Vakarai

7MD informacija

VILNIUS

Rašytojų klubas

26 d. 18 val. — rašytojų J. Buitkaus prozos knygos „Nematomas" ir I.J. Janonės eilių knygos „Sau pradingstu iš akių" pristatymas. Dalyvauja rašytojai I.J. Janonė, R. Šerelytė, V. Girdzijauskas, redaktorė J. Riškutė, literatūros kritikas V. Sventickas, poetė T. Sapač ir kt.

29 d. 18 val. — L. Brogos (1925—2005) „Atminimo knygos" pristatymas. Dalyvauja knygos sudarytoja R. Brogienė, literatūrologė V. Daujotytė, aktorės B. Mar, G. Urbonaitė, J. Rimas, 12-os klasės mokinė I. Vyšniauskaitė. Vakare bus atidaryta L. Brogos fotografijų paroda „Iš Lietuvos sakralinės skulptūros"

Vilniaus mokytojų namai

23 d. 19 val. Svetainėje — Dainuojamosios poezijos svetainėje D. Razauskas ir G. Kajėnas

25 d. 15 val. Svetainėje — muzikinis spektaklis-improvizacija ne tik vaikams „Senelės pasaka". Rež. — A. Giniotis (teatras „Atviras ratas")

25 d. 19 val. Svetainėje — autobiografinės improvizacijos „Atviras ratas". Rež. — A. Giniotis (teatras „Atviras ratas")

27 d. 18 val. Kiemelyje — „Vakaro pasaka: Vilniaus pasakos ir legendos"

Pasaką apie „Radvilų meškas ir Baltųjų stulpų smuklę" seks etnologė G. Kadžytė

27 d. 18 val. Svetainėje — Pasidainavimai su Veronika. Svečiuose etnologas L. Klimka

29 d. 12.30 Svetainėje — Vilniaus mokytojų namų senjorų choras „Versmė" (vad. — G. Skapas)

Šv. Kryžiaus namai

28 d. 12 val. — paskaita iš ciklo Lietuvos dailės istorijos eskizai. A. Vasiliauskienė skaito paskaitą „XVII a. Lietuvos knygų grafika: A.H. Palubinskio „Rožynas"

KAUNAS


Maironio lietuvių literatūros muziejus

23 d. 17 val. — E. Atkočiūno poezijos knygos „Nostalgijos vitražas" pristatymas

Kauno menininkų namai

23 d. 18 val. — I. Papečkytės dainuojamosios poezijos vakaras „Dabar, kai galima"

Kauno apskrities viešoji biblioteka

23 d. 17 val. — fotografijų albumo „Medinis Kaunas" pristatymas

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.