Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Kino repertuaras


Sausio 16-25


7MD informacija

Share |

VILNIUS

Forum Cinemas Vingis

16—21 d. — Nuotakų karai (JAV) — 11, 13.15, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50; 22 d. — 11, 13.15, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50, 23.50

16—21 d. — Pasipriešinimas (JAV) — 12.15, 15, 18, 21 val.; 22 d. — 12.15, 15, 18, 21, 23.40

16—21 d. — Rokenrola (D. Britanija) — 13.30, 16, 18.30, 21 val.; 22 d. — 13.30, 16, 18.30, 21, 23.20

16 d. — U2-3D — 23.50

22—26 d. — prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai 2009"

16—21 d. — Jis sako „Taip!" (JAV) — 11.30, 14.30, 17, 19.30, 22 val.; 22 d. — 11.30, 14.30, 17, 19.30, 22, 23.59

16—22 d. — Vakaro pasakojimai (JAV) — 11.15, 13.30, 15.40, 17.50, 20, 22.10

Despero nuotykiai (D. Britanija, JAV) — 11.45, 13.50, 16, 18.20; 16—21 d. — Hercogienė (D. Britanija, Italija, Prancūzija) — 20.30; 22 d. — 20.30, 23 val.

16—22 d. — Madagaskaras 2 (JAV) — 12, 14.15, 16.30, 18.50; 16—19, 21 d. — Saulėlydis (JAV) — 21.20; 22 d. — 23.59; 16—21 d. — Australija (Australija, JAV) — 13.15, 16.40, 20.15; 22 d. — 13.15, 16.40, 20.15, 23.30

16 d. — Berniukas dryžuota pižama (D. Britanija, JAV) — 14, 16.20, 19 val.; 17—21 d. — 14, 16.20, 19, 21.30; 22 d. — 14, 16.20, 19, 21.30, 23.45; 16—22 d. — Gyvenama sala. Pirma dalis (Rusija) — 15.20, 18, 20.45; 16—21 d. — 5 dienų avantiūra (rež. Ž. Povilaitis) — 14.30, 19 val.; 22 d. — 14.30, 23.40; 16—21 d. — Diena, kai sustojo Žemė (JAV) — 16.40, 21.10; 22 d. — 23.10

Forum Cinemas Akropolis

16—22 d. — Nuotakų karai (JAV) — 10.30, 12.40, 15, 17.10, 19.30, 21.40

Pasipriešinimas (JAV) — 11.45, 14.30, 17.30, 20.30; Rokenrola (D. Britanija) — 11.20, 13.50, 16.20, 18.50, 21.10; Jis sako „Taip!" (JAV) — 11, 13.30, 16, 18.30, 21 val.; 16, 19—21 d. — Vakaro pasakojimai (JAV) — 13.20, 15.50, 18.15, 20.40; 17, 18, 22 d. — 11.10, 13.20, 15.50, 18.15, 20.40; 16—22 d. — Australija (Australija, JAV) — 13.45, 17.20, 20.50; Despero nuotykiai (D. Britanija, JAV) — 10.15, 12.30, 14.45, 17 val.; Gyvenama sala. Pirma dalis (Rusija) — 19.10, 21.30; 16, 19—21 d. — Madagaskaras 2 (JAV) — 12.50, 15.10, 17.15; 17, 18, 22 d. — 10.45, 12.50, 15.10, 17.15; 16—22 d. — Berniukas dryžuota pižama (D. Britanija, JAV) — 19.20, 21.20

„Skalvijos" kino centras

16 d. — Klasė (Estija) — 16 val.; 17, 20, 22 d. — 15 val.; 18 d. — 16.30; 21 d. — 17 val.

17, 20, 22 d. — Paryžius (Prancūzija) — 18.40; 18 d. — 18.30; 19 d. — 19.30; 21 d. — 20.50

17, 20 d. — Perpetuum mobile (rež. V. Navasaitis) — 17 val.; 19 d. — 13 val. („KLYKinas"); 22 d. — 21 val.

18 d. — Džindžer ir Fredas (Italija, Prancūzija, Vokietija) — 20.40; 19 d. — 15 val.

19 d. — „Skalvijos" kino akademijos rudens semestro darbų peržiūra — 17.30

17 d. — Repriza (Norvegija) — 21 val.

18 d. — Pavaduojanti mokytoja (Danija) — 14.40; 19 d. — Aš ir tu, ir kiti (JAV, D. Britanija) — 21.50; 20 d. — Laikas būti laimingam (Čekija) — 21 val.; 21 d. — Paukštis, kuris neskraido (Nyderlandai) — 19 val.; 22 d. — Priemiesčio šviesos (Suomija, Vokietija, Prancūzija) — 17 val.

Ozo kino salė

16 d. — Didysis rijimas (Prancūzija, Italija) — 18 val.; 17 d. — Prisukamas apelsinas (D. Britanija) — 16 val.; 19 d. — Nebaigta pjesė mechaniniam pianinui (Rusija) — 18 val.; 20 d. — Septintas atspaudas (Švedija) — 18 val.; 21 d. — Veidrodis (Rusija) — 18 val.; 22 d. — Šarvuotis „Potiomkinas" (Rusija) -18 val.; 23 d. — Paskutinė moteris (Prancūzija, Italija) — 18 val.; 24 d. — Atotrūkis (JAV) — 16 val.


KAUNAS

Forum Cinemas

16, 17, 22 d. — Nuotakų karai (JAV) — 11, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50, 23.50; 18—21 d. — 11, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50

16, 17, 22 d. — Rokenrola (D. Britanija) — 11.45, 14.20, 16.50, 19.20, 21.50, 23.59; 18—21 d. — 11.45, 14.20, 16.50, 19.20, 21.50

16, 17, 22 d. — Pasipriešinimas (JAV) — 12.15, 15.10, 18.10, 21.10, 23.50; 18—21 d. — 12.15, 15.10, 18.10, 21.10; 20 d. — Mergina iš Alabamos (JAV) — 16.40; 16, 17, 22 d. — Jis sako „Taip!" (JAV) — 11.30, 13.50, 16.20, 18.50, 21.20, 23.40; 18—21 d. — 11.30, 13.50, 16.20, 18.50, 21.20; 16—22 d. — Madagaskaras 2 (JAV) — 10.20, 12.30, 14.40; Australija (Australija, JAV) — 17, 20.30; 16, 17, 22 d. — Vakaro pasakojimai (JAV) — 10.30, 12.40, 15, 17.20, 19.40, 22, 23.59; 18—21 d. — 10.30, 12.40, 15, 17.20, 19.40, 22 val.; 16—19, 21, 22 d. — Despero nuotykiai (D. Britanija, JAV) — 10.10, 12.20, 14.30, 16.40; 20 d. — 10.10, 12.20, 14.30; 16, 17, 22 d. — Berniukas dryžuota pižama (D. Britanija, JAV) — 19, 21.20, 23.30; 18—21 d. — 19, 21.20

Cinamonas

16—22 d. — Nuotakų karai (JAV) — 11, 13, 15, 17.15, 19.30, 21.45; Rokenrola (JAV) — 15.30, 17.45, 20, 22.15; Jis sako „Taip!" (JAV) — 11, 13.15, 16.45, 19, 21.15; Vakaro pasakojimai (JAV) — 11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45; Moterys (JAV) — 13.30, 22 val.; Australija (Australija, JAV) — 15.45, 18.45; Despero nuotykiai (D. Britanija, JAV) — 10.45, 12.45, 14.45; Madagaskaras 2 (JAV) — 11.30


KLAIPĖDA

Cinamonas

16—22 d. — Nuotakų karai (JAV) — 11, 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val.; Rokenrola (D. Britanija) — 15.30, 17.45, 20, 22.15; Pasipriešinimas (JAV) — 13.45, 16.15, 19, 21.45; Jis sako „Taip!" (JAV) — 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30; Vakaro pasakojimai (JAV) — 12, 14.15, 16.30, 18.30, 20.30; Gyvenama sala. Pirma dalis (Rusija) — 11.15; Moterys (JAV) — 11, 13.15; Australija (Australija, JAV) — 18, 21 val.; Despero nuotykiai (JAV) — 11.30, 13.30, 15.45; Madagaskaras 2 (JAV) — 10.45

ŠIAULIAI

Saulė

16—22 d. — Despero nuotykiai (D. Britanija, JAV) — 11 val.; Nuotakų karai (JAV) — 13, 15, 17, 19, 21 val.

Atlantis Cinemas

I salė

16—22 d. — Moterys (JAV) — 11.10, 17.40;

Gyvenama sala. Pirma dalis (Rusija) — 15.30, 22 val.; Kaip prarasti draugus ir atstumti žmones (D. Britanija) — 13.20, 19.50

II salė

9—15 d. — Madagaskaras 2 (JAV) — 11 val.

Jis sako „Taip!" (JAV) — 13, 15, 17, 19, 21 val.

Laikas

16—22 d. — Ketverios Kalėdos (JAV, Vokietija) — 11, 18.20; Australija (Australija, JAV) — 13, 20.20; Japoniškas vesternas (JAV) — 16 val.


PANEVĖŽYS

Garsas

16—22 d. — Puikybė ir garbė (JAV) — 19.10; Bekraštė istorija (Indija, D. Britanija, JAV) — 12.50, 17 val.; Prieglauda (Meksika, Ispanija) — 15, 21.30

Mažoji salė

9—15 d. — Medžioklės sezonas atidarytas! (JAV) — 11.50; 16—20, 22 d. — Joninių beprotybės (Latvija) — 15.35; Žakas Merinas: mirties instinktas (Prancūzija, Kanada, Italija) — 17.20; Nenugalimas (Rusija) — 19.20; 19 d. — Libero (Italija) — 19.20; Transporteris 3 (Prancūzija) — 13.45, 21.40

Babilonas

16—21 d. — Nuotakų karai (JAV) — 15, 17, 19.10, 21.20; 22 d. — 15, 17, 19.10, 21.20, 23.10; 16, 19—22 d. — Pasipriešinimas (JAV) — 16.10, 18.50, 21.40; 17, 18 d. — 13.30, 16.10, 18.50, 21.40; 16, 19—22 d. — Despero nuotykiai (D. Britanija, JAV) — 16.40; 17, 18 d. — 11, 13, 16.40; 17, 18 d. — Madagaskaras 2 (JAV) — 11.30; 16, 19—22 d. — Vakaro pasakojimai (JAV) — 14.40; 17, 18 d. — 12.30, 14.40; 16—21 d. — Jis sako „Taip!" (JAV) — 18.40, 21 val.; 22 d. — 18.40, 21, 23 val.


MARIJAMPOLĖ

Spindulys

16, 19—22 d. — Despero nuotykiai (D. Britanija, JAV) — 15 val.; 17, 18 d. — 13, 15 val.; 16—22 d. — Hercogienė (D. Britanija, Italija, Prancūzija) 17.30; 16—21 d. — 5 dienų avantiūra (rež. Ž. Povilaitis) — 20 val.

22 d. — Labai rusiškas filmas 2 (Rusija) — 20 val.

Mažoji salė

16, 18—22 d. — Keleiviai (JAV) — 15.15, 19.15; 17 d. — 13.15, 15.15, 19.15; 16, 17, 19—22 d. — Elegija (JAV) — 17.15; 18 d. — 13.15, 17.15

„7 meno dienos“ Nr.2 (831), 2009-01-16

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti