Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Sausio 30-vasario 8


7MD informacija

Share |

 

VILNIUS

Vilnius Nacionalinis operos ir baleto teatras

30 d. 18.30 — L.A. Minkaus „BAJADERĖ". Dir. — M. Staškus

31 d. 18 val. — R. Wagnerio „VALKIRIJA". Dir. — J. Kaspszykas (Lenkija)

II. 1 d. 12 val. — S. Prokofjevo „PELENĖ". Dir. — A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

1 d. 18 val. — L.A. Minkaus „DON KICHOTAS". Dir. — V. Viržonis

4 d. 18.30 — R. Strausso „SALOMĖJA". Dir. — J. Kaspszykas (Lenkija)

5 d. 18.30 — P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS". Dir. — M. Staškus; 17.30 Kamerinėje salėje — edukacinis vakaras „Stebuklų pasaka šiuolaikinio baleto scenoje". Vakarą veda H. Šabasevičius

6 d. 18.30 — Ch.W. Glucko „ORFĖJAS IR EURIDIKĖ". Dir. — M. Staškus

7 d. 18:30 — A. Šenderovo „DEZDEMONA". Dir. — R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

31, II. 1 d. 18 val. — PREMJERA! D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigh „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS". Rež. — A. Večerskis

II. 5 18 val. — Moliêre`o „ŠYKŠTUOLIS". Rež. — I. Bučienė

6 d.18 val. — J. Ortono „GROBIS". Rež. — A. Večerskis

7 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ". Rež. — A. Večerskis


Mažoji salė

31, II. 8 d. 16 val. — „POETĖ". Rež. — R. Garuolytė

6 d. 18 val. — F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI". Rež. — V. Masalskis

7 d. 16 val. — M.-F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO". Rež. — V. Masalskis

Vilniaus mažasis teatras

30 d. 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS". Rež. — R. Tuminas

31 d. 18.30 — T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)". Rež. — G. Padegimas

II. 3 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre — M. Lermontovo „MASKARADAS". Rež. — R. Tuminas

4 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre — N. Gogolio „REVIZORIUS". Rež. — R. Tuminas

6 d. 18.30 — J. Žilėnienės kostiuminis šokio spektaklis „KARALIŠKA AISTRA"

7 d. 18.30 — E. Albee'io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS". Rež. — R. Kudzmanaitė

OKT / Vilniaus miesto teatras

30 d. 19 val. — „FIESTA", „JUOKINGOS PAMAIVOS" (teatras „Comedie Franšaise")

II. 2—4 d. 19.30 Vilniuje, M.K. Čiurlionio menų mokyklos šokio teatre (T. Kosciuškos g. 11), 7, 8 d. 17 val. Kaune, Girstučio kultūros rūmuose, — W. Shakespeare`o „HAMLETAS". Rež. — O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

30 d. 18 val. — A. Čechovo „DĖDĖ VANIA". Rež. — A. Latėnas

31 d. 12 val. — A. Liobytės „AUKSO OBUOLYS". Rež. — A. Gluskinas

31 d. 18 val. — „MIZANTROPAI" (pagal Moliêre'ą). Rež. — A. Jankevičius

II. 1, 7 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ". Rež. — A. Vidžiūnas (Salė 99)

1 d. 18 val. — A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)". Rež. — D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

4, 5 d. 18 val. — P. Vaičiūno „PATRIOTAI". Rež. — J. Vaitkus

6, 13 d. 18 val. — I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS". Rež. — A. Latėnas

7 d. 18 val. — M. Frayno „JEI TAIP, TAI ŠITAIP". Rež. — P.E. Budraitis

Lietuvos rusų dramos teatras

30 d. 19 val. — E. Scribe'o „AUDRA VANDENS STIKLINĖJE". Rež. — E. Murašovas

31 d. 16 val. — V. Klimo „KABARETAS „BUCHENVALDAS". Rež. — D. Turčaninovas

31 d. 18 val. — F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE!" Rež. — E. Murašovas

II. 1 d. 12, 15 val. — S. Aksakovo „RAUDONOJI GĖLELĖ". Rež. — J. Popovas

3 d. 11 val. — PREMJERA! J. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ". Rež. — A. Ščiuckis

6 d. 19 val., 7 d. 16 val., 8 d. 17 val. Mažojoje salėje — PREMJERA! D. Harrowerio „JUODASIS STRAZDAS". Rež. — J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė"

31 d. 12 val. — „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ". Dail. ir rež. — V. Mazūras

II. 1 d. 12 val. — S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS". Rež. — A. Mikutis

7 d. 12 val. — S. Maršako „KATĖS NAMAI". Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė

31 d. 14 val. — „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Pjesės aut. ir rež. — N. Indriūnaitė

II. 1, 7 d. 14 val. — „BALTOS PASAKOS". Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė

1, 8 d. 16 val. — „KIŠKIŲ SUKILIMAS" (pagal K. Binkį). Scen. aut., rež. ir dail. — R. Driežis

Keistuolių teatras

30 d. 19 val. — C. Gozzi komedija „KARALIUS ELNIAS". Rež. — A. Giniotis

31 d. 12 val. — „MARIUS IR MIGLĖ" (pagal V. Ludwigo ir B. Heymanno pjesę)

II. 1 d. 12, 15 val. — PREMJERA! „INTERVIU SU ŠLYKŠTUKAIS". Rež. — A. Sunklodaitė

4 d. 19 val. — A. Kaniavos autorinių dainų vakaras „M + M = Muzika Mus(ė)iškiams"

7, 8 d. 12 val. — PREMJERA! „GELTONŲ PLYTŲ KELIAS". Rež. — A. Giniotis

7 d. 19 val. — PREMJERA! „IŠĖJAU AŠ STOTIN". Scen. aut. ir rež. — V.V. Landsbergis

Teatras „Utopija"

30 d. 18 val. M.K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatro salėje (T. Kosciuškos g. 11) — „DEKALOGAS". Rež. — G. Varnas

„Raganiukės teatras"

31 d. 17.30 — V. Šukytės ,,KAIP EŽIUKAS NORĖJO TAPTI ŽVAIGŽDE"

KAUNAS


Kauno dramos teatras

30, II. 4, 5 d. 19 val. Mažojoje scenoje — E.-E. Schmitto „SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI". Rež. — R. Banionis

31 d. 15 val. Tavernos salėje — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA". Rež. — D. Juronytė

31, II. 8 d. 18 val. Tavernos salėje — K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS". Rež. — J. Ušinskaitė

31 d. 19 val. Mažojoje scenoje — S. Kane „4.48 PSICHOZĖ". Rež. — V. Tertelis

II. 1 d. 17 val. — M. Duras „MUZIKA 2". Spektaklio kūrėjai V. Kuodytė, P. Budrys, A. Liuga

II. 1 d. 19 val. Tavernos salėje — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ". Rež. — D. Juronytė

II. 1 d. 18 val. Ilgojoje salėje — R.W. Fassbinderio „KARČIOS PETROS FON KANT AŠAROS". Spektaklio meno vad. — G. Varnas, rež. — R. Ramanauskas

1 d. 19 val. Mažojoje scenoje — G. Adomaitytės „BALTA KATĖ JUODOJE ALIASKOJE". Rež. — A. Lebeliūnas

4 d. 18 val. Tavernos salėje — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI". Rež. — A. Pociūnas

5 d. 18 val. Tavernos salėje — I. Vyrypajevo „SAPNAI". Rež. — K. Glušajevas

6, 7 d. 19 val. Mažojoje scenoje — M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis". Rež. — V. Malinauskas

7 d. 15 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS". Rež. — I. Paliulytė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

30 d. 18 val. — G. Bizet „KARMEN". Muzikinis vad. ir dir. — G. Rinkevičius

31 d. 18 val. — J. Strausso „NAKTIS VENECIJOJE". Dir. — J. Geniušas

II. 1 d. 12 val. — T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „NYKŠTUKAS NOSIS". Dir. — V. Visockis

1 d. 18 val. — K. Millöckerio „STUDENTAS ELGETA". Dir. — V. Visockis

4 d. 18 val. — I. Kãlmãno „MONMARTRO ŽIBUOKLĖ". Dir. — V. Visockis

5 d. 18 val. — F. Lehãro „LINKSMOJI NAŠLĖ". Dir. — J. Geniušas

6 d. 18 val. — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS". Dir. — J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

30, II.1 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. — S. Rubinovas

31 d. 18 val. — D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI". Rež. — A. Dilytė

6 d. 18 val. — K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS". Rež. — S. Rubinovas

7 d. 18 val. — Aristofano „LISISTRATĖ". Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

30 d. 19 val. — „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!" Rež. — D. Rabašauskas

31 d. 18val. — „KATYTĖ „P" (pagal E. Ensler pjesę). Rež. — V. Balsys

II. 6 d. 19 val. — „MOKĖK — DUOSIU". Rež. — V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

31 d. 12 val. — „PRINCESĖS GIMTADIENIS". Rež. — A. Stankevičius

II. 1 d. 12 val. — „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS". Rež. — A. Lebeliūnas

KLAIPĖDA


Klaipėdos muzikinis teatras

30 d. 18.30 — Z. Liepinšo „PARYŽIAUS KATEDRA". Dir. — I.H. Lapinschas

31 d. 18.30 — J. Strausso „VIENOS KRAUJAS". Dir. — D. Zlotnikas

II. 1 d. 15 val. — V. Konstantinovo „KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI". Dir. ir chorm. — V. Konstantinovas

5 d. 18.30 — klasikinės muzikos koncertas. Dirigentai I.H. Lapinschas, A. Rumšas, A. Giliovas

6 d. 18.30 — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS". Dir. — D. Zlotnikas

7 d. 18.30 — M. Ravelio „ISPANIŠKOJI VALANDA"; M. de Fallos „MEILĖ BURTININKĖ". Dir. — I.H. Lapinschas

ŠIAULIAI


Šiaulių dramos teatras

30 d. 18 val. — Moliêre'o „ŠYKŠTUOLIS". Rež. — R. Teresas

31 d. 18 val. — E.M. Remarque'o „TRYS DRAUGAI". Rež. — R. Steponavičiūtė

II. 1 d. 12 val. — „KUKUČIO KELIONĖ". Insc. aut. ir rež. — I. Norkutė

1 d. 18 val. — M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA". Rež. — G. Padegimas

PANEVĖŽYS


J. Miltinio dramos teatras

30, II. 7 d. 18 val. — F. Goodrich, A. Hacketto „VISADA TAVO. ANNA FRANK". Rež. — V. Jevsejevas

31, II. 6 d. 18 val. — J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS". Rež. — A. Kėleris

II. 1 d. 18 val. — „MAMATĖ". Pjesės aut. ir rež. — V. Kupšys

„7 meno dienos“ Nr.4 (833), 2009-01-30

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti