Spektakliai

7MD informacija
Lapkričio 28-gruodžio 7

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

28 d. 18.30 — „RUSIŠKASIS HAMLETAS"

29 d. 18.30 — Ch.W. Glucko „ORFĖJAS IR EURIDIKĖ". Dir. — M. Staškus

30 d. 12 val. — S. Prokofjevo „PELENĖ". Dir. — A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

30 d. 18 val. — M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA"

XII. 2 d. 18.30 — S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA". Dir. — R. Šervenikas

3 d. 18.30 — F. Lehãro „LINKSMOJI NAŠLĖ". Dir. — J. Geniušas

4 d. 18.30 — L.A. Minkaus „BAJADERĖ". Dir. — M. Staškus

5 d. 18.30 — A. Šenderovo „DEZDEMONA". Dir. — R. Šervenikas

6 d. 18.30 — J.F. Halévy „ŽYDĖ". Dir. — M. Staškus

7 d. 12, 18 val. — P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS". Dir. — M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

28 d. 18 val. — R.W. Fassbinderio „JUODOJI NAŠLĖ (LAISVĖS KAINA)". Rež. — Y. Ross (JAV)

29 d. 18 val. — M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)". Rež. — I. Buljan (Kroatija)

30 d. 12 val. — A. Lindgren „PEPĖ ILGA

KOJINĖ". Rež. — E. Jaras

XII. 6 d. 18 val. — F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS". Rež. — J. Vaitkus

7 d. 12 val. — A. Lindgren „PEPĖ ILGAKOJINĖ". Rež. — E. Jaras

7 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ". Rež. — A. Večerskis

Mažoji salė

28 d. 18 val. — „POETĖ". Rež. — R. Garuolytė

29 d. 16 val. — I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS". Rež. — J. Vaitkus

30 d. 16 val. — M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO". Rež. — V. Masalskis

Vilniaus mažasis teatras

28 d. 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS". Rež. — R. Tuminas

30 d. 12 val. — PREMJERA! „UODŲ PASAKOS". Rež. — V.V. Landsbergis

30 d. 18.30 — PREMJERA! M. Čičvako „VISKAS GERAI". Rež. — V. Malinauskas

XII. 3 d. 18 val. — „POETĖ". Rež. — R. Garuolytė

4 d. 18 val. — L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS". Rež. — R. Kudzmanaitė

5 d. 18 val. — PREMJERA! A. Škėmos „SAULĖTOS DIENOS". Rež. — R. Kudzmanaitė

6 d. 16 val. — S. Mroýeko „NAŠLĖS". Rež. — S. Račkys

7 d. 16 val. — M.F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO". Rež. — V. Masalskis

Valstybinis jaunimo teatras

29, 30 d. 12 val. — J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS". Rež. — D. Jokubauskaitė (Salė 99)
29, 30, XII. 4 d. 18 val. — PREMJERA! I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS". Rež. — A. Latėnas, scenogr. — G. Makarevičius, kost. dail. — S. Straukaitė, komp. — F. Latėnas, choreogr. — J. Smoriginas. Vaidina E. Piškinaitė, N. Narmontaitė, E. Gabrėnaitė, V. Taukinaitis, K. Andrejauskaitė
XII. 5 d. 18 val. — H. Ibseno „ŠMĖKLOS". Rež. — A. Jankevičius
6 d. 12 val. — A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS". Rež. — A. Giniotis
6 d. 18 val. — D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS". Rež. — B. Latėnas (Salė 99)
7 d. 12 val. — „RONJA PLĖŠIKO DUKTĖ" (pagal A. Lindgren apysaką). Rež. — D. Jokubauskaitė
7 d. 18 val. — A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)". Rež. — D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

Lietuvos rusų dramos teatras

28 d. 19 val., 23 d. 16 — PREMJERA! V. Klimo „KABARETAS „BUCHENVALDAS". Rež. — D. Turčaninovas
29, 30 d. 18 val. — PREMJERA! G. Nagorno „LIFE-LIFE". Rež. — J. Popovas
3 d. 19 val. — M. Poli „ŽYDRASIS ROJUS". Rež. — M. Poliščiuk
6 d. 18 val. — F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE!" Rež. — E. Murašovas
7 d. 12, 15 val. — S. Aksakovo „RAUDONOJI GĖLELĖ". Rež. — J. Popovas

Vilniaus teatras „Lėlė"

29, 30 d. 12 val. — „MERĖ POPINS". Rež. — A. Žukauskas

Mažoji salė

29, 30 d. 14 val. — „PELENĖ". Pjesės aut. ir rež. — N. Indriūnaitė
30 d. 16 val. — „KIŠKIŲ SUKILIMAS". Scen. aut., rež. ir dail. — R. Driežis

Keistuolių teatras

28 d. 19 val. — „TAISYKLĖ NR.1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA!" Rež. — A. Giniotis
29 d. 12 val. — „PELYTĖ ZITA". Scen. aut. ir rež. — V.V. Landsbergis
29 d. 19 val. — S. Šaltenio „ŠKAC, MIRTIE, VISADOS ŠKAC..." Rež. — A. Latėnas
30 d. 12 val. — „VAIKYSTĖS ETIUDAI". Rež. — A. Gluskinas

„Menų spaustuvė"

28 d. 19 val. Kišeninėje salėje — „IŠLAISVINTI ŽANĄ". Rež. — I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas")
29 d. 15 val., XII. 4 d. 11 val. Kišeninėje salėje — „DIVIDUKAS". Rež. — I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas")
29 d. 19 val. Kišeninėje salėje — „ATVIRAS RATAS". Rež. — A. Giniotis (teatras „Atviras ratas")
29, 30 d. 19 val. Juodojoje salėje — PREMJERA! „RAUDONOS KURPAITĖS". Choreogr. — G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

VGTU teatras-studija „Palėpė"

Trakų g. 1

29 d. 16, 19 val. — „SUGRĮŽIMAS". Rež. — O. Kesminas

„Domino" teatras

28 d. 19 val. — PREMJERA! K. Gassuaro „KAZANOVA". Rež. — S. Uždavinys
30 d. 15 val. — V.V. Landsbergio „BRIEDIS EUGENIJUS". Rež. — V.V. Landsbergis

KAUNAS

Kauno dramos teatras

28 d. 18 val. Tavernos salėje — PREMJERA! I. Vyrypajevo „SAPNAI". Rež. — K. Glušajevas
28 d. 19 val. Mažojoje scenoje — G. Adomaitytė „BALTA KATĖ JUODOJE ALIASKOJE". Rež. — A. Lebeliūnas
29 d. 16 val., XII. 7 d. 17 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS". Rež. — I. Paliulytė
29 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — Keturakio „AMERIKA PIRTYJE". Rež. — V. Lencevičius
30 d. 15, 18 val. Tavernos salėje — I. Hagerup „STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA". Rež. — D. Juronytė
30 d. 17 val. Didžiojoje scenoje — K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS"
XII. 2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — S. Parulskio „VILNIUS — DAKARAS". Rež. — K. Smoriginas
3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — „DEKALOGAS". Rež. — G. Varnas
3 d. 19 val. Ilgojoje salėje — T. de Fombelle'io „ŠVYTURYS". Rež. — G. Varnas
3 d. 19.30 Parketinėje salėje — muzikinio projekto „PSYCHO BOUTIQUE" pristatymas
4 d. 19 val. Mažojoje scenoje — Th. Bernhardo „PIETŪS SU LIUDVIKU". Rež. — A. Vizgirda
6 d. 18 val. — floristikos meistriškumo pamoka „Kalėdų belaukiant"
7 d. 17 val. Ilgojoje salėje — I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS". Rež. — I. Paliulytė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

29 d. 18 val. — J. Strausso „VIENOS KRAUJAS" Dir. — J. Geniušas
30 d. 12 val. — Z. Bružaitės „VORO VESTUVĖS". Dir. — V. Visockis
30 d. 18 val. — I. Kalmano „GRAFAITĖ MARICA". Dir. — J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

28 d. 18 val. — D. Zelčiūtės „KŪNO VARTAI". Rež. — A. Dilytė
XII. 4 d. 18 val. — „FAUSTINA". Rež. — A. Jankevičius
5, 10 d. 18 val. — K. Kostenkos „HITLERIS IR HITLERIS". Rež. — S. Rubinovas
6 d. 18 val. — Aristofano „LISISTRATĖ". Rež. — S. Rubinovas
7, 9 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

29 d. 18 val. — „AKLA VIŠTA". Rež. — V. Balsys
30 d. 14 val. — „SENELIUKO PASAKOS". Rež. — A. Baniūnas
XII. 4, 5 d. 19 val. — PREMJERA! „SU NAUJAISIAIS METAIS, ANA!" Rež. — D. Rabašauskas
7 d. 18 val. — „KATYTĖ P". Rež. — V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

29 d. 12 val. — „KATĖS NAMAI". Rež. — A. Stankevičius
30 d. 12 val. — „TIGRIUKAS PETRIKAS". Rež. — A. Stankevičius
XII. 6 d. 12 val. — „NYKŠTUKAS NOSIS". Rež. — A. Stankevičius
7 d. 12 val. — „ZUIKIO KAPRIZAI". Rež. — A. Stankevičius

KLAIPĖDA

Klaipėdos muzikinis teatras

28 d. 18.30, 29 d. 18.30 val. — PREMJERA! V. Bartulio „AUŠRINĖ". Dir. — V. Konstantinovas
30 d. 15 val., XII. 2 d. 12 val. — A. Kučinsko „BULVINĖ PASAKA". Dir. — D. Zlotnikas
XII. 3 d. 12 val. — V. Konstantinovo „KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI". Dir. ir chorm. — V. Konstantinovas
6 d. 18.30 — G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS". Dir. — S. Domarkas

ŠIAULIAI

Šiaulių dramos teatras

29 d. 18 val. — V. Raselo „RITOS MOKSLAI". Rež. — P. Stoičevas
30 d. 12 val. — V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS". Rež. — A. Gluskinas
30 d. 18 val. — E.M. Remarque'o „TRYS DRAUGAI". Rež. — R. Steponavičiūtė
XII. 5 d. 18 val. — H. Kunčiaus „00:45 PAGAL GOLDINGĄ". Spektaklio aut. A. Vidžiūnas
6 d. 18 val. — H. Ibseno „NORA". Rež. — S. Račkys
7 d. 12 val. — „KUKUČIO KELIONĖ". Insc. aut. ir rež. — I. Norkutė
7 d. 18 val. — R. Toma „AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS". Rež. — N. Mirončikaitė

PANEVĖŽYS

J. Miltinio dramos teatras

28 d. 18 val. — P. Beaumarchais „FIGARO VEDYBOS". Rež. — A. Pociūnas
29 d. 18 val. — F. Goodrich, A. Hackett „VISADA TAVO. ANNA FRANK". Rež. — V. Jevsejevas
30 d. 12 val. — O. Šapko „KAIP TAPTI PARŠELIU?" Rež. — R. Pazikas
30 d. 18 val. — R. Schimmelpfenigo „MOTERIS IŠ PRAEITIES". Rež. — R. Atkočiūnas
XII. 7 d. 18 val. — J. Balasko „GIRTA NAKTIS". Rež. — V. Kupšys

MARIJAMPOLĖ

Municipalinis dramos teatras

XII. 2 d. 18 val. — N. Simono „BANKETAS". Rež. — P. Gaidys (Klaipėdos dramos teatras)
5 d. 18 val. — A. Fugardo „ČIA GYVENA ŽMONĖS". Rež. — A. Lebeliūnas

© "7 meno dienos". Visos teisės saugomos.