rež. - R. Steponavičiūtė

„Atviro rato“ spektakliai

24, 25 d. 18 val. - M. Korenkaitės „PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ“. Rež. - A. Giniotis

25 d. 12 val. - „DIVIDUKAS“. Rež. - I. Stundžytė

27 d. 19 val. - styginių orkestras „Camerata Klaipėda“. Solistai V. Čepinskis ir E. Seilius

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

20 d. 18 val. - E. De Filipo „MANO ŠEIMA“. Rež. - R. Rimeikis

21 d. 18 val. - A. Cagarelio „CHANUMA“. Rež. - R. Teresas

22 d. 12 val. - O. Šapko „KAIP TAPTI PARŠELIU?“ Rež. - R. Pazikas

22 d. 18 val. - J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. - A. Kėleris

27 d. 18 val. - M. Zalytės „ŽEMĖS MOKESTIS“. Rež. - A. Kėleris

27 d. 18.30 - Žemaitės „MARTI“. Rež. - E. Matulaitė

28 d. 18 val. - R. Šavelio „TAMARIKSO ŽYDĖJIMAS“. Rež. - R. Rimeikis

 

„7 meno dienos“ Nr.7 (836), 2009-02-20

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti