Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
TEATRAS

Ankstyvas „Hamletas"


Maskvos kritikas apie VEKS teatro projektus


Grigorijus Zaslavskis

Share |
Nors Vilnius išrinktas 2009 metų Europos kultūros sostine, pirmas oficialios jo programos renginys jau įvyko: Lietuvos sostinėje suvaidinta Oskaro Koršunovo „Hamleto" premjera.

Galbūt todėl, kad spektaklis - koprodukcija su dabartine Europos kultūros sostine Stavangeriu, vakarų Norvegijos sostine, apie kurios egzistavimą, manau, nieko nežinojo net ir daugelis išsilavinusių žmonių Rusijoje.

Europos kultūros sostinių, iš pradžių po vieną, vėliau po dvi, tradicija gimė 9-ąjį dešimtmetį, o dabar nusidriekė visa eilė norinčiųjų ja tapti, ir kultūros sostinių sąrašas sudarytas septyneriems metams į priekį. Vilniui teko garbė tapti Europos kultūros sostine per pačią krizę, bet programos organizatoriai tikisi, kad daugelio sumanymų atsisakyti nereikės. O planai išties grandioziniai. Visos europinės lietuvių ir ne tik lietuvių teatro įžymybės parodys po premjerą - kovą Eimuntas Nekrošius žada suvaidinti „Idiotą" pagal Dostojevskį, iš Rimo Tumino laukiamas spektaklis apie Mickevičių (pjesę rašo Marius Ivaškevičius, „Madagaskaro" autorius), Koršunovas jau suvaidino „Hamletą". Kvietė ir Maskvoje dirbantį Mindaugą Karbauskį, bet šis atsisakė nepaaiškinęs priežasčių. Be to, Vilniuje savo premjeras surengs garsenybės - vengras Ãrpãdas Schillingas (buvusios „Tiesos" spaustuvės patalpose jis parodys projektą „Atminties vartai"), suomis Kristianas Smedsas („Transeuropietiška komedija apie Šventą Neapykantą") ir italas Romeo Castellucci („Pragaras" pagal „Dieviškąją komediją" - „Rojui", kaip juokaujama, neužteko pinigų). Be to, sumanyta apie šimtas įvairiausių projektų, didžiausias iš kurių - „Muzikos diena", kai kiekvienoje gatvėje galima sutikti profesionalius ir mėgėjus muzikantus, „Menas netikėtose erdvėse", rengtas bendradarbiaujant su Europos meno bienalėmis - patys žymiausi menininkai pakviesti dirbti įvairiausiose miesto vietose, ir pan.

Jau minėtą spaustuvę, kur kažkada rinko „Tiesą", ruošiamasi paversti menų centru su biblioteka, repeticijų patalpomis ir dar daug kuo. Per stebuklą jos neprivatizavo, pinigų statyboms, tiesa, neužtenka, bet salė jau yra ir būtent čia vaidinamas Koršunovo „Hamletas". Šis režisierius, nepaisant garsumo Europoje (pavyzdžiui, „Comedie-Franšaise" antrą sezoną vaidina jo „Užsispyrėlės sutramdymą"), savo aikštelės Vilniuje neturi. Beje, tuo jis panašus į Nekrošių.

Koršunovo „Hamletas" - labai europietiškas spektaklis. Mes, rusų teatro kritikai, jau įpratome rašyti apie Nekrošių-Tuminą-Koršunovą: visų spektakliuose randame specifinių lietuviškų bruožų. Žemė, vanduo, medis... „Hamlete" nieko panašaus nėra. Tai - tradicinis, jei taip galima pasakyti, europinis spektaklis, kur visi apsirengę daugiau ar mažiau šiuolaikiškais drabužiais, dauguma - juodai. Kai kurios scenos permontuotos, bet nervas ir tragiška neišvengiamybė dėl tokio permontavimo neišnyko.

Gaila, kad pati stipriausia scena yra pati pirmoji. Kai žiūrovai eina į salę, visi aktoriai jau sėdi prie grimo stalelių, sustatytų į vieną eilę. Matome jų atspindžius. Ir kai žiūrovai susėda, aktoriai iš eilės, iš pradžių vien lūpomis, paskui garsiau, rėkdami klausia savęs: „Kas tu?" Tai Hamleto citata, būtent jis vaidybą apibūdina kaip mokėjimą laikyti veidrodį prieš gamtą. Tai yra - visiems rodyti jo atvaizdą ir atspindį. Ir tą pačią akimirką supranti, kad tai ne atspindžiai, o labai tiksliai parinkti tipai. Ir pastebi, kad vienas „atspindys" atsilieka nuo originalo, daro kažką ne taip...

O paskui aktoriai atsistoja, ir pasirodo, kad tai vis dėlto atspindžiai. Vadinasi, galima apsigauti! Net prieš akis turint kažką... akivaizdaus. Hamletas (Darius Meškauskas) labai nervingas. Iškankintas jaudulio, jis ne pats renkasi kerštą - Šmėkla jį per prievartą verčia pasirinkti. Ir prievartos „Hamleto" istorijoje nemažai, o kerštas - kaip nekontroliuojama reakcija: vienas - kitą, antras - trečią ir t.t. Persekioja čia ne tėvo Šmėkla, o dažniausiai pelėkautų Šmėkla, tai yra didžiulė pelė, pasirodanti scenoje...

Keletas stiprių epizodų lieka atminty, bet spektaklyje, kaip pasirodė, nemažai skubotumo, kas šiandien tapo įprasta. O iš Koršunovo visad lauki kažko ypatingo.


Nezavisimaja gazeta, 2008 11 27

Parengė R. V.


„7 meno dienos“ Nr.44 (826), 2008-12-05

Versija spausdinimui

Komentarai

JSQlHwbKtcnBNhc, 2012-03-16 03:44

Radikalus poc5beic5abris yra pavojingas, pneaisant kokic485 idc497jc485 jis mc497gina apginti. Juk niekada nc497ra vienos tiesos, dc497l to kac5bekc485 absoliuc48diai teigti arba neigti yra paprasc48diausiai kvaila. Ar tikrai galima teigti, kad negalima kac5beko absoliuc48diai teigti? Tikc497kimc497s, kad pats teigi neabsoliuc48diai. Galbc5abt vienos tiesos negali bc5abti nuomonic5b3 srityje, bet jei kalbama apie faktus?.. Ar tikrai pavojingas, pavyzdc5beiui, Koperniko radikalus ir pasipc5abtc497lic5a1kas pareic5a1kimas, kad c5beemc497 sukasi aplink Saulc499 ir visai nc497ra Visatos centras, kaip kad iki jo manc497 ko gero 100% protingc5b3 ir nelabai protingc5b3 c5bemonic5b3? Ar ir Galilc497jus buvo radikalus kvailys, nuo bac5benyc48dios gindamas tc485 pac48dic485 liguistc485 idc497jc485? Juk jei ne jc5b3 atkaklumas, tai gal ir dabar skendc497tume neic5a1manymo tamsybc497se. Kokia apskritai prasmc497 informacijos eroje kabintis c4af nuomones, kurios priec5a1tarauja faktams? Kodc497l beveik visada visus atradc497jus bc5abtina ic5a1juokti, pasmerkti, stengtis priversti ic5a1sic5beadc497ti savo c4afc5bevalgc5b3, o po kelic5b3 c5a1imtc5b3 metc5b3 pripac5beinti, kad jie vis dc497lto buvo teisc5abs? Spc497ju, kad jei, pvz. Veronika bc5abtc5b3 gyvenusi priec5a1 beveik 400 metc5b3, tai ne tik apie Dawkinsc485, bet ir apie Kopernikc485 rac5a1ytc5b3 tc485 patc4af Brr.. Ir ne gc497da jam? Juk jis tyc48diojasi ic5a1 seniai visiems c5beinomc5b3 tiesc5b3!! Kodc497l dauguma c48dia pasisakiusic5b3jc5b3 taip nenori pripac5beinti, kad karalius nuogas. Ir vis iec5a1ko ir iec5a1ko roc5beinic5b3 akinic5b3, pro kuriuos c5bevelgdami negalc497tc5b3 atskirti realybc497s nuo prasimanymc5b3 ir mc497gautc5b3si sc485monc497s veikimc485 ic5a1kreipanc48diomis iliuzijomis? Kaip atrodytc5b3 c5a1itas pasaulis, jei vaikai, kaip ir dauguma jc5absc5b3, sulaukc499 paauglystc497s tebesmerktc5b3 visus mc497ginanc48dius juos paprotinti, kad jau metas nustoti tikc497ti Kalc497dc5b3 Seneliu? Kodc497l brandc5abs c5bemonc497s rodo nepasitenkinimc485, jei kas nors mc497gina juos pac5beadinti ic5a1

Na, 2008-12-12 14:42

bet ir pacio recenzento straipsnis koks tai skubotas.. Beje, kas jis? ar jis zinomas? Lyg ir girdetas. Ir kiti rusu kritikai, kurie rase apie Tumino spektakli, negirdedti.. Ar ten kokia kritiku kaita? Gal ir neblogai..

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti