Spektakliai

7MD informacija

VILNIUS


Nacionalinis operos ir baleto teatras


13 d. 18.30 - G. Verdi „LIKIMO GALIA“. Dir. - G. Rinkevičius
14 d. 18.30 - S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. - R. Šervenikas
15 d. 12 val. - B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. - A. Šulčys
21 d. 18 val. Kamerinėje salėje - kamerinės muzikos koncertas „Po Neapolio saule“ (LNOBT Operos studija)


Nacionalinis dramos teatras


Didžioji salė


13, 14 d. 18 val. - PREMJERA! D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS“. Rež. - A. Večerskis
15 d. 12 val. - A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ“. Rež. - E. Jaras
15 d. 18 val. - T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. - V. Masalskis
20, 21 d. 19 val. - „PRAGARAS“ (laisva Dante`s „Dieviškosios komedijos“ interpretacija). Rež. - R. Castellucci
22 d. 12 val. - J. Švarco „RAUDONKEPURĖ“. Rež. - E. Jaras
22 d. 18 val. - R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. - A. Večerskis


Mažoji salė


15 d. 16 val. - P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. - V. Masalskis
17 d. 18 val. - A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS“. Rež. - R. Kudzmanaitė
18 d. 18 val. - L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. - R. Kudzmanaitė
19 d. 18 val., 21 d. 16 val. - S. Mroýeko „NAŠLĖS“. Rež. - S. Račkys
22 d. 18 val. - „ŠILKAS“ (pagal A. Baricco romaną). Rež. - B. Mar


Vilniaus mažasis teatras


13 d. 18.30 - W. Shakespeare'o „AUDRA“. Rež. - E. Glaseris
14 d. 18.30 - B. Srbljanovič „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. - R. Tuminas
15 d. 18.30 - M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. - R. Tuminas, A. Dapšys
17 d. 18.30 - G. Gorino „SVIFTO NAMAI“. Rež. - S. Račkys
18 d. 18.30 - S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. - R. Tuminas
19 d. 18.30 - A. Čechovo „VYŠNIŲ SODAS“. Rež. - R. Tuminas
20 d. 18.30 - M. Čičvako „VISKAS GERAI“. Rež. - V. Malinauskas
21 d. 18.30 - J. Vaitkaus, E. Ignatavičiaus „SVAJONIŲ PILIGRIMAS“. Rež. - J. Vaitkus
22 d. 12 val. - „UODŲ PASAKOS“. Rež. - V.V. Landsbergis
22 d. 18.30 - T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA“. Rež. - G. Padegimas


OKT / Vilniaus miesto teatras


15, 16 d. 17 val. Panevėžio kultūros rūmuose - W. Shakespeare`o „HAMLETAS“. Rež. - O. Koršunovas


Valstybinis jaunimo teatras


13 d. 18 val. - I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. - A. Latėnas
14, 15 d. 12 val. - J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. - D. Jokubauskaitė (Salė 99)
14 d. 18 val. - „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“ (pagal W. Shakespeare'ą). Rež. - C. Graužinis
15 d. 18 val. - A. Anros „KATINAS TEMZĖJE“. Rež. - G. Makarevičius (VšĮ „Panoptikumas“)
17 d. 18 val. - L. del Val „RAIŠI ŽIRGAI NEŠUOLIUOJA“. Rež. - I. Jonynas
19 d. 18 val. - H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. - A. Jankevičius
20, 21 d. 18 val. - P. E. Landi „STRIP MAN SHOW - VISKAS APIE VYRUS“. Rež. - P.E. Landi
21 d. 12 val. - „PELIUKAS GITAROJE“ (A. Holl kūrinio motyvais). Rež. - S. Degutytė (Salė 99)
22 d. 12 val. - A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. - A. Giniotis
22 d. 18 val. - „MIZANTROPAI“ (pagal Moliêre'ą). Rež. - A. Jankevičius
Lietuvos rusų dramos teatras
13 d. 19 val. - J.J. Bricaire, M. Lasaygues „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. - A. Girba
14 d. 18 val. - W. Shakespeare'o „VENECIJOS PIRKLYS“. Rež. - R. Markholiya
15 d. 12, 15 val. - J. Ščiuckio „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. - J. Ščiuckis
16 d.19 val. - „BOEING BOEING“ („Baltic Music“)
19 d. 19 val. - „PAŠĖLĘ („Meno projektai“)
20 d. 19 val. - G. Nagornyj „LIFE-LIFE“. Rež. - J. Popovas
21, 22 d. 14 val. - PREMJERA! N. Gumiliovo „PERMAINŲ MEDIS“. Rež. - A. Gluskinas
21 d. 18 val. - R. Cooney „NR. 13“. Rež. - E. Murašovas
22 d. 18 val. - M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS“. Rež. - M. Poliščiukas


Vilniaus teatras „Lėlė“


Didžioji salė


14 d. 12 val. - A. Griciaus „DAKTARAS DOLITLIS“ (pagal H. Loftingą). Rež. - R. Driežis
15 d. 12 val. - „JUODOJI VIŠTA“ (pagal A. Pogorelskio apysaką). Rež. - R. Driežis
20, 21 d. 18 val. - PREMJERA! „GELEŽIS IR SIDABRAS“. Insc. aut. ir rež. - R. Kazlas, dail. - N. Keršulytė
21 d. 12 val. - S. Gedos „KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI“. Rež. ir dail. - R. Driežis
22 d. 12 val. - A.A. Jonyno, V. Mazūro „CIRKAS YRA CIRKAS“. Rež. ir dail. - V. Mazūras


Mažoji salė


14 d. 14 val. - V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“. Rež. - A. Pociūnas
15, 22 d. 16 val. - „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scen. aut., rež. ir dail. - R. Driežis
15 d. 14 val. - N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“. Rež. ir dail. - R. Driežis
21 d. 14 val. - „PELENĖ“. Pjesės aut. ir rež. - N. Indriūnaitė
22 d. 14 val. - „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Pjesės aut. ir rež. - N. Indriūnaitė


Keistuolių teatras


13, 14 d. 19 val. - „MEILĖ IR MIRTIS VERONOJE“. Rež. - A. Giniotis
14 d. 12 val. - „MANO SENELIS BUVO VYŠNIA“. Rež. - A. Gluskinas
15 d. 19 val. - „PENKTAS VEIKSMAS“ (pagal A. Stroganovo komediją). Rež. - A. Kaniava
16 d. 12 val. - „JUOZAPAS IR JO SVAJONIŲ APSIAUSTAS“. Rež. - A. Giniotis
18, 19, 20 d. 19 val. - „TAISYKLĖ NR.1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA!“ Rež. - A. Giniotis
21 d. 12 val. - „ATSARGIAI - ŽIURKIUS!“ Rež. - A. Sunklodaitė
21 d. 19 val. - A. Sauterio ir B. Studlaro „A. - VISAI KITA“. Rež. - A. Jankevičius
22 d. 12 val. - „PELYTĖ ZITA“. Scen. aut. ir rež. - V.V. Landsbergis


Audronio Liugos produkcija


21 d. 18 val. Meno forte - M. Duras „MUZIKA 2“. Spektaklį kūrė V. Kuodytė, P. Budrys, A. Liuga


KAUNAS


Kauno dramos teatras


14, 15 d. 19 val. Mažojoje scenoje, 15 d. 15 val. Tavernos salėje - I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA“. Rež. - D. Juronytė
14, 15, 20 d. 18 val. Ilgojoje salėje - PREMJERA! B.M. Kolteso „SUGRĮŽIMAS Į DYKUMĄ“. Rež. - A. Areima
17 d. 18 val. Ilgojoje salėje - T. de Fombelle'io „ŠVYTURYS“. Rež. - G. Varnas
17 d. 19 val. Mažojoje scenoje - M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS“. Rež. - V. Malinauskas
18 d. 18 val. Ilgojoje salėje - R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS“. Spektaklio meno vad. - G. Varnas, rež. - R. Ramanauskas
18, 19 d. 19 val. Mažojoje scenoje - E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI“. Rež. - R. Banionis
19 d. 18 val., 21 d. 15 val. Tavernos salėje - J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. - D. Juronytė
21 d. 18 val. Parketinėje salėje - B. Shaw „SUDUŽUSIŲ ŠIRDŽIŲ NAMAI“. Rež. - A. Savickaitė
21 d. 19 val. Mažojoje scenoje - T. Bernhardo „PIETŪS SU LIUDVIKU“. Rež. - A. Vizgirda
22 d. 12 val. Ilgojoje salėje - I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“. Rež. - I. Paliulytė
22 d. 17 val. Parketinėje salėje - D. Razauskas su grupe
22 d. 19 val. Mažojoje scenoje - M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. - A. Jankevičius


Kauno valstybinis muzikinis teatras


13 d. 18 val. - I. Kãlmãno „GRAFAITĖ MARICA“. Dir. - J. Janulevičius
14 d. 18 val. - Ch. Gounod „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. - J. Geniušas
15 d. 12 val. - Z. Bružaitės „VORO VESTUVĖS“. Dir. - V. Visockis
15 d. 18 val. - R. Rodgerso „MUZIKOS GARSAI“. Dir. - J. Vilnonis
18 d. 17 val. - G. Gladkovo „BRĖMENO MUZIKANTAI“. Dir. - J. Vilnonis
19 d. 18 val. - I. Kãlmãno „MONMARTRO ŽIBUOKLĖ“. Dir. - V. Visockis
20 d. 18 val. - Ch. Gounod „MARGARITA“. Dir. - J. Geniušas
21 d. 18 val. - J. Strausso „NAKTIS VENECIJOJE“. Dir. - J. Geniušas
22 d. 12 val. - Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS IR TAIKA“. Dir. - V. Visockis
22 d. 18 val. - F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Dir. - J. Geniušas


Kauno kamerinis teatras


13 d. 18 val. - Aristofano „LISISTRATĖ“. Rež. - S. Rubinovas
14, 20 d. 18 val. - A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. - S. Rubinovas
15 d. 18 val. - „FAUSTINA“. Dalyvauja S. Martinaitytė, L. Mikalauskas, E. Bavikinas, A. Eitmanavičiūtė
18 d. 18 val. - F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. - S. Rubinovas
21 d. 18 val. - P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. - S. Rubinovas
22 d. 18 val. - K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS“. Rež. - S. Rubinovas


Kauno mažasis teatras


14 d. 18 val. - šventinis koncertas. Solistė E. Sašenko, P. Zdanavičius (fortepijonas)
15, 22 d. 12val. - A. Dilytės „MANO MEGZTINIS KANDŽIOJASI“. Rež. - A. Dilytė
15, 22 d. 18 val. - „MOKĖK - DUOSIU“. Rež. - V. Balsys
19 d. 19 val., 21 d. 18 val. - „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!“ Rež. - D. Rabašauskas


Kauno valstybinis lėlių teatras


14 d. 12 val. - „NYKŠTUKAS NOSIS“. Rež. - A. Stankevičius
14 d. 18 val. - „DIDYSIS KAUNO REVIU“. Rež. - A. Žiurauskas
15 d.12 val. - „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež. - E. Piotrovska
21, 22 d., 12 val. - PREMJERA! „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Aut. ir rež. - O. Žiugžda, dail. - V. Račkovskis


KLAIPĖDA


Klaipėdos muzikinis teatras


13, 14 d. 18.30 - „AISTRŲ ŠĖLSMAS“. Dir. - V. Lukočius
15 d. 17 val. - V. Bartulio „AUŠRINĖ“. Dir. - V. Konstantinovas
16 d. 19 val. - styginių orkestras „Camerata Klaipėda“ ir solistai V. Čepinskis (smuikas) ir E. Seilius (tenoras)
19 d. 18.30 - „KRUVINOS VESTUVĖS“. Choreogr. - J. Smoriginas
20 d. 18.30 - J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. - I.H. Lapinschas
21 d. 18.30 - G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“. Dir. - I.H. Lapinschas


Šiauliai


Šiaulių dramos teatras


13 d. 18 val. - K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Rež. - A. Pociūnas
14 d. 18 val. - H. Ibseno „NORA“. Rež. - S. Račkys
15 d. 12 val. - „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“. Insc. aut. ir rež. - I. Norkutė
15 d. 18 val. - R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. - R. Steponavičiūtė
20 d. 18 val. - E. Rostando „SIRANO DE BERŽERAKAS“. Rež. - A. Pociūnas
21 d. 18 val. - C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. - A. Giniotis
22 d. 12 val. - V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. - A. Gluskinas
22 d. 18 val. - S. Šaltenio „KAIP UŽMUŠT JASONĄ?“ Rež. - R. Steponavičiūtė


PANEVĖŽYS


J. Miltinio dramos teatras


13 d. 18 val. - M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. - A. Kėleris

14 d. 18 val. - P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS“. Rež. - A. Pociūnas
15 d. 12 val. - M. Astrachan, E. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. - V. Blėdis
15 d. 18 val. - M. Katiliškio „MIŠKAIS ATEINA RUDUO“. Rež. - R. Rimeikis
15 d. 18.30 val. - poezijos ir muzikos vakaras. Dalyvauja aktorės E. Matulaitė, E. Koriznaitė, R. Juškienė (sopranas), E. Juškaitė (smuikas), L. Baublinskienė (elektriniai vargonai)
19 d. 18 val. - S. Sinclairo, A. McCarteno „STRIPTIZO ERELIAI“. Rež. - A. Jakubikas („Domino“ teatras)
20 d. 18 val. - E. De Filipo „MANO ŠEIMA“. Rež. - R. Rimeikis
21 d. 18 val. - A. Cagarelio „CHANUMA“. Rež. - R. Teresas
22 d. 12 val. - O. Šapko „KAIP TAPTI PARŠELIU?“ Rež. - R. Pazikas
22 d. 18 val. - J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. - A. Kėleris


MARIJAMPOLĖ


Municipalinis dramos teatras


P. Armino g. 2


17 d. 18 val. - „VISKAS GERAI“. Rež. - V. Malinauskas (Vilniaus mažasis teatras)


ALYTUS


Alytaus teatras


18 d. 18 val. - K. Smorigino, S. Parulskio „LAUKINĖ MOTERIS“ („Domino“ teatras)
20 d. 18 val. - V. Mykolaičio-Putino „ALTORIŲ ŠEŠĖLY. EINA GYVENIMAS“. Rež. - A. Kinderis

 

*  *  *


© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.