Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Sausio 16-25


7MD informacija

Share |

VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras

16 d. 18.30 — W.A. Mozarto „DON ŽUANAS". Dir. — M. Staškus

17 d. 18.30 — „RAUDONOJI ŽIZEL". Dir. — M. Pitrėnas

18 d. 12 val. — I. Morozovo „DAKTARAS AISKAUDA". Dir. — A. Šulčys

21, 22 d. 18.30 — M. Musorgskio „BORISAS GODUNOVAS". Dir. — R. Šervenikas

22 d. 17.30 Kamerinėje salėje — edukacinių vakarų ciklas „Operos labirintais". Edukacinis vakaras „Galia, valia ir istorija". Vakarą veda L. Donskis

23 d. 18.30 — P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ". Dir. — R. Šervenikas

24 d. 18.30 — R. Ščedrino „ANA KARENINA". Dir. — A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

16 d. 18 val. — T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS". Rež. — V. Masalskis

17 d. 18 val. — J. Ortono „GROBIS". Rež. — A. Večerskis

18 d. 12 val. — A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ". Rež. — E. Jaras

22 d. 18 val. — F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS". Rež. — J. Vaitkus

23 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ". Rež. — A. Večerskis

24, 25 d. 18 val. — PREMJERA! D. Wassermano, J. Dariono, M. Leigho „ŽMOGUS IŠ LA MANČOS". Rež. — A. Večerskis

Mažoji salė

17 d. 16 val. — „POETĖ". Rež. — R. Garuolytė

18 d. 16 val. — M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO". Rež. — V. Masalskis

20 d. 18 val. — V.V. Landsbergio „BUNKERIS". Rež. V.V. Landsbergis

21 d. 18 val. — S. Mroýeko „NAŠLĖS". Rež. — S. Račkys

23 d. 18 val. — P. Süskindo „KONTRABOSAS". Rež. — V. Masalskis

Vilniaus mažasis teatras

16 d. 18.30 — G. Gorino „SVIFTO NAMAI". Rež. — S. Račkys

17 d. 18.30 — B. Srbljanoviã „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS". Rež. — R. Tuminas

18 d. 18.30 — J. Cartwrighto „KELIAS". Rež. — A. Areima

20 d. 18.30 — B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?" Rež. — J. Vaitkus

21 d. 18.30 — A. Žebrausko paskaita — improvizacija „KAUKĖS"

22, 23 d. 18.30 — PREMJERA! A. Čechovo „ŽUVĖDRA". Rež. — R. Tuminas

24 d. 18.30 — F. Bordono „PASKUTINIAI MĖNESIAI". Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

25 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS". Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras

16, 17 d. 18 val. — I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS". Rež. — A. Latėnas

17 d. 12 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ". Rež. — A. Vidžiūnas (Salė 99)

18 d. 12 val. — A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS". Rež. — A. Giniotis

18 d. 18 val. — A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)". Rež. — D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

21 d. 18 val. — W. Shakespeare'o „JEI TAIP, TAI ŠITAIP". Rež. — P.E. Budraitis

22 d. 18 val. — H. Ibseno „ŠMĖKLOS". Rež. — A. Jankevičius

23, 24 d. 18 val. — P.E. Landi „STRIP MAN SHOW — VISKAS APIE VYRUS". Rež. — P.E. Landi

24 d. 12 val. — J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS". Rež. — D. Jokubauskaitė (Salė 99)

25 d. 18 val. — M. McDonagho „PAGALVINIS". Rež. — J. Vaitkus

Lietuvos rusų dramos teatras

17, 24 d. 12 val., 18 d. 16 val. — PREMJERA! N. Gumiliovo „PERMAINŲ MEDIS". Rež. — A. Gluskinas

17, 24 d. 18 val. — PREMJERA! G. Nagorno „LIFE-LIFE". Rež. — J. Popovas

18 d. 12 val. — PREMJERA! J. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ". Rež. — A. Ščiuckis

19 d. 19 val. — „BOEING BOEING" („Baltic Music")

21 d. 19 val. — N. Gogolio „LOŠĖJAI". Rež. — M. Byčkovas (Rusija)

22 d. 19 val. — „PRIE BARJERO" (VšĮ „Laimingi žmonės")

23 d. 19 val. — J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)". Rež. — M. Poliščiukas

25 d. 12, 15 val. — J. Ščiuckio „MOROZKO". Rež. — J. Ščiuckis

25 d. 16 val. Mažojoje salėje — V. Klimo „KABARETAS „BUCHENVALDAS". Rež. — D. Turčaninovas

Vilniaus teatras „Lėlė"

16 d. 18 val. — V. Masalskio, R. Valčik, R. Zubovo „PERAS GIUNTAS". Groja ir vaidina ansamblis „Nepaklusnieji"

18 d. 12 val. — A.A. Jonyno, V. Mazūro „CIRKAS YRA CIRKAS". Rež. ir dail. — V. Mazūras

24, 25 d. 12 val. — „BITĖ MAJA". Rež. ir dail. — V. Mazūras

25 d. 16 val. — G. Storpirščio autorinių dainų CD pristatymas

Mažoji salė

17, 18 d. 16 val. — „KIŠKIŲ SUKILIMAS". Scenarijaus aut., rež. ir dail. — R. Driežis

17 d. 12, 14 val. — K. Csato „SENELĖS PASAKA". Rež. — K. Csato

18 d. 14 val. — „RAUDONKEPURĖ". Rež. ir dail. — V. Mazūras

23 d. 18 val. — „VILIS". Rež. — V.V. Landsbergis

24, 25 d. 14 val. — „NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS". Rež. ir dail. — R. Driežis

Keistuolių teatras

16, 17 d. 19 val. — „TAISYKLĖ NR.1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA!" Rež. — A. Giniotis

17 d. 12 val. — PREMJERA! „INTERVIU SU ŠLYKŠTUKAIS". Rež. — A. Sunklodaitė

18 d. 12 val. — „DŪKSTANTMEČIO KURMIS"

20, 21 d. 19 val. — „PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. — A. Giniotis

22 d. 19 val. — „MEILĖ IŠ PASKUTINIO ŽVILGSNIO" (pagal D. Čepauskaitės kūrybą). Rež. — G. Beinoriūtė

23 d. 19 val. — PREMJERA! „IŠĖJAU AŠ STOTIN". Scen. aut. ir rež. — V.V. Landsbergis

24 d. 12 val. — „ATSARGIAI — ŽIURKIUS!" Rež. — A. Sunklodaitė

24 d. 19 val. — A. Sauterio ir B. Studlaro „A. — VISAI KITA". Rež. — A. Jankevičius

25 d. 12 val. — „PELYTĖ ZITA". Scen. aut. ir rež. — V.V. Landsbergis

Teatras „Utopija"

T. Kosciuškos g. 11

30 d. 18 val. M.K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatro salėje (T. Kosciuškos g. 11) — „DEKALOGAS". Rež. — G. Varnas

„Domino" teatras

22 d. 19 val. — „RAUDONOS KURPAITĖS" (G. Ivanausko teatras)


KAUNAS

Kauno dramos teatras

16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — N. Erdmano „SAVIŽUDIS". Rež. — A. Jankevičius

16 d. 18 val. Tavernos salėje — I. Vyrypajevo „SAPNAI". Rež. — K. Glušajevas

16 d. 19 val. Parketinėje salėje — A. Kulikausko, S. Bareikio ir O. Ditkovskio koncertas

17 d. 12 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ". Rež. — I. Paliulytė

17 d. 15 val. Didžiojoje scenoje — M. Macevičiaus „ANTOŠKOS KARTOŠKOS". Rež. — R. Kudzmanaitė

17, 18, 21 d. 19 val. Mažojoje scenoje — M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. SKALPELIO PJŪVIS". Rež. — V. Malinauskas

18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — Keturakio „AMERIKA PIRTYJE". Rež. — V. Lencevičius

20 d. 18 val. Tavernos salėje — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI". Rež. — A. Pociūnas

21 d. 18 val. Tavernos salėje — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ". Rež. — D. Juronytė

23 d. 19 val. Mažojoje scenoje — S. Kane „4.48 PSICHOZĖ". Rež. — V. Tertelis

24, 25 d. 15 val. Tavernos salėje — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA". Rež. — D. Juronytė

24 d. 19 val. Mažojoje scenoje — „ILGĖJIMOSI SONATA" (M.K. Čiurlionio laiškų S. Kymantaitei-Čiurlionienei motyvais)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

16 d. 18 val. — „TRIJŲ MINUČIŲ ROMANAS". Choreogr. — A. Kurienius

17 d. 18 val. — F. Lehãro „LINKSMOJI NAŠLĖ". Dir. — J. Geniušas

18 d. 12 val. — Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS IR TAIKA". Dir. — V. Visockis

18 d. 18 val. — G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS". Dir. — J. Janulevičius

21 d. 17 val. — G. Gladkovo „BRĖMENO MUZIKANTAI". Dir. — J. Vilnonis

22 d. 18 val. — F. Loewe „MANO PUIKIOJI LEDI". Dir. — J. Janulevičius

24 d. 18 val. — F. Flotowo „MARTA". Dir. — J. Geniušas

25 d. 12 val. — W.A. Mozarto „MAŽOJI BURTŲ FLEITA". Dir. — V. Visockis

25 d. 18 val. — I. Kalmano „SILVA". Dir. — V. Visockis

Kauno kamerinis teatras

16 d. 18 val. — J. Glovackio „ANTIGONĖ NIUJORKE". Rež. — S. Rubinovas

17, 23 d. 18 val. — K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS". Rež. — S. Rubinovas

18 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. — S. Rubinovas

20, 21 d. 18 val. — J.K. Jeromo „TRISE VALTIMI". Rež. — S. Rubinovas

22 d. 18 val. — C. Freshet „ŽANAS IR BEATRIČĖ". Rež. — S. Rubinovas

24 d. 18 val. — Aristofano „LISISTRATĖ". Rež. — S. Rubinovas

25 d. 18 val. — P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA". Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

16 d. 19 val. — „MOKĖK — DUOSIU". Rež. — V. Balsys

17 d. 18 val. — „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!" Rež. — D. Rabašauskas

22 d. 19 val. — M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA". Rež. — E. Prakuliauskaitė-Milinienė

23 d. 19 val. — „MOKĖK — DUOSIU" (pagal G. Gugevičiūtės pjesę). Rež. — V. Balsys

25 d. 12 val. — A. Dilytės „MANO MEGZTINIS KANDŽIOJASI". Rež. — A. Dilytė

25 d. 18 val. — „AKLA VIŠTA". Rež. — V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

17 d. 12 val. Mažojoje scenoje — „KAI KRENTA ŽVAIGŽDĖ". Rež. — A. Žiurauskas

18 d. 12 val. — „ZUIKIO KAPRIZAI". Rež. — A. Stankevičius

24 d. 12 val. — „KARALAITĖS BUČINYS". Rež. — A. Stankevičius

25 d. 12 val. — „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ". Rež. — O. Žiugžda


KLAIPĖDA

Klaipėdos muzikinis teatras

16 d. 18.30 — E. Kalmano „ČARDAŠO KARALIENĖ". Dir. — D. Zlotnikas

17 d. 18.30 — P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE". Dir. — I.H. Lapinchas

18 d. 15 val. — V. Konstantinovo „KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI". Dir. ir chorm. — V. Konstantinovas

22 d. 18.30 — P. Čaikovskio „EUGENIJUS ONEGINAS". Dir. — I.H. Lapinschas

23 d. 18.30 — „BALETINĖ ČAPLINO IR DOLSKIO KORTA". Dir. — A.J. Lukoševičius

24 d. 18.30 — J. Bocko „SMUIKININKAS ANT STOGO". Dir. — S. Domarkas

25 d. 17 val. — „AISTRŲ ŠĖLSMAS" (pagal G. Gershwino muziką). Dir. — V. Lukočius


ŠIAULIAI

Šiaulių dramos teatras

16 d. 18 val. — K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS". Inscenizacijos aut. ir rež. — A. Pociūnas

17 d. 18 val. — C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT". Rež. — A. Giniotis

18 d. 18 val. — S. Šaltenio „KAIP UŽMUŠT JASONĄ?" Rež. — R. Steponavičiūtė

22 d. 18 val. — „URVINIS ŽMOGUS"

23 d. 18 val. — H. Kunčiaus „00:45 PAGAL GOLDINGĄ". Spektaklio aut. — A. Vidžiūnas

24 d. 18 val. — H. Ibseno „NORA". Rež. — S. Račkys

25 d. 12 val. — V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS". Rež. — A. Gluskinas

25 d. 18 val. — R. Lamoureux „SRIUBINĖ". Rež. — N. Mirončikaitė


PANEVĖŽYS

J. Miltinio dramos teatras

17 d. 18 val. — J. Balasko „GIRTA NAKTIS". Rež. — V. Kupšys

18 d. 12 val. — W. Hauffo „MAŽASIS MUKAS". Rež. — V. Mazūras

18 d. 18 val. — J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS". Rež. — A. Kėleris

22 d. 17.30 — filmo „Byla Nr.2" ( 1947 — 1990 ) premjera. Aut. — J. Čergelis ir A. Kėleris

23 d. 18 val. — Moliêre'o „TARIAMASIS LIGONIS". Rež. — R. Teresas

24 d. 18 val. — J. Dautarto „SENOJO GLUOSNIO PASAKOJIMAI". Rež. — J. Dautartas

25 d. 12 val. — V. Petkevičiaus „SIEKSNIS, SPRINDŽIO VAIKAS". Rež. — V. Jevsejevas

25 d. 18 val. — M. Zalytės „ŽEMĖS MOKESTIS". Rež. — A. Kėleris


ALYTUS

Alytaus teatras

16 d. 19 val. — J.K. Jeromo „TRISE VALTIMI". Rež. — D. Kimantaitė

22 d. 18 val. — M. Burgesso „HEROINAS". Rež. — D. Kimantaitė

25 d. 13 val. — „Mauglis". Rež. — A. Mažeika

„7 meno dienos“ Nr.2 (831), 2009-01-16

Versija spausdinimui

Komentarai

ssLzwGttUM, 2012-08-14 00:01

Prav ste za tova, che niama pravda v Bulgaria, niama zaokni, a uj sme v EU. No moga da kaja edno, a imenno che mnogo hora v Bulgaria se zablijdavat, che v Amerika ima pravda. Korupciata ne e samo v BG, a navsiakade po sveta, vkliuchitelno Amerika, samo che tuk e po-prikrita!Sajaliavam ako sam vi razbila iluziite za USA, no istinata e takava.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti