Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
REPERTUARAI

Spektakliai


spalio 31 – lapkričio 09


informacija 7MD

Share |

VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto teatras

XI. 7 d. 18.30 - PREMJERA! P. Eötvöso "MEILĖ IR KITI DEMONAI". Muzikinis vad. ir dir. - A. Pérezas (Argentina), rež. - S. Purcarete (Rumunija), rež. statytojas - G. Šeduikis, dail. - H. Stürmeris (Vokietija). Atlikėjai M. Montalvo (JAV), A. Rubežius, V. Juozapaitis, V. Prudnikovas, K. Alčauskis, J. Vaškevičiūtė, I. Linaburgytė, L. Jonutytė

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė
31 d. 18 val. - R. Cooney "MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ". Rež. - A. Večerskis

Nacionalinės dramaturgijos festivalis "Versmė"

XI. 5 d. 16 val. salėje "Po palme" - susitikimas su dramaturgais ir režisieriais
5 d. 19.30 val. - I. Šeiniaus "KUPRELIS". Rež. - K. Macijauskas (Klaipėdos dramos teatras)
7 d. 18 val. - J. Vaitkaus "LITERATŪROS PAMOKOS". Rež. - V. Kaniušonis (Panevėžio teatras "Menas")

Mažoji salė
31 d. 18 val. - "ŠILKAS" (pagal A. Baricco romaną). Rež. - B. Mar

Nacionalinės dramaturgijos festivalis "Versmė"

XI. 5 d. 18 val. - H. Kunčiaus "00:45 PAGAL GOLDINGĄ". Rež. - A. Vidžiūnas (Šiaulių dramos teatras)
6 d. 18 val. - M. Korenkaitės "PABĖGIMAS Į AKROPOLĮ". Rež. - A. Giniotis (teatro laboratorija "Atviras ratas")

Vilniaus mažasis teatras

XI. 4 d. 18.30 - M. Ivaškevičiaus "MADAGASKARAS". Rež. - R. Tuminas, A. Dapšys
8 d. 18.30 - F. Bordono "PASKUTINIAI MĖNESIAI". Rež. - R. Tuminas, A. Dapšys

Valstybinis jaunimo teatras

XI. 7, 8 d. 18 val. PREMJERA! "MIZANTROPAI" (pagal Moliêre'ą). Rež. - A. Jankevičius, dail. - L. Luišaitytė, komp. - M. Vilumas. Vaidina A. Jalianiauskas, A. Pukelytė, S. Ivanovas, A. Kazanavičius, A. Bialobžeskis ir kt.

Lietuvos rusų dramos teatras

31 d. 19 val. - J.M. Chevret "SVEIKI, EMIGRANTAI!" Rež. - M. Poliščiukas
XI. 5 d. 19 val. - E.E. Schmitto "DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS". Rež. - S. Račkys
7 d. 19 val. - E. Scribe'o "AUDRA VANDENS STIKLINĖJE". Rež. - E. Murašovas
8 d. 18 val. - R. Cooney "Nr. 13". Rež. - E. Murašovas

Vilniaus teatras "Lėlė"

Mažoji salė
XI. 8 d. 12, 14 val. - "KIŠKIŲ SUKILIMAS". Rež. ir dail. - R. Driežis

"Menų spaustuvė"

31 d. 19 val. Juodojoje salėje - A. Anros "KATINAS TEMZĖJE" (VšĮ "Panoptikumas")

Keistuolių teatras

31 d. 19 val. - S. Šaltenio "ŠKAC, MIRTIE, VISADOS ŠKAC...". Rež. - A. Latėnas
XI. 2 d. 19 val. - PREMJERA! A. Sauterio ir B. Studlaro "A. - VISAI KITA". Rež. - A. Jankevičius
3 d. 12, 15 val. - "MANO SENELIS BUVO VYŠNIA". Rež. - A. Gluskinas
5, 6 d. 19 val. - PREMJERA! M. Schisgalo "MAŠININKAI". Rež. - A. Giniotis. Vaidina A. Vilutytė ir D. Skamarakas
7, 8 d. 19 val. - "MEILĖ IR MIRTIS VERONOJE". Rež. - A. Giniotis
8 d. 12 val., 9 d. 12, 15 val. - PREMJERA! "INTERVIU SU ŠLYKŠTUKAIS". Rež. - A. Sunklodaitė

Audronio Liugos produkcija

XI. 4 d. 19 val. - "Menų spaustuvėje" - "LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES". Rež. - K. Smedsas (Suomija)

"Domino" teatras

XI. 4 d. 19 val. - R. Schimmelpfennigo "ARABIŠKA NAKTIS". Rež. - C. Graužinis
5 d. 19 val. - G. Kuprevičiaus "UGNIES MEDŽIOKLĖ SU VAROVAIS". Rež. - G. Padegimas
7 d. 19 val. - PREMJERA! S. Parulskio "VILNIUS - DAKARAS 2". Rež. - K. Smoriginas
8 d. 19 val. - M. Crimpo "PASIKĖSINIMAI". Rež. - C. Graužinis

Lietuvos šokio informacijos centras

XI. 6 d. 19 val. "Menų spaustuvės" Juodojoje salėje, 7 d. 18 val. Telšių Žemaitės dramos teatre, 9 d. 18 val. Alytaus miesto teatre - "PROCESSUS". Choreogr. - A. Naginevičiūtė

KAUNAS

Kauno dramos teatras

31 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - PREMJERA! L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo "ŽVAIGŽDŽIŲ BERNIUKAS". Rež. - D. Mgebrišvili (Gruzija)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

XI. 5 d. 18 val. - C. Porterio "BUČIUOK MANE, KEIT". Dir. - J. Geniušas
6 d. 18 val. - K. Millöckerio "STUDENTAS ELGETA" Dir. - V. Visockis
7 d. 18 val. - F. Lehãro "LINKSMOJI NAŠLĖ" Dir. - J. Geniušas
8 d. 18 val. - F. Loewe "MANO PUIKIOJI LEDI". Dir. - J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

XI. 4, 5 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas
6, 8 d. 18 val. - PREMJERA! K. Kostenkos "HITLERIS IR HITLERIS". Rež. - S. Rubinovas
7 d. 18 val. - J. Glovackio "ANTIGONĖ NIUJORKE". Rež. - S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

31 d. 19 val. - "MOKĖK - DUOSIU" (pagal G. Gugevičiūtės pjesę). Rež. - V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

XI. 8 d. 12 val. - "AUKSO KIAUŠINIS". Rež. - J. Januškevičiūtė
8 d. 18 val. - grupės "Atika" koncertas

KLAIPĖDA

Klaipėdos dramos teatras

31 d. 18 val. Klaipėdos muzikiniame teatre - PREMJERA! E.E. Schmitto "OSKARAS IR PONIA ROŽĖ". Rež. - P. Gaidys

Žvejų rūmai

XI. 3 d. 18 val. - "MILIJONO ŠYPSENŲ MIESTAS". Rež. - A. Vizgirda (Klaipėdos pilies teatras)

ŠIAULIAI

Šiaulių dramos teatras

31 d. 18 val. - H. Kunčiaus "00:45 PAGAL GOLDINGĄ". Spektaklio aut. - A. Vidžiūnas
XI. 4 d. 18 val. - F. Garcia Lorcos "BERNARDOS ALBOS NAMAI". Rež. - S. Krivickienė (VšĮ "Kūrybinio veiksmo bendruomenė")

7 d. 18 val. - dainų ir šokio studija "Chi chi cha cha"
8 d. 18 val. - M. Lado "LABAI PAPRASTA ISTORIJA". Rež. - G. Padegimas

PANEVĖŽYS

J. Miltinio dramos teatras

XI. 7 d. 18 val. - M. Katiliškio "MIŠKAIS ATEINA RUDUO". Rež. - R. Rimeikis
8 d. 18 val. - F. Goodrich, A. Hackett "VISADA TAVO. ANNA FRANK". Rež. - V. Jevsejevas

ALYTUS

Alytaus teatras

XI. 4 d. 18 val. - "HEROINAS" (pagal M. Burgess). Rež. - D. Kimantaitė
6 d. 18 val. - M. Ivaškevičiaus "ISTORIJA NUO DEBESIES". Rež. - A. Kinderis

„7 meno dienos“ Nr.39 (821), 2008-10-31

Versija spausdinimui

Komentarai

VnQGNkfepkMkY, 2012-02-16 04:05

Thanks for contributing. It's hleped me understand the issues.

Komentuoti

Vardas:
Komentaras:
Maksimalus leistinas simbolių skaičius - 2000.
Jūs parašėte: 0
Susiję numerio straipsniai
Kiti susiję straipsniai
Straipsnio raktažodžiai

Tapkite mūsų rėmėjais:

Festivaliai ir didžiosios šventės
Ieškoti