Kino repertuaras

7MD informacija

VILNIUS

Forum Cinemas Vingis

Diena, kai sustojo Žemė (JAV) — 11.30, 14, 16.30, 19, 21.20
Hercogienė (D. Britanija, Italija, Prancūzija) — 12, 14.30, 17, 19.30, 21.50
12—15, 17, 18 d. — Paryžius (Prancūzija) — 11.40, 14.10, 16.50, 19.20, 22 val.; 16 d. — 11.40, 14.10, 16.50, 22 val.
12, 13 d. — frankofoniškų trumpametražių filmų naktis — 23.30
15 d. — Ketverios Kalėdos (JAV) — 19.50
18 d. — 5 dienų avantiūra (rež. Ž. Povilaitis) — 19.30
18 d. — Meilės laukimas (Honkongas) — 17.50
15—18 d. — Garfildas 2 (JAV) — 12 val.; Alvinas ir burundukai (JAV) — 12.10; Kung fu panda (JAV) — 14 val.; Wall-e: šiukšlių princo istorija (JAV) — 14.10
12—16, 18 d. — Madagaskaras 2 (JAV) — 11, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.40; 17 d. — 11, 13.10, 15.20, 19.40, 21.40 (lietuvių k.); 12— 18 d. — 12.30, 14.50, 17.20, 20, 22 val. (anglų k.)
12—17 d. — Transporteris 3 (JAV) — 11.50, 14.20, 16.40, 19.10, 21.30; 18 d. — 11.50, 14.20, 16.40, 19.10; Saulėlydis (JAV) — 12.20, 15, 18, 21 val.; 12, 16—18 d. — Viki, Kristina, Barselona (Ispanija, JAV) — 14.20, 17, 19.20, 21.45; 13, 14 d. — 12, 14.20, 17, 19.20, 21.45; 15 d. — 14.20, 17 val.
12, 15—17 d. — Karantinas (JAV) — 17.30, 19.40, 21.40; 13, 14 d. — 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.40, 21.40; 18 d. — 19.40, 21.40
12, 15—18 d. — Melo pinklės (JAV) — 16.40, 19.10, 21.50; 13, 14 d. — 16.40, 19.10, 21.50;
12, 15—17 d. — Puikybė ir garbė (JAV) — 16.50, 21.40; 13, 14 d. — 11.50, 16.50, 21.40; 18 d. — 16.50; 12—17 d. — 007. Paguodos kvantas (D. Britanija, JAV) — 19.30

Forum Cinemas Akropolis

12—18 d. — Diena, kai sustojo Žemė (JAV) — 11, 13.20, 16, 18.40, 21 val.
Hercogienė (D. Britanija, Italija, Prancūzija) — 10.40, 13, 15.40, 18.10, 20.40
15—18 d. — Ledynmetis 2 (JAV) — 10val.; La troškinys (JAV) — 11.40
12—16, 18 d. — Madagaskaras 2 (JAV) — 10.30, 12.40, 14.50, 17, 19.10, 21.20; 17 d. — 10.30, 14.50, 17, 19.10, 21.20
12—18 d. — Transporteris 3 (Prancūzija) — 11.25, 13.50, 16.30, 18.50, 21.10
Melo pinklės (JAV) — 12, 16.50, 21.40; Viki, Kristina, Barselona (Ispanija, JAV) — 14.40, 19.30; Karantinas (JAV) — 11.15, 13.10, 15, 17.10, 19.20, 21.50; Saulėlydis (JAV) — 10.50, 13.30, 16.20, 19, 21.30; 12—14 d. — 007. Paguodos kvantas (D. Britanija, JAV) — 11.40, 19.05; 15—18 d. — 19.05; 12—18 d. — Puikybė ir garbė (JAV) — 14, 21.25; Žakas Merinas: mirties instinktas (Prancūzija, Kanada, Italija) — 16.40

„Skalvijos" kino centras

Vilniaus dokumentinių filmų festivalis

12 d. — Pasirodymas (Vokietija, Rusija, Ukraina) — 15 val.; 14 d. — 14 val.; 12 d. — Laiko karaliai (Estija) — 16.30; 12 d. — Šokanti ant stogų (rež. J. Lapinskaitė) — 16.30; 12 d. — Šiaurės pavasaris
(rež. D. Gasiūnaitė) — 18.30; 12 d. — Nenaudinga (Kinija, Prancūzija) — 19.30; 13 d. — 15.10; 12 d. — Sugrįžimas į Normandiją (Prancūzija) — 21 val.; 12 d. — Nekaltybė (Rusija) — 23 val.; 13 d. — Išpažintis (rež. O. Buraja) — 13 val., 18 d. — 17.10; 13 d. — Keturi žingsniai (rež. A. Stonys) — 14 val.; Vabzdžių dresuotojas (rež. L. Augutis,
D. Ulvydas, M. Skrobecki) — 17 val.; Akla meilė (Slovakija) — 18.30; Tėvo muzika (Vokietija) — 20 val.; Tai nutapė mano vaikas (JAV, D. Britanija) — 22 val.; 14 d. — Atvaizdas (Prancūzija) — 15.35; Palnos dukterys (Suomija) — 16.35; Konkurso nugalėtojų filmų programa — 18 val.; Kas bijo Kathy Acker? (Austrija, Vokietija) — 20.30; VDFF populiariausio filmo seansas — 22.10
15 d. — Maskva, Belgija (Belgija) — 17 val., 17 d. — 21.10; 15 d. — 4 mėnesiai, 3 savaitės ir 2 dienos (Rumunija) — 20.30; 16 d. — 21 val.; 17 d. — 19 val.; 18 d. — 20.40; 15 d. — Balkonas (rež. G. Beinoriūtė) — 18 val.; 17 d. — 16 val.; 18 d. — 16.15
15 d. — Adomo obuoliai (Danija) — 13 val.;
15 d. — Židinio šviesa (JAV, D. Britanija) — 15 val.;
16 d. — festivalis „Kinomanai.lt 2009" — 19 val.; 16 d. — Aš ir tu, ir kiti (JAV, D. Britanija) — 17 val.; 17 d. — Kinas (Danija) — 17.10; 18 d. — Izraelio filmų savaitė. Aviva, mano meile — 18 val.

Ozo kino salė

12 d. — Intymus dienoraštis (Anglija, Prancūzija, Olandija, Japonija) — 18val.; 13 d. — Roko legendos: „The Doors", „T. Rex" (muz.) — 16 val.; 15 d.- Troškimų medis (Gruzija) — 18 val.; 16 d. — Zabriskie Point (JAV) — 18 val.; 17 d. — Šnabždesiai ir riksmas (Švedija) — 18 val.; 18 d. — Fortepijonas (Australija, N. Zelandija, Prancūzija) — 18 val.; 19 d. — Paukščiai (JAV) — 18 val.; 20 d. — Skrydis virš gegutės lizdo (JAV) — 16 val.


KAUNAS

Forum Cinemas

12, 13 d. — Diena, kai sustojo Žemė (JAV) — 11, 13.20, 16.20, 19, 21.40, 23.59; 14—18 d. — 11, 13.20, 16.20, 19, 21.40
12, 13 d. — Hercogienė (D. Britanija, Italija, Prancūzija) — 10.40, 13, 15.20, 17.50, 20.20, 22.40; 14—18 d. — 10.40, 13, 15.20, 17.50, 20.20
12, 15 — 18 d. — Paryžius (Prancūzija) — 13.50, 16.50, 19.30, 22.10; 13, 14 d. — 13.50, 19.30, 22.10
14 d. — 5 dienų avantiūra (rež. Ž. Povilaitis) — 19 val.
16 d. — Ketverios Kalėdos (JAV) — 19 val.
16 d. — Meilės laukimas (Honkongas) — 17 val.
12 d. — Madagaskaras 2 (JAV) — 10.30, 11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 16, 18.20, 20.30, 22.30; 13 d. — 10.30, 11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 16, 17.10, 18.20, 20.30, 22.30; 14 d. — 11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 16, 17.10, 18.20, 20.30; 15—18 d. — 10.30, 11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 16, 18.20, 20.30
12, 13 d. — Transporteris 3 (Prancūzija) — 10.50, 13.30, 15.50, 18.10, 20.40, 23.30; 14—18 d. — 10.50, 13.30, 15.50, 18.10, 20.40
12—15, 17, 18 d. — Viki, Kristina, Barselona (Ispanija, JAV) — 11.10, 15.10, 19.20; 16 d. — 11.10, 15.10; 12—15, 17, 18 d. — Karantinas (JAV) — 13.10, 17.20, 21.30; 16 d. — 13.10, 21.30; 12, 13, 15—18 d. — Saulėlydis (JAV) — 11.20, 16.30, 19.10; 14 d. — 11.20, 16.30; 12, 13, 15—18 d. — Puikybė ir garbė (JAV) — 21.50

Cinamonas

12—14, 16—18 d. — Diena, kai sustojo Žemė (JAV) — 11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.30, 22.30; 15 d. — 11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.30; 12—14, 16—18 d. — Hercogienė (D. Britanija, Italija, Prancūzija) — 14.45, 17, 19.15, 21.30; 15 d. — 14.45, 17, 19.15; Nenugalimas (Rusija) — 12, 16.45, 19 val.; Saulėlydis (JAV) — 12.45, 15.15; 12—14, 16—18 d. — Transporteris 3 (Prancūzija) — 10.45, 17.45, 20, 22.15; 15 d. — 10.45, 17.45, 20 val.; 12, 13, 16— 18 d. — Madagaskaras 2 (JAV) — 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.15, 22.15; 14 d. — 11, 12.45, 14.30, 16.30, 18.30, 20.15, 22.15; 15 d. —10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.15; 12—14, 16—18 d. — Karantinas (JAV) — 21.15; Melo pinklės (JAV) — 14.15; 007. Paguodos kvantas (D. Britanija, JAV) — 12.15


KLAIPĖDA

Cinamonas

12—14, 17—18 d. — Diena, kai sustojo Žemė (JAV) — 12, 14.15, 16.30, 19.15, 21.30; 15 d. — 12, 14.15, 16.30, 19, 21.30; 16 d. — 12, 14.15, 16.30, 19, 21 val.; 12—15, 17, 18 d. — Hercogienė (D. Britanija, Italija, Prancūzija) — 14.45, 17.15, 19.30, 21.45; 16 d. — 14.45, 17.15, 19.30; 12—14, 17, 18 d. — Kaip prarasti draugus ir atstumti žmones (JAV) — 11.45, 14, 19, 21.15, 15 d. — 11.45, 14, 21.15; 16 d. — 11.45, 14, 19 val.; 12—15, 17—18 d. — Nenugalimas (Rusija) — 15.45 18, 22.15; 16 d. — 15.45, 18 val.; Saulėlydis (JAV) — 10.45, 13.15, 16.15; 12—15, 17, 18 d. — Transporteris 3 (Prancūzija) — 15.15, 17.30, 19.45, 22 val.; 16 d. — 15.15, 17.30, 19.45; Madagaskaras 2 (JAV) — 11, 13, 15, 17, 18.45, 20.45; Karantinas (JAV) — 20.15; Melo pinklės (JAV) — 12 val.; 007. Paguodos kvantas (D. Britanija, JAV) — 10.45, 13 val.


ŠIAULIAI

Saulė

12—15, 17, 18 d. — Diena, kai sustojo Žemė (JAV) — 11, 13.10, 15.20, 17.30, 19.35, 21.45; 16 d. — 11, 13.10, 15.20, 19.35, 21.45

Atlantis Cinemas

I salė

12—16, 18 d. — Transporteris 3 (Prancūzija) — 11, 13, 15, 19 val.; 17 d. — 11, 13, 15 val.
Karantinas (JAV) — 17, 21 val.

II salė

12—18 d. — Madagaskaras 2 (JAV) — 11.10, 13.10, 15.10; Hercogienė (D. Britanija, Italija, Prancūzija) — 17.10, 19.20, 21.30

Laikas

12—18 d. — Reikalai Brugėje (D. Britanija, Belgija) — 11 val.; Seksturas (JAV) — 13.05; Melo pinklės (JAV) — 15.10, 21.40; Žakas Merinas: mirties instinktas (Prancūzija, Kanada, Italija) — 17.30, 19.35


PANEVĖŽYS

Babilonas

12—14 d. — Diena, kai sustojo Žemė (JAV) — 11.40, 14, 16.20, 18.40, 21.20; 15, 16, 18 d. -14, 16.20, 18.40, 21.20; 17 d. — 14, 16.20, 21.20; 12—18 d. — Hercogienė (D. Britanija, Italija, Prancūzija) — 12.20, 19.20, 21.40; 17, 18 d. — Kung fu panda (JAV) — 12 val.;16 d. — Wall-e: šiukšlių princo istorija (JAV) — 11.30; 17 d. — 5 dienų avantiūra (rež. Ž. Povilaitis) — 19 val.; 17 d. — Ketverios Kalėdos (JAV) — 20.50; 12—18 d. — Madagaskaras 2 (JAV) — 12, 14.20, 16.40, 19 val.; 12—16, 18 d. — Transporteris 3 (Prancūzija) — 17.10, 21 val.; 17 d. — 17.10; 12—18 d. — Saulėlydis (JAV) — 14.40


MARIJAMPOLĖ

Spindulys

12, 15—18 d. — Madgaskaras 2 (JAV) — 15, 17.30; 13, 14 d. — 13, 15, 17.30; 12 — 17 d. — Pjūklas 5 (JAV) — 20 val.
18 d. — Ketverios Kalėdos (JAV) — 20 val.

Mažoji salė

12, 14—18 d. — Seksturas (JAV) — 15.15, 19.15; 13 d. — 13.15, 15.15, 19.15
12, 13, 15 — 18 d. — Hitler kaput! (Rusija, Ukraina) — 17.15; 14 d. — 13.15, 17.15

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.