Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


Gruodžio 5-14


7MD informacija

Share |

VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras

5 d. 18.30 — A. Šenderovo „DEZDEMONA". Dir. — R. Šervenikas
6 d. 18.30 — J.F. Halévy „ŽYDĖ". Dir. — M. Staškus
7 d. 12, 18 val. — P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS". Dir. — M. Staškus
9 d. 18.30 — A. Adamo „ŽIZEL". Dir. — V. Viržonis
11 d. 18.30 — R. Ščedrino „ANA KARENINA". Dir. — A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

6 d. 18 val. — F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS". Rež. — J. Vaitkus
7 d. 12 val. — A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ". Rež. — E. Jaras
7 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ". Rež. — A. Večerskis

Mažoji salė

5, 11 d. 18 val. — PREMJERA! A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS". Rež. — R. Kudzmanaitė
6 d. 16 val., 10 d. 18 val. — S. Mroýeko „NAŠLĖS". Rež. — S. Račkys
7 d. 16 val. — M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO". Rež. — V. Masalskis
9 d. 18 val. — PREMJERA! Improvizacijų reviu „BARONIENĖS GIMTADIENIO PUOTA"

Vilniaus mažasis teatras

5, 10 d. 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS". Rež. — R. Tuminas
6 d. 18.30 — P. Mérimée „ATSITIKTINUMAS". Rež. — G. Tuminaitė
7 d. 18.30 — J. Vaitkaus, E. Ignatavičius „SVAJONIŲ PILIGRIMAS". Rež. — J. Vaitkus
8 d. 18.30 — T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)". Rež. — G. Padegimas
9 d. 18.30 — W. Shakespeare'o „AUDRA". Rež. — E. Glaser
11, 14 d. 18.30 — M. Čičvako „VISKAS GERAI". Rež. — V. Malinauskas
12 d. 18.30 — A. Žebrausko paskaita-improvizacija „KAUKĖS"

OKT / Vilniaus miesto teatras

9—12 d. 19 val. Menų spaustuvėje — W. Shakespeare'o „HAMLETAS". Rež. — O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

5 d. 18 val. — H. Ibseno „ŠMĖKLOS". Rež. — A. Jankevičius
6 d. 12 val. — A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS". Rež. — A. Giniotis
6 d. 18 val. — D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS". Rež. — B. Latėnas (Salė 99)
7 d. 12 val. — „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ" (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. — D. Jokubauskaitė
7 d. 18 val. — A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)". Rež. — D. Tamulevičiūtė (Salė 99)
9, 10 d. 18 val. — W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ". Rež. — J. Vaitkus
11 d. 18 val. — M. McDonagho „PAGALVINIS". Rež. — J. Vaitkus

Lietuvos rusų dramos teatras

6 d. 18 val. — F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE!" Rež. — E. Murašovas
7 d. 12, 15 val. — S. Aksakovo „RAUDONOJI GĖLELĖ". Rež. — J. Popovas

Vilniaus teatras „Lėlė"

6, 7 d. 12 val. — „JUODOJI VIŠTA". Rež. — R. Driežis

Mažoji salė

6, 7 d. 14 val. — V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. — A. Pociūnas

Keistuolių teatras

6, 7, 13, 14 d. 12 val. PREMJERA! „GELTONŲ PLYTŲ KELIAS". Rež. — A. Giniotis
6 d. 19 val. — PREMJERA! A. Sauterio ir B. Studlaro „A. — VISAI KITA". Rež. — A. Jankevičius
9, 10, 11 d. 19 val. — „PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI". Rež. — A. Giniotis
11, 12 d. 12 val. — „NEPAPRASTO ORKESTRO KONCERTAS"

„Menų spaustuvė"

6 d. 19 val. Juodojoje salėje — Premjera! „BUDĖJIMAI". Choreogr. — V. Jankauskas (V. Jankausko teatras)
7 d. 19 val. Juodojoje salėje — „SALAMANDROS SAPNAS. PAVEIKSLAS". Choreogr. — L. Juodkaitė, rež. — V. Masalskis
11 d. 19 val. Kišeninėje salėje — „ATVIRAS RATAS". Rež. — A. Giniotis (teatras „Atviras ratas")

Audronio Liugos produkcija

5, 6 d. 18 val. „Meno forte" — PREMJERA! M. Duras „Muzika 2". Spektaklio autoriai V. Kuodytė, P. Budrys ir A. Liuga


KAUNAS

Kauno dramos teatras

7 d. 17 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS". Rež. — I. Paliulytė
7, 9 d. 18 val. Parketinėje salėje — PREMJERA! B. Shaw „SUDUŽUSIŲ ŠIRDŽIŲ NAMAI". Rež. — A. Savickaitė
9 d. 19 val. Didžiojoje scenoje — H.K. Anderseno „RAUDONOS KURPAITĖS". Rež. — G. Ivanauskas
10 d. 15, 19 val. Didžiojoje scenoje — S. Townsendo „BRENDIMO KANČIOS". Rež. — D. Kimantaitė
11, 13 d. 17 val. Parketinėje salėje — K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS". Rež. — J. Ušinskaitė
11 d. 19 val. Didžiojoje scenoje — „Dainuojamosios poezijos palėpė". V.V. Lansbergis ir I. Narkutė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

5 d. 18 val. — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS". Dir. — J. Geniušas
6 d. 18 val. — J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „KABARETAS". Pastatymo muzikinis vad. — P. Geniušas, orkestro vad. — J. Geniušas
7 d. 12 val. — Z. Bružaitės „GRYBŲ KARAS IR TAIKA". Dir. — V. Visockis
7 d. 18 val. — G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS". Dir. — J. Janulevičius
10 d. 18 val. — G. Bizet „Karmen". Muzikinis vadovas ir dir. — G. Rinkevičius

Kauno kamerinis teatras

5, 10 d. 18 val. — K. Kostenko „HITLERIS IR HITLERIS". Rež. — S. Rubinovas
6 d. 18 val. — Aristofano „LISISTRATĖ". Rež. — S. Rubinovas
7, 9 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

5 d. 19 val. — PREMJERA! „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!" Rež. — D. Rabašauskas
7 d. 18 val. — „KATYTĖ P". Rež. — V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

6 d. 12 val. — „NYKŠTUKAS NOSIS". Rež. — A. Stankevičius
7 d. 12 val. — „ZUIKIO KAPRIZAI". Rež. — A. Stankevičius


KLAIPĖDA

Klaipėdos muzikinis teatras

5 d. 18.30, 6 d. 19 val. Birštono kultūros centre — J. Strausso „ŠTRAUSIANA". Dir. — I.H. Lapinschas
6 d. 18.30 — G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS". Dir. — S. Domarkas
9 d. 12 val. — V. Konstantinovo „STIKLINĖ PASAKAITĖ"


ŠIAULIAI

Šiaulių dramos teatras

5 d. 18 val. — H. Kunčiaus „00:45 PAGAL GOLDINGĄ". Spektaklio aut. A. Vidžiūnas
6 d. 18 val. — H. Ibseno „NORA". Rež. — S. Račkys
7 d. 12 val. — „KUKUČIO KELIONĖ". Insc. aut. ir rež. — I. Norkutė
7 d. 18 val. — R. Toma „AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS". Rež. — N. Mirončikaitė
Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

7 d. 18 val. — J. Balasko „GIRTA NAKTIS". Rež. — V. Kupšys
12 d. 18 val. — P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS". Rež. — A. Pociūnas


MARIJAMPOLĖ

Municipalinis dramos teatras


5 d. 18 val. — A. Fugardo „ČIA GYVENA ŽMONĖS". Rež. — A. Lebeliūnas
10 d. 18 val. — I. Pukelytės „MEILĖ PARYŽIUJE"


ALYTUS

Alytaus teatras

6 d. 17 val. — J.K. Jeromo „TRISE VALTIMI". Rež. — D. Kimantaitė

„7 meno dienos“ Nr.44 (826), 2008-12-05

Versija spausdinimui

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti